Allium C

Løg er rundt, 1-2 cm i diam. Blade 3-4, linieformede og 2-4 mm brede. Stænglen er 40-80 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er en kugle med dybt himmelblå, små stjerneformede blomster på 3-4 mm i diam. Undertiden dannes yngleløg efter blomstringen, som finder sted i juni-juli. Støvdragere er lige lange, 2-5 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt. Støvknapper er blå.
Stammer fra Altaibjergene i Sibirien, hvor den vokser på enge og stepper i bjergzonen. I haven ynder den tør jord. Det er én af de kønneste blå Allium, god til snit. Blomstrede her i haven 1. gang 28. juni.

Varieteter:
Allium caeruleum var. ((bulbilliferum//, 75 cm høj, mange bulbiller, som navnet antyder. Få blomster 14 dage senere end arten.

Allium caesium er nærtstående.

Allium%20caeruleum.jpg Allium caeruleum Pallas
Synonymer:
azureum, coerulescens og viviparum er synonymer.

Løg 1-1.5 cm i diam. Blade 2, ¾-1.8 mm
brede, næsten cylindrisk og hule. Stænglen er 10-25 cm høj og med bladskeder op til ¼-½ af højden. Blomsterstanden er halvkugleformet og tætblomstret med klokkeformede purpurviolette blomster på ca. 1.5 cm lange næsten lige lange støvdragere. Bloster 5-6.5 mm langt. Støvknapper 1 mm, brodspidsede.
Hjemmehørende i Afghanistan og Hindukush.
Allium caesioides tilhører en gruppe, som indeholder bl.a. A. caesium, A. oreophiloides og A. schoenoprasoides, som kommer nærmest A. caesium, men skelnes fra denne ved at have mindre stive blade og tilbagebøjede støvknapper. Den gror også på højere steder. Det er en nordvest Himalaya art.

Allium%20caesioides.jpg Allium caesioides Wendelbo

Ligner A. caeruleum meget, men farven er mere gråblå, og den blomstrer 2 uger senere. Det skulle være en nem plante, der er velegnet i kultur på en solrig plads. Løget er ægformet, 1-1.5 cm i diam., Blade 2-3, halvcylindrisk og furede, 1-3 mm brede, af næsten samme længde som stænglen, der er 15-65 cm høj med bladskeder til op til ¼ af stænglens længde. Blomsterstanden er en halvkugle, mangeblomstret med azurblå eller gråviolette blomster, sjældnere hvide. Støvdragere er lige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 4-6 mm langt. Griffel stærkt fremstående. Blomstring i maj-juni.
Blomstrede 1. gang her i haven 23. juni. Smuk mørkt gråblå, vanskelig, svær at formere, giver ikke spirevilligt frø og kun få sideløg. Fik den som ”lavandulare”, der ellers er en A. canadense varietet.
Hører hjemme i Rusland og i Pamirbjergene og Tian-Shan-bjergene, Asien.

Allium%20caesium.jpg Allium caesium Schrenk
Synonymer:
aemulans, azureum, litvinovii, renardi og urceolatum er synonymer.

Den krybende rhizomagtige rod er ca. 10 cm lang. Blade 4-6, furede, ca. 1 mm brede. Stænglen er 15-20 cm høj og trind. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, ret fåblomstret halvkugle med nikkende, overhængende blomster. Blomsterne er hvidlige eller sart rosa, bloster 6-7 mm langt. Støvdragerne er nogenlunde af samme længde. Griffel ikke fremstående. Blomstring juni-august.
Vokser i ørkener i Sibirien.

Allium%20caespitosum.jpg Allium caespitosum Sievers ex Bongard & Meyer

Løget er rundt, 7-15 mm i diam. Blade 4-5, er meget smalle, næsten trådformede. Stænglen er 6-10 cm (høj), med bladskeder næsten op til blomsterstanden, som er ca. 4.5 cm i diam., kugleformet med hvidrosa blomster. Bloster er 6-6.5 mm langt.
Stammer fra det mellemste Italien, hvor den gror i 1800-2000 meters højde.

Tilhører paniculatum group.

Allium%20calabrum.jpg Allium calabrum (Terracciano) Brullo, Pavone & Salmeri

Løg ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade 1-3, glatte, næsten cylindriske, lidt furede og 1-1.5 mm brede. Stænglen er spinkel, 9-11 cm og glat. Blomsterstanden er fåblomstret med 5-8 sart rosa blomster, der har mørkere rosa midternerver. Støvdragere er 5-6 mm lange og bloster klokkeformet-rørformet, 5-6 mm x 1-1.5 mm. Støvknaper er gule.
Den er kun fundet 1 sted, nemlig på øen Euboea, Grækenland, i nærheden af en landsby, Kymi, på limstensklipper, som falder næsten lodret ned i havet, på et sted, som er velkendt af den lokale befolkning pga. blæk- sprutters formeringssted i vandet ved disse klipper i juli-august.
Allium bornmuelleri, A. meteoricum og A. moschatum er nærtstående.

Allium%20calamarophilon.jpg Allium calamarophilon Phitos & Tzanoudakis

Løg er smalt-aflangt med markerede hinder og rhizomagtigt, ¼-1 cm bredt. Blade 3-4, linieformede, meget kortere end stængel, der kun er 8-12 cm. Blomsterstanden er temmelig åben med rødlige små blomster i begyndelsen, men som falmer til sart rosa til sidst.
Støvdragere er 10-15 mm lange.
Vokser i stiv lerjord i bakkede landskaber i Californien, USA.

Allium hamaetochiton er nærtstående.

Allium%20californicum.jpg Allium californicum Rose

Løg ovalt og trævlet, 1-1.5 cm i diam. Blade 3-4, trådformede, furede, nedvisnede inden blomstring og meget kortere end stængel, der er 15-30 cm høj, opret, trind og med bladskeder op ad stænglen. Blomsterstanden er en fåblomstret skærm med hvide, grønnervede el. sart rosa blomster på ulige lange støvdragere, lidt længere end bloster, som er 6-7 mm langt. Støvknapper er gule. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juli-august.
Vokser på stenede og klippefyldte steder på skråninger mellem egekrat i op til 400-2800 meters højde.

Varieteter:
Allium callidictyon var. brevipedunculatum: hvide til rosa blomster med purpur nerver. Blomsterstilke næsten lige lange. Turkestan.

Allium cupani og A. fimbriatum er nærtstående.

Allium%20callidyctyon.jpg Allium callidictyon C.A. Meyer
Synonymer:
araxanum, laceratum, lacerum og reticulatum er synonymer.

Løget er ægformet. Den form, der er i kultur, er en ren dværg på kun 10 cm eller mindre, med næsten trinde og trådformede blade. Men selve arten i vild tilstand er 10-30 cm høj. Blomsterne er små, lidt gennemsigtige, hvide eller lyserøde med mørkere aftegninger på kronbladene, samlet i en lidt åben skærm. Bloster ca. 4 mm langt. Blomstring i september-oktober.
Findes vildt i det sydlige Grækenland og på Kreta. Velegnet til stenparti om sommeren, men skal vinterdækkes, da den er noget sart. Om foråret kommer planten op med kun de smalle blade, som senere visner ned, men forinden er der kommet et ganske smalt hylster op, og det indeholder blomsteranlægget. Resten af sommeren står det sådan, for så i september at folde sig ud med de yndige, små hvidlige blomster. Den har en fin duft af honning.

Varieteter:
Allium callimischon var. haemostictum: mørkere rød. Provinsen Khania, Kreta og i Grækenland..

Allium longevaginatum, A. montanum og A. paniculatum er nærtstående.

Allium%20callimischon.jpg Allium callimischon Link
Synonym:
boryanum er synonym.

Løg ovalt-rundt, 1.5-3 cm i diam. Blade 4, er grundstillede, 17-22 cm lange og ca. 3 cm brede. Stænglen er 30-65 cm høj, opret og ca. 4 cm i diam. Blomsterstanden er en fladtrykt kugle, mangeblomstret, 4-8 cm i diam. med cremegule blomster, en køn baggrund for den chokoladebrune frugtknude. Støvdragere ulige lange. Bloster ca. 14 mm langt og 9 mm bredt. Den blomstrer i foråret og er en særdeles dekorativ haveplante. Den er også bemærkelsesværdig på den måde, at den har 2 typer blomster i den samme skærm. De marginale blomster er enten sterile eller hanlige og har ca. 3 cm lange kronblade, mens de centrale blomster er fertile (frugtbare) og kun har 8 mm lange petaler.
Vokser i egeskove på leret jord i Iraq. Den er ret nærtstående til Allium chrysantherum, som vokser i de samme egne, men er mere udbredt.

Allium%20calocephalum.jpg Allium calocephalum Wendelbo
Synonymer:
orientale er synonym

Løg ovalt og håret, 1-1.5 cm i diam. Blade flade, ru og linieformede, ca. 5 cm lange og 3-4 mm brede. Stænglen er 30-60 cm høj. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er kapsel-frugtet, nærmest ægformet og lidt åben med 20-30 hvide, grønnervede blomster. Støvdragere er ulige lange, bloster ca. 5 mm langt. Blomstring april-maj.
Vokser i den alpine zone på Mt. Cassius i det nordlige Syrien og opdaget et enkelt sted på Mt. Hermon i Libanon og i Anatolien, Tyrkiet.

Allium neapolitanum er nærtstående.

Allium%20calyptratum.jpg Allium calyptratum Boissier

Løget er aflangt formet, 15-20 mm langt. Blade 2, er flade, 3-4 mm brede, kortere end stængel, der er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er en åben skærm ofte med 30-40 lysrosa blomster på spinkle 15-20 mm korte blomsterstilke. Støvdragere kortere end blomster. Støvknapper er rosalilla. Blomstring i juni.
Vokser i åbne nåletræsskove fra Canada til Californien, USA.

Allium%20campanulatum.jpg Allium campanulatum S. Watson
Synonymer:
austinae, bidweliae, bullardii og tenellum er synonymer.

Løg er ægformet, ofte i klynger, med ydre grålige eller brune hinder. Blade 3, furede, 1-5 mm brede, kortere end stængel, som er 15-50 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med sart rosa blomster, som oftest sammen med brune, skinnende bulbiller, en rigtig køn farvesammensætning.. Støvdragere er i alle tilfælde ansat, og i tilfælde af blomster er de 2 til flere gange længere end bloster, som er 4-7 mm langt.
Blomstrede her i haven 1. gang midt i juli. Er hjemført som souvenir fra Virginia, USA i 1977 og derfor en rigtig nydelig lille plante, 20-35 cm høj. Støvknap rødlilla.
Vokser på vejsider, enge, marker igennem det østlige Nordamerika fra øst Texas til Canada og Atlantkysten. I Texas blomstrer
den fra marts-maj.

Varieteter:
Allium canadense var. ecristatum: Blade 1-5 mm brede. Højde 10-30 cm. Blomsterstand med 5-25 dybt lyserøde blomster. Bloster 5-7 mm. Marts-april.

Allium canadense var. fraseri: Blade 1-5 mm brede. Højde 20-50 cm. Blomsterstand mangeblomstret, hvid. Bloster 4-7 mm Blomstring april-maj.

Allium canadense var. hyacinthoides: Blade 2-7 mm brede. Højde 15-30 cm. Blomsterstand mangeblom-stret, lyserød. Bloster 5-7 mm. Blomstring marts-april.

Allium canadense var. lavandulare: Løg ægformet. Blade 3 el. flere, 1-6 mm brede og kortere end stængel, som er 20-60 cm høj og trind. Blomsterstand er mangeblomstret med lavendelrosa, sjældnere hvide blomster. Bloster 5-8 mm langt, kalkrig jord i Arkansas, Oklahoma, Missouri og South Dakota, USA.

Allium canadense var. mobilense: Blade 1-2 mm brede. Højde 10-50 cm. Blomsterstand mangeblomstret, lyserød (hvid). Bloster 4-6 mm. Sandet jord. Blomstring april-maj.

Allium canadense var. parksii: bulbil form. Brazos County, Texas, USA.

Allium%20canadense.jpg Allium canadense Linné
Synonymer:
arenicola, continum, longicaule, microscordion, mutabile, ovoideum, robustum og zenobiae er synonymer.

Løget er ovalt, 0.5-1.5 cm stort med kraftige rødder. Blade 3-5, som er trådformede, 0.5-2 mm brede. Stænglen er spinkel, 8-20 cm høj.Blomsterstanden, 1.5-4.5 cm i diam. er mangeblomstret med hængende små pink klokkeblomster, der er 4 mm x 1.5 mm. Gule støvknapper.
Hører hjemme på de græske øer, Lesbos og Kalimnos, hvor den gror på limstensklipper og i makien. Opdaget så sent som i 1990. Den er fra de samme øer som A. dodecanesii.

Den er nærtstående til Allium flavum, A. pictistamineum, A. pseudoflavum og A. stamineum

Allium%20candargy.jpg Allium candargyi E. Karavokyrou & D. Tzanoudakis

Har ægformet, behåret løg. Blade 2-3, næsten trinde-trådformede og ½-1½ mm brede. Stænglen er hul og 10-30 cm høj. Blomsterstanden, 1-2 cm, er kapselfrugtet, mangeblomstret, halvkugleformet med grønhvide klokkeblomster. Støvdragere er ca. 8 mm lange og bloster 3.5 mm. Støvknapper er fremstående, 1-1.5 mm og gule.
Vokser i den alpine region i Irans- og Afghanistans bjerge.

Allium pallasii er nærtstående.

Allium%20capitellatum.jpg Allium capitellatum Boissier

Løget er ægformet-rundt, 1-2 cm i diam. med sorte hinder. Blade er smalle, linieformede og furede, 1-2 mm brede. Stænglen er 30-40 cm høj, 2-3 mm i diam. Blomsterstanden er mangeblomstret og halvkugleformet med rosa eller purpur, sjældnere hvide blomster. Bloster 3-4 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Hjemmehørende i Lilleasien og Tyrkiet mellem Pinus nigra-krat på tørre, stenede skråninger og i vingårde i 900-1400 meters højde.

Allium ampeloprasum og A. atroviolaceum er nærtstående.

Allium%20cappadocicum.jpg Allium cappadocicum Boissier

Løget/roden er cylindrisk og rhizomagtigt. Blade 2, ovale eller ovalt-elliptiske, meget glatte, stærkt nervede, 10-15 cm lange. Stænglen er stiv, opret, trind og 30-40 cm høj. Blomsterstanden har op til 40 store, nikkende rødlig-purpur blomster på spinkle blomsterstilke. Støvdragerne længere end bloster, som er godt 1 cm langt. Griffel trådformet og støvknapper gule. Blomstring i slutningen af juli. Jeg har aldrig set denne art på nogen som helst prislister, så jeg har aldrig selv set den, heller ikke ”på togter til udlandet”. I det hele taget er den mere end ukendt, for der er ingen fotos af den, og det er altid kun tegningen her, man ser.
Den blev i 1919 opdaget af Kingdon Ward i øvre Burma i Chawng-mawhkadalen i en bambusskov i knap 3000 meters højde. Det er elles en smuk plante efter tegningen at dømme.

Allium%20caput-medusae.jpg Allium caput-medusae Airy-Shaw

Løget er næsten rundt og behåret, 0.5-2 cm i diam. Blade 2-3, er smalle og aflange, 5-10 mm brede. 2-3 hylsterblade. Stængel er 30-40 cm høj med bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er en mangeblomstret, kapselfrugtet halvkugle, ca. 2½ cm i diam., med mørkerøde blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 3-4 gange længere end bloster, der er ca. 3 mm langt. Støvknapper er gule og 1.5 mm store. Blomstring i juni-juli.
Vokser på tørre skråninger i 900-2800 meters højde i Kaukasus, Iran, Tyrkiet og Armenien. Det er en dekorativ plante, der foretrækker veldrænet jord.

Allium atropurpureum er nærtstående.

Allium%20cardiostemon.jpg Allium cardiostemon Fischer
Synonymer:
A. trilophostemon er synonym.

Løg klyngedannende med cylindrisk, rhizomagtig rod, ½-1 cm lang, med brune hinder. Blade halvtrinde og trådformede, ½-1 cm brede. Det er en dværg på kun 7-8 cm, trind og glat, dækket ved grunden af glatte bladskeder. Blomsterstanden er fåblomstret med 4-5 blå blomster, der har mørkere midternerver. Bloster er ca. 4 mm langt. Støvknapper er gule. Griffel trådformet og fremstående. Blomstring i juni-september.
Vokser i Tashkent i tidl. USSR, på grusede skråninger i den mellemste og øverste bjergzone.

Allium filiforme, A. kokanicum og A. tuanschanicum er nærtstående.

Allium%20caricoides.jpg Allium caricoides Regel

Løg er kølet. Blade er flade, er endnu grønne under blomstringen, og har på undersiden 3-5 fremspringende ribber. Stænglen er 35-50 cm høj. Blomsterstanden er åben med bulbiller og få rødviolette blomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere rager langt ud af blomsterne. Støvknapper er rødviolette. Blomstring juli-august.
Findes over det meste af Europa i skove og krat, men det er den primitive art. Der findes en del varieteter, hvor man er sluppet fri af bulbillerne:

Varieteter og underarter:

Allium carinatum var. asperum.
Allium carinatum var. capsuliferum.
Allium carinatum var. pulchellum (tidligere selvstændig art) Bonnier & Layenne, ligner arten en del, men har meget større blomsterstand og større blomster, men det bedste: man er sluppet for bulbillerne. Stænglen er ca. 50 cm høj, og bladene er vintergrønne. Farven er mørkere violet. Blomstring august. En god albino: ’Album’ forekommer, men også en del ”mudderhvide”. Blomstrede her i haven 8. august. Er pga. den mørkere farve endnu kønnere end selve arten.

Allium carinatum var. violaceum, endnu mørkere violet, faktisk violfarvet.
Allium carinatum// ssp. biokovense Radic, rødlilla, spinkel.

Allium flavum er nærtstående.

Allium%20cari%20v%20violaceum.jpg Allium carinatum Linné
Synonymer:
cirrhosum, coleratum, consimile, denticulatum, flexifolium, flexum, flexuosum, foetidum, fuscum, gracile, hoeltzeri, mon-serratense, montenegrinum, paniculatum, parviflorum, parvifolium, pratense, purpurascens, sequierianum, tauricum og valdensium er synonymer.

Løg ægformet og håret, ca. 3 cm i diam. Blade 3-4, bredt linieformede, kortere end stængel, som er 1-1.25 meter høj og glat. Blomsterstanden er en mangeblomstret og kapselfrugtet kugle, ca. 4 cm i diam. med cremefarvede eller rosa, klokkeformede blomster. Bloster er 8-10 mm langt. Støvdragere er kortere end bloster. Støvknapper er gule. Blomstring april-maj.
Vokser på Carmelbjerget, Israel på klippefyldte og grusede steder.

Varieteter:
Allium carmeli var. carmeli: cremefarvede blomster. Mt. Carmel og Mt. Gilboa.
Allium carmeli var. roseum: rosa blomster. Mere udbredt end foregående også i voksesteder, på både stenede steder og i makier. Galiæa, Golan, Judæa.

Allium%20carmeli.jpg Allium carmeli Boissier
Synonymer:
lowni og tricholeum er synonymer.

Løg rundt og 1.5-2 cm i diam. Blade 1-2, som er 4-9 mm brede. Stænglen er kun 8-12 cm. Blomsterstanden er halvkugleformet til hvælvet-halvkugleformet med klokkeformede sart lysegule, purpurnervede blomster på ca. 3 mm lange støvdragere. Bloster ca. 10 mm langt. Støvknapper ca. 2 mm og gule.
Hjemmehørende i Afghanistan. Endemisk. Den er opkaldt efter Karl Heinz Rechinger, som har opdaget mange andre nye arter.

Allium%20caroli-henrici.jpg Allium caroli-henrici Wendelbo

Løg cylindrisk-konisk, 1.5-2.5 cm i diam. Blade 5-7, bredt linieformede, flade, blågrønne, 10-20 cm lange og 3.5-15 mm brede. Stænglen er op til 60-75 cm høj, opret, trind, blågrøn og med bladskeder til op ½ af længden. Blomsterstanden, 2½-3½ cm i diam., er kapselfrugtet, halv- til helkugleformet med 20-30 rosalilla blomster, der har mørkere midternerver. Støvknapper er 1.5 mm og rødviolette. Blomstring sen sommer, og de midterste blomster springer først ud. Det er en attraktiv plante, som let formeres ved frø. Blomstrede her i haven 1. gang 4. juli. Den ligner en del efter Allium hymenorrhizum, men er mindre.
Hører hjemme i De tibetanske alper i 3500 meters højde og i Afghanistan og Pakistan.

Allium%20carolinianum.jpg Allium carolianum Redouté
Synonymer:
aitchisonii, blandum, obtusifolium, polyphyllum, platyspathum var. falcatum og thomsonii er synonymer.

Løg rundt 2-4.5 cm i diam. Blade 3-6, er linieformede, 1.5-2.5 cm brede. Stænglen er 10-30 cm. Blomsterstanden er en mangeblomstret kugle på 5-20 cm i diam. De enkelte blomster er små, lilla med grønligt skær, ulige lange støvdragere. Bloster er klokkeformet i fuld udspring med støvdragere mere fremstående, end de er til sidst, virker ret gennemsigtige, 5-11 mm langt. Støvknapper er grønlige, 3-9 mm. Mangler heldigvis bulbiller.
Hjemsted Afghanistan, Kaukasus og Turkmenistan, hvor den vokser på sandstrækninger eller i ørkener. Indført i de senere år til England af Furse og Hewer’s ekspeditioner, men den er ikke tilstrækkelig prøvet i kultur endnu. Det er en meget dekorativ plante, som endnu ikke er på nogen løglister (2009)

Allium%20caspium.jpg Allium caspium (Pallas) Bieberstein
Synonymer:
brahuricum og undulatum er synonymer.

Løg ægformet, 8-12 mm i diam. Blade smalle og linieformede, 2-3 mm brede og kortere end stængel, som er 10-30 cm høj og spinkel. Blomsterstanden, 2.5-1 cm i diam, er fåblomstret med 7-12 hvide, stjerneblomster, som bliver sart rosa ved afblomstringen. Støvdragere er 1½-3 gange længere end bloster, der er 7-10 mm langt. Blomstring i maj-juni. Havde den med som souvenir fra Cypern fra Mt. Cassius nedre skråninger for nogle år siden, men ved en lille omlægning af haven forsvandt den. Det er en lille elegant plante med kridhvide stjerner.
Vokser på Mt. Cassius i Syrien, Cypern og Libanon blandt Pinus og Quercus-krat, på enge, limstensskråninger i 1000-2800 meters højde.

Varieteter:
Allium cassium var. hirtellum er en varietet, mere håret.

Allium roseum og A. subhirsutum er nærtstående.

Allium%20cassium.jpg Allium cassium Boissier
Synonymer:
cydni er synonym.

Løget liggende sidelæns er ægformet, 8-13 mm langt. Blade 3-5 er meget smalle. Stænglen er 10-25 cm høj, med bladskeder kun 1/3 op ad stænglens højde. Blomster-standen er løst opbygget, fåblomstret, med hængende hvidrosa til purpurrosa blomster.
Stammer fra Sicilien, Italien, hvor den gror i 700 til 900 meters højde.

Tilhører paniculatum group.

Allium%20castellanense.jpg Allium castellanense (Garbari, Miceli & Raimondo) Brullo et al
Synonymer:
lehmannii ssp. castellanense er synonym.

Løg solitært, næsten rundt, ca. 1.5 cm i diam.. Kun 1 blad, der er grundstillet, ca. 17 cm langt og 1.5 cm bredt. Stænglen er ca. 15 cm høj og trind. Blomsterstanden er kvast- til halvkugleformet med 6-50 purpurviolette blomster på 0.7-2.5 cm lange støvdragere, der er ulige lange. Bloster 8-10 mm langt og støvknapper ca. 1 mm. Blomstring i april-maj.
Vokser i den alpine region i 200-3800 meters højde i bjergene i nærheden af Kerman i Iran.
Det er en bemærkelsesværdig plante, idet den er ret lille, kun har 1 blad, en ret åben skærm og smalt klokkeformet bloster. Af anden interesse er dens blomstring, hvor blomsterstilkene i begyndelsen er ret ens lange, men senere begynder nogle af dem at gro, så til slut er de meget ulige lange som hos Allium schubertii.

Allium%20cathodiocarpum.jpg Allium cathodicarpum Wendelbo

Kepa- eller zittauerløg er vores almindelige husholdningsløg, det vi anvender på mange forskellige måder. Det er en 60-120 cm høj 2-årig kulturplante, vildtvoksende i Vestasien og kendtes allerede af de gamle egyptere. Smagen skyldes flygtig svovlholdig løgolie. Blomstrer, hvis den får lov, andet år med hvidgrønne blomster i en kugleformet blomsterstand.
Kepaløg har før i tiden været anvendt som beskyttelse mod onde ånder, og kogt med sukker anvendt som hostemedicin.

Mange varieteter:

Allium%20cepa%20v%20viviparum.jpg
Allium cepa var. viviparum

Allium cepa var. aggregatum, løgene er rhizomagtige, klyngedannende, stærkt smagende løg.
Allium cepa var. asiaticum
Allium cepa var. australi-orientale
Allium cepa var. boreale
Allium cepa var. borealiamericanum, løg mellemstort.
Allium cepa var. bulbilliferum.
Allium cepa var. cepiforme.
Allium cepa var. medieeuropaeum: mellemstort løg, gult
Allium cepa var. mediorossicum: mellemstort løg, gult.
Allium cepa var. mediterraneum: løg stort
Allium cepa var. pauciflorum.
Allium cepa var. proliferum, 70 cm, hvid kugle, juni-juli.
Allium cepa var. solaninum, kartoffelløg, mild smag.
Allium cepa var. viviparum, etageløg eller egyptiske luftløg, 70-100 cm høj.

Underarter:
Allium cepa ssp. australe: løg stort ca. 100 g. Blade kraftige. Stængel 120-150 cm. Blomsterstand 8-10 cm i diam. Spanien, Middelhavslandene, Afghanistan, Lilleasien, Nordamerika.
Allium cepa ssp. cepa (orientale): løg ret stort (60-250 g). Blade kraftige. Europa, Asien, USA.
Allium cepa ssp. orientale: løg 3-3.5 cm i diam. 70-100 cm høj. Sverige, Finland, Asien, Canada.

Allium%20cepa.jpg Allium cepa Linné

Synonymer:
angolense, bulbiferum, cepaeum, cepaforme, commune, cumaria, esculentum, multiplicans, napus og nigritanum er synonymer.


En meget variabel og udbredt art, som har porrelignende rod og har tendens til danne tætte klynger. Blade linieformede. Stænglen er 30-60 cm. Blomsterstanden er en temmelig åben skærm med nikkende rosa, purpur eller hvide med rosa basis ved kronbladene. Skærm ca. 3-5 cm i diam, de enkelte blomster er ret kuglerunde nærmest som perler, ca. 5 mm i diam. og med langt fremstående støvdragere. Støvknapper er lysegule. Blomstring juni-juli. Plantens duft er stærk for en Allium. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juni.
Det er en køn, nem og hårdfør Allium, som vokser på stenede skråninger i Nordamerika fra Canada til Mexico. Bruges sommetider dér som pickles eller i supper.

width="100px"

’Album’ er en dværgform med hvide blomster. Højde ca. 30 cm, blomstrer ca. 1 uge senere end arten.

’Hidcote Form’, er kraftigere end arten, 65 cm høj med mørkt rødviolette blomster.

’Praire Blush’ har yndige rosa blomster.

Allium%20cernuum.jpg Allium cernuum Roth
Synonymer:
alatum, album, allegheniense, neo-mexicanum, oxyphilum, recurvatum og tricorne er synonymer.

Løg ovalt-rund, 1 cm x 0.8-1 cm. Blade 2-3, trådformede, glatte, 0.5-1 mm brede. Stænglen er opret, kun 5-8 cm. Blomsterstanden er åben med hængende og 2-6 smalle vasefor-mede rosa blomster, der har purpur midternerver. Bloster 5-6 mm x 1.5-2 mm. Støvknapper er gule.
Hjemmehørende og endemisk på øen Chalki i Det græske Øhav, hvor den vokser på kalkklipper i 200-350 meters højde. Den blev opdaget så sent som i 1988.

Allium cupani, A. sipyleum er nærtstående, men mest til A. lojaconoi fra Malta.

Allium%20chalkii.jpg Allium chalkii Tzanoudakis & Kollmann

Løget er ægformet, lille og enligt. Blade, 3-4 siddende næsten som en roset, 4-14 cm lange og 3-8 mm brede. Det er en dværg på 5-10 cm, fordi den næsten ingen stængel har, men er siddende midt i bladrosetten. Blomster-standen er kapselfrugtet og fåblomstret med hvide, grønnervede blomster. Støvdragere en anelse kortere end bloster, som er godt 1 cm langt. Støvknapper er gule. Det er en køn lille plante til en skygget plads i stenpartiet. Blomstring november-februar.
Den blomstrer om vinteren eller meget tidligt forår dér, hvor den er fra, i Sydeuropas Spanien og i syd Frankrig, tillige i Nordafrika, hvor den gror på kalkholdig jord.

Varieteter:
Allium chamaemoly var. longicuspis, 6-10 hvidlige blomster med rosa midternerver. Højde ca. 8 cm. Spanien.

Allium%20chamaemoly.jpg Allium chamaemoly Linné
Synonymer:
battandieri, columnae, littoralis, longifolia og viridulum er synonymer.

Løg ægformet og håret., 1.8-2.5 cm i diam. Blade 2-3, hule, trinde og ca. 9 cm lange. Stænglen er fra 15-60 cm høj, opret og hul. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret halv- til helkugle, 3-4.5 cm i diam. med hvidgrønne blomster og mørkegrønne midternerver. Støvdragere er ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 6-12 mm langt. Blomstring september-oktober.
Hjemsted Zazyntho-øen i Grækenland og på Kreta. Vokser på limstensklipper. Den er nærtstående til Allium amethystinum, men blomstringen er om efteråret.

Allium%20chamaespathum.jpg Allium chamaespathum Boissier

Løg næsten cylindrisk, 0.6-1.2 cm x 3-8 cm. Blade, flade, linieformede, 1.5-5 mm brede. Stænglen er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, fåblomstret med 10-20 hvide blomster, der har rosaviolette midternerver. Bloster er ca. 4 mm langt.
Vokser på Chamar-Daban bjerget, tidl. USSR, i den alpine region i ca. 2000 meters højde.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium chamarense M. Ivanova

Arten ligner A. kingdonii en del, men den er dog meget kraftigere i væksten, og roden er mere trævlet, og at der udgår flere blade fra den. Højden er 15-20 cm. Blomsterstanden, der er halvkugleformet, indeholder flere purpurviolette blomster. Blomstring i august-september.
Hører hjemme i Ghang-du, Tibet, Kina, hvor den blev opdaget første gang i 1973.

Allium forrestii er nærtstående.

Allium%20chanduense.jpg Allium changduense Jie-mei Xu

Løg aflangt og rhizomagtigt, 2-4 cm x 5-9 mm. Blade 3-5, flade, furede og 1-1.5 mm brede. Stænglen er trind, 10-25 cm høj og med bladskeder til et stykke opad stænglen. Blomsterstanden er fåblomstret med 2-15 rosaviolette, klokkeformede blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 5-6 mm langt. Blomstring i september-oktober.
Vokser på klippefyldte, mosklædte skråninger i Daghestan, tidl. USSR.

Allium%20charadzeae.jpg Allium charadzeae Tschlokaschvili

Løg små, ægformede og klyngedannende med grå hinder. Blade, trådformede og ru. Stæng-len er 15-20 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og fåblomstret med hvidlige blomster, der har purpur eller grøn-purpur midternerver. Bloster er ca. 5.5 mm langt. Støvknapper grågule. Blomstring i juli.
Vokser på tørre stepper og skråninger i ca. 700 meters højde i provinsen Batum og i Anatolien, Tyrkiet.
Har tidligere været anset som synonym med A. rupestre, men Flora of Turkey (1984) erklærer derefter selvstændig art.

Allium%20charaulicum.jpg Allium charaulicum Fomin

Løg næsten rundt, ca. 2.5 cm i diam. Blade 3, ca. 20 cm lange og ca. 4 cm brede. Stænglen er ca. 60 cm høj og 5-6 mm i diam. Blomsterstanden er kugleformet, ca. 5 cm i diam. med violette blomster på ca. 2 cm lange støvdragere. Bloster 6-7 mm langt. Støvknapper 1-1.5 mm lange. Blomstring i maj.
Det er en køn, ny art, der er mest bemærkelsesværdig ved den høje stængel, de brede gråblågrønne blade. Den nærmest beslægtede er nok //Allium elatum/, som også har brede blade.
Den vokser i de Caspiske bjergskove i ca. 2000 meters højde, Elburz, Iran.

Allium%20chelotum.jpg Allium chelotum Wendelbo

Løg aflangt og rhizomagtigt, 1.5-2.5 cm x 4-7 mm. Blade 3-4, flade, furede og ca. 1 mm brede. Stænglen er 10-20 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med 3-6 klokkeformede rosa blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 5-6 mm langt. Blomstring i august.
Vokser i klippefyldte spalter i Georgien, tidl. USSR.

Allium charadzeae er nærtstående.

Allium%20chevsuricum.jpg Allium chevsuricum Tschlokaschvili

Løget ligner en porre med mindst ligeså mange rødder. Blade brede og flade, også som en porres. Arten ligner i blomsten mere efter Allium wallichii i habitus, men den er højere, ca. 80 cm, og blomsterstanden er helt kugleformet, hvor A. wallichii er hvælvet eller halvkugleformet. Blomsterne er gullige.
Hjemmehørende: Glenchuan, Yunnan-provinsen, Kina, hvor den 1. gang blev opdaget i 1956.

Allium%20chienchuanense.jpg Allium chienchuanense Jie-mei Xu

Løget er ægformet og håret. Blade smalle og linieformede. Stænglen er 6-17 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med kun 3-4 blomster på 2-3 cm lange støvdragere. Bloster er hvidt med grønligrøde midternerver og 10-12 mm langt.

Hører hjemme i Chile, som også navnet antyder.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium chilense Regel

Løget er smalt, aflangt og har rhizomagtigt rodnet. Blade er linieformede og flade. Ved midsommertid lægger bladene sig ned, og blomsterne fremkommer ikke, før et nyt hold blade kommer frem sidst på sommeren eller tidligt forår. Stænglen, som bliver 30-40 cm høj, dukker op om efteråret midt i de gamle blade, så de nye blade, som fremkommer med blomsterne, er sideskud til de gamle blade. Dette arrangement af blade og stængler er ikke almindelig hos andre dyrkede Allium. Blomsterne er rosapurpur og klokkeformede på 15-30 mm lange støvdragere. Bloster er 5-6 mm langt. Blomstrer i Japan i september-november. Blomstrede her i haven 1. gang 28. juni.

Allium carinatum var. pulchellum er nærtstående, fra hvilken den form uden yngleløg afviger med fremstående støvdragere. Kendes også fra Himalaya, træffes endvidere i Khasi-bjergene i Assam. Kultiveret nogle steder i Californien, USA, samt Kina og Japan, hvor den anvendes til pickles, som er meget anvendt i disse lande. Stor export.

A.c. var. morrisonense (Hayek) Liu & Ying: Højde 35-45 cm med 6 hvide eller grønhvide, 2 cm lange blomster. Mt. Morrison, Taiwan.

Allium%20chinense.jpg Allium chinense G. Don
Synonymer:
angustum, bakeri, bodinieri og splendens er synonymer.

Løget/roden er aflangt og rhizomagtigt, 1.5 cm langt og ca. 1 cm bredt med ydre gråbrune hinder. Blad 1, smalt linieformet, 5-9 mm bredt og en smule længere end stængel, som er 12-25 cm høj, glat og trind. 2 hylsterblade. Blomsterstanden er kapselfrugtet og halvkugleformet, 1.5-2.5 cm i diam. med sart rosa blomster. Støvdragere lige lange, 1½-2 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt.
Vokser i Chitral, tidl. USSR i op til 2500-3.500 meters højde, samt i Afghanistan og i Pakistan.

Varieter:
Allium chitralicum var. bifoliatum 2 blade.

Allium dasyphyllum er nærtstående.

Allium%20chitralicum.jpg Allium chitralicum Wang & Tang

Løg cylindrisk og konisk. Blade smalt linieformede, flade og 2.5-3.5 mm brede.
Stænglen er opret og 20-25 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret, halvkugleformet, 2-5-3 cm i diam. med gullige blomster. Bloster 4-4.5 mm langt. Støvknapper er gullige. Blomstring i juli i 2100-2500 meters højde.
Hjemmehørende i Hsiao-wu-tal-shan, Kina. I sammenligning med en nærtstående art, Allium senescens, som er en meget variabel art, kan den nemt skelnes pga. de gullige blomster og støvknapper af samme farver.

Allium%20chiwuii.jpg Allium chiwuii Wang & Tang

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3, hule og næsten cylindriske, 2-3 mm brede og kortere end stængel, som er 25-35 cm høj med bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er halvkugleformet og kapselfrugtet med gulgrønne blomster eller grønbrune, klokkeformede, 4-4.5 cm i diam. Bloster ca. 4 mm langt. Støvknapper er gule. Blomstring juni-august.
Vokser på Mt. Cassius i Syrien, Tyrkiet og andre østlige middelhavslande, hvor den gror i maki eller skove.

Allium%20chloranthum.jpg Allium chloranthum Boissier

Løget er ægformet og ca. 15 mm i diam. Blade 2, trådformede, hule og 0.7-1.5 mm brede. Stænglen er 15-45 cm høj med bladskeder til op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er en kugle med tætte og mange klokkeformede hvide, grønnervede blomster på 5-13 mm ulige lange støvdragere. Bloster ca. 4 mm langt.
Hører hjemme i Iran.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium chloroneureum Boissier

Løg solitært, rundt, 0.5-1 cm i diam. Blade 1-2, smalle, linieformede, 2-5 mm brede. Stænglen er 15-25 cm høj. Blomsterstanden er kvast- til halvkugleformet og fåblomstret med lysegule, smalle, klokkeformede blomster, 9-11 mm lange.
Forekommer i Turkestan i Pamir-Alai-bjergene, hvor den gror i knap 2000 meters højde. Den blev opdaget så sent som 1986 og beskrevet i 1991.

Allium darwasicum er nærtstående.

Allium%20chodsa-bakirganicum.gif Allium chodsa-bakirganicum G. Gaffarov & I. Turakulov

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2, næsten cylindriske, hule og ca. 2 mm brede. Stænglen er 25-35 cm høj. Blomsterstanden halvkugleformet og tæt med grumset rødlilla blomster på ca. 10 mm lange støvdragere. Bloster er ca. 6.5 mm langt. Støvknapper er 2 mm og gullighvide.
Er hjemmehørende i Afghanistan i 2000-2300 meters højde. Den er nærtstående til rubellum-gruppen, fra hvilken den skelnes ved at have tykke lilla tepaler og store 2 mm lange hvidlige støvknapper.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium choriotepalum Wendelbo

Løg næsten rundt, ca. 2 cm i diam. Blade er tungeformede, blåduggede og temmelig hårede. Stænglen er knap ½ meter høj og kraftig. Blomsterstanden er en meget stor kugle, 20 cm i diam. med flotte metalskinnende stjerneblomster, som er 2-3 cm i diam. Bloster er ret smalt og bliver temmelig pigget ved tørring. En usædvanlig plante, som ligner skinnende violette fodbolde, som altid bemærkes i haven. I mange år var den ikke meget for at selvså sig, men som haven blev ældre, har det ændret sig, så den er tilfreds overalt i haven, hvor den kan have det lidt i fred. Støvknapper er mørkt violette. Blomstring juni-juli.
Vokser på bløde bjergskråninger i Lilleasien.

Allium bodeanum er nærtstående

Allium%20christophii.jpg Allium christophii Trautvetter
Synonymer:
albopilosum og tubergenii er synonymer.
Boissier kaldte den for Allium tubergenii efter C.G. van Tubergen jun., som havde fået løg gennem Manissad Jean von Mersiwan og opformerede dem.

Løg rundt og ca. 4 cm i diam. Blade 6-8, grundstillede, linieformede og 3.5-5 mm brede. Stænglen er 30-100 cm høj, kraftig, ca. 6 mm i diam.. Blomsterstanden er hvælvet til halvkugleformet og mangeblomstret med udvendig gullige og indvendig purpur blomster. Støvdragere er ca. 3 mm lange og bloster 4.5-5 mm langt. Støvknapper er ca. 2 mm og aflange.
Hører hjemme i Iran og Iraq. Den er ret nærtstående til Allium calocephalum, men har mindre tepaler, men eller ligner den en del.

Allium%20chrysantherum.jpg Allium chrysantherum Boissier & Reuter
Synonymer:
eginense og reflexum er synonymer.

Løg er ægformet og ca. 2 cm langt. Blade 3-4, er linieformede og 10-20 cm lange. Stænglen er 20-35 cm høj, opret, trind og hul. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret og tæt kugle ca. 2-2½ cm i diam.. Bloster er klart strågult og 5-6 mm langt, og støvdragere er dobbelt så lange som bloster. Støvknapper er strågule. Blomstring i juni.
Vokser på fugtige, stenede skråninger i bjergene i Kansu, Kina. Den ligner efter almindeligt purløg, Allium schoenoprasum.

Allium cyrillii er nærtstående.

Allium%20chrysanthum.jpg Allium chrysanthum Regel

Løget er aflangt med kraftige rødder. Blade smalt linieformede, furede, glatte og 8-20 cm lange og 4-7 mm brede. Stænglen er 30 cm høj, trind og opret. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret kugle med strågule til glinsende gule blomster.
Hjemmehørende i Kansuprovinsen i Kina på alpeenge i 3000-3500 meters højde.

Allium%20chrysocephalum.jpg Allium chrysocephalum Regel

Løget er ægformet, 1.5-2 cm i diam. Blade 3-4, linieformede, hule og næsten cylindriske, 15-30 cm lange og 2-5 mm brede. Stænglen er 30-60 cm høj, glat, trind og med bladskeder 1/3 op ad stænglen. Blomsterstanden er åben med 25-50 blegt kopformede grøngule blomster, der er grønnervede. Bloster 4.5-6 mm x 2-2.5 mm. Støvdragere 1-3 mm lange. Støvknapper er gule.
Hjemsted: Det østlige-sydøstlige Spanien i provinsen Jaen i stenet jord mellem limstens klipper i 650-1200 meters højde. Blev opdaget på en ekspedition til syd Spanien i 1975. Navnet hentyder til de gule støvtråde, de fleste Allium har hvide støvtråde.

Allium%20chrysonemum.jpg Allium chrysonemum Stearn

Løget er sammentrykt-rundt, 8-25 mm x 2-20 mm, med grå til sorte hinder. Blade 1-2, er lancetformede, 20-25 cm lange og 1.5-5 cm brede med purpur strejf. Stænglen er glat, 40-60 cm høj og 4-6 mm i diam, også med purpur strejf, ved grunden. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med rosa stjerneblomster, 6-8 mm x 1.2-2 mm. Støvknapper er 1.6-2 mm x 1 mm og violette.
Blomstring i maj.
Vokser på tørre skråninger og flodterrasser i Tian-Shan-bjergene, Kirgizistan, Centralasien i 17-1800 meters højde. Den blev opdaget i 1999. men først beskrevet i 2009.

Allium schachimardanicum er nærtstående.

Allium%20chychkanense.jpg Allium chychkanense R.M. Fritsch

Løg bredt ægformet, ¾-1½ cm bredt. Blade 2-3, flade, smalt linieformede, 5-7 mm brede. Stænglen er 20-35 cm høj og trind. Blomsterstanden er hvælvet med 10-12 sart rosa eller hvidlige blomster uden yngleknopper. Støvdragere er 7-15 mm lange og bloster 10-12 mm x 4-5 mm.
Hører hjemme i Krasnaja Poljana i Kaukasus, tidl. USSR.

Allium oreophilum er nærtstående.

Allium%20circassicum.jpg Allium circassicum Kolakovsky

Løg solitært og aflangt, 0.7 cm i diam. Blade 2-3, er små, smalle og spiralrullede, fladt liggende på jorden og meget hårede, sådan som den lille 6-7 cm’s stængel også er. Blomsterstanden er fåblomstret med 2-5 hvide oprette blomster med rosa midternerver. Støv-dragere er lige lange, 3-11 mm. Bloster er 5-6 mm x 1.5-2 mm. Støvknapper er gule. Blomstring marts-april.
Findes i naturen på Peloponnesus og Akrotiri på Kreta, desuden også på Sicilien på tørre, stenede bakker. Ikke meget opsigtsvækkende, mest for samlere. Den er overordentlig ualmindelig, mest en plante, som kan gro for fornøjelse i alpint hus eller plantetrug.

Varieteter:
Allium circinatum var. peloponnesiacum Tzanoudakis
Stænglen er kraftig og højere end selve artens, 10-17 cm. Blomsterstanden indeholder 2-6 blomster. Bloster kopformet, 5-7 mm x 2.5-4 mm. Voksested: Det sydlige Peloponnes på kalkholdige, stenede steder.
A. circinatum har hidtil fra begyndelsen været betragtet som endemisk på Kreta, mens varieteten her, som er lidt større og kraftigere, findes i selve Grækenland.

Allium cupani er nærtstående.

Allium%20circinatum.jpg Allium circinatum Sieber
Synonymer:
clusianum er synonym.

Løg klyngedannende og rhizomagtige, ca. 2 cm lange. Blade siddende 3 sammen, næsten hule og spiralrullede, 0.5-1.5 mm brede. Stænglen er 10-25 cm høj. Blomsterstanden (1.5-2 cm i diam.) er halvkugleformet og mangeblomstret med lillaviolette blomster på 5-10 mm lige lange støvdragere. Bloster er 4 mm langt. Støvknapper violette. Blomstring i juni.
Den har de mærkeligt spiralrullede blade tilfælles med Allium spirophyllum, en anden nyopdaget art fra de samme egne. Den afviger fra denne ved at have mindre blomsterstand.
Allium circumflexum er ret almindelig i det østlige Afghanistan, hvor den gror i store klynger på bjergstepperne i limstensjord i 2500-3100 meters højde. Den blev opdaget i 1962 af Hedge og Wendelbo.

Allium%20circumflexum.jpg Allium circumflexum Wendelbo

Løg er ægformet med kort rhizom, ca. 2 cm i diam. og 4-5 cm langt. Blade ca. 7, linieformede, 15-25 cm lange og 4-6 mm brede. Stængel er 50-70 cm høj, 4-6 mm i diam., glat, grønlig med bladskeder op til halvdelen af længden. Blomsterstanden er kugleformet, tæt og mangeblomstret med blomsterstand, hvor kun få blomster springer ud ad gangen. Enkeltblomsterne, på 8-12 mm lange blomsterstilke, er kopformede og grønne. Støvdragere 8-9 mm lange, støvknapper, 1.8 mm, er gule med violet skær.
Vokser på Ferganensis-bjerget i Kirgizistan.

Allium abramsii, A. hymenorrhizum og A. tianschanicum er nærtstående.

Allium%20cisferganense.jpg Allium cisferganense R.M. Fritsch

Løg solitære eller parvis fæstnet til et opstigende rhizom, ¾-1 cm bredt og 5-10 cm langt med brune hinder. Dette er et eksempel på en meget ”ung”/primitiv Allium med blomsterklaser, der kun er få mm i længden. En pålidelig afgørelse er vanskelig, det er ligeså sandsynligt, at den henregnes til den smalbladede form af den nærtstående Allium lineare. De fine, smalle blade er imidlertid karakteristiske hos A. clathratum, skønt begge arter i bredden af bladene er forbundet med overgangsformer. Stænglen er 20-50 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med sart rosa blomster, der er purpurnervede. Bloster 4-5 mm langt. Griffel langt fremstående. Blomstring i juli.
Vokser på stepper og på grusede skråninger i Sibirien og Mongoliet.

Allium%20clathratum.jpg Allium clathratum Ledebour

Løget er rhizomagtigt, 1-5-2 cm i diam. langt. Blade 3-4, linieformede og 2-4 mm brede. Stænglen er 30-60 cm høj med bladskeder op til 1/3-½ af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og næsten kuglerund med grumset rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, og bloster er 4-4.5 mm langt.
Vokser på klipper i den midterste bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium talassicum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium clausum Vvedensky

Løget er ovalt, ca. 1 cm x 8 mm i diam med gråbrune hinder. Blade 3-4, er 12-20 cm lange og 2-3 mm brede. Stænglen er 25-35 cm høj, cylindrisk og med en 2-3 cm lang stolon. Blomsterstanden er 2-3 cm i diam., ret fåblomstret og åben med purpurbrune blomster, som næsten ikke åbnes. Bloster er ca. 4.5 mm langt og støvknapper purpur og 0.5 mm lange.
Forekommer i Irans provins, Tehren i Alburz området, Karajdalen og kun kendt på en lokalitet ved Asara, hvor den blev opdaget i 2008.

Allium phanerantherum og A. stearnianum var. vanense er nærtstående.

Allium%20clivorum.jpg Allium clivorum R.M. Fritsch

Løget er næsten rundt, solitært og ret lille. Blade 2, grundstillede, aflange, glatte og ret tykke, 9-10 cm lange og 2-3 cm brede, længere end stængel. Planten er 7-10 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret på ca. 20 mm lange blomsterstilke, der er bugtede og spinkle. Blomsterne er små, hvidlige, kopformede blomster. Bloster er 5-8 mm langt og støvdragere af nogenlunde samme længde. Støvknapper er sart gule og 1.2-2.5 mm. Griffel trådformet. Blomstring i april-maj.

Hører hjemme i Armenien og i Tyrkiet på subalpine enge. Den er meget karakteristisk med dens 1-3 brede og tykke blade og en tyk stængel.

Allium akaka er nærtstående.

Allium%20colchicifolium2.jpg Allium colchicifolium Boissier
Synonymer:
bischoffii, haussknechtii og straussii er synonymer.

Løget er solitært, ovalt, 1.5-2 cm i diam. Blade 2, (1), linieformede, smalle, 8-9 mm brede. Stænglen er 30-40 cm høj. Blomster-standen er få- til halvkugleformet, kapsel-frugtet, 2-3.5 cm i diam. med stjerneformede hvidlige blomster, der har grønlige midternerver. Bloster 6-10 mm.
Hjemmehørende i Kasachstan provinsen i Karataubjergene, tidl. USSR, nær Det kaspiske Hav. Blev opdaget så sent som i 1974.

Allium costavaginatum, A. dasyphyllum, A. decipiens, A. fetisowii og A. sewerzowii er nærtstående.

Allium%20collis-magni.jpg Allium collis-magni R. Kamelin

Denne art har tidligere været regnet som en varietet af A. douglasii, men nyere undersøgelser af de 3 forskere regner den nu (1988) som selvstændig art, men en del af det såkaldte douglasii-komplex, som bl.a. også omfatter A. constrictum, macrum og nevii.
Der er så små forskelle (se A. douglasii), at det er vanskeligt for lægmand at skelne. Bl.a. skulle stænglen være lidt tykkere under blomsterstanden end hos A. douglasii. Kort fortalt er den 20-25 cm høj med rosa blomster.
Den hører hjemme fra det nordøstlige Washington til det vestlige Montana, USA. Vokser på klipper, forårsvåde jorder og stenede enge.

Allium%20columbianum.jpg Allium columbianum (Ownbey & Mingrove) Petersen, Annable & Rieseberg

Løg er ægformet, 10-30 mm x 8-18 mm. Blade 6-12, flade og 0.8-1.5 cm brede. Stænglen er 50-100 cm høj med bladskeder til 1/3-½ af stænglens længde. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet med hvidlige til gulgrønne, sart grønne eller rosa blomster. Støvdragere er 3-6 mm lange og bloster er 3-5 mm langt. Støvknapper er gule eller rødlige. Blomstring maj-juli.
Vokser på nogle af øerne i Det ægæiske Øhav, i Dalmatiens kystegne, på Sicilien, Korsika og Sardinien. Den er meget variabel.

Allium ampeloprasum er nærtstående.

Allium%20commutatum.jpg Allium commutatum Gussone
Synonymer:
aestivale og bimetrale er synonymer.

Løget er solitært og rhizomagtigt, 1-2 cm bredt med brune hinder. Blade 4-7, linieformede, furede, 1-2.5 mm brede. Stængel er 20-80 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret kugle. Farven er cremegul med grønlige midternerver. Bloster 4-5 mm langt og støvdragere 7-20 mm lange. Blomstring juli-september.
Hører hjemme i Sibirien og i Manchuriet, hvor den vokser på sammenhobninger på klipper.

Allium%20condensatum.jpg Allium condensatum Turczaninov
Synonymer:
jaluanum, odorum og steveni er synonymer.

Løg ægformet, 1-1½ cm i diam. Blade 3-4, trådformede, halvcylindriske, furede og ca. 1 mm brede. Stænglen er 15-30 cm høj med glatte bladskeder til op til midten af højden. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, tæt- og mangeblomstret med rødbrune blomster. Støvdragere lige lange, 2-4 gange længere end bloster, som er ca. 3 mm langt. Griffel fremstående. Blomstring maj-juni.
Vokser på klipper og grusede skråninger i Tien-Shan bjergene og Mogul-tau bjergene, tidl. USSR.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium confragosum Vvedensky

Løg aflangt og cylindrisk. Blade 3-5, slanke, flade, smalle, linieformede og ca. 3 mm brede. Stænglen er ca. 30 cm høj, opret og glat. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugleformet og ret åben med klokkeformede gyldengule blomster. Støvdragere, ca. 12 mm lange ligeså lange som eller længere end bloster, der er 5-6 mm langt. Griffel fremstående.
Allium stracheyi er nærtstående, men større, og blomsterne er gyldent gule og blomsterstilke længere. Tilsvarende art som de europæiske arter Allium ochroleucum og Allium suaveolens. Den er endemisk i Kashmir i 3000-3500 meters højde.

Allium%20consanguineum.jpg Allium consanguineum Kunth

Denne art har tidligere været regnet som en varietet af Allium douglasii, men nyere undersøgelser af de 3 forskere regner den nu (1988) som selvstændig art. Men som en del af det såkaldte douglasii-komplex, der også omfatter A. columbianum, macrum og nevii.
Der er så små forskelle, at det er vanskeligt for lægmand at skelne. Bl.a. skulle stænglen være lidt tykkere under blomsterstanden (det samme med A. columbianum) og med en indsnøring lige under bloster, end hos A. douglasii. Kort fortalt er planten ca. 25 cm høj med rosa blomster.
Hører hjemme i det nordcentrale Washington, USA. Vokser på skyggede, forvitrede sten, hvor der ofte er sandet og tørt.

Allium%20constrictum.jpg Allium constrictum (Ownbey & Mingrove) Petersen, Annable & Rieseberg

Løget er smalt og aflangt. Blade er bredt ovale og ligner meget efter A. ovalifolium, men bladene er mere rundede og har længere bladstilke. Stænglen er 30-45 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med hvidlige blomster, hvor kronbladene er helt spidse.
Hjemmehørende i Haiao-gin i Szechuan provinsen, Kina, hvor den 1. gang blev opdaget i 1958 i 3000-3800 meters højde.

Allium funckiaefoliumog A. victorialis er nærtstående.

Allium%20cordifolium.jpg Allium cordifolium Jie-mei Xu

Løget er ægformet, blade tykke og grundstillede. Stænglen er trind, kraftig og hul. Blomsterstanden er en mangeblomstret kugle med hvide eller sart rosa blomster med røde midternerver,ofte med yngleknopper. Blomstring i juni.
Hører hjemme i Dalmatien, Jugoslavien på kystenge.

Stearn: Er måske en tidligere form af Allium cepa.

Allium%20cornutum.jpg Allium cornutum Clementi

Løget er ægformet. Blade er meget smalle, nærmest trådformede. Stænglen er 25-60 cm høj, med bladskeder op til ca. det halve af stænglens længde. Blomsterstanden er løst opbygget, ret fåblomstret med smalle sart rosa klokkeblomster. Bloster ca. 5 mm langt.
Stammer fra Korsica, som navnet antyder, hvor den blev opdaget i 1999 af J.-M. Tison.

Allium%20corsicum.jpg Allium corsicum Jauzein, Tison, Deschâtres & Couderc

Løg er ægformet med gyldne hinder, uden yngleløg, klyngedannende. Blade 3 til flere, furede, 1½ mm brede, grundstillede og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 10-30 cm høj, spinkel og trind. Blomsterstanden har 10-25 klart gule blomster undertiden med et rødligt skær. Støvdragere er ulige lange, 1-3 gange længere end bloster, som er 3-5 mm langt. Støvknapper er aflange. Blomstring i april-maj.
Vokser på grusede og sandede skråninger, sletter og bjerge i det vestlige Texas, USA.

Allium drummondii er nærtstående.

Allium%20coryi.jpg Allium coryi M.E. Jones

Løg er rundt, 1-2 cm i diam. Blade 1-3, linieformede, 0-2-1 mm brede. Stænglen er 15-40 cm høj og furet. Blomsterstanden er kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret med rosa stjerneblomster med mørkere midternerver. Bloster 4-6 mm x 0.5-8 mm.

Allium collis-magni og A. sewerzowii er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium costavaginatum R. Kamelin & I.G. Levichev

Løg ægformet, 40-45 mm x 30-35 mm. Blade 1-2, slappe, furede, 3-3.5 cm brede, visner hurtigt ned. Stænglen er opret, trind, hul, glat 35 cm høj og 4-10 mm i diam. Blomster-standen er en mangeblomstret skærm, 4-8 cm i diam., med rosaviolette blomster, som har en purpur eller grønlig midternerve. Støvdragere er 1½-2 cm lange og bloster 5-5.8 mm langt. Støvtråde er hvide og støvknapper gule. Blomstring i oktober.
Den blev opdaget af E. Kramer i Kahirini-ørkenen i Egypten, hvor den gror i sand og grus. Men den er også fundet på flintebakker i 50-200 meters højde.

Allium nigrum og A. orientale er nærtstående.

Allium%20crameri.jpg Allium crameri Ascherson & Graebner

Allium cratericola Eastwood

Løg ovalt, 1.5-2.5 cm med brune hinder. Blade 1-2, linieformede, 10-13 mm brede og 1½-2-3 gange længere end stænglen, der er 3.5-10 cm høj. Blomsterstanden er opret, halvkugleformet med lys pinkfarvede eller hvidlige blomster, der har en grøn midternerve. Støvknapper angives at være gule.
Vokser i Californien, USA, fra Napa til Siskiyou-bjergene i fodbjerge i vulkansk og granitholdig jord i 150-2300 meters højde.

Allium obtusum, tribrachteatum og A. yosemitense er nærtstående.

Allium%20cratericola.jpg Allium cratericola Eastwood
Synonymer:
parvum var. brucae og parvum var. jacintense er synonymer.

Løg smalt-aflangt, ca. 15 mm langt og kløvet, med lange rødder. Blade 2, flade og 3-6 mm brede og 15-20 cm lange, længere end stængel, som kun er 5-8 cm, 2 hylsterblade. Blomsterstanden har 12-18 klokkeformede dybt rosa blomster i en skærm. Støvdragere er ret kraftige, 10-15 mm lange, og bloster er ca. ¾ mm langt. Støvknapper er purpurfarvede. Blomstring om sommeren.
Vokser på stenet grund fra Vancouver, Canada til Washington, USA.

Allium%20crenulatum.jpg Allium crenulatum Wiegland
Synonymer:
cascadense, vancouverense og watsonii er synonymer.

Løg er ægformet, 15-18 mm x 10-12 mm med mørkebrune hinder. Blade 3-4, næsten cylindriske, glatte, smalle, ca. 1 mm brede og 10-23 cm lange. Stænglen er 20-30 cm høj, opret, med bladskeder til op til det halve af højden. Blomsterstanden er meget løst opbygget og ca. 3-3.5 cm i diam. med 25-40 gulgrønne klokkeblomster på ulige lange blomsterstilke, 5-25 mm lange, støvknapper gule. Blomstring i juni-juli.
Vokser på Vis-øen i Kroatien, Dalmatien, hvor den gror ved vejsider og stenede steder. Den blev opdaget i 2006 af S. Bogdanovic.

Allium%20croaticum.jpg Allium croaticum Bogdanovic, Brullo, Mitec & Salmeri

Løg ægformet, godt 1 cm i diam. Blade er bredt linieformede, 5-5½ mm brede. Stænglen er trind, glat og 15-45 cm høj. Blomster-standen har 9-20 varmt gule blomster på 15-20 mm lange og spinkle støvdragere. Bloster ca. 1½ mm langt. Støvknapper svovlgule. Griffel trådformet.
Hjemmehørende i bjergene ved St. Diego i Californien, USA. Blomstrede her i haven 20. juli for 1. og eneste gang. Har aldrig kunnet få fat i den igen, men måske den kunne klare sig i drivhus, for vores våde og skiftende vintervejr kan den ikke klare. Planter fra det varme og solbeskinnede Californien har det ofte svært med at klare vort klima.
Den ses endvidere under både navnet Bloomeria crocea og Nothoscordum croceum.

Allium%20croceum.jpg Allium croceum Torrey

Løg ægformet, ca. 2 cm i diam. Blade 2, hule, trinde, glatte og 3-5 mm brede. Kortere end stænglen, der er ca. 60 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3 af længden. Blomster-standen er uden yngleknopper, mangeblomstret med hvidlige, rødnervede blomster. Støvdragere er 2-3 gange længere end bloster, som er ca. 5 mm langt. Griffel fremstående. Blomstring i maj.
Endemisk. Opdaget ét eneste sted i Ketmenchapta Range nær Aulata, Central Asien, voksende i enebærskov.

Allium turcomanicum er næststående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium crystallinum Vvedensky

Løget er ovalt, 1½ cm langt og ca. 1 cm bredt. Blad kun 1, er 11-15 cm langt og 5-8 mm bredt. Det er en dværgplante på kun 10 cm, hvor stænglen er 1½-2 mm i diam. Blomsterstanden er tætblomstret med op til 40 purpurbrune klokkeformede blomster på 1½-2 lange støvdragere. Bloster er 6 mm x 2.5-3 mm. Støvknapper er aflange, gule og 1.5 mm.
Vokser på tørre skråninger i Afghanistan, hvor den foretrækker ret isolerede steder.

Allium monophyllum og A. oreophilum er nærtstående.

Allium%20cucullatum.jpg Allium cucullatum Wendelbo

Løget er ægformet og meget trævlet, 1-5 cm x 3.5 cm. Blade trinde, trådformede, 3-10 cm lange og 0.2-1.5 mm brede. Stænglen er 20-50 cm høj og trind, 0.4-1.5 mm i diam. Blomsterstanden er uregelmæssig, kapselfrugtet og fåblomstret med 4-15 hvide til rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er trådformede, violette og 1.5 cm lange. Bloster er 6-7 mm langt. Støvknapper ca. 1 mm x 0.4 mm og gule. Blomstring juli-august.
Hjemmehørende i Grækenland, Sicilien, Lilleasien og Algier, for det meste nær ved kysterne, men også i indlandet op til 150 km fra kysten. Den foretrækker tørre lokaliteter i hård, stenet og sandet jord, hvor den gror imellem græstuer. Kan også træffes i vadier, på tørre bakker, men undertiden også i enge i 100-2000 meters højde.

Allium cupani var. anatolicum

Varieteter og underarter:
Allium cupani var. anatolicum Stearn
Løg smalt ægformet, 8-15 mm. Blade 3, trådformede. Højde 7-30 cm. Blomsterstand med 6-20 violette blomster. Bloster 7-8 mm x 1-½ mm. Støvknapper gule. Lilleasien.

Allium cupanivar. cyprium: Bloster 3-4 mm x 11½ mm. Vokser på tørre bakker på Cypern.

Allium cupani ssp. hirtovaginatum (Kunth) Stearn
Hvor A. cupani ikke optræder, findes dens underart: lille hvid blomst med rødviolette midternerver.

Allium%20cupani.jpg Allium cupani Rafinesque
Synonymer:
antonii-bolosii, bolosii, luridum, moschatum, pusillum, subunivalve, trichonemis, typicum, univalve og vaginatum er synonymer.

Løget er rundt, 1.5-2 cm i diam. Blade 1-3, linieformede, 10-30 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj, opret og trind med kraftige nerver. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugleformet og mangeblomstret med rød-violette blomster med mørkere midter-nerver på 1-2½ cm ulige lange støvdragere. Bloster 10-15 mm. Blomstring i maj.
Vokser på stenede skråninger i Turkestan, hvor den først blev opdaget af Fedtschenko i Sarawschan-dalen i 700-1000 meters højde.

Underarter:
Allium cupuliferum ssp. nuratavicum.

Allium regelii er nærtstående.

Allium%20cupuliferum.gif Allium cupuliferum Regel
Synonymer:
olgae er synonym.

Løget er smalt ovalt, ca. 2.5 cm langt. Blade mange, linieformede og kortere end stængel, som er 20-40 cm høj, spinkel og trind. Blomsterstanden er opret med 2-20 små hvide eller rosa blomster på spinkle 1.5-2 cm lange blomsterstilke. Støvdragere længere end bloster. Støvknapper er gule. Griffel meget spinkel. Blomstring i september.
Blev opdaget i 1931 på Sierra San Pedro Marti i Californien, USA. Vokser i fugtig bladmuld i ca. 3000 meters højde.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium curtophyllum T.L. Wiggins

Løg er ægformet og håret. Blade furede. Stænglen er tyk, opret og kun 6-8 cm høj. Blomsterstanden er en åben halvskærm, kapselfrugtet og mangeblomstret med grønrøde næsten klokkeformede blomster, der har rødlige midternerver. Blomstring i maj.
Hjemmehørende i landene i det østlige Middelhav på sandede steder. Har tidligere været anset som selvstændig art, så som underart af A. sphaerocephalon, men Flora of Turkey (1984) erklærer igen selvstændig art.

Allium reuterianum og A. rubrovittatum er nærtstående.

Allium%20curtum.jpg Allium curtum Boissier & Gaillardot
Synonymer:
aegypticum og palaestinum er synonymer.

Løg er ægformet. Blade 2, grundstillede, flade, smalt linieformede, 3-6 mm brede, 10-30 mm lange. Stænglen er for det meste længere end bladene. Blomsterstanden er opret med 10-30 hvide eller rosa blomster på spinkle, trådformede 2-2.5 cm lange støvdragere. Bloster er 6-9 mm langt. Blomstring om foråret i maj-juni.
Vokser på sandede og stenede steder i kystskove i Georgia og Florida, USA. Den er den eneste i canadense-gruppen, som ikke er fundet øst for Mississippifloden.

Allium plummerae er nærtstående.

Allium%20cuthbertii.jpg Allium cutherbertii Small

Løget er meget smalt og klyngedannende, så der ret hurtigt bliver en tæt beplantning. Blade er smalle og trådformede. Stænglen er ca. 15 cm med en fåblomstret skærm af let hængende blå blomster med langt fremstående støvdragere, som gør den let kendelig blandt de blåblomstrede.
A. beesianum og A. sikkimense. Blosteret er ca. 8 mm langt. Støvknapper er mørkeblå. Blomstring i august. Velegnet for stenparti, Blev opdaget 1. gang af Farrer i Kansu, Kina. Han beskrev blomsterne som ”meget smukke med dens hoveder af prægtige blå klokkeblomster.”
Blomstrede her i haven 1. gang 29. juli.

Varieteter:
Allium cyaneum var. deltoides: 20-30 cm høj. Ligner arten meget, men er større. Farven er mere over til rødligblå. Vokser på Mt. Gaya i 1300-1400 meters højde.

Allium%20cyaneum.jpg Allium cyaneum Regel
Synonymer.
hugonianum, purdomii, szechuanicum og tui er synonymer.

Allium cyathophorum findes sandsynligvis ikke i kultur, derimod varieteten farreri, som er godt kendt som en velegnet stenpartiplante.
Løget er smalt som et lille purløg og klyngedannende med kraftige rødder, der er dækkede med en trævlet hinde. Stænglen er ca. 25 cm høj med smalle, flade, linieformede blade. Blomsterstanden er en hængende kvastformet skærm med op til 35 rødpurpur klokke-formede blomster. Det vil være fornuftigt at fjerne frøstandene, inden de er modne, da de ellers bliver for plagsomme af den ellers kønne lille plante. Støvknapper er sandfarvede. Blomstring i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 5. juni.
Den blev opdaget af Farrer i Kansu i Kina.

Allium%20cyathophorum%20v%20farreri.jpg Allium cyathophorum var. farreri Stearn
Synonymer:
venustum er synonym.

Løg er ovalt, 15 mm x 8 mm. Blade 3-4, er trådformede, 8-20 cm lange og ca. 1.5 mm brede. Stænglen er 10-13 cm høj og 1.5-2 mm i diam. Blomsterstanden er kvastformet og fåblomstret med mørkt violette klokke-formede, hængende blomster. Støvknapper er hvidlige og hænger ud af blomsterne.
Hører hjemme på Cypern, som navnet antyder, på Troodosmassivet, på Olympos-bjerget i ca. 1600 meters højde, hvor den gror i fyrreskove. Den blev opdaget så sent som i 1989. Arten er meget lignende Allium lefkarense og A. marathasicum, som også blev opdaget på Cypern, omkring 1990.

Allium%20cyprium.jpg Allium cyprium S. Brullo, P. Pavone & C. Salmeri

Løg er 1-2 cm i diam. Blade 3-5, er flade, glatte og linieformede, 1-2 cm brede. Stænglen er kraftig, trind, glat og 50-60 cm høj. Blomsterstanden er 4-7 cm i diam., en tæt og hvælvet skærm med hvidgrønne, grøn-nervede eller rødligt rosa blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 4-5 gange længere end bloster, som er 1-1.5 mm langt. Støvknapper er gullige.
Vokser på kultiverede marker i Grækenland, Tyrkiet og i det sydlige Italien.

Allium atropurpureum og A. nigrum er nærtstående.

Allium%20cyrillii.jpg Allium cyrillii Tenore
Synonymer:
fragrans er synonym.

Løg i klynger og rhizomagtige. Blade korte og linieformede og ca. 2 cm brede. Stænglen er i begyndelsen nikkende, men retter sig senere op, er trind, opret og 10-20 cm høj. Blomsterstanden har 12-30 klokkeformede rosa til rosalilla blomster, som er mørkere nervede. Støvdragere er 1½-2 gange længere end bloster, der er 6-8 mm langt. Endemisk.
Hjemmehørende i provinsen Kars i nærheden af Czelghaury i det østlige Anatolien, Tyrkiet.

Allium%20czelgauricum.jpg Allium czelghauricum Borzilowski

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License