Allium G

Løget er aflangt-cylindrisk og rhizomagtigt med rødbrune hinder, 1.5-2.5 cm bredt. Blade 2, cylindriske, gradvist aftagende mod spidsen af bladenden, 3-10 mm brede. Stænglen er opret og kraftig, 20-40 cm høj med bladskeder ved grunden.. Blomsterstanden er kapselfrugtet og mangeblomstret, næsten kugleformet med hvidlige, grønnervede blomster. Støvdragere ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt. Blomstring i juli. Støvknapper er lysegule. Blomstrede her i haven 1. gang 24. juli.
Vokser på grusede og stenede skråninger i den kirgisiske ørken, tidl. USSR. Det er en køn plante med de hvidlige blomster, hvor de gullige støvdragere rager ud over kronbladene.

Allium fistulosum er nærststående.

Allium%20galanthum.jpg Allium galanthum Karelin & Kirilov
Synonymer:
pseudo-cepa er synonym.

Løget er ægformet, 1.5-2.2 cm x 1.2-1.8 cm med lysebrune hinder. Blade 5-6, op til 25 cm lange og 1.5-3 mm brede. Stænglen er ret kraftig, 25-50 cm høj, med bladskeder op til !/3-½ af stænglens længde. Blomsterstanden er løst opbygget med mange gulgrønne klokkeblomster med brunligt skær. Blom-sterstilke ulige lange, bloster 4.5-5.5 mm x 1.8-2 mm langt, støvknapper gullige. Blomstring i juni-juli.
Vokser på stenede steder i Palæstina. Indtil nu er Palæstina det eneste sted, hvor arten er blevet opdaget, men den kan måske senere blive spredt til nabostaterne.

Allium dentiferum er nærtstående.

Allium%20galileum(1).jpg Allium galileum Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmieri

Løg ægformet eller rundt, 1-1.5 cm i diam. Blade slappe og smalt linieformede, undertiden bugtede, 3-4 mm brede. Stænglen er 7.5-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., har12-15 sart rosa blomster med rødlige midternerver. Støvdragere er 2-3½ mm lange. Støvknapper er brunlige. Bloster 4-5 mm langt. Blomstring i april-maj.
Hjemmehørende i Cilicien i Tyrkiet på stenede limstens skråninger mellem Quercus og Juniperus i ca. 1800 meters højde. Har tidligere været anset som synonym med A. orientale, men Flora of Turkey (1984) erklærer den igen for en selvstændig art.

Allium trifoliatum er nærtstående.

Allium%20gayi.jpg Allium gayi Boissier
Synonymer:
graecum er synonym.

Løget er porrelignende aflangt, 2-4 cm langt med hårede hinder. Blade mange, ca. 2 mm brede, kortere end stængel, der er 20-35 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med oprette vaselignende sart rosa blomster med en mørkere midternerve. 2 hylsterblade, blomsterstilke 10-25 mm lange, bloster 8-9 mm langt. Støvdragere omkring 2/3 af blosters længe, griffel 5 mm. Kapsel omvendt ægformet. Støvknapper er beige. Blomstring i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 31. maj. Den har kønne papiragtige, vaseformede blomster.
Vokser ved vandløb og på alpeenge fra Br. Columbia, Canada til Wyoming, USA.

Varieteter:

Allium%20geyeri%20v%20chatterleyi.jpg
Allium geyeri var. chatterleyi

Allium geyeri var. chatterleyi: som arten, men endemisk i Utah, USA, hvor den gror i Abajo-bjergene, San Juan County i fyrrekrat og mellem bjergmahogni.

Allium geyeri var. tenerum: Blade 3, højde 10-50 cm. Blomsterstanden har ca. 5 rosa eller hvide blomster. Bloster 6-8 mm langt. Vokser i enge og ved flodbanker i New Mexico, Nevada og Oregon, USA.

Allium%20geyeri.jpg Allium geyeri S. Watson
Synonymer:
arenicola, dictyon, fibrosum, funiculosum, graniferum, pekeanum, rubrum, rydbergii og sabulicola er synonymer.

Løget er ægformet-rundt, ca. 4 cm i diam. Blade er blågrønne og 5-10 cm brede og glatte. Arten kaldes kæmpeløg på dansk, det er én af vore højeste prydløg, 1.25 m, som også det latinske navn hentyder til. Blomsterstanden er kuglerund, ca. 10 cm i diam. med ret små rosenrøde blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 5 gange længere end bloster, som er ca. 5 mm langt. Støvknapper er lyslilla. Blomstring i juni. God til tørring. Blomstrede her i haven 1. gang 27. juni. Efter et par år ”glemte” kæmpeløget at blomstre, men efter jeg lavede et lille forhøjet bed til den, har dette heldigvis ændret sig.
Vokser på løse jordlag i den lavere bjergzone i Himalaya, Centralasien og Iran.

Allium aflatunense, A. backhousianum, A. macleanii og A. rosenbachianum er nærtstående.

Allium%20giganteum.jpg Allium giganteum Regel
Synonymer:
proceum er synonym.

Løg er aflangt-cylindrisk og rhizomagtigt, ca. 2.5 cm i diam. Blade 5-6, linieformede, glatte på begge sider, blågrønne på undersiden, 30 cm lange og 0.8-1.6 cm brede. Stænglen er trind, glat og 50-60 cm høj, længere end bladene, som er samlede ved grunden. Blomsterstanden er ca. 6 cm i diam., kapselfrugtet, halvkugleformet, åben og springende uens ud med 20-30 rosapurpur blomster. Støvdragere ulige lange, 2.5-5 cm lange og bloster 10-12 mm langt.
Vokser i Gilgit, Kashmir, Centralasien. Kun kendt fra type-indsamlingen.

Allium mairei er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium gilgiticum Wang & Tang

Løg solitært og næsten rundt, ca. 1 cm i diam. Blade hule, trinde, ca. 20 cm lange og 1 mm brede. Stænglen er 10-25 cm, trind og opret. Blomsterstanden er fler- til mangeblomstret med 20-40 hvide blomster, der har grønlig-purpurfarvede nerver. Støvdragere er ulige lange, 2-20 mm og bloster 5-6.5 mm langt.
Vokser i krat i op til 2500-3000 meters højde i Nuristan, Afghanistan, hvor den anses for ”ikke særlig almindelig”.

Allium kujukense og A. oreophiloides er nærtstående.

Allium%20gillii(1).jpg Allium gillii Wendelbo
Synonymer:
scabrum er synonym.

Løg solitært og rhizomagtigt, ¾-1 cm bredt, 2-3 cm langt med brune hinder. Blade 3-4, linieformede, flade, glatte og 2-3 mm brede. Stænglen er 20-30 cm høj, kraftig, trind og glat med bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med rosa blomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er lige lange, og bloster ca. 4 mm langt. Griffel fremstående. Støvknapper er sandfarvede og rager langt ud over bloster. Blomstring i juli. Blomstrede her i haven 1. gang tidligt i juni.
Hjemmehørende i Turkestan på de sydlige bjergskråninger. Endemisk.
Det er en køn og luftig rosa blomst, som blomstrede 3. år efter såning. Den ligner meget efter A. amphibolum, men er mere spinkel og mindre. Desværre ikke længevarende. Gik ud, og frø var ikke spiredygtigt.

Allium%20glaciale.jpg Allium glaciale Vvedensky

Løg ægformet-rundt, 1 cm i diam. med hvide hinder. Blade 2, linieformede, 1-2 mm brede og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 15-30 cm høj og opret. Blomster-standen er en flerblomstret og åben skærm med op til 15 mahognirøde, eller længere nordpå i Texas f.eks. med hvidlige blomster, der har brede røde midternerver. Støvdragere ca. dobbelt så lange som bloster, der er 6-9 mm langt. Støvknapper aflange. - Det var den beskrivelse, man fik fra Mexico. Længere nordpå i Texas f.eks. blev blomsterne til hvide stjerner, mens bagsiden af blomsterne bibeholdt den rødlige farve.
Vokser på fugtige skråninger og enge og bjerge fra det vestlige Texas til det sydøstlige
Arizona og syd på til Mexico. Blomstrer i Texas fra august til oktober.

Allium%20glandulosum.jpg Allium glandulosum Link & Otto
Synonymer:
howardii, longifolium og rhizomatum er synonymer.

Løget er aflangt-cylindrisk, ¼-½ cm langt og rhizomagtigt. Blade 5-6, er linieformede og trådformede og kortere end stængel, der er 20-60 cm høj, opret og trind med bladskeder op til 1/3 af stænglens længde. Blomster-standen er en kapselfrugtet og mangeblomstret, løst opbygget kugle med rosapurpur-farvede blomster på 5-15 mm lange støvdragere. Bloster er 4-5½ mm langt. Støvknapper er murstensrøde. Griffel trådformet. Blomstring i august-september. Blomstrede her i haven 1. gang 25. august.

Varieteter:
Allium globosum var. albidum er en varietet med hvide, grønnervede blomster. Turkestan.

Allium jucundum, A. moschatum, A. paniculatum, A. rupestre og A. tytthanthum er nærtstående.

Stearn erklærer, at A. globosum er synonym med A.saxatile, men Jie-mei Xu erklærer den for selvstændig art.

Allium%20globosum.jpg Allium globosum Bieberstein ex Redouté
Synonymer:
caucasicum, chlorabthum, diluteroseum, gmelinianum, petraeum, pseudoochroleucum, sawranicum, stevenii, tenuifolium og xanthium er synonymer.

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3, smalt linieformede, næsten trådformede, 0.5-1.5 mm brede og 10 cm lange. Stænglen er 10-20 cm høj, med glatte bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden, 1-1.5 cm i diam. er halvkugleformet med 10-20 rosa-violette, mørknervede blomster på næsten lige lange blomsterstilke, lidt kortere eller lige så lange som bloster, der er ca. 5 mm langt. Støvknapper er violette. Griffel stærkt fremstående. Blomstring juli-august.
Vokser på brede og stenede skråninger i Tien-Shan-bjergene, tidl. USSR.

Allium%20glomeratum.jpg Allium glomeratum Prokhanov

Løg er ægformet, 1-2 cm i diam. Blade er smalle og trådformede. Stænglen er 30-35 cm høj, trind, hul med bladskeder til op på midten. Blomsterstanden, ca. 3 cm i diam., har ca. 20 rosa blomster Støvdragere er ca. 2 cm lange og bloster ca. 6 mm langt. Blomstring i august.
Vokser på Berytdaghbjerget, Cataonien, Anatolien, Tyrkiet, i op til 2500 meters højde.

Allium karsianum er nærtstående.

Allium%20glumaceum.jpg Allium glumaceum Boissier & Haussknecht

Løget er ovalt 0.3-0.7 cm i diam. Blade 1-2, trådformede, 0.3-0.4 mm brede. Stænglen er 5-10 cm (høj) og glat. Blomsterstanden, 0.4-1.4 cm i diam., er forholdsvis fåblomstret med 3-22 blålige klokkeblomster eller hvide med blåligt skær og blålige midternerver. Bloster 4-6 mm langt, og støvknapper er gule.
Vokser på alpine sletter og limstensmarker i nærheden af Konya, Anatolien, Tyrkiet. Endemisk.

Allium karacae, A. scabriflorum og A. vuralii er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium goekyigitii Ekim, Dumant & Güner

Løg cylindrisk-konisk, 4-6 cm langt og 5-8 mm bredt. Blade 3-4, er smalt linieformede, næsten trådformede, furede og 0.5-1 mm brede. Stænglen er 20-35 cm høj, spinkel, med bladskeder op til ¼ af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, næsten halvkugleformet, åben og fåblomstret med klokkeformede rosa, purpurnervede blomster, der springer uens ud. Støvdragere er ulige lange og bloster 4-5-5.5 mm langt.
Vokser på klipper i Alatau-bjergene, tidl. USSR.

Allium kokanicum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium goloskokovii Vvedensky

Løg er ægformet og solitært, 0.6-1 cm i diam. Blade 2-3, linieformede og grundstillede. Stænglen er opret, trind og 10-20 cm høj. Blomsterstanden er 1-2 cm i diam., kapsel-frugtet og tætblomstret, halvkugleformet og ca. 1½-2 cm i diam. Farven er purpurrød eller lysviolet. Bloster ca. 5 mm langt og støv-dragere ulige lange, 2-8 mm. Støvknapper er lysegule. Blomstring i juni-august.
Vokser på klipper på Peloponnes, Grækenland.

Allium scorodoprasum var. rotundum er nærtstående, men større end denne.

Allium%20gomphrenoides.jpg Allium gomphrenoides Boissier & Heldreich
Synonymer:
ascalonicum er synonym.

Løg aflangt, ca. 1 cm bredt og med iris-lignende rødder. Blade mange, flade, 4-8 mm brede og meget kortere end stængel, som er 35-45 cm høj, lidt flad og vinget. Blomsterstanden har 15-25 rosa blomster. Støvdragere er dobbelt så lange som bloster, der er 8-10 mm langt. Støvknapper er aflange, griffel ca. 5 mm.
Er kun kendt fra stejle, stenede skrænter og skråninger ved Bonita Creek, White Mountains, Arizona, USA, hvor den i 1912 blev opdaget af L.N. Gooding.

Allium brevistylum, A. eurotophilum og A. validum er nærtstående.

Allium%20goodingii.jpg Allium gooddingii Ownbey

Løg ægformede. Blade, hule, linieformede, furede, ca. 30 cm lange og 4 mm brede. Stænglen er ca. 60 cm høj. Blomsterstanden er en halvkugle med 20-30 hvide klokkeblomster. Støvdragere er 1½-2 cm lange og bloster ca. 4 mm langt. Blomstring i maj. Den er kun kendt fra typebestemmelsen, så det er lidt uklart, om den er rigtig. Videre forskning følger.
Hører hjemme i Gorumse, Tyrkiet i ca. 1300 meters højde.

Allium calyptratum og A. guttatum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium gorumsense Boissier

Løg er ægformet-ovalt og håret. Blade trådformede, 1-1.5 mm brede, en anelse furede med bladskeder op til 1/3 af højden. Stænglen er 20-25 cm høj. Blomsterstanden er kvast- til halvkugleformet med 20-25 blomster, der er rosafarvede med en mørkere midternerve. Bloster 5-6 mm x 1.2 mm. Støvdragere, 3-5 mm, er næsten lige lange. Støvknapper er purpurfarvede.
Voksested: Det græske Macedonien på kalkholdige, stenede steder mellem buske.

Allium bornmuelleri, A. meteoricum og A. moshatum er nærtstående og gror også i græsk Macedonien. Arten er kun fundet på bjerget, Vourinos. Den adskiller sig fra A. meteoricum ved hårede løg. Fra A. moschatum ved større løg og ved halvkugleformet blomsterstand med flere blomster. Og fra A. bornmuelleri ved længere og mere spidse rosa blomster.
Arten er opkaldt for at hædre den berømte, græske botaniker C. Goulimy, som var den første botaniker, der udforskede floraen på Mount Vourinos.

Allium%20goulimyi.jpg Allium goulimyi Tzanoudakis

Løg er ca. 1 cm i diam. Blade 3, linieformede, 14-18 cm lange og 3-4 mm brede, meget kortere end stænglen, som er ca. 50 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden, uden yngleknopper, er halvkugleformet, åben med lysrosa blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 3-3½ gange længere end bloster, der er 4-5 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juni.
Hører hjemme i Kaukasus, Rusland.

Allium fominianum, A. ponticum og A. scorodoprasum var. rotundum er nærtstående.

Allium%20gracilescens.jpg Allium gracilescens Sommier & Levier

Løg konisk-cylindrisk og rhizomagtigt, ca. 7 mm bredt og 5-10 cm langt.. Blade 3-4, smalt linieformede og ca. 1 mm brede. Stænglen er 25-35 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er kapselfrugtet , flerblomstret og halvkugle-blomstret med rosapurpur blomster med mørkere midternerver. Støvdragere ulige lange, 1½-2½ gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt.
Vokser i Mogol-tau-bjergenes sydlige del af Tian-Shan-bjergene, Tadzikistan, tidl. USSR.

Allium oreodictyum og A. turtschicum er nærtstående.

Allium%20gracillimum.jpg Allium gracillimum Vvedensky

Løg ægformet, 0.8-1.2 cm i diam. med gråbrune hinder. Blade smalt linieformede, flade, 2-3 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj og glat. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er kugleformet og tætblomstret med hvidlige, undertiden violette blomster, der har enten purpur eller grønne midternerver. Bloster er ca. 4 mm langt.
Vokser i Anatolien, Tyrkiet, Kaukasus og Iran, i basaltholdig jord i op til 1000 meters højde.
Har tidligere været anset som synonym med A. fominianum, men Flora of Turkey (1984) har ombyttet deres rang i forhold til hinanden.

Allium ponticum og A. scorodoprasum var. rotundum er nærtstående.

Allium%20gramineum.jpg Allium gramineum C. Koch
Synonymer:
ampeloprasum, fominii og fominianum er synonymer.

Løg ægformet-rundt med kraftige rødder, 2-5 cm i diam. Blade 2-4, 3-5 cm brede og meget kortere end stængel, som er ca. 70 cm høj, ofte højere. Blomsterstanden, ca. 6 cm i diam., er næsten kuglerund med mange hvidlige eller rosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere er lige lange, 3-4 gange længere end bloster, som er 6-7 mm langt. Blomstring i maj.
Vokser på fugtige steder mellem buske i Kaukasus, Rusland, hvor den er sjælden. Den kan nemt lykkes ved frøudsæd og foretrækker leret og kølig jord.

Allium decipiens og A. stipitatum er nærtstående.

Allium%20grande.jpg Allium grande Lipsky
Synonymer:
latissimum er synonym.

Løg ægformet, 15-30 mm x 6-12 mm og meget trævlet. Blade 4-5, næsten cylindriske, 6-12 cm lange og 1 mm brede. Stænglen er 8-20 cm høj, glat, trind, opret og 0.6 mm i diam. Blomsterstanden er meget åben med 8-15 oprette, vaseformede rosa eller hvidlige blomster med purpur midternerver. Støvdragere er 7-15 mm lange og bloster 5-6 mm. Støvknapper er gullige, 0.8 mm.
Hjemmehørende i halvørken-områder ved Gebel el-Akhdar, Cyrenaica, Libya, hvor den er endemisk. Den er opkaldt efter Werner Greuter efter hans store kendskab til Middelhavsfloraen.

Allium greuteri er meget nærtstående til A. europaeum fra Sicilien og A. cupani var. hirtovaginatum fra Kreta.

Allium%20greuteri.jpg Allium greuteri Brullo & Pavone

Løg er ægformet, 1-2 cm i diam. Blade 2-3, næsten cylindriske og hule, 1-2 mm brede og meget kortere end stængel, der er 50-85 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med få til mange purpurrøde blomster. Bloster ca. 8 mm langt og støvdragere sædvanligvis brede og meget korte. Støvknapper er mørkere purpur. Blomstrede her i haven 1. gang 9. august med en smuk skinnende purpur farve.
Hjemsted i fodbjergene i Afghanistan, hvor den er den almindeligste Allium, og der kan være stor variation i både højde, størrelse af blomsterstand og farve. Findes også i Kurdistan, hvor den muligvis er den samme som den persiske art A. rubellum og den sibiriske A. stenophyllum.

Varieteter:
Allium griffithianum var. oligactis.

Allium%20griffithianum.jpg Allium griffithianum Boissier
Synonymer:
anisotepalum, bahri, kuschakewiczi, tenue og tschulpias er synonymer.

Arten er nærtstående til A. delicatulum, men har mere aflange løg med kraftige rødder og rhizomer og voksende i klynger. De mange græsagtige blade har næsten samme højde som stænglen, der er10-20 cm. Blomsterstanden er fåblomstret og nærmest kvastformet. Blomstring i juni.
Hører hjemme i To-ke-son i Xinjiang-provinsen, Kina, hvor den vokser i ca. 300 meters højde. Den blev opdaget i 1958, og stadig er der for få oplysninger om den.

Allium%20grisellum.jpg Allium grisellum Jie-mei Xu

Løg er ægformet, ca. 1.3 cm i diam. Blade er flade, linieformede, glatte, med bladskeder op til 1/3 af stænglen, som er 30-40 cm høj. Blomsterstanden, ca. 5.5 cm i diam., er åben og ret fåblomstret med smalle violet-purpur klokkeblomster med mørkere midternerver. Bloster er cylindrisk, 6 mm x 1.5 mm. Støvdragere 10-15 mm lange. Støvknapper er purpurfarvede.
Hjemsted: Balearene, Ibiza, Spanien, hvor den vokser på klipper. Den er meget nærtstående til A. moschatum i habitus, men blomsterne er mørkere.

Allium franciniae er nærtstående.

Allium%20grossii.jpg Allium grossii (Font Quer) Brullo, Pavone & Salmeri

Løget er slankt og langt, meget lignende purløg og med kraftige rødder. Blade er linieformede og smalt ovale, afrundet mod spidsen, 15-25 cm lange og 2-3 cm brede. Stænglen er 40-60 cm høj med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er kugleformet, lidt løst opbygget, med hvidlige stjerneblomster, 8-9 mm x 2 mm. Støvknapper er knapt så lange.
Forekommer i Kinas provins, Sichuan, hvor den vokser i knap 2000 meters højde. Den blev opdaget så sent som i 1989.

Allium chienchuanense er nærtstående.

Allium%20guanxianense.jpg Allium guanxianense Jie-mei Xu

Løg er rundt, ca. 2 cm i diam. Blade 6-7, grågrønne, oprette, ved blomstrings begyndelse er de fleste nedvisnet, men et nyt sæt er på vej og vedbliver om efteråret. Det første sæt er ret tykke, furede, 20-40 cm lange og 4-5 mm brede. Stænglen er kraftig, ca. 30 cm høj eller mere i kultur. Blomsterstanden er rund og mangeblomstret med over 50 klokkeformede blomster, lyst lavendelfarvede i knop, senere hvide med lavendel midter-nerver. Støvdragere er 3-3.5 cm lange og bloster 9 mm x 5 mm. Støvknapper purpur og ca. 2 mm.
Vokser på lave bakker i græs mellem træer, sædvanligvis solitære. Fundet syd for Huehuetenango i Guatemala.

Allium glandulosum og A. longifolium er nærtstående.

Allium%20guatemalense.jpg Allium guatemalense Traub

Løg konisk-cylindrisk, 8-9 mm i diam. Blade 2-3, linieformede, flade, 3-4 mm brede. Stænglen er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, tætblomstret med næsten klokkeformede rosa-violette blomster, der er mørkere nervede. Bloster 5-6 mm langt.
Hjemsted i Amur-regionen, Sibirien, tidl. USSR.

Allium amphibolum og A. chamarense er nærtstående.

Allium%20gubanovii.jpg Allium gubanovii R. Kamelin

Løg ægformet-rundt, 3-5 cm i diam. Blade 5-6, 4-8 mm brede og 25-35 cm lange, meget kortere end stængel, der er 90-150 cm høj. Blomsterstanden er en kugle med mange hvide, grønnervede blomster. Støvdragere er ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er ca. 11 mm langt. Blomstring i maj-juni.
Vokser på tørre skråninger i den mellemste bjergzone i Centralasien.

Allium%20gultschense.jpg Allium gultschense B. Fedtschenko

Løg i klynger, ægformede-koniske og rhizomagtige, ½-3/4 cm, brede og 2-7 cm lange med brune hinder. Blade 3-4, næsten cylindriske, furede, ½-1 mm brede og nogenlunde så lange som stængel, der er 10-20 cm høj og spinkel, med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er halvkugle-formet med ret få rosapurpur blomster, Lige lange støvdragere og bloster ca. 5 mm langt. Griffel fremstående. Blomstring i august.
Vokser på klippefyldte og stenede skråninger i 1300-2000 meters højde i Kaukasus, Rusland. Endemisk.

Allium daghestanicum er nærtstående.

Allium%20gunibicum.jpg Allium gunibicum Misczenko & Grossheim

Løg aflange, 1½-2 cm lange, cylindriske og rhizomagtige, ½ cm brede, voksende i klynger. Blade 3-4, næsten trinde og trådformede, ½-1½ mm brede. Det er en dværgplante på kun 6-10 cm med en spinkel, glat, trind og opret stængel. Blomsterstanden er en åben og fåblomstret skærm med klokkeformede violette blomster med brunt skær. Bloster er ca. 7 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på stenede skråninger i Pamirbjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20gusaricum.jpg Allium guzaricum Regel

Løg aflangt, 10-30 mm x 6-20 mm. Blade 3-4, hule, halvtrinde, furede, ru, 10-60 cm lange og 1.5-3 mm brede, meget kortere end stængel, der er 30-100 cm høj, opret og med bladskeder op til halvdelen af stænglens længde, 2-6 mm i diam., Blomsterstanden, 2-9 cm i diam., uden yngleknopper, er en halv- til helkugle med mange hvidgrønlige blomster med en svag grumset grøn midternerve og mørkviolette pletter i midten (bliver brun-grønne ved tørring). Støvdragere er ulige lange, adskillige gange længere end bloster, som er ca. 2.5 mm langt. Griffel stærkt fremstående. Støvknapper 1-1.2 mm x 0.5-0.7 mm og gule eller purpur. Blomstring juni-juli.
Vokser på stepper, sandstrækninger og bakker i Kaukasus, omkringliggende stater og i Nordafrika på stenede og sandede steder ved vejsider, marker og i skove.

Varieteter:
Allium guttatum var. dalmaticum: (Janch.) Stearn, 90 cm høj med rosa blomster. Bloster 3.5 mm. Dalmatien, Jugoslavien.

Allium%20guttatum%20var%20sardoum.jpg
Allium guttatum var. sardoum (Moris) Stearn, hvidlig, grønnervet, Portugal, Spanien, ægæiske Øhav og Nordafrika. Aflange blomsterstande, 50-60 cm høj. Blomstrede 1. gang her i haven 6. juli.

Underarter:
Allium guttatum ssp. margaritaceum, nogenlunde som arten, men større blomster, fotograferet i Kew Gardens alpine hus.

Allium%20guttatum.jpg Allium guttatum Steven
Synonymer:
battandieri, confusum, densiflorum, descendens, faurei, frivaldszkyanum, gaditanum, involucratum, negrianum, papilosum, rubellum, rumelicum, stenopetalum, tenori, transcaucasicum
og virescens er nærtstående.

Løg ægformet-rundt, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3, linieformede, 2-5 mm brede. Stænglen er kun 7-20 cm høj med bladskeder til op til midten af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet med mange grumset purpur klokkeblomster, der er purpurnervede. Støvdragere er lige lange, 1½-2 gange længere end bloster, som er 10-11 mm langt. Støvknapper gule og 1 mm. Blomstring maj-juni.
Vokser fortrinsvis på marmorerede jordlag i Pamirbjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20gypsaceum.jpg Allium gypsaceum M. Popov & Vvedensky

Løget er ægformet, 1½-2 cm i diam. Blade 2-3, linieformede, ikke hule, næsten trådformede og ca. ¾ mm brede. Stænglen er 20-25 cm høj med glatte bladskeder op til halvdelen af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet med få rosapurpur blomster. Bloster er ca. 5 mm.
Vokser på gipsklipper i 900-1000 meters højde i Tadjikistan, tidl. USSR.

Allium%20gypsodictyum.jpg Allium gypsodictyum Vvedensky

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License