Allium K

Løget er smalt cylindrisk, ca. 3 cm langt. Blade 4-6, smalt linieformede, 6-15 cm lange og 1.5-2 cm brede, visnet ned inden blomstringen. Stænglen er 15-40 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er fåblomstret med 10-20 korte, oprette, vaseformede rosalilla eller hvide blomster, der er purpurnervede. Bloster er 5-6 mm x 3 mm.
Hører hjemme i Mansbal, Kashmir, Indien, hvor den findes på bjergskråninger i ca. 1500 meters højde. Den er opkaldt efter professor P. Kachroo, Kashmir Universitet, da den blev opdaget i 1974.
Den angives ar være nærtstående til Allium tibeticum, der ellers af alle bliver betragtet som synonym med A. sikkimense, som er blå.

Allium%20kachrooi.jpg Allium kachrooi G. Singh

Løget er lille og ovalt, 5-15 mm stort med brune hinder. Blade 1-2, trådformede, som kun er 1 mm i diam. Stænglen er 15-30 cm høj, spinkel og hul. Blomsterstanden er lille og kugleformet, 5-15 mm i diam, med hvidlige eller violette, små klokkeblomster, 4-5 mm lange. Støvdragere er så korte, at de holder sig inden for kronbladene. Blomstring i juli.
Vokser i åbne egeskove og på stepper i ca. 1400 meters højde i det sydlige Anatolien, Tyrkiet. Den er navngivet efter Hayrettin Karaca i 1993, da den blev opdaget.

Allium scabriflorum er nærtstående.

Allium%20karacae.jpg Allium karacae M. Koyuncu

Løget er ægformet. Blade er smalle og linieformede, stænglen 30-35 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og en halvkugle med mange hvide blomster, der har purpurrøde midternerver. Støvdragere er ulige lange, 1-2 cm, bloster er 3-4 mm langt.
Hjemmehørende i Turkestan, Centralasien.

Allium borszczowii og A. filidens er nærtstående.

Allium%20karakense.jpg Allium karakense Regel

Løget er 1-1½ cm i diam., næsten rundt. Blade 1-2, glatte, linieformede, 10-17 mm x 0.8-1.4 mm. Stænglen er 15-30 cm høj og trind. Blomsterstanden er 3-4 cm i diam., halvkugleformet og mangeblomstret med hvide blomster, der har grønlige midternerver. Støvdragere er 1.2-1.6 cm lange og bloster 1.3-1.6 mm x 0.25-0.30 mm. Støvknapper er purpurfarvede.
Hjemmehørende i Tyrkiet. Endemisk. Opdaget mellem Osmanye og Fevzipasa på tørre skråninger. Det er en smuk art med de store hvide blomster og mørkt purpur frugtknuder, hvorved den ligner Allium asclepiadeum, fra hvilken den afviger ved de længere petaler og purpur støvknapper. Den er opkaldt efter professor Kamil Karamanglu, Ankara, Tyrkiet.

Allium%20karamanoglui.jpg Allium karamanoglui Koyuncu & Kollmann

Den er næsten kønnest, når de store karakteristiske blade bryder frem tidligt om foråret. De er i begyndelsen nærmest kræmmerhusformet, hvor undersiden og ved grunden er purpurfarvet, men breder sig ud til ca. 10 cm brede, lidt kantede, blåduggede blade, normalt 2 pr. plante. De næsten grålige blomster viser sig i maj-juni. Stænglen er ca. 25 cm høj. Blomsterstanden kan blive ca. 15 cm i diam. Støvknapper er gråviolette. Blomstrede her i haven 1. gang 29. maj
Blev først opdaget af Sewerzov og Krause i Karataubjergene og senere af Regel i Alataubjergene, Asien.

Varieteter:
Allium karataviense var. granitovii: Som arten, men blade er 10-40 cm lange og 6-8 cm brede. Vokser på klipper i Tien-Shan i 2.3000 meters højde. Opkaldt i 1974 efter professor I.I. Granitov, Tashkent Universitet.

Allium%20karataviense.jpg Allium karataviense Regel
Synonymer:
akaka, cabulicum og singulifolium er synonymer.

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 3-4, smalt linieformede, 1-1.5 mm brede, glatte eller ru, længere end stængel. Stænglen er 20-40 høj med glatte bladskeder op til 2/3 af længden. Blomsterstanden er en tæt- og mangeblomstret halvkugle med 25-30 klokke-formede, hvidlige blomster, der er purpurrøde. Støvdragere ulige lange, 2-5 gange længere end bloster, som er 7-8 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i juli. Blomstrede 1. gang her i haven 10. august. Ved udspring er blomsterne næsten farveløse, men efterhånden får de mere karakter, bliver mørkere rosa og midternerverne mere fremtrædende. Er en rigtig køn og længe blomstrende art, ca. 3 uger. Støvknapper er mørkt rosa.
Vokser på stenede skråninger og klipper i Kaukasus. Endemisk.

Allium kunthianum er nærtstående.

Allium%20karsianum.jpg Allium karsianum Fomin

Løg aflangt, 2-3 cm langt. Blade 2-3, er trinde, hule og ca. 2 mm brede. Stænglen er 20-60 cm høj, trind, temmelig spinkel med bladskeder op til et stykke af stænglen. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er en mangeblomstret, åben kugle med klokkeformede, rødlige blomster, der har mørkere midternerver. Bloster er ca. 2 mm langt, støvdragere meget tynde, støvknapper purpurfarvede. Blomstring juni-juli.
Vokser i bjergkløfter i Karyatayn i den syriske ørken og i det sydlige Anatolien, Tyrkiet, i ca. 650 meters højde.

Allium dictyoprasum er nærtstående.

Allium%20karyeteini.jpg Allium karyeteini Post

Løget er aflangt, kraftigt og rhizomagtigt, 1-1.5 cm langt. Blade 4-5, er næsten trinde og smalt linieformede, 1-3 mm brede og kortere end stængel, der er 20-45 cm høj med bladskeder til 1/3-½ af længden. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mange- og tætblomstret kugle eller halvkugle med rosalilla blomster, der har en mørkere midternerve. Bloster 5 mm langt, støvdragere lige lange, griffel stærkt fremstående. Blomstring i juli-september.
Hjemmehørende i bjerge i Turkestan, Centralasien, i op til 3000 meters højde på bjergenge eller bjergskråninger.

Allium%20kaschianum.jpg Allium kaschianum Regel

Løg aflangt, 1 cm i diam. Blade 2-3, er ca. 2 mm brede og flade. Stænglen er 20-35 cm høj med bladskeder højt op ad stænglen. Blomsterstanden 1.5-2 cm i diam, er fåblomstret og åben med katost-røde til hvide blomster. Bloster 5-5.5 mm.
Vokser på klippeskråninger, limstensklipper eller sand/lerjord i 800-1250 meters højde mellem Küre og Inebolu i Tyrkiet. Endemisk.

Allium olympicum er nærtstående.

Allium%20kastambulense.jpg Allium kastambulense Kollmann

Løget er ægformet-cylindrisk, 4-9 cm langt og ca. 1 cm bredt. Blade 4-6, flade, 2-4 mm brede. Stænglen er opret, cylindrisk og 20-40 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet til næsten kugleformet, 1-2.5 cm i diam. med purpurrosa blomster. Bloster er ca. 5 mm langt. Støvknapper er purpurfarvede.
Hjemsted i Alataubjergene, tidl. USSR.

Allium jucundum er nærstående.

Allium%20kasteki.jpg Allium kasteki Popov

Løg ovalt, solitært. Blade, 2-4, 20-40 cm lange og linieformede. Stænglen er 25-35 cm høj, glat og furet. Blomsterstanden er få- til mangeblomstret, 2-2.5 cm i diam., med rosa eller hvidlige blomster.
Hjemmehørende i det sydlige Iran mellem Kazeroun og Shiraz, hvor den blev opdaget i 1885.
Allium jesdianum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium kazerouni Parsa

Løg aflangt, ca. 0.5-1 cm i diam. Blade 3-4, linieformede, flade og 10-25 cm lange og 1-5 mm brede. Stænglen er 10-30 cm høj, spinkel og næsten 2-kantet (flad). Blomsterstanden, 1.5-2 cm i diam., har 8-20 vaseformede rødviolette blomster. Støvdragere 5-7 mm lange og næsten lige lange. Bloster er 4 mm x 1.5-2 mm. Blomstring i juli.
Vokser på kalkklipper i de sydøstlige Alper, Jugoslavien i 1200-2200 meters højde.

Allium senescens er nærtstående i habitus, men har hårede løg, og den er mindre i blomsterstanden.

Allium%20kermesinum.jpg Allium kermesinum Reichenbach

Løget er sammentrykt-rund, 2-4 cm x 2-6 cm med sorte hinder. Blade 2-3, ovale til lancet-formede, tykke, 2-5-6 cm brede og 7-12 cm lange og blågrønne. Stænglen er 4-15 cm høj med en halvkugleformet, lidt flad blomster-stand med hvidlige stjerneblomster med grønne midternerver. Støvknapper gule. Blomstring i maj. Blev opdaget i 2007 i Irans provins Kermanshah, samme sted som A. bisotunense.
Allium colchicifolium, A. strausii og A. moderense er nærtstående, men nok mest til A. bisotunense fra næsten det samme sted. Blomsterne er meget lignende, men hvidlige, og bladene er tydeligt meget smallere.

Allium%20keusgenii.jpg Allium keusgenii R.M. Fritsch

Løg næsten rundt, 2-2.5 cm i diam. Blade 3-6, furede, 20-25 cm lange og 0.7-2.5 cm brede. Stænglen er 30-60 cm høj og opret. Blomsterstanden, ca. 5 cm i diam., er hvælvet til halvkugleformet, mangeblomstret og tæt med hvidlige eller brungule blomster, (min). Støvdragere er 2-3 cm lange og bloster 6-8 mm. Støvknapper er ca. 1.5 mm og gule. Blomstring i maj. Blomstrede her i haven 1. gang 23. juni, smuk halvkugleformet blomsterstand med mange gullige stjerneblomster, i udspring mørkebrun midte og mørkere gulgrønne støvdragere. Højde 45 cm. Interessant farvesammensætning, men ærgerligt nok holdt den kun et par år.
Hjemmehørende i Anatolien, Tyrkiet, Syd Iran og Iraq på brakmarker, græsskråninger, vingårde og limstens klipper i 900-1200 meters højde.

Allium crysantherum, A. decipiens og A. orientale er nærtstående.

Allium%20kharputense.jpg Allium kharputense Freyn & Sintenis

Løget er ovalt, 1.5 cm i diam og 2 cm langt med grå til brune hinder. Blade 2-3, er smalt lancetformede, 20-30 cm lange og 4-8 mm brede. Stænglen er ca. 25 cm høj og ca. 3 mm i diam. med de smalle blade siddende opad næsten op til midten af højden. Blomsterstanden er ½-kugleformet og tætblomstret, ca. 4 cm i diam, med rødlige stjerneblomster, som efter afblomstring bliver brune. Blomstring i begyndelsen af juni. Støvknapper er 1 mm x 0.5 mm.
Forekommer i det sydøstlige Tadjikistan, Centralasien i den sydlige del af Khozratisho bjerge, hvor den gror i 14-1500 meters højde. Den blev opdaget i 1961 og igen i 1991, men først beskrevet i 2009.

Allium%20khozratense.jpg Allium khozratense R.M. Fritsch

Løget er cylindrisk, smalt, ca. 6 mm i diam. Blade 3-6, næsten grundstillede, linieformede og flade, 6-20 cm lange og 1.5-4 mm brede. Stænglen er spinkel og trind, 10-30 cm høj og 1-2.5 mm i diam. Blomsterstanden er åben/løs med få smalle, purpur klokkeblomster på ulige lange støvdragere, 7-15 mm lange. Bloster 14-18 mm langt og ca. 4 mm bredt, støvknapper 5-7 mm og purpurfarvede.
Vokser på åbne bjergsider og græsklædte klipper i det sydlige Tibet, hvor den blev opdaget af Frank Kingdon-Ward i 1935.

Allium forrestii er nærtstående.

Allium%20kingdonii.jpg Allium kingdonii Stearn

Løg er ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade trådformede, furede og ru. Stænglen er 15-25 cm høj med bladskeder, de nedre ru og de øvre ofte glatte. Blomsterstanden er åben, fåblomstret til halvkugleformet med hvidlige klokkeblomster, der har en grumset purpur midternerve. Støvdragere er næsten lige lange, 3-5 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt. Støvknapper er ¾ mm og gule. Griffel ikke fremstående. Blomstring i august.
Opdaget ét eneste sted i Turkmenistan og i det sydlige Iran.

Allium callidictyon, A. cupani, A. lalesaricum og A. moschatum er nærtstående.

Allium%20kirindicum.jpg Allium kirindicum Bornmueller

Løg er 2.5-3 cm i diam. Blade 5, grundstillede, smalt elliptiske og ca. 3 cm brede. Stænglen er mindst 60 cm høj, trind og kraftig. Blomsterstanden ca. 6.5 cm i diam., er halvkugleformet og mangeblomstret med klokkeformede hvide, grønnervede blomster på 3 cm ulige lange støvdragere. Bloster 4-5 mm langt, støvknapper ca. 2.5 mm.
Hjemmehørende i Iran. Den skal jo nok i dag hedde Nectaroscordum.

Allium oreophilum er nærtstående.

Allium%20koelzii.jpg Allium koelzii Wendelbo

Løg lille og rundt. Blade 2 mm brede, oprette og temmelig ru. Stænglen er spinkel, opret og 20-30 cm høj. Blomsterstanden er fåblomstret med hvide eller sart rosa blomster. Blomsterstilke uens lange, 2 gange blostrets længde.
Vokser mellem buske i det østlige Anatolien, Tyrkiet, sjælden, endemisk. Den har været underkendt som selvstændig art, da den vist kun kendes fra typebestemmelsen, men Flora of Turkey (1984) erklærer den for en selvstændig art.

Allium%20koenigianum.jpg Allium koenigianum Grossheim

Løg klyngedannende, rhizomagtige, aflangt-cylindriske, ¾-1½ cm bredt og 3 cm langt med brune hinder. Blade 2-4, randhårede og trådformede, ½-1 mm brede. Stænglen er 5-20 cm høj, dækket ved grunden med glatte bladskeder. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med klokkeformede rosa blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er 5 mm lange og bloster 4 mm.
Vokser på stenede og klippefyldte skråninger i den øvre bjergzone i Turkestan, Centralasien.

Allium caricoides er nærtstående.

Allium%20kokanicum.jpg Allium kokanicum Regel

Løg ovalt, næsten rundt, 14-16 mm x 10-12 mm. Blade 4, trådformede, glatte, blågrønne, 5-25 cm lange og ca. 1 mm brede. Stænglen, 1 pr. løg, er 10 cm, glat, spinkel, opret og 1-1.2 mm i diam. Blomsterstanden er åben/løs, fåblomstret med 8-12 klokkeblomster, let hængende, grønhvide blomster, der er ca. 4 mm lange. Støvknapper er gule. Ubestemmelig brunlig farve ved tørring.
Hjemmehørende i Israel i Negev ørkenens højland, hvor den vokser i løst og sandet jord mellem limsten, og hvor den dér blomstrer i forsommeren. Der falder kun ca. 100 mm regn, så kan man skaffe den, skal den virkelig stå tørt. Den blev opdaget så sent som i 1986 og navngivet efter F. Kollmann, som har opdaget en del Allium i Israel og andre lande omkring Middelhavet.

Allium cupani er nærtstående, men afviger fra denne bl.a. ved bladenes hårløshed.

Allium%20kollmannianum.jpg Allium kollmannianum S. Brullo, P. Pavone & C. Salmeri

Løg rundt, 2-4 cm i diam. Blade 1-2, bredt linieformede til ovale, 4-8 cm brede, meget kortere end stængel, der er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med mange mørklilla, mørknervede blomster. Støvdragere er lige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 6 mm langt. Blomstring maj-juni.
Vokser mellem løse blokke ved foden af klipper i den øvre bjergzone i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium%20komarowii.jpg Allium komarowii Lipsky

Løg næsten rundt og ca. 8 mm i diam. Blade 2-3, cylindriske og ca. 1-5 mm i diam. Stænglen er kun 5-10 cm, ca. 1 mm i diam. Blomsterstanden består af 4-9 smalt vaseformede purpur blomster, samlet i en halvskærm. Støvdragere ca. 1.2 mm lange. Blomstring i juli.
Vokser i 1500-1800 meters højde i Iran i Hazar Masdj-bjergene.

Allium stocksianum er nærtstående, men afviger ved at have længere bloster og cylindriske blade, og ved ingen trævlede hinder at have.

Allium%20kopetdagense.jpg Allium kopetdagense Vvedensky
Synonymer:
khorasanicum er synonym.

Løget, 2 til flere, er ægformet med ret kraftige rødder, ¾-1 cm bredt med brune hinder. Blade 2-4, er trådformede og halvrunde, ca. ½ mm. Stænglen er 10-20 cm høj og finstænglet med bladskeder til op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet og halv-kugleformet, fåblomstret med hvidlige, purpurnervede blomster, der springer uens ud. Ved tørring bliver blomsterne rosafarvede. Støvdragere, 7-12 mm lange, bloster 5-8 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-august.
Vokser på tørre steppeskråninger i Turkestan, Centralasien.

Allium%20korolkowii.jpg Allium korolkowii Regel
Synonymer:
dubium og elongatum er synonymer.

Løg er ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade 3, er cylindriske, trådformede og glatte. Blomsterstanden er uden yngleknopper, fåblomstret, halvkugleformet med hvidgrønnre blomster, der har en violet plet og grønne midternerver. Støvdragere er ulige lange, 2-5 gange længere end bloster, som er 3-3.5 mm langt. Støvknapper er gule, griffel stærkt fremstående. Blomstring i juni.
Vokser på tørre, stenede steder i Kaukasus, Armenien, Tyrkiet og Kurdistan, tidl. USSR.

Allium stamineum er nærststående.

Allium%20kossoricum.jpg Allium kossoricum Fomin

Løg er ægformet og solitært. Blade er linieformede og 2 mm brede. Stænglen er kun 7-12 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med 5-20 hvide klokkeblomster, der har brunpurpur midternerver, støvdragere er ca. 9 mm lange og bloster 6-7 mm langt. Støvknapper er 1.3 mm og brunpurpur.
Hører hjemme i det sydlige Iran i Kuh-Dalna bjergene på grusede steder.

Allium ramazanicum er nærtstående.

Allium%20kotschyi.jpg Allium kotschyi Boissier

Løg er ovalt med bulbiller, 0.4-o.8 cm i diam., med brune hinder. Blade 2, trådformede, 0.5-0.8 mm brede, glatte og af samme længde, som stænglen er høj, 5-18 cm. Blomsterstanden er 5-15 mm i diam., med pink til meget lyseblå klokkeblomster med mørkere midternerver. Bloster 6-7 mm langt, støvknapper er gule.
Vokser på bjergstepper i ca. 2000 meters højde i nærheden af Konya, Anatolien, Tyrkiet. Endemisk.

Allium karacae og A. scabriflorum er nærtstående og behøver flere studier, da beskrivelserne lyder temmelig ens.

Allium%20koyuncui.jpg Allium koyuncui Durman & Özhatay

Løget er næsten rundt, 2-3 cm i diam. med gråbrune hinder. Blade, 1-2, er 15-25 cm lange og 5-8 cm brede og blågrå, som er rødbrune ved grunden. Stænglen er opret, glat og kun 5-8 cm (høj) og 6 mm i diam. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret, 4-6 cm i diam. med stjerneformede pink til rødbrune, sjældnere hvide blomster, med mørkere midternerver. Støvknapper er gullige til lyst violette.
Arten er kun kendt i Khorrasan provinsen, Iran, i den nordøstlige del, fra Binalud og Kuh Sorkhe-bjergene og er navngivet efter sidstnævnte . Den gror i ca. 1700 meters højde. Blev opdaget i 1990-erne. Endemisk.

Andre kortstænglede arter som Allium akaka, A. brachyscapum, A. derderianum, A. egorovae og A. vasilevskajae er nærtstående.

Allium%20kuhsorkhense.jpg Allium kuhsorkhense R.M. Fritsch & Joharchi

Løg er smalt ægformet, ¾-1 cm i diam. Blad 1, cylindrisk, hult, meget ru, 1-2 mm bredt. Stænglen er 7-20 cm høj med ru bladskeder, der nedvisner i sol. Blomsterstanden er halvkugleformet eller sjældnere en kugle, åben/løs, ret fåblomstret med purpur blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, 2 gange længere end bloster, som er 8-10 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i maj-juni.
Vokser på grusede lerskråninger i den lavere bjergzone i Tien-Shan-bjergene, tidl. USSR.

Allium%20kujukense.jpg Allium kujukense Vvedensky

Løg, ofte parvis, er ægformede, ¾-1 cm i diam. Blade 2, næsten cylindriske, ca. 1 mm brede, længere end stænglen, der er 10-30 cm høj med glatte bladskeder op til ½-2/3 af længden. Blomsterstanden, uden yngleløg, er en fåblomstret halvkugle med hvidlige eller rosa, purpurnervede klokkeblomster på næsten lige lange støvdragere dobbelt så lange som bloster, der er 7-8 mm langt. Griffel ikke fremstående, støvknapper er gule. Blomstring i august-september.
Vokser på enge og klipper i den højeste bjergzone i Kaukasus, Tyrkiet og det nordvestlige Iran.

Allium%20kunthianum.jpg Allium kunthianum Vvedensky
Synonymer:
grandiflorum, humile, lepidum, macilentum og rehmannii er synonymer.

Løget er smalt aflangt med papiragtige hinder og meget trævlet, 5-10 mm. Blade 2-3, er smalt linieformede, 1-2 mm brede. Stænglen er spinkel, 20-30 cm høj med bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er halv-til helkugleformet, mangeblomstret med smalle rosa klokkeblomster. Bloster 4-5 mm langt.
Stammer, som navnet antyder, fra Kuramensis-bjerget, de vestlige Tien-Shan-bjerge, Uzbekistan, Central Asien, hvor den vokser i ca. 900 meters højde. Den blev opdaget i 1997.

Allium gracillimum og A. oreoprasoides er nærtstående.

Allium%20kuramense2.jpg Allium kuramense Khassanov & Friesen

Løg er rundt og solitært, 1.5-2.5 cm i diam. Blade 2-3, lancetformet, 1-3 cm brede. Stænglen er 80-100 cm høj, med bladskeder. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med rosaviolette blomster, der har mørkere midternerver. Bloster er ca. 5 mm langt, støvknapper er gullige.
Stammer fra Kurdaibjerget, Asien, hvor den blev opdaget i 1981 af M. Bajtenov.

Allium severtzovii er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium kurdaicum Bajtenov

Løg er 6-15 cm langt og 2-3 cm bredt. Blade linieformede, flade, glatte og 3-4 mm brede. Stænglen er 50-70 cm høj med bladskeder til op på midten af længden.. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam, er mangeblomstret og tæt med grumset rosa-purpur blomster. Bloster 3-4 mm langt. Støvknapper er ¾ mm og grumset purpurfarvede.
Vokser på stenede skråninger i 2200-2700 meters højde i Alataubjergene, tidl. USSR.

Allium talassicum er nærtstående.

Allium%20kurssanovii.jpg Allium kurssanovii Popov

Løg 1-2 cm i diam. og næsten rundt. Blade 2-3, hule og ca. 1 mm brede. Stænglen er 10-15 cm høj og kraftig. Blomsterstanden 1.5-3 cm i diam., er halvkugleformet, tæt- og mange-blomstret med rosapurpur klokkeblomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er længere end bloster. Støvknapper er gule. Blomstring i juli.
Voksested i marmorsprækker på Idabjerget, Tyrkiet. Endemisk

Allium staticeforme er nærtstående.

Allium%20kurtzianum.jpg Allium kurtzianum (Ascherson & Sinthenis) Kollmann

Løg er ægformet-aflangt. Blade 3-5, er linieformede, 2-3 mm brede og glatte.
Stænglen er 30-40 cm høj med bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er kapselfrugtet,
halvkugleformet og fåblomstret med rosa blomster, der har en mørkere midternerve. Bloster er 7-9 mm langt, støvknapper er rosafarvede.
Vokser på klipper i Kysylkum-ørkenen i Uzbekistan, tidl. USSR.

Allium stephanophorum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium kysylkumi R. Kamelin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License