Allium D

Løg ægformet-lancetformet, 2.5-4.5 cm x 5-11 mm, med kraftige rødder. Blade 3-5, flade, furede, kortere end stængel, der er 20-45 cm høj. Blomsterstanden er opret og ret åben med 10-30 rosa blomster, Støvdragere er ulige lange, 4-6 gange længere end bloster, som er 5-7 mm langt. Støvknapper er mørke.
Vokser i den højeste bjergzone af kalkklipper i Kaukasus, Rusland og i Daghestanica, som navnet antyder, i tidl. USSR.

Allium gunibicum er nærtstående.

Allium%20daghestanicum.jpg Allium daghestanicum Grossheim

Løg ovalt, ca. 1½ cm i diam. med hvide hinder og kraftige rødder. Blade 2-3, oprette, hule og næsten trinde, glatte, 2-3 mm brede. Stænglen er 40-50 cm høj med bladskeder til op til en tredjedel af stænglen. Blomster-standen er ret åben, kapselfrugtet, rund og 4-5 cm i diam. med 20-30 hvide, grønnervede blomster. Støvdragere næsten lige lange, ca. 1½ cm. Bloster 4-4½ mm langt. Støvknapper gule. Griffel hvid, 5 mm lang og langt fremstående. Blomstring i maj.
Vokser på stejle basaltklipper i nærheden af Damascus i Syrien.

Allium%20damascenum.jpg Allium damascenum Feinbrun

Løg er aflangt. Blade spinkle, der svarer til den lille plante. Blomsterstanden er åben med spinkle, hængende, op til 40 klokkeformede rødviolette blomster. Blomstring i marts-april.
Vokser i maki på stenede steder i nærheden af kyster og i højder op til 8-900 meter i Israel og det meste af Mellemøsten.

Allium stamineum var. decaisnei og A. hymettium er nærtstående.

Allium%20daninianum.jpg Allium daninianum Brullo, Pavone & Salmeri

Løget er rundt, ca. 1-2 cm i diam. Blade 1-2 cm, linie-lancetformede, 4-20 mm brede og kortere end stængel, som er 15-45 cm høj og glat med kraftige nerver. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret skærm med hvidgrønne blomster, der har grønlige midternerver. Støvdragere er lige lange, 1½ gange længere end bloster, som er 8-11 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Hjemmehørende i Buchara, tidl. USSR, på løse jordlags skråninger i den mellemste eller øvre bjergzone.

Allium%20darwasicum.jpg Allium darwasicum Regel

Løget ægformet til næsten trindt, ¼-1½ cm i diam. Blad, kun 1, linieformet, ru, 2-3 mm bredt og meget kortere end stængel, der er 15-25 cm høj og ru. Blomsterstanden er halvkugleformet med hvide, grønnervede blomster. Støvdragere er lige lange, dobbelt så lange som bloster, der er ca. 4 mm langt. Støvknapper er violette og ca. 1 mm. Blomstring i juli.
Vokser på stenede skråninger i den øvre bjergzone i Tien-.Shan bjergene, og den er kun kendt fra ét eneste sted, Alexanderbjerget i Turkestan, Centralasien.

Allium fetisovii er nærtstående.

Allium%20dasyphyllum.jpg Allium dasyphyllum Vvedensky

Løg er smalt, forlænget med vandret knold eller rhizom. Blade er smalt linieformede, 1.5-4 mm, flade. Stænglen er ca. 40 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og mangeblomstret med rosaviolette blomster.
Stammer fra Transbaicalia, Sibirien, hvor den vokser i Bukudundalen. Den er blevet opdaget i 1964 og er én af de 5 nye arter, som Flora Sibiriae beskriver i 1987.

Allium senescens er nærtstående.

Allium%20dauricum.jpg Allium dauricum N. Friesen

Løg et ægformet-rundt, 1-1½ cm i diam. Blade er næsten trådformede. Stænglen er 15-30 cm høj med bladskeder til op til det halve af højden. Blomsterstanden er 2.5-5 cm i diam., halvkugleformet og åben med klokkeformede sart lilla, grønnervede blomster. Bloster ca. 4 mm langt. Blomstring juli-august.
Vokser på stenede skråninger og klipper i 550-1750 meters højde i Tyrkiet.

Underarter:
Allium deciduum ssp. deciduum: Som selve arten, men bloster er bredere.
Allium deciduum ssp. retrorsum: N. Özhatay & Kollmann: Som selve arten, hvor bloster er endnu bredere end foregående.

Allium%20deciduum.jpg Allium deciduum N. Özhatay & Kollmann

Løg næsten rundt, ¾-2 cm i diam. Blade 2-4, meget brede, slappe, skinnende grønne, 4-30 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret halvkugle med rosa, violetnervede blomster eller hvidlige rødnervede. Bloster 4-5 mm langt. Støvdragere af nogenlunde samme længde. Støvknapper er gullige.
Det er en smuk og statelig plante, som stammer fra Mellemasien, Syd Rusland og Tyrkiet. Vokser på stenede skråninger og sandstrækninger.

Varieteter:
Allium decipiens var. longipedicellatum, A. grande og A. tulipaefolium er nærtstående.

Allium%20decipiens.jpg Allium decipiens Fischer ex Schultes & Schultes
Synonymer:
A.d.var. integrifolium, bifolium, chloran-thum, lallemantii, moly, nigrum, oschaninii, roborowskianum og subalpinum er synonymer.

Løget er ægformet og enligt, ¾-1½ cm i diam. Blade 2-3, smalle og trådformede, ½-1½ mm brede, kortere end stængel, som er 15-45 cm høj med bladskeder op til midten af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet og kvastformet eller undertiden kvast- til halv-
kugleformet med mange hvide til rosa, purpurnervede blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 4-6 mm langt. Støvknapper er gullige.
Vokser på saltenge, i Artemisia-ørkener og sjældnere på kalkformationer i det østlige Rusland og Sibirien.

Varieteter:
Allium delicatulum var. macrosepalum: Bloster 5-6 mm langt, har kortere støvdragere og er nærtstående til A. oliganthum.
Allium delicatulum var. typicum: Bloster 4-4½ mm langt.

Allium viridulum er nærtstående.

Allium%20delicatulum.jpg Allium delicatulum Sievers ex Schultes & Schultes
Synonymer:
flavum, pusillum og wildenovii er synonymer.

Løg næsten rundt, Blade 3-5, hule, 3-kantede-trådformede. Stænglen er opret, spinkel, 30-60 cm høj. Blomsterstanden er tæt- og mangeblomstret, halvkugleformet med 60-110 rødpurpur blomster, ca. 5 cm x 4-4.5 cm. Blomstring i slutningen af september og hele oktober.

Stammer fra Mt. Segeol og Gogseong, Korea, hvor den gror i 6-800 meters højde.

Allium%20deltoide-fistulosum.jpg Allium deltoide-fistulosum S.O. Yu, S. Lee & W.T. Lee

Løg er ovalt, 1.5-2.5 cm x 1-2 cm med brune hinder og mange yngleløg. Blade 5-6, op til 20 cm lange og 2-5 mm brede. Stænglen er kraftig, 40-90 cm høj, med bladskeder op til ca. halvdelen af længden. Blomsterstanden er kompakt, mangeblomstret og pyramideformet med gulgrønne småklokker med brunligt strejf. Støvknapper er gullige. Blomstring i juni-juli.
Planten er vidt udbredt i de fleste Middel-havslande, foruden De kanariske Øer, Azorerne og Madeira. Vokser ved vejsider, kultiverede marker og enge og formeres let ved mange yngleløg.

Allium%20dentiferum.jpg Allium dentiferum (Webb & Berthelot) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri

Løget/roden er rhizomagtig, 3-6 mm bred og 5-8 mm lang.. Blade talrige, trådformede, 10-20 cm lange og 0.5-1 mm brede. Stænglen er opret, trind, glat og 25-40 cm høj. Blomster-standen, 1.5-3 cm i diam., er kapselfrugtet, kugleformet til halvkugleformet med 10-40 sart rosa til rosapurpur blomster. Støvdragere næsten lige lange, 0.5-1.2 cm lange. Bloster er 4-5 mm x 1.2-1.8 mm. Støvknapper er gule. Blomstring i august.
Hjemmehørende i Ganzu provinsen, Shaanxi, Kina, hvor den gror i op til 2000 meters højde.

Allium%20dentigerum.jpg Allium dentigerum Prokhanov

Løg næsten rundt, 1-1½ cm i diam. Blade 2, bølgede, tvundne, linie-lancetformede, ca. 1.5 cm brede og liggende hen ad jorden. Det er en ren dværg på kun 5-10 cm, kortere end bladene. Den vilde plante bliver brændt op af solen til midten af den korte stængel. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og hvælvet med hvidlige stjerneblomster, der har violette midternerver. Bloster 8-10 mm langt og 1 mm bredt. Støvdragere 8-15 mm lange. Støvknapper er 1 mm og purpur-violette. Blomstring i maj.
Hører hjemme i Iran og Kaukasus på tørre skråninger og på stepper i 1300-3200 meters højde.

Allium haemanthoides og A. scotostemon er nærtstående.

Allium%20derderianum%20alpine-form.jpg Allium derderianum Regel
Synonymer:
lanceolatum er synonym.

Løg er aflangt-ovalt og trævlet, 1.5-5 cm langt og 7-10 mm bredt. Blade furede og 1.5-2 mm brede. Stænglen er opret og 20-60 cm høj og 1-3 mm i diam. med bladskeder til op til 1/3 af stænglen. Blomsterstanden er kapselfrugtet, åben og fåblomstret med 10-20 hvidlige eller sart rosa blomster. Bloster er 4-5 mm langt og støvknapper gullige.
Hører hjemme i Tien Shan, Kina, hvor den vokser på stepper.

Allium korolkovii og A. moschatum er nærtstående.

allium%20deserticolum.jpg Allium deserticolum M. Popov

Læg ægformet og lidt rhizomagtig, 1½-2½ cm i diam. Blade 3, hule, næsten trinde, glatte og ru, 1½-2½ mm brede. Stænglen er 30-35 cm høj med bladskeder til op på midten. Blomsterstanden er åben med 10-15 klokke-formede, skinnende, hvide blomster, bloster 3-4 mm langt, støvdragere næsten lige lange, støvknapper gule og fremstående, griffel fremstående. Blomstring i april.
Vokser i fodbjergene i sandet jord i op til 600 meters højde i den syriske ørken og enkelte steder i Iran.

Allium%20deserti-syriaci.jpg Allium deserti-syriaci Feinbrun

Løg ægformet-aflangt, 1-2 cm i diam. med gråsorte hinder. Blade 1-3, hule, spinkle, 1-3 mm brede og nogenlunde eller knap så lange som stængel, der er 6-20 cm høj. Blomsterstanden, 1.5-5 cm i diam. er få- til mangeblomstret, hvide eller rosa med grønlig eller rødlig midternerve, nikkende i knopstadiet. Bloster ca. 5 mm langt. Støvknapper er purpurfarvede. Blomstring april-maj.
Hjemmehørende i ørkener på stenet grund, kalkholdige klipper i Judæa og Negev ørkener og Jordandalen i Israel. Har tidligere været anset som selvstændig art, derefter som synonym med Allium paniculatum, men Flora Palaestina (1986) siger igen selvstændig art.

Allium%20desertorum.jpg Allium desertorum Forsskall
Synonymer:
modestum er synonym.

Løg rundt-ovalt, ca. 1.5 cm i diam. med gråmønstrede hinder. Stænglen er 20-30 cm høj, 2 hylsterblade. Blomsterstanden er ret åben og spredende med 6-20 rosapurpur til sart violette farvede blomster. Støvdragere er 2/3 af blosters længde. Blomstring i juni.
Vokser på marker og bakkeskråninger i Californien, USA. Det er en rigtig køn plante, som minder noget om en højere Allium oreophilum var. ostrowskianum.

Allium%20dichlamydeum.jpg Allium dichlamydeum Greene

Løg klyngedannende og rhizomagtige, 1-15 cm lange. Blade 2, linieformede, furede eller flade, 1.5 mm brede og ca. 10 cm lange. Stænglen er spinkel, trind, opret, ikke vinget og 20-25 cm høj.. Blomsterstanden er rund-toppet, mangeblomstret med klokkeformede mørkt rosa blomster. Støvdragere er spinkle, 10-20 mm lange og bloster 10-15 mm x 8-14 mm.
Vokser i tør jord i staten Washington, USA. Også i Blue Mountains og i Columbia. Dens engelske navn er greek noun.

Allium acuminatum er nærtstående, men dens løg er mere ægformede.

Allium%20dictuon.png Allium dictuon St. John

Løg enligt og ægformet, 2-2.5 cm i diam. Blade 3-4, glatte, hule og oprette, 3-5 mm brede, aftagende mod spidsen og meget kortere end stængel, der er 60-150 cm høj, glat og opret med bladskeder til op til 1/3 af højden. Blomsterstanden, 2-4.5 cm i diam., er kuglerund og mangeblomstret med mørkt purpur eller grønligbrune, gulgrønne eller grønne blomster, der har mørkere midternerver. Bloster ca. 3 mm langt. Blomstring juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juli fra frø, modtaget af Wendelbo, da han var i Ariamehr botaniske Have, under navnet viride. Jeg var så heldig at få både selve arten, som er dybt vinrød og den gulgrønne varietet.

Varieteter:

Allium dictyoprasum var. virescens.
Da de har runde løg, tager det 4-5 år, inden de blomstrer.
Hører hjemme i Kaukasus, Asien og Tyrkiet, hvor den vokser på tørre, stenede skråninger og bjergstepper i Pinuskrat, i Jordan og i Iran, også på basaltklipper.

Allium dictyoprasum var. viride Grossheim var tidligere synonym med arten, men er nu blevet ”ophøjet” til varietet, en grønlig varietet.
I 1984 erklærede Flora of Turkey den ellers som synonym med A. dictyoprasum.

Allium%20dictyoprasum%20v%20virescens.jpg Allium dictyoprasum var. virescens C.A. Meyer ex Kunth
Synonymer:
emarginatum er synonym

Løg ægformet, 2-2.5 cm i diam. med en masse rodtrævler. Blade 4-6, linieformede, furede og ca. 3 mm brede, meget kortere end stængel, som er 50-70 cm høj med glatte bladskeder ved grunden, og undertiden er der 2 stængler fra samme løg. Blomsterstanden, uden yngleløg, er halvkugleformet. Støv-dragere er næsten lige lange, 1½-3 gange længere end bloster, som er 5-6 mm langt. Støvknapper er gule. Blomstring i maj.
Vokser på saltholdige lerlag i den lavere bjergzone i Turkmenistan, Asien og i Iran.

Allium%20dictyoscordum(1).jpg Allium dictyoscordum Vvedensky

Blomsterstand er ret fåblomstret med 10-25 rosa eller hvidlige blomster, uden yngleknopper. Blomstring i maj.
Vokser på åbne steder eller langs vandløb i 200-400 meters højde i mange af de mellemste stater i USA.

Allium douglasii, A. geyeri, A. textile og A. tolmei er nærtstående.

Allium%20dictyotum.jpg Allium dictyotum Greene

Løg ægformet-aflangt, 25-30 mm x 15-18 mm. Blade 3-4, glatte, trådformede. Stængel er 25-50 cm høj og 7-9 mm i diam. Blomsterstanden er 15-45 mm i diam. og indeholder 15-35 hvidlige, grønnervede blomster. Støvdragere er ret korte, 5-10 mm lange og hvide. Bloster er 4-5 mm langt. Støvknapper er grønlige.
Stearn: Den er muligvis en subsp. af Allium guttatum…. Men i 1978 erklærer samme Stearn den for en selvstændig art.
Vokser i fyrreskove i 400-800 meters højde i Samaria på Kreta, Grækenland.

Allium%20dilatatum.jpg Allium dilatatum Zahariadi

Løget er ovalt-rundt, 1.3-1.8 mm langt. Blade 5-6, er meget smalle. Stænglen er 30-65 cm høj med bladskeder 2/3 oppe ad stænglen. Blomsterstanden er en halvkugle med hvidlige blomster.
Stammer fra det mellemste Italien og i Kroatien.

Tilhører paniculatum group

Allium%20diomedeum.jpg Allium diomedeum Brullo,Gugliemo, Pavone & Salmeri

Løget er ægformet-rundt, 10-15 mm i diam. med brunlige hinder. Blade 2-3, er glatte, næsten cylindriske, 8-12 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 16-30 cm høj, 3 mm i diam., opret, med bladskeder op til midten af stænglen, eller lidt mere. Blomsterstanden er løst opbygget, fåblomstret med 8-25 pink-hvide klokkeblomster med brunpurpur midternerver. Blomsterstilke ulige lange, 10-35 mm lange, støvknapper hvide med rosa skær, 1.3 mm x 0.8 mm.
Vokser på alpeenge på Dirphios-bjerget på Evvia-øen, Grækenland, i 1400-1500 meters højde.

Arten tilhører paniculatum-group sammen med bl.a. Allium anzalonei, A. oporinanthum, A. savii og flere andre.

Allium%20dirphianum.jpg Allium dirphianum Brullo, Guglielmo, Pavone, Salmeri & Terrasi

Løg ægformet og håret, 0.6-1.5 cm i diam. Blade 2, linie- og trådformede. Stænglen er opret og trind, 12-15 cm høj. Blomsterstanden 1.5 cm i diam., er kapselfrugtet og fåblomstret med 5-8 blomster, som er rosa eller lillarosa eller sølvagtig rosa eller hvide, der er rosa med purpurfarvede midternerver. Bloster er 9-10 mm langt og støvdragere 7-14 mm lange og purpurfarvede. Blomstring i august.
Hjemmehørende i Tyrkiet på stenede skråninger i 1700-3000 meters højde.

Allium kunthianum er nærtstående.

Allium%20djimilense.jpg Allium djimilense Boissier ex Regel

Løget er rundt og solitært, 8-10 mm i diam. Blade2, linieformede, flade og 2.5-5 mm brede. Stænglen er 60-80 cm høj og 1.5-5 mm i diam. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugleformet til helkugleformet, mangeblomstret med rosaviolette blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 1.5-2 mm lange og bloster ca. 8 mm langt.
Hører hjemme i Jugi Tschatkalensis i Tian-Shan-bjergene, tidl. USSR i 1600-1700 meters højde.

Allium pangasicum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium dodecadontum Vvedensky

Løget er ovalt-rundt, 0.8-1.5 cm stort med brune hinder. Blade 1 mm brede, trådformede og glatte. Blomsterstanden er fåblomstret med klokkeformede 4-5 mm x 2 mm små blomster, som er stråfarvede el. lysegule med gule støvknapper.
Vokser ved kysten i fyrrekrat på øen Lipsos i Den dodekanesiske Øgruppe. Den er endnu kun opdaget på øerne Lipsos og Kalimnos, hvor den blev opdaget i 1991. Den er fra samme græske øer som A. candargyi.

Allium stamineum og A. pseudoflavum er nærtstående.

Allium%20dodecanesi.jpg Allium dodecanesi E. Karavokyrou & D. Tzanoudakis

Løg 1-2, rhizomagtige med brune hinder, ¾ cm bredt og 1.5-3 cm langt. Blade 4-5, linieformede 3-4 mm brede, flade og glatte, kortere end stængel, som er 20-90 cm høj med bladskeder til op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet og lidt åben med ret mange sart violette blomster med mørkere violet midternerve. Støvdragere næsten lige lange. Bloster 5-7 mm langt. Støvknapper gule eller violette. Griffel ikke fremstående. Blomstring maj-juni.
Endemisk.
Vokser i mellemste bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium%20dolichomischum.jpg Allium dolichomischum Vvedensky

Løg 1-3, rhizomagtige med brune hinder og stærkt trævlede rødder, ½-1½ cm bredt og 1.5-4 cm langt. Blade 4-5, linieformede, 1.5-4 mm brede, furede og kortere end stængel, der er 30-70 cm høj og dækket op til ¼-1/3 af højden med bladskeder, der er glatte eller sjældnere ru. Blomsterstanden er normalt halvkugleformet, sjældnere næsten helkugleformet, tæt- og mangeblomstret med klokkeformede purpur blomster på næsten lige lange støvdragere, der er dobbelt så lange som bloster, som er 7-9 mm langt. Støvknapper er 1 mm og gule, Griffel fremstående. Blomstring juni-juli.
Vokser på stenede og grusede skråninger i mellemzonen i Pamirbjergene, tidl. USSR, i 1800-2000 meters højde i Afghanistan og Pakistan.

Allium inderiense er nærtstående.

Allium%20dolichostylum.jpg Allium dolichostylum Vvedensky
Synonymer:
pseudoxiphopetalum er synonym.

Løget er bredt ovalt, næsten rundt, 2-3 cm x 1.5-2 cm. Blade 4, 15-25 cm lange, runde, 2.5-4 mm i diam.. Stænglen er opret, 30-40 cm høj og 1.5-2.5 mm i diam., med bladskeder 1/3 op ad længden. Blomsterstanden er løst opbygget med ulige lange blomsterstilke, og ret lange, smalle hvidlige blomster, der har ret brede brune midternerver. Støvknapper er violette.
Er hjemmehørende på Irans Koppe-Dagh-bjerg, hvor den gror på den nordlige side i ca. 1500 meters højde.

Allium anacoleum, A. microspathum og A. petri er nærtstående.

Allium%20dolichovaginatum.jpg Allium dolichovaginatum R.M. Fritsch

Løget er næsten rundt og håret. Blade trinde. Stænglen er 12-15 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret og springer uens ud. Støvdragere er 1-6 mm lange. Bloster rosa med purpur midternerver, ca. 5 mm langt.
Hjemsted: Dolonbjergene i Sibirien.

Allium stenophyllum er nærtstående.

Allium%20doloncarense.jpg Allium doloncarense Regel

Løg er aflangt-ovalt, 15-20 mm langt. Blade 2, 6-8 mm brede og seglformede, meget kortere end stængel, der er 20-25 cm høj. Blomsterstanden er mangeblomstret med rosa, blomster. Bloster er 8-9 mm langt og støvdragere nogenlunde lige så lange. Griffel spinkel og ca. 7 mm. Kapsel næsten omvendt ægformet, 4 mm. Støvknapper er gule. Blomstring i juni. Det er en køn plante, der ynder leret jord.
Hjemsteder: Washington og Idaho, USA, på vinterfugtige steder.

Varieteter:
Allium douglasii var. columbianum: Stængel tykkere lige under blomsterstanden.
Allium douglasii var. constrictum: Stængel tykkere under blomsterstanden med en indsnøring lige under bloster.
Allium douglasii var. nevii: Løg 10-12 mm langt. Højde 15-25 cm, spinkel. Blomsterstand med 16-20 små stjerneblomster. Bloster 6 mm. Støvknapper creme. Blomstring i juni. Idaho og Oregon.

Allium fragrans er nærtstående.

Allium%20douglasii.jpg Allium douglasii Hooker
Synonymer:
hendersonii og scillioides er synonymer.

Løg er ægformet, 15-25 mm x 10-20 mm. Blade 2-7, linieformede og glatte, 10-30 lange og 2-10 mm brede. Stænglen er 35-100 cm høj, trind og glat, 2-7 mm i diam. Blomsterstanden har yngleknopper og hvide til rosa blomster, der har grønlig eller purpur midternerve. Støvknapper er 1-1½ mm x 0.5-0.6 mm og gule. Støvdragere er 7-25 mm lange og bloster 5-7 mm x 2.5-3 mm. Blomstring oktober-december.
Vokser langs vandløb eller veje, i sand, i stiv jord og dolomitlag. Også fundet på dyrkede kornmarker. Det er Sydafrikas eneste Allium, som findes i Orange Fristaten, i Queenstown og Graaf Reinet provinserne.

Allium ampeloprasum og A. scorodoprasum var. rotundum er meget nærstående.

Allium%20dregeanum.jpg Allium dregeanum Kunth

Løg/rod 1-3, er rhizomagtig med brune hinder, ¼-1½ cm bredt og 3-6 cm langt. Blade 4-5, linieformede, 2.5-10 mm brede, flade og kortere end stængel, der er15-45 cm høj, dækket ved grunden af ru eller glatte bladskeder . Blomsterstanden har ret få klokkeformede brunviolette blomster, der er mørkere på ydersiden. Ulige lange støvdragere. Bloster 8-10 mm langt. Støvknapper er violette eller gule. Griffel fremstående. Blomstring i maj.
Vokser i den lavere bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR, på gipslag. Endemisk.

Allium inconspicuum og A. inderiense er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium drepanophyllum Vvedensky

Løg solitære eller parvise, ¾-1½ cm i diam. med brune hinder. Blade 5-9, grønne, bredt linieformede, 4-15 mm brede, flade, glatte meget kortere end stængel, der er 50-100 cm høj og kraftig.. Blomsterstanden er kugleformet med grønligt hvide blomster, der udvendigt undertiden er purpurfarvede med grønne midternerver. Støvdragere er ulige lange, 2-5 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt. Griffel stærkt fremstående. Blomstring juni-juli.
Vokser på stenede og grusede skråninger på Talassbjerget i Tashkent, tidl. USSR. Endemisk.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium drebovii Vvedensky

Løget er ægformet-halvrundt med hvide hinder, ca. 2.5 cm langt. Blade meget smalle, linieformede og af samme længde som stænglen, der er 10-30 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er kapselfrugtet og med 10-25 sart rosa eller rosaviolette, vaseformede blomster, der springer uens ud. Støvdragere, 10-20 mm lange, og bloster 7-8 mm langt. Støvknapper er aflange og lysegule. Blom-string maj-juni. Angives at have ringe haveværdi, ikke enig. Vaseformede, det vil sige oprette blomster, er mere ualmindelige end klokkeformede.
Vokser på bakker og prærier, helst på limstensjord i Texas, Nebraska og Nord Mexico, USA. Blomstrer i Texas i marts-maj. Der er ingen typisk løglugt. Blomstrede her i haven 1. gang 23. juni.

Allium coryi og A. runyoni er nærtstående.

Allium%20drummondii2.jpg Allium drummondii Regel
Synonymer:
asexuale, helleri og nuttallii er synonymer.

Løg ægformede og ca. 1½ cm i diam. Blade 2, flade, glatte og 2 mm brede. Stænglen er ca. 25 cm høj. Blomsterstanden er kvastformet, 2-2½ cm lang og 1½-2 cm bred med 40-50, ca. 3½ mm lange hvide blomster på ulige lange støvdragere, der er 1½ cm lange. Blomstring i juni.
Hjemmehørende i Syrien i nærheden af Chaabo. Den ligner Allium guttatum (margaritaceum) meget, men afviger i at have flade blade, hvor den anden har hule blade.

Allium%20drusorum.jpg Allium drusorum Feinbrun

Løg runde-aflange, 1.2-1.5 cm lange og 1-1.2 mm brede. Blade 3-5, oprette, smalle, furede,
lysegrønne og undertiden spiralrullede, 15-25 cm lange og 2-2.5 mm brede. Stænglen er
trind, meget spinkel, 20-25 cm høj og 2-2.5 mm i diam. Blomsterstanden er åben, flad i toppen med 10-25 bredt klokkeformede, næsten stjerneformede hvidlige blomster med rødbrune kanter. Støvdragere er spinkle, 1.8-2.5 cm lange. Bloster 8 mm x 3.5 mm. Støvknapper er 1 mm lange og purpur.
Vokser på græsklædte plateauer i staten Durango i Mexico, hvor den blev opdaget af botaniker, dr. T.M. Howard. Det er en meget bemærkelsesværdig art, idet planten er spinkel med spiralrullede blade og stængel af nogenlunde samme længde.

Allium%20durangoense.jpg Allium durangoense Traub

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License