Allium A

Løg ægformet, solitært eller i klynger. Blade 2, furede, 1-4 mm brede og dobbelt så lange som stænglen, der er en dværg på kun ca. 5 cm, endda regnet fra løget, mens 1-3 cm rager op over jorden. Blomsterstanden er få- til flerblomstret med dybt lyserøde blomster, der bliver gennemsigtige ved tørring. Støvdragerne er ret kraftige og normalt meget kortere end blostret, der er 6-9 mm langt. Støvknapper aflange og enten gullige eller purpurfarvede. Blomstring april-maj. Den er kun kendt fra grusede flodbanker i nærheden af Boise, Idaho, USA. Den er opkaldt efter doktor Hannah C. Aase.

allium%20aaseae2.jpg

Allium aaseae Ownbey

A. simillinum er nærtstående, men den afviger i mindre størrelse, blegere blomster og senere blomstring.

Løget er rundt, ca. 2 cm i diam. med så grå hinder, at de næsten virker sorte. Blade 4-5, er hule, næsten runde, 20-35 cm lange og 5-7 mm i diam. Stænglen er cylindrisk, stiv, opret, glat med bladskeder op til 1/3 af stænglens højde, som er ca. 1 m og 5-8 mm i diam. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med smalle lysegrønne blomster, der har mørkere grønne midternerver. Støvknapper er hvide. Forekommer i Irans provins, Hamedan, og er kun kendt fra dette ene sted, hvor den gror i godt 2000 meters højde på skråninger i Alvand-massivet i nærheden af Ganjname. Den blev opdaget i 2007 og er opkaldt efter dr. Mehrhad Albasi, også en Allium-forsker.

Allium%20abbasii.jpg Allium abbasii R.M. Fritsch
Allium dictyoprasum er nærtstående.

Blade som den nærtstående Allium porrum, porre, flade og ret brede. Blomsterstanden er oval til rund med lysegrønne blomster

Allium%20ablyanthum.jpg Allium ablyanthum Ahariadi
Allium victorialis er nærtstående.

Varietet:
Allium blyanthum var. striolatum


Løget cylindrisk, smalt, ca. 3mm i diam. og rhizomagtigt. Blade, 2-4, næsten grundstillede, oprette, 3-3.5 cm lange og 1-1.5 mm brede. Stænglen er 12-15 cm høj og spinkel, 0.5-1 mm i diam. Blomsterstanden er en åben skærm med kun 1-4 klokkeformede rosa blomster med mørkere røde nerver. Støvtrådene er 2-3.5 cm lange. Bloster 10-12 mm langt og 3.5-4 mm bredt. Støvknapper er 1 mm lange og purpurfarvede.
Hjemsted i Myanmar (Burma), hvor den er almindelig på klipper og græsklædte klippeafsatser i op til 3000 meters højde.

Allium%20acidoides.jpg Allium acidoides Stearn
Den er nærtstående til Allium mairei (amabile) og adskilles måske fra denne ved mere krumme blomsterstilke, hængende blomster, bredere kronblade, kortere støvdragere, mørke støvknapper og næsten rund frugtknude. Det er en lille køn stenplante med hængende blomster, som i form minder om Leucojum autumnale.

Arten ligner Allium cyaneum en del i udseende, men har bl.a. meget længere aflangt løg, som er mere trævlet. Stænglen er højere, mens blomsterstanden består af mindre blegt rosarøde blomster med kortere støvdragere i en fåblomstret stand. Højde er 15-25 cm. Blomstring i oktober.
Hjemsted: Gin-chuan i Szechuan provinsen, Kina, hvor den første gang blev fundet i 1957, i godt 2000 meters højde.

Allium%20aciphyllum.jpg Allium aciphyllum Jie-mei Xu

Løget er aflangt. Stænglen er ca. 60 cm høj, opret, trind og glat med 5-6 linieformede, flade blade, der er 2-4 mm brede. 2 hylsterblade. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret og tæt kugle, der er 3-4 cm i diam. Blomsternes farve er purpurrosa. Støvdragere er ulige lange og 10-20 mm lange. Bloster ca. 5 mm langt.
Hjemsted Sicilien i nærheden af Palermo, Italien. Muligvis er det en usikker art, og måske kepaløg.

foto.jpg Allium acre Presl

Løget er ovalt. Blade linieformede. Højde 15-30 cm. Blomsterne er lys til mørk lilla, undertiden rosa til rosapurpur i tætte, flade skærme på 4-6 cm i diam. Særlige kendetegn ved denne art er, at de tre ydre kroneafsnit er tilbagekrummede og store, mens de indre er tilspidsede, som også navnet hentyder til og er opretstående over støvvejene. Blomstring
juli-aug.
Hjemsted Nordamerika fra Br. Columbia, Canada til Oregon, USA på tørre, grusede steder og stenede bakker. Den blev opdaget af Archibald Menzies under dr. Vancouver’s berømte opdagelsesrejse. En yndig men ikke meget iøjnefaldende plante. Blomstrede 1. gang her i haven 22. juni. Støvknapper er sandfarvede Blomsternes farve er skinnende rødlilla.

Allium%20acuminatum.jpg Allium acuminatum Hooker
Synonymer:
cuspidatum, gracile, murrayanum og wallichianum er synonymer.

Løg er ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade, 2-3, er linieformede, flade og 8-20 cm lange. Stænglen er 30-50 cm høj og glat. Blomsterstanden, 1.5-5 cm i diam., er næsten kugleformet og mangeblomstret med purpurrosa til dybt lilla blomster. Bloster er klokkeformet og 7.7 x 2 mm. Støvknapper er gullige. Blomstring i maj-juni. Blomstrede her i haven 1. gang 14.august. Her er det den ”sædvanlige lyslilla” art, men mere spinkel og med smallere blade.
Hjemsted Sydvest Europa og Algier på sandede og stenede steder, for det meste tæt ved kysten.

Allium%20acutiflorum.jpg Allium acutiflorum Loiseleur
Synonymer:
pusillum, multiflorum og rotundum er synonymer.

Løget er ovalt. Blade linieformede. Blomsterstanden har små hvidlige eller rosa-pink, smalle vaseformede blomster. Blomstring om efteråret i oktober, hvor den dér blev opdaget så sent som i 2003 på øen Sifnos, Cycladerne, Grækenland, en relikt fra en gammel middelhavs flora, før den ægæiske landmasse blev til de ægæiske øer for ca. 5 millioner år siden..

Allium callimischon og A. apolloniensis er meget nærtstående.

Allium%20aegilicum.jpg Allium aegilicum Tzanoudakis

Løget er ægformet, 15-22 mm x 9-11 mm med mørkebrune hinder. Blade 3-4, er 1-1.5 mm brede og 5-10 cm lange, kortere end stængel, der er 20-30 cm høj, glat, opret, med bladskeder til op til det halve af stænglens højde. Blomsterstanden er løst opbygget, 4.5- 5 cm i diam. med 20-40 pink-purpur klokkeblomster, der har grønpurpur midternerver. Bloster er 5-5.5 mm langt, og støvknapper er gule.
Vokser, som navnet antyder, i nærheden af Aegineum, det gamle navn for byen Kalambaka, i den midterste del af Grækenland, hvor den gror i skyggen af klipper i en højde af ca. 600 meters højde.

Allium hirtovagineum og A. meteoricum er nærtstående.

Allium%20aeginiense.jpg Allium aeginiense Brullo, Guisso & Terrasi

Løg ovalt-rundt, 5-5.7 x 6-7.5 mm med bulbiller. Blade 3-4, smalle, trådformede, ca. 1-2 mm brede og 4-5 cm lange, kortere end stængel, som kan blive op til 12 cm høj og glat. Blomsterstanden er fåblomstret med 3-12 vaseformede hvid/rosa blomster med purpurfarvede midternerver. Bloster 5-6 mm x 2.8-3 mm.
Hjemmehørende på Sicilien, Italien, hvor den blev fundet på strandenge i nærheden af Punta Sottele på en lille ø, Favignana, tæt ved Sicilien. Den anses for kun at findes på denne lille ø, hvor den blev opdaget i 1967, altså anses den for at være endemisk.

Allium%20aethusanum.jpg Allium aethusanum Garbari

Løg 1-2.5 cm i diam. med grå, papiragtige hinder. Blade, 3-5, hule, næsten cylindriske, furede, 2-4 mm brede. Stænglen er 30-80 cm høj. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er kugleformet, mange- og tætblomstret med hvidgrønne blomster, der har markante grønne midternerver. Bloster ca. 4 mm langt. Blomstring juni-august.
Vokser i Pinus- og Quercusskove, på stepper og tørre skråninger i Kaukasus, Iran og Anatolien, Tyrkiet i 500-2000 meters højde. Har været anset som både selvstændig art, som synonym med A. guttatum og med A. margaritaceum og nu igen som en selvstændig art, erklærer Flora of Turkey (1984).

Allium%20affine.jpg Allium affine Ledebour
Synonymer:
margaritaceum var. scabrum og mishtscenkoanum er synonymer.

Løg 1-2, rhizomagtige. Blade 4-5, linieformede og flade, 5-7 mm brede. Stænglen er 35-70 cm høj og glat. Blomsterstanden er kugleformet og mangeblomstret, 4-5 cm i diam. med klokkeformede, små rosalilla blomster. Støvtråde 6-8 mm lange, bloster ca. 8 mm langt, støvknapper ca. 1 mm og gule. Blomstring i juli.
Vokser på tørre skråninger i Panjahir dalen, Afghanistan, hvor den blev opdaget i 2800 meters højde i 1962 af Hedge og Wendelbo.
Den er nærtstående til Allium lineare, fra hvilken den afviger i bl.a. ved at have lidt bredere blade og større blomsterstand samt andet geografisk voksested.

Allium%20afghanicum.jpg Allium afghanicum Wendelbo

Fra Kina kommer én af de tidligstblomstrende Allium, den blomstrer allerede i maj med lilla blomster i en ret stor kugleformet blomsterstand. Løget er ægformet, 2-6 cm langt. Blade, 6-8, meget kortere end stængel, som bliver 90-100 cm høj. Støvtråde er næsten lige lange, 2-4 gange længere end bloster, som er 7-8 mm langt. Støvknapper er mørkt violette. Blomstrede 1. gang her i haven 29. maj, men kan nogle år komme op til 14 dage tidligere. Blomsten er god til tørring.

Vokser i den øvre og mellemste bjergzone.

forma:

A.a. f. albiflorum er en forma med hvidgrønne blomster, der er grønnervede. Støvknapper er flødefarvede, ligner ellers fuldstændigt arten i habitus.

Sorten ’Purple Sensation’ fra Holland har i flere år været regnet til denne art, men hører i dag til A. hollandicum

Allium%20aflatunense.jpg Allium%20aflatunenseF.jpg Allium aflatunense B. Fedtschenko

Løget er ægformet-ovalt, 10-16 mm. Blade 4-5, er næsten trådformede. Stænglen er 15-40 cm høj med bladskeder op til ca. 1/3 af stænglens højde. Blomsterstanden er løst opbygget, ret fåblomstret med rosa-purpur klokkeblomster. Bloster er 6-6.5 mm langt.
Hører hjemme på Sicilien, Italien, hvor den blev opdaget i 1994. Den gror i 100-400 meters højde.

Tilhører paniculatum group, som Brullo med flere har forsket meget i.

Allium%20agrigenintum.jpg Allium agrigentinum Brullo & Pavone

Løg 1.5-2.5 cm og rundt. Ofte danner den en roset med kun 1 bredt blad eller 1-2 blade, der er elliptiske, blågrønne, blåduggede og op til 15 cm lange og 5 cm brede. Stænglen er 5-15 cm høj, kortere end blade, som i naturen bliver brændt op til midten af højden. Blomsterstanden, som er næsten kugleformet, veksler fra 3-10 cm i diam. og med blomster på ca. 1 cm i diam. med smalle ydre afsnit, der bliver næsten piggede ved tørring. Farven varierer fra hvidlig til purpurrosa. Blomstring i maj, men her i haven kan jeg ikke have den stort mere end 1 år, derefter ”glemmer” den at komme, ærgerligt nok, for det er sådan en køn art. Blomstrede her i haven 1. gang 25. maj
Hjemsted Iraq, Tyrkiet og Kaukasus i op til 2500 meters højde mellem klipper. Forhandles i basarer i Teheran, hvor den anvendes i husholdningen

Allium bodeanum (Gorgan & Khorassan) A. elburzense (Central Alborz) og A. haemanthoides (Zagos) er meget lignende i habitus. A. colchicifolium er også nærtstående.

Allium%20akaka.jpg Allium akaka Gmelin ex Roemer & Schultes
Synonymer:
albiflorum, latifolium og materculae er synonymer.

Underarter:

Allium%20akaka%20ssp%20graveolens.jpg

A.a. ssp. graveolens R.M. Fritsch er en ny underart (beskrevet som A. materculae ssp. materculae), men i dag opfattes materculae som synonym med A. akaka. Blev opdaget i 2007 som en lille 5-10 cm kraftig dværgplante med tykke blade og brunlige, rødbrun-ner-vede blomster i en opret halvkugleformet blomsterstand. Blomstring april-maj i flere provinser i Iran.

A.a. ssp. haemanthoides Boissier & Reuter
Løg er ægformet, 3.5 cm i diam. Blade 2-3, aflangt ægformede. Højde 5-15 cm. Blomsterstand mangeblomstret med purpur eller sart rosa blomster. Bloster 9-15 mm. Blomstring juni-juli. Lilleasien, Iran, Iraq, Tyrkiet og Kaukasus.

Allium%20akaka%20ssp%20shelkovnikovii.jpg

Allium akaka ssp. shelkovnikovii

A.a. ssp. shelkovnikovii Grossheim

Løg ægformet, 1.5-2 cm i diam. Blade 2, seglformede. Højde 5-12 cm og kraftig. Blomsterstand 4 cm med lyst purpur mørkt nervede blomster. Bloster 8-12 mm. Støvknapper gule. Iran.


Løg er rundt, Blade er trådformede, 10 cm lange og 0.3 mm brede. Stænglen er trind og en dværgplante på kun 3-5 cm. Blomsterstanden er meget åben med kun 4-5 små blomster, som er purpurrosa med 3-3.5 mm lange kronblade.
Hjemsted i det indre Mongoliet, hvor den først blev opdaget så sent som i 1978.

Allium%20alabasicum.jpg Allium alabasicum Y.Z. Zhao
Synonymer:
polyrrhizum var. alabasicum og mongolicum var. alabasicum er synonymer.

Løg er ægformet-rundt, 1-1.5 cm i diam. Blade, 1-2, linie- til lancetformede, 5-17 mm brede, 1/3 længere end stængel, som er 30-70 cm høj, glat el. dækket med bagudrettede hår. Blomsterstanden er halvkugleformet, åben med ret mange lysviolette, mørknervede blomster. Støvtråde er lige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er ca. 6 mm langt. Blomstring maj-juni.
Vokser på gruset jord i Central Asien.

Allium%20alaicum.jpg Allium alaicum Vvedensky

Løget er aflangt og rhizomagtigt, ¾-1 cm bredt og med gra hinder. Blade 6, grundstillede og linieformede, ½-1 mm brede og halvt så lange som stænglen, der er 20-30 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er næsten kugleformet med ret mange store cremehvide blomster, undertiden med rødligt skær. Støvdragere er 5-15 mm lange, bloster 4-5 mm langt og støvknapper lysegule. Griffel er fremstående. Blomstring i juni
Vokser på tørre, stenede skråninger i det østlige Østrig til det vestlige Mongoliet.

Varieteter:
A.a. var. caucasicum, hvide blomster, bloster 4-5 mm. Syd Rusland på Krim og i det nordlige Asien
og A.a. var. radiatum er varieteter.

Allium paniculatum og A. saxatile er nærtstående.

Allium%20albidum.jpg Allium albidum Fischer ex Bieberstein
Synonymer:
ammophilum, purpurascens og stelleranum er synonymer.

Løg ægformet, 10-15 mm i diam. Blade, 3-4, linieformede og flade, 2.5-3 mm brede. Stænglen er opret, trind og 40-60 cm høj. Blomsterstanden er hvælvet til næsten rund med 25-30 tvekønnede, hvidlige blomster, der har grønlige midternerver. Støvdragerne er 10-15 mm og blosteret ca. 4.5 mm x 1.5 mm. Blomstring i juni.
Vokser i bjergenge i Taurusbjergene i Rusland.
Allium scorodoprasum var. rotundum er nærtstående og kan let skelnes pga. af de purpurfarvede blomster.

Allium%20albiflorum.jpg Allium albiflorum Omelczuk

Løget er ægformet med yngleløg, gule hinder. Blade smalle. Stænglen er 30-60 cm høj, spinkel og opret med bladskeder til op til ca. halvdelen af stænglens højde. Blomsterstanden er meget åben, flerblomstret med klokkeformede gullige blomster, der bliver brunlige ved tørring. Støvdragere er ulige lange, længere end bloster. Blomstring i juni-juli.
Vokser på basalt- og limstensklipper i Judæa, Samaria og Golanhøjderne i Israel, Mt. Hermon i Libanon og i Tyrkiets stedsegrønne krat på kalkholdige klipper i ca. 200 meters højde.

Underart:
A.a. ssp. hermoneum Kollmann & Schinida
Underartens løg er ægformet med yngleløg, hvide hinder. Blade smalle. Stængel er 25-30 cm høj, spinkel og undertiden noget bugtet. Blomsterstanden er meget åben med kun få grøngule blomster. Støvdragere er ulige lange, længere end bloster. Blomstring i juni-juli.
Vokser, som navnet antyder, på Hermon-bjerget i Libanon og Anti-Libanon i den alpine zone.

A. armenum, A. hirtovaginum, A. kossoricum, A. pictistamineum og A. stamineum er
nærtstående.

Allium%20albotunicatum.jpg Allium albotunicatum Schwarz

Løg, 2-3, smalt koniske og meget rhizomagtige, som tegningen viser, ca. ¾ cm brede med brune hinder. Blade, 3-5, smalt linieformede, kraftige, furede, ca. 2 mm brede. Stængel er 20-30 cm høj med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er halvkugleformet og ret fåblomstret med mørkrosa blomster. Bloster 5-6 mm langt med længere støvdragere, ragende ud af blomsten, mørkere lilla. Griffel stærkt fremstående. Blomstring i juli.
Vokser på alpine græsgange i Kaukasus, Rusland. Endemisk.

Allium%20albovianum.jpg Allium albovianum Vvedensky
Synonymer:
gracile og gunibicum er synonymer.

Løg i klynger, næsten cylindriske og rhizomagtige, ¾-1.5 cm brede, 2-6 cm lange. Blade 4-5, trådformede, halvcylindriske, furede, glatte eller ru, ca. ½ mm brede og normalt kortere end stængel, der er 20-30 cm høj med bladskeder (ru eller glatte) til op på midten af længden. Blomsterstanden er en fåblomstret halvkugle med rosa blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, næsten dobbelt så lange som bloster, der er 4-5 mm langt. Støvknapper er violette. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juli-august.
Vokser på steppeskråninger i Tien Shan, tidl. USSR. Endemisk.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium alexandrae Vvedensky

Løget næsten rundt, 1.5-2 cm i diam. Blade 2-3, 2-5 cm brede. Stænglen er kraftig og 10-20 cm høj, kortere end bladene, som er lancetformede. Blomsterstanden er en mangeblomstret skærm med mange rosa, purpurnervede blomster. Støvtråde er 3-5 gange længere end bloster, som er 7-8 mm langt. Blomstring i maj-juni.
Hjemsted i Turkestan i op til 3000 meters højde, hvor den vokser på grusede og sandede skråninger og bliver brændt op af solen til op på midten af stænglen. Opkaldt efter Alexei Fedschenko.

Varietet:
A.a. var. hissaricum (førhen A. newskianum), 10-20 cm høj. ½-kugleformet blomsterstand med hvide blomster og purpur midternerver.

Allium%20alexeianum%20(Als)1.jpg Allium alexeianum Regel

Løg ægformet, 1 cm i diam. Blade, 0.7-1 mm brede, trådformede og hule. Stænglen er 12-15 cm høj og lidt svajet. Blomsterstanden, 1-1.5 cm, er fåblomstret med 3-8 rosapurpur klokkeformede blomster med mørkere midternerver. Bloster er 4-4.5 mm langt. Blomstring i august.
Endemisk i Tyrkiet omkring Bolkar og Arslanköy i ca. 2300 meters højde. Den er lidt speciel og nem at adskille fra andre lignende arter pga. af den svaje stængel.

Allium%20alpinarii.jpg Allium alpinarii Özhatay & Kollmann

Løg 1 til flere, ægformede og rhizomagtige, 2-3 cm i diam. med rødbrune hinder.
Blade, 2-4, cylindriske, hule, 8-20 mm i diam. gradvist aftagende mod spidsen af bladene, som måler ca. 1/3 af stænglens højde. Stænglen er 30-70 cm høj, 1-3 cm i diam. i udbulning midt på stænglen, gradvist aftagende mod spidsen, bladskeder til op mod 1/3 eller midten af stænglen. Blomsterstanden er en kugle med mange grøngullige, skinnende blomster på kraftige næsten lige lange støvtråde, der er af samme længde som blosterets 6-8 mm. Griffel fremstående. Blomstring i juli-august. Blomstrede her i haven 1. gang 5. juni. Planten ligner A. fistulosum, men er kun halvt så høj, og blomsten er lidt større.
Vokser på klipper og stenede steder i Sibirien og Mongoliet.

Allium%20altaicum.jpg Allium altaicum Regel
Synonymer:
fistulosum og microbulbon er synonymer

Løg rundt ca. 3 cm i diam. Blade, 4-6, linie-lancetformede, 2-4 cm brede, mere eller mindre grønne, meget kortere end stængel, der er 80-150 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet med mange stjerneformede, violette, mørknervede blomster. Støvtråde er ulige lange, 4-6 gange længere end blosters 6-7 mm. Ligner meget i habitus A. aflatunense, men er højere (stipitatum-gruppen). Blomstring i april på de kanter.
Som er Central Asiens Afghanistan og Turkmenistan, hvor den vokser i udtørrede flodlejer.

Allium jesdianum er nærtstående.

Allium%20altissimum%20%5C%27Goliath%5C%27.jpg
Sorten ’Goliath’ er af nyere dato.
Allium%20altissimum(1).jpg Allium altissimum Regel
Synonymer:
esjdianun og latipetalum er synonymer.

Løg er aflangt som purløg, 0.75-1 cm i diam. Blade, 2-3, cylindriske og hule. Stænglen er 30-60 cm høj. Blomsterstanden er halvkug-leformet, mangeblomstret, 4-5 cm i diam., med sart rosa blomster, der er grumset rødligt nervede. Bloster 7-13 mm langt.
Hjemsted Altaibjergene, hvor den blev opdaget så sent som i 1985.

Allium ledebourianum og A. schoenoprasum er nærtstående, og det er sandsynligt noget, som afgøres på kromosomtal, så ens er de.

Allium%20altyncolicum.jpg Allium altyncolicum Friesen

Løg er aflangt og 1.5-3 cm langt. Blade er smalle og flade, 10-25 cm x 2-5 mm. Stænglen er 20-45 cm høj og 2 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet med purpur blomster. Bloster er 6 mm x 3 mm.
Hjemmehørende Ryukyu Islands, Japan.

Allium%20amamianum.jpg Allium amamianum Tawada

Løg rundt, 1-2.5 cm i diam. Blade, 4-5, hule, furede og 0.2-0.8 mm brede. Stænglen er 50-110 cm høj, rosa eller rødfarvet. Blomster-standen er kugleformet, 2.5-6.5 cm i diam., med purpurfarvede blomster, der senere falmer til næsten hvidt. Bloster 3-4.5 mm bredt. Blomstring maj-juni.
Vokser i det sydlige Italien, Dalmatien, Albanien, Grækenland og det vestlige Tyrkiet, hvor den tit er et ukrudt i kultiverede marker. Undertiden vokser den på klippeskråninger i 1000-1600 meters højde. Den kan springe meget uens ud.
Varieteter:
Allium amethystinum var. antiquorum.

Allium chamaespathum er nærtstående.

Allium%20amethystinum.jpg Allium amethystinum Tausch
Synonymer:
adscendens, rollii, segetale, segetum og stojanovii er synonymer.

Roden, for løget ligner mere efter en porre-rod. Blade, 4-10, er brede og flade ligesom porreblade. Stænglen er ca. 1 meter med blade op til midt på stænglen. Blomsterstanden er en stor tætblomstret skærm eller halvkugle, 7-10 cm i diam. med rødlige eller hvidlige blomster. Blosteret er ca. 8 mm langt. Støvknapper purpur eller gule. Blomstring i juni-juli.
Hjemmehørende i Middelhavslandene, hvor den vokser på tørre steder, mellem klipper og store sten, ofte i krat eller fyrreskove. Den er nærmest at betragte som et ukrudt, der kan spises. Løgene spises af lokalbefolkningen.
På dansk kaldes den sommerhvidløg eller perleløg.

Varieteter:

Allium ampeloprasum var. australi-europaeum, Sydeuropa.

Allium ampeloprasum var. babingtonii
Allium%20amp%20v%20babingtonii.jpg

Varieteten her er ca. 1.25 m høj med brede blade i flere etager. Blomsterstanden indeholder mange bulbiller og nogle rødlige blomster.
Oprindelig hjemmehørende i England, men ret sjælden, på kyststrækninger i Cornwall, Dorset og i det vestlige Irland.

Allium ampeloprasum var. bimetrale: Bliver 2 m høj med brede blade og stor kugleformet blomsterstand med hvide, rosanervede blomster. Sydlige Kreta.

Allium ampeloprasum var. boreali-europaeum, blade kompakte.

Allium ampeloprasum var. iranicum Wendelbo
Allium%20ampeloprasum%20var%20iranicum.jpg

Denne varietetet er langt kønnere end selve arten med mørkt purpur blomster. Højde 115 cm. Stænglen opfører sig som hvidløg, idet den inden blomstringen snor sig i 2 spiraler. Blomstrede her i haven (af frø fra Ariamehr) 1. gang sidst i juli. Hjemmehørende i Iran, og Anatolien, Tyrkiet.

Allium ampeloprasum var. leucanthum C. Koch
Allium%20amp%20v%20leucanthum.jpg
Blomsterstanden hos denne underart er 4-6 cm i diam. med hvidlige blomster, der er grønnervede. Hører hjemme i Egypten, Libanon, Libyen og Palæstina.

Allium ampeloprasum var. melitense.

Allium atroviolaceum er nærtstående.

A. holmense har været kendt som elefantløget. Til denne gruppe hører sandsynligvis også de såkaldte perleløg.

Allium%20ampeloprasum.jpg Allium ampeloprasum Linné
Synonymer:

adscendens, albescens, alibile, bertolinii, bulbiferum, bulbilliferum, byzanthinum, caudatum, combazianum, controversum, duriaeanum, eu-ampeloprasum, durtaeanum, gasparinii, genuium, getulum, gracile, halleri, holmense, lussinense, mogadorense, normale, pater-familias, polyanthum, pylium, purpurascens, scopolicum, sectile, spactabile,
syriacum, thessalum, tortifolium, typicum, wildii, wiedemannii.


Løget vokser solitært eller parvis, rhizomagtigt og cylindrisk, 1-1.5 cm x 6-8 cm. Blade 2-4, linieformede, ca. 2.5 mm brede. Stænglen er 10-25 cm høj, trind og opret. Blomsterstanden er tæt, mangeblomstret og kugleformet med skinnende rosa eller purpurrosa blomster. Støvdragere, lidt længere end bloster, er 5-6 mm langt. Griffel langt fremstående. Blomstrer i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 13. juni. Det er en køn art med støvdragerne ragende ud af blomsten og med mørkt violette støvknapper.
Vokser på stenede og grusede skråninger i den alpine zone i Sibirien

Allium bogdoicolum er nærtstående.

Allium%20amphibolum.jpg Allium amphibolum Ledebour

Løget er ovalt og ca. 15 mm langt med røde hinder med V-formet mønster. Blade 2-4, smalle og næsten trådformede i spidsen og kortere end stængel, der er 15-45 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden er halvkugleformet med 6-15 cm hvide stjerneblomster. Støvknapper af en usædvanlig lyslilla farve. Støvdragere og bloster er 6-8 mm langt. Blomstring tidlig sommer. Blomstrede her i haven 1. gang 22. juni. På grund af støvknappernes farve en bemærkelsesværdig farve.
Hjemmehørende i USA fra Washington til Californien, hvor den vokser på marker og bakkeskråninger.

Rosa varietet findes:
Allium amplectens var. rosea, rosa.

Allium acuminatum er nærtstående.

Allium%20amplectens.jpg Allium amplectens Torrey
Synonymer:
attenuifolium, monospermum, occidentale og reticulatum er synonymer.

Løg er ægformet og ca. 2 cm i diam. Blade 3-4, er trådformede, hule, glatte og 0.5 mm. Stængel er 8-15 cm høj og spinkel. Blomster-standen, ca. 2,5 cm i diam., er halvkugle-formet med klokkeformede purpur blomster på 9 mm lange støvdragere. Bloster er ca. 3.5 mm langt. Støvknapper er gule. Blomstring i juli-august.
Hjemmehørende i Kurdistan, Tyrkiet, på fugtige græsklædte steder i op til 2400 meters højde.

Allium%20anacoleum.jpg Allium anacoleum Handel-Mazzetti

Løg er ovalt, 1-1.5 cm x 5 cm, med brune mønstrede hinder og kraftige rødder. Blade, 3-4, er hule og næsten lige så lange som stænglen, der er ca. 30 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med mange 3 cm små blomster, der er klokkeformede og hvidgrønne. Støvknapper er gule.
Hjemsted i Anatolien, som navnet siger, Tyrkiet i Antalya provinsen, hvor den gror i stenede sprækker i ca. 1.000 meters højde. Den blomstrer dér i maj-juni. Arten blev først opdaget så sent som i juni 1988. Den er nærtstående til Allium robertianum, som dog er en stor plante på 50-200 cm’s højde.

Allium%20anatolicum.jpg Allium anatolicum N. Özhatay & B. Mathew

Løget er ovalt og 15 mm langt. Blade 2, linieformede, 4-5 mm brede og 20-30 cm lange. Stænglen er ca. 10 cm høj. Blomsterstanden er temmelig kompakt med 15-25 lysrosa blomster, der har mørkere midternerver. 2 hylsterblade. Støvdragere er opretstående, 8-12 mm lange. Griffel 6 mm lang. Støvknapper creme-hvide. Blomstring om sommeren, og det er en særdeles køn plante, som er velegnet på en solrig plads i stenpartiet.
Vokser i fodbjergene langs den østlige side af Sierra Nevada, USA.

Allium%20anceps.jpg Allium anceps Kellogg

Løg, 1-2, rhizomagtige, ½-3/4 cm brede med grå hinder. Blade er græsagtige, 2-4 mm brede. Stænglen er 25-50 cm høj med kølede og linieformede blade. Blomsterstanden er halvkugleformet og mangeblomstret med klokkeformede, rosa-violette blomster. Støvdragere er 2-3 gange længere end bloster, som er 6-7 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-august. Støvknapper er violette. Blomstrede her i haven 1. gang 14. juni. Der kommer ofte en lille blomstring senere i september-oktober.
Den er vidt udbredt i Europa og Asien på enge.

Varietet:
Allium angulosum var. albiflorum

A. montanum, A. ramosum, A. senescens og A. tytthocephalum er nærtstående.

Synonymer:
acutangulum, brevipedicellatum, danubile, inodorum, latifolium, laxum, lusitanicum, majus, microcephalum, odorum, petraeum, pratense, reticulatum, schraderi, stramineum, tricorne og uliginosum.

Allium%20angulosum.jpg Allium angulosum Linné

Løg smalle, i klynger og rhizomagtige. Blade,
2-3, halvcylindriske, furede og 1 mm brede, lidt kortere end stængel, der er 20-40 cm høj, trind, spinkel og opret. Blomsterstanden er fåblomstret med rosa stjerneformede blomster. Støvdragere ulige lange, 3-7 gange længere end bloster, som er 3-4 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på tørre skråninger eller sand i Sibirien, Mongoliet, Japan og Kina.

Varieteter:
Allium a. var. argunense: mørkrosa. På stepper i provinsen Czita, Sibirien. Opdaget i 1953.
Allium a. var. zimmermannianum: 35-50 cm høj. Blomsterstand kugleformet med små rødlige blomster. Kina
Allium bidentatum og A. tenuissimum er nærtstående.

Allium%20anisopodium.jpg Allium anisopodium Ledebour
Synonymer:
tenuissimum var. purpureum, tenuissimum f. anisopodium og tchefouense er synonymer.

Blad 1, fladt. Stænglen er kun 12-15 cm høj. Blomsterstanden har ca. 20 rosa eller purpur blomster på ca. 8 mm lange støvdragere. Bloster er 12-15 mm langt.
Hjemmehørende i Goose Lake Valley i Californien, USA.

Allium%20anserinum.jpg Allium anserinum Jepson

Løg ovalt, 1-2 cm i diam. Blade 2, linieformede, furede, 1-2.5 mm brede. Stænglen er kun 10-15 cm høj. Blomsterstanden er et ret smalt, aflangt hoved med lysegrønne blomster, som sidder tæt i den ovale blomsterstand.
Vokser i omegnen af Antalya, Anatolien, Tyrkiet, hvor den først blev opdaget.

Allium%20antalyense.jpg Allium antalyense Eran, Cinbelgel & Parolly

Løget er ægformet-ovalt, 16-20 mm x 10-14 mm, med brunsorte hinder, Blade 4, flade, smalle, 1-2 mm brede og ca. 25 cm lange. Stænglen er 30-50 cm høj, med bladskeder op til 2/3 af længden. Blomsterstanden har både opad vendte, nærmest vaseformede- og hængende klokkeblomster, hvide med grønlige strejf og grønne midternerver. Bloster er 5.5 mm langt og hvidlige støvknapper. Blomstring om efteråret.
Stammer fra det mellemste Italien i nærheden af Magliano Sabina og er blevet kultiveret i den botaniske have i Catania.

Den tilhører den store paniculatum-group, og er én af de nyeste opdagede arter af botanikeren Bruno Anzalone, som arten også er opkaldt efter.

Allium%20anzalonei.jpg Allium anzalonei Brullo, Pavone & Salmeri

Løg ægformet-rundt, ca. 3.5 cm i diam. Blade er runde-hule, ca. 40 cm lange og 1.5 cm i diam. Stænglen er bar, trind, hul og ca. 60 cm høj og 2 cm i diam. Blomsterstanden er fåblomstret, hvis der er nogen i det hele taget eller fyldt med bulbiller. Farven er hvidlig. Støvdragerne er trådformede, 16 mm lange og bloster 5 mm langt. Evt. blomstring maj-juni.
Vokser på flere lokaliteter i Japan.

Allium altaicum, A. fistulosum og A. cepa var. proliferum er nærtstående. Den ligner fuldstændigt den sidste.

Allium%20aobanum.jpg Allium aobanum Araki

Løg ovalt-rundt med utallige yngleløg, 4-10 mm x 10-15 mm med grålige, papiragtige hinder. Blade 4-6, er linieformede, 5-25 mm x 0.1-0.3 mm brede. Stænglen er 20-35 cm høj og opret, 2-3 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, 2-4 cm i diam, med 6-30 hvide til sart pink vaseformede blomster med mørkere midternerver. Bloster 6-7 mm x 1.6-2 mm, støvknapper er ca. 1 mm og rødpurpur. Blomstring i oktober.
Vokser på kalkholdige klipper i 40-220 meters højde mellem tornede buske.
Den blev opdaget på 3 lokaliteter på bl.a. øen Sifnos, Grækenland, i 2003 og 2004. Den betragtes alligevel som endemisk, da øerne ligger tæt på hinanden.

Allium archeotrichon og A. platakisii er nærtstående.

Allium%20apolloniense.jpg Allium apolloniensis Biel, Kit Tan & Tzanoudakis

Løget er ægformet, 10-15 mm med brunlige hinder. Blade 5-7, meget smalle. Stænglen er 18-50 cm høj med bladskeder ca. 1/3 op ad stænglens højde. Blomsterstanden er halv-kugleformet, ca. 3 cm i diam., med hvidrosa klokkeblomster.
Stammer fra Puglia i Italien.

Tilhører paniculatum group.

Allium tenuiflorum er nærtstående.

Allium%20apulum.jpg Allium apulum Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri

Løget er ovalt, 2 cm x 1.5 cm med sortbrune hinder. Blade 4-5, trådformede, næsten cylindriske, tæt hårede, hule, ofte længere end stængel, der er 10-20 cm høj, solitær, opret, glat, med bladskeder til ca. det halve af stænglens højde. Blomsterstanden er fåblomstret, løst opbygget med 10-30 grønlige til purpur klokkeblomster, 5-6 mm x 1.5 mm, med purpurbrune midternerver. Bloster ca. 1 cm langt, støvknapper er lyst pink til purpur. Efterårsblomstrende. Endemisk.
Vokser bl.a. på bjerget Helios, Rhodos, Grækenland og et par øer i nærheden.

Allium aegilicum. A. platakisi, A. rhodopaeum og A. tardans er nærtstående.

Allium%20archeotrichon.jpg Allium archeotrichon Brullo, Pavone & Salmeri

Løg ægformet-aflangt. Blade 3-4, linieformede og glatte. Stænglen er glat og trind, 10-20 cm høj og med bladskeder op til midten af stænglen. Blomsterstanden har rosa blomster på ulige lange støvdragere.
Vokser på Amalibjerget på Lesbos i det græske øhav.

(Yderst tvivlsom art siger botaniker Alfred Hansen, men der er jo author-navn).

FOTO%20MANGLER(2).jpg Allium aristatum Candargy

Løg ovalt, 1.5-2 cm langt og 12-20 mm bredt, papiragtige hinder. Blade 1-2, er 20-40 cm lange og 1.5-2.5 mm brede, smalt lancet-formede. Stænglen er opret, hul, 40-60 cm høj og 4-6 mm i diam, glat og mørkegrøn. Blomsterstanden er halvkugleformet, mangeblomstret, 4-7 mm lange og 1 mm brede, støvdragere en smule længere og støvknapper er grå-violette.
Vokser på Chatkalensis-bjerget, Kirgizistan.

Allium alaicum og A. zergericum er nærtstående.

Allium%20arkitense2.jpg Allium arkitense R.M. Fritsch

Løg ca. 1.5 cm i diam. Blade, 2-3, næsten cylindriske, hule, glatte og ½-2½ mm brede og ca. 10 cm lange, og de er nedvisnede inden blomstringen begynder. Stænglen er 5-20 cm høj med bladskeder til op til ¾ af højden. Blomsterstanden, ca.. 3 cm i diam. er halv-kugleformet med klokkeformede mørkt purpur blomster. Støvdragere er ca. 10 mm lange og bloster ca. 4 mm langt. Støvknapper er ¾ mm lange og gule eller purpurfarvede. Blomstring i august-september.
Hjemmehørende i Iraq i bjerge i 2500-3500 meters højde på tørre steder og i kanten af smeltevandssøer.

Allium rubellum er nærtstående.

Allium%20arlgirdense.jpg Allium arlgirdense Blakelock

Løg ægformet, 0-8-1 cm i diam. med grålige hinder. Blade, 1-3, næsten trinde, trådformede, 1 mm brede og næsten lige så lange som stænglen, der er 8-20 cm høj og temmelig kraftig. Blomsterstanden, 1.2-3 cm i diam., er halvkugleformet, fåblomstret og åben med purpur, lillarosa eller blåviolette blomster. Blomstring i juni-august.
Vokser i den alpine region, bjergenge eller i egekrat i Armenien og Tyrkiet i 900-2500 meters højde.

Allium olympicum er nærtstående.

Allium%20armenum.jpg Allium armenum Boissier & Kotschy

Løg aflangt, ca. 1cm i diam. Blade kantede, trådformede, temmelig ru og hule, kortere end stængel, der er10 cm høj, riflet, trind og opret, med bladskeder til op til midten af den lille stængel. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med næsten siddende 6-8 hvide klokkeformede blomster på korte støvdragere. Bloster ca. 4 mm langt.
Hjemmehørende i Syrien og Tyrkiet. Kendes kun fra typebestemmelsen.

Allium scabrifolium er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium armerioides Boissier

Løg ægformet, 1-2 cm i diam. Blade 2, linieformede, 0.5-1 cm brede, nedvisnede før blomstringen. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, åben med ret få grønlige blomster, der kan have enten grumset purpur eller grumset grønne midternerver. Støv-dragere er næsten lige lange, 3-5 gange længere end bloster, som er ca. 4 mm langt. Blomstring i maj.
Vokser på småstens skråninger i den lavere bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium verticilatum er nærtstående.

Allium%20aroides3.jpg Allium aroides Popov & Vvedensky

Løg er ægformet.ovalt, 1.5-2.5 cm i diam. Blade, 2-3, hule, næsten trinde, oprette og glatte, 1-1.5 mm brede. Stænglen er lidt krum, 15-30 cm høj, sjældnere 40 cm høj. Blomsterstanden, 1.5-3 cm i diam., er tæt- og mangeblomstret, sjældnere fåblomstret med hvidlige klokkeblomster, der har rødlige eller grønlige midternerver. Bloster 3.5-5 mm langt. Støvknapper fremstående og purpur-farvede. Griffel fremstående. Blomstring i marts-maj.
Vokser på stepper i kalkholdig jord eller mellem limstensklipper i Judæa- og Negev-ørkener, Jordan dalen og i Dødehavsområdet i Israel.

Allium barthianum og A. sinaiticum er nærtstående.

Allium%20artemisietorum.jpg Allium artemisietorum Eig & Feienbrun
Synonymer:
Den har tidligere været regnet som synonym med A. ascalonicum, nu A. hierochuntinum, men Flora Palaestina (1986) erklærer selvstændig art også om A. artemisietorum.

Løg ægformet-næsten rundt, 1-2 cm i diam. med grålige hinder. Blade 3, hule, glatte og 2-3 mm brede. Stænglen er 40-120 cm høj. Blomsterstanden, 3-5 i diam., er halv- til helkugleformet og mangeblomstret med hvidlige blomster, der er grønne på bagsiden. Bloster er 3-5 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Vokser på Artemisia-stepper, tørre skråninger og på klipper i Anatolien, Tyrkiet i ca. 900 meters højde.

Har tidligere været regnet som synonym med A. sphaerocephalon, men Flora of Turkey (1984) erklærer selvstændig art.

Allium%20artvinense.jpg Allium artvinense Misczhenko & Grossheim

En ny vildart fra Iran ligner A. vavilovii temmelig meget, da de begge har hul stængel, som er stærkt opsvulmet ca. halvt oppe ad stænglen. Blomsterstanden indeholder grøngullige blomster med brunlige strejf i en halvkugleformet stand. Den hører tydeligt til vavilovii-komplekset, men er meget mindre og mere spinkel i alle forhold.
Hjemmehørende i Karajdalen øst for Teheran, Iran, hvor den gror i store højder på klippeskråninger.

Allium oschaninii og A. vavilovii er nærtstående.

Allium%20asarense.jpg Allium asarense R.M. Fritsch & Matin

Løg ægformet, 2-3 cm i diam. med grå hinder. Blade 3-5, som er 2-3 cm brede og smukt tvundne. Stænglen er 35-60 cm høj og kraftig. Blomsterstanden, 4-8 cm i diam. er en tæt- og mangeblomstret halvkugle med rosa til purpur stjerneblomster. Støvdragere er 2-4 gange blosters 6-7 mm. Støvknapper dybt purpur. Blomstring marts-april i Aleppo, Syrien og i Acchordalen i Israel og andre omliggende stater, hvor den gror på stepper og dyrket jord i 1500 meters højde.

Varietet:
Allium aschersonianum var. latifolium

Allium orientale er nærtstående.

Allium%20aschersonianum.jpg Allium aschersonianum Barbey

Løg er rundt. Blade 3-4, halvt så lange som stængel, der er 10-20 cm høj. Blomsterstanden, 3-4 cm i diam., er mangeblomstret og halvkugleformet med mælkehvide blomster, som har rosa midternerve. Bloster er ca. 6 mm langt. Blomstring maj-juni.
Hjemmehørende i Israel, Syrien og Tyrkiet, hvor den vokser på bakker i makikrat i 500-2000 meters højde: en øst Middelhavsart.

Allium%20asclepiadeum.jpg Allium asclepiadeum Bornmüller

Løg er ovalt, 0.5-1.5 cm bredt med grove, trævlede, grålige hinder og kraftige rødder. Blade, 2-4, er smalle, linieformede med bladskeder op til den øverste tredjedel af den 20-30 cm høje stængel. Blade nedvisnede inden blomstrings begyndelse. Blomsterstanden er kugleformet og tætblomstret med klokkeformede purpur blomster, hvor de violette støvknapper holdes næsten inden i blosteret.
Er naturligt forekommende i det vestlige Saudi Arabien, hvor den vokser på bakkeskråninger i enebærkrat og uopdyrkede marker i ca. 2000 meters højde. Blev opdaget så sent som i 1992. Endemisk.

Allium cappadoicum er nærtstående.

Allium%20asirense.jpg Allium asirense R. Mathew

Løg er ægformet, 0.7-1 cm i diam. med brune hinder. Blade, 1-2, er smalt linieformede, 1-3 mm brede og flade. Stænglen er 20-30 cm høj. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er kugleformet og tætblomstret med purpur, sart rosa eller hvide blomster. Bloster 5-6 mm langt. Blomstring i juni.
Hjemmehørende i Anatolien, Tyrkiet på skråninger og enge i 900-1.500 meters højde.

Har tidligere været anset for synonym med A. scorodoprasum var. rotundum, men Flora of Turkey (1984) erklærer selvstændig art.

Allium%20asperiflorum.jpg Allium asperiflorum Misczenko & Grossheim

Løg er 35 mm i diam. Blade er tykke og ret brede, ombøjede, glatte forneden og en smule ombukkede på langs af bladkanten, linieformede og mørkegrønne. Blomsterstanden er lidt løst halvkugleformet, rosa til pink.
Den blev opdaget på ørkenagtige sandede steder i nærheden af hovedvejen 60 km fra S. Delejan, Iran.

Allium altissimum, A. hollandicum, A. jesdianum, A. kazerouni og A. pseudoschanicum er nærtstående.

Allium%20assadii.jpg Allium assadii Seisums

Løg er næsten rundt og ret stort. Blade er linieformede. Stænglen er 50 cm høj og kraftig. Blomsterstanden er halvkugleformet, ca. 4-6 cm i diam. Blomsterne er mørkt vinrøde og stjerneformede med mørkt purpur midternerver. Støvknapper er purpurrøde. Blomstring juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 17. juni. Den formerer sig næsten ikke fra frø eller sideløg og springer af og til en blomstring over og kommer kun med blade. For at give den bedre mulighed for blomstring har jeg hævet den en smule i bedet, og mere sand og grus gavner også.
Hjemmehørende i Asien fra Kashmir til Turkestan, Sibirien og vestpå til Ungarn.

Allium decipiens, A. hirtifolium og A. jesdianum er nærtstående.

Allium%20atropurpureum.jpg Allium atropurpureum Waldstein & Kitaibel
Synonymer:
alpestre og robustum er synonymer

Løg aflangt-rundt ca. 15 mm langt. Blad 1, som er længere end stængel, der kun er 6-12 cm høj. Blomsterstanden er en ret åben skærm med 20-25 rødpurpur blomster med 10-15 mm lange, kraftige blomsterstilke. Meget spinkle støvdragere knap så lange som bloster, støvknapper er purpurfarvede. Blomstring om sommeren.
Vokser på tørre bakkesider i det nordvestlige Nevada, USA

Varieteter:
Allium atrorubens var. cristatum: som arten, men med sart pink blomster.

Allium atrorubens var. rubens: som arten, men blomster er enten rødlige eller hvide.

Alllium%20atrorubens2.jpg Allium atrorubens S. Watson

Roden/løget har en porrelignende rod. Blade, 1-2, er linieformede. Stænglen er 10-35 cm høj, kraftig og hul. Blomsterstanden, ca. 2 cm i diam., er næsten kuglerund og tætblomstret med gule, senere med mørkt blodrøde blomster, som navnet da også antyder. Vedvarende hylsterblade, støvdragere er korte og trekantede og næsten lige lange.
Hjemmehørende i Kashmir og Turkestan.

Allium%20atrosanguineum(1).jpg Allium atrosanguineum Schrenk
Synonymer:
chalcophengos og monadelphum er synonymer.

Løg ægformet-næsten rundt, 1½-2½ cm i diam. Blade, 4-5, bredt linieformede, 2-10 mm brede og nedvisnede før blomstring. Stænglen er 60-100 cm høj med glatte bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er kuglerund, 2.5-5.5 cm i diam. og mangeblomstret med lyst purpurrøde, grønnervede blomster, undertiden sart rosa eller næsten hvide blomster. Støvdragere ulige lange, 3-6 gange længere end bloster, som er 3-4 mm langt. Støvknapper purpur. Blomstring juni-august.
Blomstrede her i haven 1. gang 13.juli, usædvanlig rødlilla art.
Vokser på tørre steder i 2000-2500 meters højde fra Rusland til Afghanistan. Henregnes undertiden til A. ampeloprasum var. atroviolaceum, men den er let at skelne fra andre ved den intense purpur farve, den kuglerunde blomsterstand med temmelig små blomster.

Varieteter:
A.a. var. angustifolium

Allium%20atroviolaceum%20v%20firmo.jpg

Allium atroviolaceum var. firmotunicatum: 60 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet med vinrøde blomster, der har hindbærfarvet skær. Støvknapper er sandfarvede. Blomstrede her i haven 1. gang 18. juni. Kaukasus og Karabagh, USSR, på stepper og tørre steder.

Allium ampeloprasum, A. breveicuspis og A. cappadoicum er nærtstående.

Allium%20atroviolaceum.jpg Allium atroviolaceum Boissier
Synonymer:
album, caucasicum, pallescens, ruderale og serrulatum er synonymer.

Løget er ægformet og solitært. Blade 2, smalt linieformede og trådformede. Stænglen er 20-30 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og halvkugleformet med hvide blomster, der har røde midternerver. Støvdragere er 6-10 mm lange og bloster 5-6 mm langt.
Hjemmehørende i Californien, USA.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium attenuatum Kellogg

Løget er ovalt og enligt, ca. 1 cm i diam. Blade 2, hule, furede, korte og ca. 3 mm brede. Stængel er 40-70 cm høj, trind og glat med bladskeder til op til halvdelen af længden. Blomsterstanden er kugleformet, sjældnere halvkugleformet og mangeblomstret, ca. 3 cm i diam. Farven er purpurrosa til sortpurpur med grøn midternerve, der bliver blålig ved tørring. Støvdragere er 1½-2 gange længere end bloster, som er 7-9 mm langt Blomstring juni-juli.
Vokser på subalpine enge i Armenien, Iran, Kaukasus, Kurdistan og Tyrkiet i 1800-2500 meters højde.

Allium acutiflorum er nærtstående.

Allium%20aucheri.jpg Allium aucheri Boissier
Synonymer:
brevipes, caerulescens, carduchorum, cyclospathum, ledeschanense og schulleri er synonymer.

Rhizomagtig rod med brune hinder. Blade er flade, smalle, linieformede og ca. 2 mm brede og kortere end stængel, der er ca. 20 cm høj og trind. Blomsterstanden er mangeblomstret og tæt med purpur blomster. Støvdragere er 3-4 mm lange og bloster ca. 3 mm langt. De indre støvdrageres støvtråde er 3-tandede.
Hjemmehørende i Indien i provinsen Kunawas og i det vestlige Himalaya.
Den er meget nærtstående til den europæiske art Allium lineare.

Allium%20auriculatum.jpg Allium auriculatum Kunth

Løget er ovalt-sammentrykt med grå hinder. Blade 1-3, smalt lancetformede til ovale. Stænglen er ret kraftig, kun 5-12 cm, ofte hul, glat, grøn, undertiden med purpur strejf. Blomsterstanden er en opret halvkugle med bredt rørformede, hvidlige stjernelignende blomster, der har pink til purpur strejf. Støv-knapper pink eller gule. Blomstring maj-juni.
Vokser i provinsen Esfahan og flere andre i det centrale Iran, i Zagrosbjergene, på stenede og klippefyldte skråninger, i over 2000 meters højde. Blev opdaget i 1994.
Tilhører derderianum-group.

Allium%20austroiranicum.jpg Allium austroiranicum R.M. Fritsch

Løg få eller solitært, meget smalt ovalt med brune hinder. Blade er smalle og næsten trådformede, kortere end stængel, der er 25-40 cm høj og opret. Blomsterstanden er fåblomstret med vaseformede rosapurpur blomster. Bloster 3-3.5 mm langt.
Vokser på den nordlige del af Kyushu øen, Japan, hvor den blev opdaget i 2005, i ca. 570 meters højde.

Allium pseudojaponicum og A. thunbergii er nærtstående.

Allium%20austrokyushuense.jpg Allium austrokyushuense M. Hotta

Løg ikke et almindeligt et, men næsten en knold og tillige meget rhizomagtigt, 7-20 mm bredt. Stænglen er 15-35 cm høj, cylindrisk, glat. Blade 4-6, bredt linieformede. Blomsterstanden er halvkugleformet med rosa blomster.
Stammer fra Sibirien i distriktet Mongun-Taiga, hvor den vokser på stepper. Den blev opdaget så sent som i 1982 og er én af de 5 nye arter, som er beskrevet i Flora Sibiriae, 1987.

Den er nærtstående til Allium senescens.

Alllium%20austrosibiricum.jpg Allium austrosibiricum N. Friesen

Løg aflangt og hvidløgsduftende, 2.5 cm x 1.5 cm. Blade 2, smalt trådformede, 40 cm lange og ca. 2 mm brede, hule og næsten trinde. Stænglen er opret og 25-35 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og åben med 10-30 smalle, rødbrune klokkeblomster, der først er hængende, men senere i blomstringen bliver opadvendte. Støvdragere er ulige lange og ca.1 cm. Støvknapper er 1 mm og gule. Blomstring i november-december.
Vokser på nordvendte mergelskrænter på Cypern.

Allium callimischon og A. longevaginatum er nærtstående.

Allium%20autumnale.jpg Allium autumnale P.H. Davis

Løg er ovalt, 1-1.5 cm i diam. Blade 4, er kortere end stængel. Det sidste blad er 2 mm i diam. og kun 3-4 cm langt. Stænglen er 20-30 cm høj med bladskeder næsten hele vejen op. Blomsterstanden er halvkugleformet med smalle, hvidlige klokkeblomster med brunlige midternerver. Støvknapper er brune. Blomstrer i oktober, i efteråret, som navnet antyder. Den blev opdaget i 1998 af Akhani i et mindre krat af vrietorn.
Vokser på klipper og tør stenet jord i det nordøstlige Iran i nærheden af Maraveh Tappeh i Golestan provinsen

Allium petri er nærtstående.

Allium%20autumniflorum.jpg Allium autumniflorum Khassanov & Akhani

Løget er ovalt, ca. 1 cm i diam. og 1.5 cm langt med lædderagtige hinder. Blade 2 el. 3, flade, kølede/riflede, 12-20 cm lange og ca. 6 mm brede. Stænglen er opret, 30-40 cm høj og 4-5 mm i diam. Blomsterstanden er halv til helkugleformet med vaseformede hvide blomster, der har grønbrune midternerver. Bloster er 4-4.5 mm langt, og støvknapper er mørkt røde.
Forekommer i Irans provins, Ardabil, ved Talesh-bjerget i nærheden af Khalkhol, opkaldt efter findestedet Aznav. Blev opdaget i 2007.

Allium longipapillatum, A. phanerantherum og A. subnotabile er nærtstående.

Allium%20aznavense.jpg Allium aznavense R.M. Fritsch

Løget, 1-2, er 4-6 mm langt. Blade 4-5, som er smalt linieformede. Blomsterstanden er ret åben af en halvkugleformet stand at være, med rosaviolette blomster. Blomstring i juli.
Hjemmehørende i Altai-området nær Azutau, som den er opkaldt efter. Den blev opdaget så sent som i 1988 i ca. 1300 meters højde.

Allium nutans og A. rubens er nærtstående.

Allium%20azutavicum.jpg Allium azutavicum Kotukhov

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License