Allium E

Løg ægformet og solitært, 1.5-2 cm i diam. Blade linieformede, cylindriske, hule og 2 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er ret fåblomstret, åben, 2-2.5 cm i diam. med 30-25 rosa blomster. Støvdragere ulige lange, 1-1.5 cm lange og bloster ca. 4 mm langt. Støvknapper er purpurfarvede.
Hjemsted Ebuso, de baleariske øer, Spanien. Den er sandsynligvis identisk med Allium vineale eller tilhørende dette kompleks, en type uden eller kun få bulbiller (siger Stearn)

Allium%20ebusitanum.jpg Allium ebusitanum Font Quer

Løg er rundt. 1-7 cm i diam. Blade 1-2, linieformede til lancetformede, 1-2 cm brede. Stænglen er 30-40 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og lidt åben med stjerneformede, mørkt rosa blomster. Bloster er 5-7 mm langt.
Hjemmehørende i Pamirbjergene i Centralasien, hvor den vokser i ca. 1800 meters højde.

Allium sarawschanicum er nærtstående.

Allium%20ecornutum.jpg Allium ecornutum F.O. Khassanov & I.I. Maltsev

Løg cylindrisk og meget trævlet. Blade trådformede til smalt linieformede. Stænglen er kun 10-20 cm og 1 mm i diam. Blomsterstanden er kvastformet til åben halvkugleformet med purpurrødlige blomster. Bloster er 3.5-5 mm x 1.5-3 mm.
Hjemmehørende i Tanyanggu, Kina og i Mongoliet. Blev opdaget så sent som i 1981.

Allium bidentatum er nærtstående.

Allium%20edentatum.jpg Allium edentatum Y.P. Hsu

Løget er aflangt-cylindrisk, 8 cm langt og 1 cm bredt og meget trævlet. Blade 2-3, trådformede og trinde. Stænglen er 15-25 cm høj og bar. Blomsterstanden er en fåblomstret halvkugle med lyst eller mørkt purpur blomster, Støvdragere er 6-12 mm lange og bloster ca. 5 mm. Blomstring i august.
Hjemsted Altaibjergene i Sibirien og i Kina på stenede steder og klipper.

Allium przewalskianum og A. strictum er nærtstående.

Allium%20eduardii%20foto2.jpg Allium eduardii Stearn
Synonymer:
fischeri og salesovianum er synonymer.

Løg er rundt til ovalt, 1.5-3 cm i diam. Blade 3, smalle, linieformede, en smule buede. Stænglen er 7-20 cm høj. Blomsterstanden 4-6 cm i diam., er en tætblomstret halvkugle med smalle klokkeblomster, som er rosa/pink farvede og 8-10 mm lange. Blomstring i maj-juni.
Vokser på græsskrænter i 1700-2700 meters højde i Armenien. Den er endemisk og meget sjælden.

Allium aucheri er nærtstående.

Allium%20egorovae.jpg Allium egorovae M.V. Agab & Oganesian

Løget er ovalt-aflangt og meget håret, 2 cm x 11.2 cm. Blade 3-4, trådformede, 11.5-14 cm lange og 1-1.5 mm brede. Stænglen er 20-25 cm høj og glat. Blomsterstanden er fåblomstret med 4-7 hvidrosa blomster, der er vaseformede og oprette. Blomsterne har brunpurpur midternerver. Støvknapper er gullige.
Hører hjemme, som navnet antyder, i Eivissa, baleariske øer, Spanien, hvor arten blev opdaget så sent som i 1988. Den gror på kalkbund og blomstrer dér i august-september.

Allium cupani, A. franciniae, A. hirtovaginatum, A. lojaconoi og A. parciflorum er nærtstående og er så temmelig ens, at kromosomtal afgør sagen.

Allium%20eivissanum.jpg Allium eivissanum Garbari & Miceli

Løg næsten rundt, 1.5-3 cm i diam. Blade 1-2, grundstillede, 2-6.5 cm brede. Stænglen er 5-15 cm høj og ca. 8 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet til bredt hvælvet, tæt- og mangeblomstret, er halvkugleformet med stjerneformede purpur blomster på ca. 3.5 cm støvdragere. Bloster 10-12 mm langt og 1.5-2 mm bredt. Støvknapper er ca. 2 mm og purpurviolette.
Hjemsted Iran. Endemisk på Central Alborz bjerget.

Allium akaka, A. bodeanum og A. haemanthoides er meget lignende i habitus.

Allium%20elburzense.jpg Allium elburzense Wendelbo

Løg er ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3, hule, furede, 1-2 mm brede. Stænglen er 25-30 cm høj og opret. Blomsterstanden, 1.5-5 cm i diam., er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med klokkeformede rosapurpur blomster, der har mørkere midternerver. Bloster er 4 mm x 2 mm. Støvknapper er purpurfarvede. Blomstring i juli.
Vokser i Eldivan Dagi, Nord Anatolien, Tyrkiet, på stenede, tørre og åbne steder i ca. 1800 meters højde. Endemisk.

Allium sphaerocephalon og A. stylosum er nærtstående.

Allium%20eldivanense.jpg Allium eldivanense N. Özhatay

Løg er ægformet, ¾-1 cm i diam. Blade 2, trådformede, furede og ½-1 mm brede, nogenlunde samme længde som stænglen, der er 10-20 cm høj med glatte bladskeder op til ¼-1/3 af stænglens længde. Blomsterstanden er en halvkugle og ret tætblomstret med hvide blomster, der har en mørkere kontrastnerve. Blomsterne bliver gule ved tørring. Støvdragere næsten lige lange, 4-6 gange længere end bloster, som kan blive 5-6 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring maj-juni.
Vokser på grusede lerskråninger i Pamirbjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20elegans.jpg Allium elegans Drobov

Løget er stort og rundt. Blade 4-5, grundstillede og ca. 30 cm lange. Stænglen er meget kraftig, trind, lysegrøn og af samme længde som bladene. Blomsterstanden er stor, tæt- og mangeblomstret med store magenta-rosa blomster på ret kraftige støvdragere, som er 2.5-3 cm lange, 2-3 gange længere end bloster, der er ca. 2 cm langt. Støvknapper er blålig-brune. Blomstrer i juli som en meget smuk plante.
Vokser i Iran i nærheden af Meshed i let sandet og varm jord.

Allium bodeanum er nærtstående.

Allium%20ellisii.jpg Allium ellisii Hooker

Løg er aflangt, 1-3 cm. Blade 2-5, tvundne. Stænglen er 15-20 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, 3-3.5 cm x 1.5-2 cm, med 15-35 duftende, hvide, grønnervede blomster. Støvknapper er gule. Blomstring i april-maj.
Vokser i enebær- og egekrat og på åbne skråninger i ca. 1000 meters højde i Syd Anatolien, Tyrkiet.

Allium asclepiadeum, A. cyrillii og A. orientale er nærtstående.

Allium%20elmaliense.jpg Allium elmaliense I.G. Deniz & Sümbül

Løget er ægformet. Blade 3 til flere, furede og 1-2 mm brede, nogenlunde af samme længde som stængel, der er 15-40 cm høj og trind. Blomsterstanden har 10-30 hvide eller lyserøde blomster. Støvdragere er ca. dobbelt så lange som bloster, der er ca. 5 mm langt. Støvknapper er aflange. Blomstring i marts-april.
Den er endemisk i Texas, USA og kun kendt fra Carrizo Sands langs San Antoniofloden, hvor den blev opdaget 4 miles sydvest for Elmendorf i 1932.

Allium canadense, A. glandulosum og A. runyoni er nærtstående.

Allium%20elmendorfii.jpg Allium elmendorfii M.E. Jones & Ownbey

Løg næsten rundt. Blade linieformede. Stænglen er 15-20 cm høj og trind. Blomsterstanden er kapselfrugtet med ca. 15 rosafarvede blomster. Bloster 10-12 mm langt og halvt så bredt.
Hører hjemme i De californiske Alper, USA. Er muligvis synonym ned A. acuminatum.

Allium nevadense er nærtstående.

Allium%20elwesii.jpg Allium elwesii Regel

Løg næsten rundt, 0.7-1.5 cm i diam. med grålige hinder, ingen sideløg. Blade 2-3, linieformede, furede, 1.5-2.5 mm brede, siddende op ad den 10-20 cm høje stængel i bladskeder. Blomsterstanden er smalt pyramideformet med mange rødligpurpur klokkeblomster med mørkere midternerver.
Er naturligt forekommende i Tyrkiet i provinsen Icel, hvor den gror på tørre, stenede, limstensformationer i 800-1350 meters højde. Blev opdaget så sent som i 1990.

Allium reuterianum og A. sphaerocephalon var. rotundum er nærtstående.

Allium%20enginii.jpg Allium enginii N. Özhatay & B. Mathew

Løget er ægformet-rundt, 2.5 cm i diam. Blade 3-4, linieformede, glatte og 15-20 cm lange. Stænglen er tyk, rund, grågrøn og 10-25 cm høj. Blomsterstanden er mangeblomstret, halvkugleformet med hvidlige blomster med en purpurfarvet plet ved kronbladenes base. Hver enkelt blomst er ca, 2½ cm i diam. Bloster 6-12 mm langt. Frugtknuden er skinnende sort. Støvknapper er gule.
Hjemsted fra Libanon til syd for Jerusalem i Israel, hvor den mest gror i ørkener.

Varieteter:
Allium erdelii var. hirtellum: Blomster er strågule. 8-11 cm høj.
Allium erdelii var. lasiophyllum: Bloster 8-12 mm langt. Amman i Jordan.

Allium erdelii var. micranthum: Bloster 6 mm langt, er strågult, Jordandalen, Døde Hav.

Allium erdelii var. roseum: rosa blomster. Kystsletter, Israel.

Allium libani, A. orientale og A. subvillosum er nærtstående.

Allium%20erdelii.jpg Allium erdelii Zuccarini
Synonymer:
genuinum, philistaeum og pilosum er synonymer.

Løg er ægformet, ca. 1 cm i diam. med grå hinder. Blade 2, er trådformede, furede, som nedvisner før blomstring. Stænglen er 15-25 cm høj med glatte bladskeder til op til midten af længden. Blomsterstanden er åben og fåblomstret med grumset rosa, purpurnervede blomster, ingen yngleknopper. Støvdragere er ulige lange, 3-7 gange længere end bloster, som er 6-7 mm langt. Støvknapper ca. 1.5 mm og gule. Griffel ikke fremstående. Blomstring i maj-juni.
Vokser på stenede skråninger i den lavere bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR., hvor den kun er fundet et eneste sted i Zerabulakski-højderne. Endemisk.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium eremoprasum Vvdensky

Løget/roden er aflang-cylindrisk og rhizomagtig. Blade linieformede, flade, nervede og 2-5 mm brede. Stænglen er 15-35 cm høj. Blomsterstanden, 1.5-2 cm i diam., er en kapselfrugtet og flerblomstret halvkugle med klokkeformede cremegullige blomster, med støvdragerne ragende langt uden for bloster, som er 4-6 mm langt. Støvknapper er brunlige. Blomstring i juli-august. Formeres let ved frø og plantes på et solrigt sted i stenpartiet. Blomstrede her i haven 1. gang sidst i juli.
Hjemmehørende fra Pyrenæerne til Ungarn, altså tværs over det sydlige Europa, hvor den gror på tørre, stenede bakkesider og på heder.

Allium saxatile er nærtstående.

Allium%20ericetorum.jpg Allium ericetorum Thore
Synonymer:
ambiguum, hausmannii, ochroleucum og xanthium er synonymer.

Løg er aflangt, 3-15 cm langt og 7-10 mm bredt. Blade 4-5, linieformede, 2-3 mm brede. Stænglen er 25-60 cm høj og opret. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret, kugleformet eller halvkugleformet med klokkeformede gule blomster, hvor støvdragerne rager langt udenfor. Bloster 4-6 mm langt.
Vokser i den sydlige del af Tian-Shan-bjergene, tidl. USSR.

Allium scabriscapum og A. sulphureum er nærtstående.

Allium%20eriocoleum.jpg Allium eriocoleum Vvedensky

Løg ægformet, 1-1½ cm i diam. Blade 3-4, linieformede, furede, 2-5 mm brede, meget kortere end stængel, der er 20-40 cm høj med glatte bladskeder til op til midten af længden. Blomsterstanden, uden bulbiller, er kuglerund, sjældnere halvkugleformet med mange rosa purpurnervede blomster. Støvdragere ulige lange, 1½-3 gange længere end bloster, som er 5-6 mm langt. Blomstring juni-juli.
Vokser på enge og mellem buske på Krim og i Kaukasus, Rusland.

Allium%20erubescens.jpg Allium erubescens C. Koch
Synonymer:
gramineum, multiflorum og rudbaricum er nærtstående.

Løg er næsten rundt, 1-1.5 cm x 1-1.7 cm med brune hinder. Blade 3, er glatte, smalle og trådformede, 8-13 cm lange. Stænglen er solitær, opret, 7-20 cm høj, glat, cylindrisk med bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er halvkugle- til pyramideformet med mange vaseformede små blomster, som er 3 mm og purpur/pink farvede med en mørkere midternerve på hvert kronblad. Blomsterstilke er 5-20 mm lange, og støvknapper er lysegule.
Hjemmehørende i Grækenland, fortrinsvis i den nordlige del.

Allium obtusiflorum og A. thessalicum er nærtstående, så meget, at den tidligere har været anset som synonym med sidstnævnte. Men i 1988 beskrives den igen som egen selvstændig art. (Flora Mediterranea 4.)

Allium%20erythraeum.jpg Allium erythraeum Griesebach

Løg næsten rundt, 1-2 cm i diam. Blade 5, furede, ca. 3 mm brede og kortere end stængel, som er op til 80 cm høj. Blomstanden er halvkugleformet, tæt, mangeblomstret med purpur blomster, der har en mørkere midternerve. Bloster er 3-4 mm langt, støvdragere er ulige lange, og støvknapper er mørkt purpur violette.
Hjemmehørende i Irans vestlige del, hvor den blev opdaget i en skov i ca. 1500 meters højde i 1978. Den er opkaldt efter professor E. Esfandiari.

Allium qaradaghense er nærtstående, afviger kun en smule fra denne bl.a. ved at have purpurviolette støvknapper. A. trachycoleum er også nærtstående.

Allium%20esfandiarii.jpg Allium esfandiarii Matin

Løg ægformet, 1-1½ cm i diam. Blad linieformet, 2-7 mm bredt. Stænglen er kun ca. 10 cm høj med 2 bladskeder til op på midten af den lille stængel. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halv- til helkugleformet, meget åben med ret få rosa, purpurnervede blomster. Støvdragere er adskillige gange længere end bloster, som er ca. 4 mm langt.
Vokser på grusede skråninger i 1500-1700 meters højde i Turkmenistan, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20eugenii.jpg Allium eugenii Vvedensky

Løget er smalt, aflangt og rhizomagtigt, 5-8 mm bredt og 15-25 mm langt. Blade 2-5, linieformede, flade, 2-4 mm brede og 15-25 cm lange. Stænglen er 15-40 cm høj. Blomsterstanden er opret med 10-30 hvide eller lysrosa blomster. Støvdragere er spinkle og 15-20 mm lange, bloster 5-7 mm langt.
Stammer fra Sierra San Pedro Martir, Californien , USA, hvor den gror i ca. 2500 meters højde i skyggede bjergkløfter i dyb bladmuld.

Allium haematochiton og A. validum er nærtstående. Sidstnævnte har større blomster, bredere men ikke flade blade og kraftigere stængel.

Allium%20eurotophilum.jpg Allium eurotophilum Wiggins

Løget er næsten rundt, ca. 2 cm i diam. Blade 2, sjældnere 3, linieformede, flade, 0.5-1.5 mm brede og ca. 6 cm lange. Stænglen er ca. 25 cm høj, næsten hul og 1-1½ mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, ca. 2½ cm i diam. med rosa blomster. Støvdragere 6-9 mm lange. Bloster 3-4.5 mm langt.
Den blev opdaget af G. Forrest i Yunnan, i det vestlige Kina, i Yangtsedalen.

Allium macrostemon er nærtstående.

Allium%20eusperma.jpg Allium eusperma Airy-Shaw

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License