Allium J

Blade flade og linieformede, ca. 5 mm brede. Stænglen er ca. 60 cm høj med bladskeder. Blomsterstanden er fåblomstret med ca. 10 hvidlige, gennemsigtige blomster. Bloster er 8-10 mm x 3-4 mm. Støvdragere er næsten lige lange, støvknapper er aflange.
Vokser i græs i ca. 2000 meters højde på Javorje-bjerget, Montenegro, Jugoslavien.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium javorjense Rohlfs

Løg er ægformet og solitært, 1.5-2 cm i diam.
Blade 2-4, trådformede, cylindriske og hule. Stænglen er 20-35 cm høj og med bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er åben og næsten rund med brunlige blom-ster, der har en mørkere og lidt grumset . midternerve. Bloster er 3 mm langt.
Vokser på kridtstens klipper i Korshantan-bjergene i Tian-Shan, tidl. USSR.

Allium popovii og A. transvestiens er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium jaxarticum Vvedensky

Løg ovalt, 15-25 mm langt med gråbrune hinder. Blad solitært, nedvisnet inden blomstrings begyndelse, af ca. samme længde som stænglen, der er 25-35 cm høj. Blomsterstanden er noget åben med 20-60 hvide blomster, som har rosa skær og rosa midternerve. Bloster 7-8.5 mm langt, støvknapper for det meste gule. Blomstring i maj-juni.
Vokser i Sierra Nevadas fodbjerge, nær Butte, Californien, USA, i vulkansk jord og på Mt. Table, Jamestown i samme stat.

Allium sanbornii er så nærtstående, at den i mange år har været anset som en underart af denne. Men i 1989 erklærer MADRONA dem begge igen for selvstændige arter.

Allium (cratericola) parvum var. bruceae og A. peninsulare er også nærtstående.

Allium%20jepsonii.jpg Allium jepsonii (Ownbey ex Traub) Denison & McNeal

Løget er bredt ægformet med brunlige hinder. Blade 2-4, er grundstillede, 2 cm brede og ca. 25 cm lange, meget kortere end stængel, der er 60-70 cm høj. Blomsterstanden er en løst opbygget kugle med ret små lyst violette stjerneblomster. Blomsterstilke er ulige lange, bloster ca. ½ mm langt, mens støvdragere er 4-6 gange længere. Blomstring i maj-juni. Blomstrede her i haven 1. gang 3. juni. Knopper og ca. 1/3 af stænglen er i begyndelsen purpurfarvede. Er ret holdbar. Støvknapper er mørkere violette.
Vokser på tørre, varme skråninger i de østlige iranske bjerge i nærheden af Jezd.

Underarter:
Allium%20jes%20ssp%20remidiorum.jpg

Allium jesdianum ssp. remediorum R.M. Fritsch
Højde 25-40 cm, 4-6 mm i diam. Blade 4-7.½-kugleformet med pink-purpur blomster.
Irans provins Kermanshah.

Allium aflatunense, A. atropurpureum, A. giganteum, A. macleanii og A. rosenbachianum er nærtstående.

Sorter: De senere år har bragt os 2 nye sorter fra denne art:
’Per Wendelboe’, lilla.
’Shing’, rød kugle.

Allium%20jesdianum.jpg Allium jesdianum Boissier & Buhse
Synonymer:
suworowii er synonym.

Løget er ægformet-konisk, 8-15 mm i diam. Blade 3-5, linieformede og 2-3 mm brede. Stænglen er 40-70 cm høj med bladskeder til op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet og næsten rund med klokkeformede purpur blomster, der har mørkere midternerver, og som springer uens ud. Bloster er 8-12 mm langt.
Vokser i Tian-Shan-bjergene i tidl. USSR.

forma
Allium jodanthum f. roseolum, rosa blomster.

Allium barszcezewskii er nærtstående.

Allium%20jodanthum.jpg Allium jodanthum Vvedensky

Løget er aflangt-ovalt, 2-2.5 cm langt og 1-1.5 cm bredt med grålige, stærkt trævlede hinder. Blade 3, er meget kortere end stænglen, 1-2 cm brede og glatte. Stænglen er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er en løst opbygget halvkugle med rødlige vaseformede blomster, 3-3.5 cm i diam.
Arten blev opdaget 2 steder i Khorassan provinsen af M.R. Joharchi. Det var i 1991 og i 2003, den blev opdaget, i de sydlige bakker på det østlige Kopetdagh bjerg langs vejen mellem Mashhad og Sarakhs i Iran. Endemisk.

Allium confragosum og A. sabulosum er nærtstående.

Allium%20joharchii2.jpg Allium joharchii Khassanov & Memariani

Løg er aflangt, 0.8-1.5 cm i diam. med brune hinder. Blade er linieformede, 2-3 mm brede, og kortere med stængel, der er 15-20 cm med 3-4 blade ved grunden. Blomsterstanden er kugleformet, 1.5-2 cm i diam., tætblomstret med indvendigt hvide eller sart rosa stjerneblomster, der udvendigt har et rødligt skær. Bloster ca. 1 cm langt, støvdragere er ulige lange, 6-8 mm og støvknapper purpur. Blomstring i maj-juni.
Vokser i skove i Trakien, Grækenland og i Tyrkiet og i Utah, USA. Den anses for ikke at have nogen særlig stor værdi som haveplante.

Allium scorodoprasum var. rotundum er nærtstående og ligner meget i habitus, men dens farve er mørkerød.

Allium%20jubatum.jpg Allium jubatum Macbride
Synonymer:
ciliatum og cristatum er synonymer.

Løget/roden er cylindrisk og rhizomagtig, ½-1 cm bredt med brune hinder. Blade 2-3, smalt linieformede, 1-1½ cm brede, flade, glatte og lige så lange som stænglen, der er 10-15 cm høj med bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er en halvkugle med ret få purpur klokkeblomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er lige lange og bloster ca, 5 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juni.
Vokser i bjergene i Tian-Shan, tidl. USSR. Endemisk.

Allium filifolium, A. kokanicum og A. saxatile er nærtstående.

Allium%20jucundum.jpg Allium jucundum Vvedensky
Synonymer:
pevtzovii er synonym.

Løg er ægformet. Blade, flade, brede og linieformede. Stænglen er opret, trind og 20-30 cm høj. Blomsterstanden er en tæt og mangeblomstret kugle med hvide blomster. Støvdragere er næsten lige lange, bloster er ca. 3 mm langt.
Hører hjemme i Juldusbjergene i Turkestan.

Allium teretifolium er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium juldusicolum Regel

Løg ægformede, 0.7-1.5 cm i diam. Blade 3-5, er opretstående, grundstillede og 10-15 cm lange og ½ mm brede. Stænglen er 30-40 cm høj, glat og trind. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og tætblomstret kugle med 20-40 purpur klokkeblomster med knap 1 cm lange støvdragere. Bloster 5-7 mm langt, støvknapper brungule og griffel langt fremstående, Blomstring i juli-august.
Hører hjemme på Cypern, desuden i Tibet i den alpine zone i 3-4000 meters højde. Det er en smuk plante.

Varieteter og underarter:
Allium junceum var. tridentatum: Blomstring i maj ved vejsider i Tyrkiet, ligner arten, men er lidt mørkere med kortere bloster og støvdragere.

Allium junceum ssp. junceum.

Allium jacquemontii, A. lineare og A. stenophyllum er nærtstående.

Allium%20junceumh.jpg Allium junceum Sibthorp & Smith
Synonymer:
chauveli og ferrinii er synonymer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License