Allium H

Løget/roden er porrelignende, et kraftigt løg med mørkt purpurrøde hinder, med kraftige rødder, i forhold til plantens størrelse, 2-3 cm langt, solitært eller i klynger. Stænglen er 10-40 cm høj med mange ret tykke blade, 1-4 mm brede. Blomsterstanden er en hvælvet skærm med 8-30 blomster, som er purpur, sart rosa eller hvide med rødlige midternerver. Bloster 6-8 mm langt, støvdragere 15 mm lange.
Vokser på tørre bakkeskråninger eller langs vandløb i Californien, USA.

Allium%20haematochiton.jpg Allium haematochiton S. Watson
Synonymer:
marvinii er synonym.

Løget er sammentrykt-ovalt, 2-3 cm i diam., med brune hinder. Blade 1-2, er ovale til smalt lancetformede, 8-14 cm x 2-4.5 cm, meget mørkt grønne. Stænglen er kun 4-6 cm og 7-8 mm kraftig. Blomsterstanden ca. 2 cm x 3-4 cm, er let pyramideformet til halvkugleformet med blomster, der er let rør- til stjerneformede med mørkerøde, grønnervede blomster. Støvknapper er pinkagtig til brune.
Hjemmehørende , som navnet antyder, i Irans provins, Hamedan, på sydvestvendte lokaliteter i ca. 2000 meters højde. Den er kun kendt i denne provins. Blev opdaget i 2006.

Allium akaka er nærtstående.

Allium%20hamedanense.jpg Allium hamedanense R.M. Fritsch

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3. cylindriske, hule og 1.5-2.5 mm brede. Stænglen er 35-70 cm høj med bladskeder til op til 1/5-1/3 af højden. Blomsterstanden er en kugle, mangeblomstret og tæt med purpurviolette, grønnervede blomster. Støvdragere er ulige lange, 6-20 mm lange. Bloster er 3.5-4 mm langt.
Vokser i ørkener eller på sandede steder i Syrien og Iraq.

Allium%20hamrinense.jpg Allium hamrinense Handel-Mazzetti

Løg er smalt og solitært, 10-15 mm x 5-10 mm med grålige hinder. Blade 2-3, er 1-2 mm brede, hule og glatte. Stænglen er 10-20 cm høj med bladskeder op til ca. midten af stænglens længde. Blomsterstanden er kugleformet, løst opbygget, med grumset rødlige klokkeblomster, der har purpur midternerver.
Vokser i ca. 900 meters højde mellem sten og grus på Kuramensis-bjerget i de vestlige Tien-Shan-bjerge, Central Asien. Opkaldt efter dr. habil. Peter Hanelt, da den blev opdaget i 1998.

Allium brevidens, A. circumflexum, A. micranthum og A. miserabile er nærtstående.

Allium%20haneltii.jpg Allium haneltii Khassanov & Friesen

Løg klyngedannende og rhizomagtige, 1.5-2 cm lange. Blade 1-3, furede og hule, 0.3-0.6 mm brede. Stænglen er kun 10-20 cm høj og ca. 15 mm i diam. Blomsterstanden er ca. 3 cm i diam., halvkugleformet med purpur-violette blomster på 10-15 mm lange støv-dragere. Bloster ca. 8 mm langt. Støvknapper violette og 15 mm lange. Blomstring i juni.
Vokser i nærheden af Samarkand i Afghanistan, hvor den i 1962 blev opdaget af Hedge og Wendelbo.

Allium borszozowii er nærtstående, men afviger bl.a. ved den ringere højde og en dybere violet farve. Er navngivet efter Jan Hedge fra R.B.G., Edinburgh og Wendelbo, Göteborg, Sverige.

Allium%20hedgei.jpg Allium hedgei Wendelbo

Løg er ægformet, enligt og ret stort. Blade 2-4, trinde, hule og lidt kortere end stængel, som er 35-50 cm høj og hul ligesom purløg, som den ligner en del, blot kraftigere og større i alle forhold. Blomsterstanden er kapsel-frugtet, mangeblomstret og kuglerund til let pyramideformet med glinsende mørkerøde blomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er kortere end bloster, som er ca. 1½ mm langt. Støvknapper brunlig-gule. Blomstring i juni. Efter afblomstringen bliver blomsterstanden endnu mere pyramideformet, spættet med gulligt, så den optræder 2-farvet. Blomstrede her i haven 1. gang midt i juni.
Hjemsted Olymposbjerget, Grækenland i den subalpine zone. Den er køn, virker lidt papiragtig ved afblomstring.

Allium aucheri er nærtstående.

Allium%20heldreichii.jpg Allium heldreichii Boissier

Løg næsten rundt, 1.5-2 cm i diam. Blade 5-6, linieformede, blågrønne, glatte, spiralformede og 2-3 mm brede, kortere end stængel, som er 10-20 cm høj og kraftig, 5-8 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, åben med stjerneformede blomster, der er sart rosaviolette og grønnervede. Støvdragere er ulige lange, 1-9 cm lange. Bloster er ca. 5 mm langt. Blomstring i maj-juni.
Vokser på grusede skråninger og marmorerede jordlag i Turkestan og Nord Afghanistan. Træffes også i Iran på tørre stepper fra det østlige Alborz til Khorassan i 1200 til 2000 meters højde, hvor den blomstrer i maj.

Allium eugenii, A. sergei og A. verticillatum er nærtstående.

Allium%20helicophyllum.jpg Allium helicophyllum Vvedensky

Løget er aflangt, meget trævlet og nærmest rhizomagtigt, ca. 1½ cm langt. Blade linieformede og stænglen ca. 20 cm høj. Blomsterstanden har blå til purpurfarvede blomster. Bloster er ca. 6 mm x 3 mm og støvdragere 1½-2 mm lange.
Vokser i bjergene i op til 2100 meters højde i Hupeh provinsen, Kina, hvor dr. August Henry, som den er opkaldt efter, opdagede den.

A. polyrrhizum er nærtstående, fra hvilken den afviger i at have længere blade og støvdragere, kortere hylsterblade og færre blomster.

Allium%20henryi.jpg Allium henryi C.H. Wright
Synonymer:
planifolium er synonym

Løget er ægformet og solitært, 1-1.5 cm i diam. Blade næsten trinde og trådformede. Stænglen er 20-40 cm høj, opret og trind, 2-4 mm i diam. Blomsterstanden er en mangeblomstret halvkugle med sart lysegule blomster, der har mørkere midternerver. Bloster er 6-8 mm langt. Blomstring i juli-september.
Vokser på tørre og solrige skråninger i 2900-3900 meters højde i Kansu-provinsen, Kina, hvor den blev opdaget af N.M. Przewalski.

Allium%20herderianum.gif Allium herderianum Regel

Løget/roden er aflangt og trævlet, Den ligner en del A. henryi i udseende, men afviger bl.a. ved at have spinklere løg. Blade er smalle og linieformede. Stænglen er 25-30 cm høj. Den afviger også i, at blomsterstanden indeholder færre og mindre blomster, som er purpur-blålige. Blomstring i august.
Hjemsted Chen-ko, Szechuan-provinsen, Kina, hvor den gror i ca. 2300 meters højde.

Allium%20herderonema.jpg Allium heteronema Wang & Tang

Løg ægformet og solitært, 7-10 mm i diam. Blade 1-2, linieformede, smalle og furede, 1.5-3.5 mm brede. Stænglen er spinkel, glat og kun 4-5 cm høj med bladskeder op til midten. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugle- til kvastformet med sart rosa klokkeblomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er lige lange, bloster er 5-6 mm langt.
Vokser på alpeenge i Pamirbjergene, tidl. USSR i op til 3000 meters højde.

Allium oreophiloides er nærtstående.

Allium%20hexaceras.jpg Allium hexaceras Vvedensky

Løget er rundt-ovalt, ca. 1 cm i diam. med mønstrede, grålige aftegninger. Blade er smalle og spinkle, af samme længde som stænglen, der er 10-15 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er temmelig kompakt med 8-22 hvide blomster, ofte med rosa skær.
Vokser på fugtige og græsklædte skrænter i Californien, USA.

Allium%20hickmani.jpg Allium hickmani Eastwood

Løg aflangt-ægformet, 0.8-1.5 cm i diam. med brune hinder. Blade trådformede, hule, med bladskeder til op midten af stænglens længde, som er 15-35 cm. Blomsterstanden, 2-2.5 cm i diam., er halvkugleformet med blå eller blåviolette blomster. Bloster er 6-7 mm langt. Støvknapper er klart blå. Blomstring i april-maj.
Vokser på stepper og i ørkener i bl.a. Judæaørkenen, Jordandalen og i Dødehavsområdet i Israel.

Har tidligere været anset som synonym med både A. cepa og A. ascalonicum, men for den sidste er rollerne byttet om, erklærer Flora Palaestina (1986), idet A. ascalonicum vist aldrig er fundet som vild plante, men kun er opkaldt efter byen Askalon (skalotteløg). I 1980 erklærede Dostal den til at hedde
Allium salota, men da Flora Palaestina er senere (1986) , må den stadig regnes som selvstændig art.

Allium%20hierochuntinum.jpg Allium hierochuntinum Boissier
Synonymer:
barthianum, carneum, fissile og majus er synonymer.

Løget er rundt, 2 cm i diam., med papiragtige, grålige hinder. Blade 1-2, lancetformede, elliptiske, 6-7 cm x 1-2 cm. Stænglen er 7-15 cm høj, 2-4 cm i diam. Blomsterstanden er kapselfrugtet, kugleformet, tæt- og mangeblomstret, 4-5 cm i diam., med hvidlige til sart rosa, klokkeformede blomster, der har violette midternerver.
Vokser i provinsen Bannian, Afghanistan, hvor den gror i godt 3100 meters højde.

Allium alexeianum og A. nevskianum er nærtstående.

Allium%20hindukushense.jpg Allium hindukushense Kamelin

Løget er ovalt, solitært og ca. 2.5 cm x 3-4 cm i diam. med kraftige rødder. Blade 4-8, flade, glatte, 30-60 cm lange og 6-15 mm brede. Stænglen er kraftig, opret, 30-40 cm høj og 2-4 mm i diam. Blomsterstanden indeholder 20-35 hvidgrønlige blomster med korte støvdragere. Støvknapper er lyst pinkfarvede, 1.5-2 mm lange.
Er hjemmehørende i Mexico, hvor den gror i ege- og fyrrekrat.

Allium glandulosum og A. stoloniferum er nærtstående.

Allium%20hintoniorum.jpg Allium hintoniorum B.L. Turner

Løg er ovalt-rundt, 2.5-4 cm i diam. Blade 4-5, furede, linieformede, hårede og ca. 5 cm brede. Stænglen er 80-120 cm høj. Blomsterstanden er mangeblomstret og kugle-formet med stjerneformede, svagt rosapurpur blomster. Bloster er 8-9 mm langt og støvdragere 3½-5 cm lange. Støvknapper ca. 2 mm. Blomstrede her i haven 1. gang 19. juni. Smuk plante, 120 cm høj. En køn hvidgrøn varietet findes også, fik den som frø fra Thompson & Morgan for mange år siden, uden at vide den gang, det var netop den.
Hjemsted Iran i nærheden af Isphahan, hvor den gror fra 2500 meter og opefter. Bladene er meget eftertragtede af den lokale befolkning som føde, og befolkningen kommer op fra dalene med deres æsler for at samle dem. Løgene gror så dybt, at de er vanskelige at få fat i. Det persiske navn på planten er Piax-i-kuh- = bjergløg.

Allium atropurpureum er nærtstående.

Allium%20hirtifolium.jpg Allium hirtifolium Boissier
Synonymer:
hirtulum er synonym.

Løg ægformede, ca. 1 cm i diam. Blade 3, er trådformede og smalt lancetformede, 1-2 mm brede. Stænglen er10-20 cm høj. Blomster-standen er 2-5 cm i diam. med 10-25 purpurrosa klokkeblomster. Bloster er 4 mm x 1-2 mm. Støvdragere er op til 20 mm lange. Støvknapper er gule. Blomstring i juni.
Hjemmehørende i Central-Grækenland i provinsen Trikkala, ved landsbyen Moria på Lesbos ægæiske øhav og i Tyrkiet.

Allium pilosum og A. stamineum er nærtstående.

Allium%20hirtovaginum.jpg Allium hirtovaginum Candargy

Løget er ovalt og solitært, 7-10 mm i diam. Blad 1, smalt linieformet, 2-8 mm bredt. Stænglen er spinkel og (10)-20-(50) cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, kvast- til halvkugleformet med rosaviolette klokke-blomster med mørkere midternerver. Støvdragere er lige lange. Bloster 6-9 mm langt.
Vokser i den mellemste bjergzone i den sydlige del af Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium winklerianum er nærtstående.

Allium%20hissaricum.jpg Allium hissaricum Vvedensky

Løg aflangt, 1.5-2.5 cm langt. Blad 1, fladt, 4-18 mm bredt og længere end stængel, der kun er 5-10 cm (høj). Blomsterstanden har 10-40 purpurrosa blomster med grønne midternerver. Støvdragere er 8-15 mm lange og bloster 8-10 mm langt. Støvknapper er purpurfarvede. Blomstring juni-juli.
Vokser i ca. 3000 meters højde, mest i fyrreskove i Mount Lassie og andre steder i USA.

Allium%20hoffmanii.jpg Allium hoffmanii Munch & Keck ex Ownbey

Løget er næsten rundt, ca. 5 cm i diam, med mange fine rødder. Stænglen er 40-60 cm og 5-10 mm i diam. Blade, 4-6, er lancetformede, stærkt nervede, lidt slappe, 30-45 cm lange og 1.5-5 cm brede. Blomsterstanden er kugleformet med mange lilla til purpurrosa stjerne-blomster på lange blomsterstilke. Støvknapper er violette og ca. 1 mm store.
Det er en art, der er opstået et eller andet sted i kultur, som altså ikke stammer fra naturen på en lokalitet et sted i verden. Den tilhører ”stipitatum-gruppen”, som har mange store, lillablomstrede arter, bl.a. Allium aflatunense, A. altissimum, A. hirtifolium, A. jesdianum, A. rosenbachianum og A. stipitatum selv. Men beskrivelsen kan også passe på ’Globus’, en smuk, holdbar sort , som er fremkommet de senere år.

Allium%20hollandicum.jpg Allium hollandicum R.M. Fritsch

Løget/roden er en porrelignende rodstok. Blade, smalle, blågrønne, porrelignende, ca. 0.5 cm brede. Stænglen er 40-60 cm høj. Blomsterstanden er en skærm eller halvkugle, mangeblomstret med hvide eller hvidgrønlige blomster, der er stærkt lugtende. Hylsterblade med lang hale, som normalt går ud over skærmen ved afblomstring. Enkle støvdragere er ca. 1 cm lange, bloster ca. 6 mm langt. Blomstring i august-september, en rigtig god plante til haven.
Indtil 1887 var den kun kendt som en art fra Khasia Hills og bjergene på (Ceylon) Sri Lanka. Er senere også opdaget i Yunnan, Kina og i Tibet i op til 4000 meters højde.

Varieteter:
Allium hookeri var. muliense er en varietet med gulgrønne blomster, 18-25 cm høj, en skøn lille varietet, som blomstrer i september, og dermed ikke når at sætte frø, men stille og roligt formerer sig ved sideløg. Finder sig heldigvis i vores almindelige havejord. Blomstrede 1. gang her i haven 14. september og blomstrer længe grundet det sene tidspunkt og gerne let skygget.
Blev oprindelig opdaget i Tibet, hvor den gror på stenede steder på åbne alpine enge.

Allium omiense er nærtstående.

Allium%20hookeri.jpg Allium hookeri Twaites
Synonymer:
tsoongi er synonym.

Løg smalt cylindriske, 0.3 cm x 2-3 cm. Blade er smalle og trådformede, 0.5-1.6 mm brede. Stænglen er 6-20 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet/åben stand med hvidgule, grønnervede blomster. Støvdragere er 2-5 mm lange og bloster ca. 4 mm langt. Støvknapper er brunorange. Efterårsblomstrende.
Vokser i Kroatien i klippefyldt terræn i ca. 300 meters højde. Den er opkaldt efter professor dr. Ivo Horvat, der levede fra 1897-1963, Jugoslavien.

Allium ericetorum er nærtstående, men har grovere, ikke trævlet løg og er mindre i det hele taget. Også A. saxatile er nærtstående.

Allium%20horvatii.jpg Allium horvatii Lovric

Løg rundt-ovalt, 7-12 mm langt. Blad 1, af samme længde som stænglen, der er 10-30 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden har 10-30 sart lillaviolette til sart rosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere 5-15 mm lange og bloster 5-8 mm langt. Støvknapper er gullige. Blomstring april-maj.
Vokser i tung eller granitfyldt jord i 200-775 meters højde i fodbjerge, enten i skove eller i græs ved San Joaquen fra Kerntel Santa Clara i Californien, USA.

Varieteter:
Allium howellii var. clokeyi, 10-30 cm høj, hvid med rosa midternerver, april-juni, Mt. Pinos, Ventura, Californien, USA.

Allium howellii var. sanbenitense, 25-40 cm høj, blegt rosa med røde midternerver, april-maj, St. Benito, Californien, USA.

Allium%20howellii.jpg Allium howellii Eastwood

Løg ægformet, 0.8-1 cm i diam. Blade flere,
1-2 mm brede, cylindriske og korte. Stænglen er 5-20 cm høj med bladskeder til op til ½ af længden. Blomsterstanden, 2-4 cm i diam., har ca. 20 rødlige/rosa klokkeblomster med hvidlige midternerver. Bloster 3.5-4 mm langt. Støvknapper er purpurrødlige. Blomstring juni-juli.
Vokser i skove i 1000-2000 meters højde i tørre limstens sprækker sammen med Quercus og Pinus nigra mellem Gerede og Ankarra, Tyrkiet.

Allium armenum fra Anatolien og A. tschihatschewii er nærtstående.

Allium%20huber-morathii.jpg Allium huber-morathii Kollmann, N. Özhatay & Koyuncu

Løg klyngedannende. Blade 4, linieformede og flade. Det er en dværg på kun 10 cm. Blomsterstanden er en skærm, 4-7 cm i diam., kapselfrugtet og mangeblomstret. Støvdragere er ca. ½ cm lange, ligeså lange som bloster eller længere end de hvidlige stjerneblomster.
Blomstrede her i haven 1. gang 7. august. Det er en lille køn plante, 15-25 cm høj med hvidgrøn , halvkugleformet blomsterstand, der er forholdsvis stor efter plantens størrelse. Ligner en hel del efter A. wallichii i habitus, særlig i måden at vokse med rodskydende udløbere. Støvknapper er gule.
Hjemmehørende i Himalaya fra Kashmir til Kuanaon.

Varieteter:
Allium hookeri var. trifurcatum; Yunnan og Szechuan-provinserne, Kina.

Allium%20humile.jpg Allium humile Kunth
Synonymer:
gowanianum og nivale er synonymer.

Løg aflangt, ca. 1.5 cm x 1.2 cm. Blade 2, 0.6-14.5 cm lange og omkring 2 mm brede, undertiden spiralformede. Stænglen er spinkel og 20-25 cm høj. Blomsterstanden er åben/løs med 11-18 ret små, rosa klokkeblomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er spinkle, ulige lange, 1.5-2.2 cm lange og bloster 7 mm x 1.5 mm. Støvknapper ca. 1 mm lange.
Vokser på skovklædte bakker i Mexico, hvor den først blev opdaget af dr. T.M. Howard, som opkaldte den efter miss Dora Hunt, én af dr. L.K. Mann’s assistenter. Den afviger fra Allium longifolium ved de spiralformede blade, ved længere hylsterblade og rosa klokkeblomster.

Allium%20huntiae.jpg Allium huntiae Traub

Løget er aflangt-rundt, ca. 10 mm langt med tynde hinder, der har V-formede aftegninger. Blade 2, undertiden kun 1, flade, 1-5 mm brede og lidt kortere end stængel, der er spinkel og 15-30 cm høj. Blomsterstanden er åben med 6-10 spredende hvide blomster, som har lyserødt skær. Støvdragere er 2/3 af blosters længde. Støvknapper er cremegule. Blomstring marts-juni.
Vokser på skyggede canyonskråninger i Sierra Nevada og Californien, USA.

Allium praecox er nærtstående: rosapurpur blomster, 20-50 cm høj. Blomstring i april-maj.

Allium%20hyalinum.jpg Allium hyalinum Curran

Løg 1 til flere, 1.5-2 cm brede, aflangt-cylindrisk og rhizomagtigt. Blade 4-6, flade og linieformede, 2-5 mm brede og linieformede og kortere end stængel, der er 50-80 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret kugle med rosa til purpurfarvede blomster på lige lange støvdragere. Griffel stærkt fremstående. Støvknapper er rødviolette. Blomstring i juli-august. Blomstrede her i haven 1. gang 29. juni. Det er en køn plante, men kan virke lidt rodet senere i blomstringen, fordi blomsten er for tung til den lange stængel.

Varieteter:
Allium hymenorrhizum var. dentatum: Sinkiang-provinsen, Kina i 1100-1700 meters højde.

Allium%20hymenorrhizum.jpg Allium hymenorrhizum Ledebour
Synonymer:
macrorrhizum er synonym.

Løg 0.1-1 cm i diam. Blade 3-4, op til 11 cm x 0.5 mm, trådformede, sædvanligvis temmelig ru og næsten tandet langs nerverne forneden. Bladskeder til 2/3 – ¾ af stænglens højde. Blomsterstanden, 1-3 cm i diam. er halvkugleformet eller kvastformet med 8-30 grønlige blomster, der har gulligt, undertiden brunligt skær. Ved tørring bliver de rødlige. Støvdragere er næsten lige lange, 5-12 mm og bloster kopformet, 3.5-4 mm langt. Støv-knapper er gule.
Hjemsted i Syd- og Øst Grækenland.

Allium stamineum er nærtstående. Af nogle botanikere regnes de for synonymer, men Flora Europaea V erklærer selvstændig art. (A. stamineum bliver brunlig ved tørring).

Allium%20hymettium.jpg Allium hymettium Boissier & Heldreich

Løget er cylindrisk, aflangt og smalt, ca. 1 cm i diam. og rhizomagtigt. Blade 4-6, næsten grundstillede, linieformede, flade, 10-15 mm lange og 2-5 mm brede, aftagende mod bladspidsen. Stænglen er spinkel, trind, glat, 18-20 cm høj og 2 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, 1.5-3 cm i diam. med 12-40 rosa blomster, der har rødlige midternerver. Støvdragere er 2-6 mm brede. Støvknapper er gule, ca. 1 mm lange. Blomstring i juni.
Vokser i den høje, tørre region i det centrale Nepal og til det Tibetanske plateau. Navnet hentyder netop til denne vokseplads. Den blev i 1952 fundet af Oleg Polunin, som opdagede den i nærheden af Saldanggaon, én af de højest beliggende landsbyer i verden, 5500 meter.

Allium oreoprasoides er nærtstående.

Allium%20hypsistum.jpg Allium hypsistum Stearn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License