Allium L

Løg er ægformet-ovalt, 1-2 cm langt med brune til gule hinder og firkantede aftegninger. Blade 2, omsluttende stænglen højt op, nedvisnet inden blomstring. Stænglen er 10-35 cm høj, 2 hylsterblade, som bliver papiragtige. Blomsterstanden er en ret kompakt skærm med 5-45 hvide eller sart rosa blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 4-9 mm x 1-4 mm, støvdragere 1-3 gange længere end bloster. Den blomstrer om sommeren, men anses ikke for nogen særlig værdifuld haveplante.
Vokser på stenede højderygge i Californien, USA, hvor der findes 4 forskellige lokale varieteter.

Varieteter:
Allium lacunosum var. davisiae: Afviger fra arten i at være højere med et utal af noget mindre blomster i åbne blomsterstande. Vokser på stenet, sandet el. leret jord i Mojave ørkenen. Blomstring i april-juni.

Allium%20lacunosum%20v%20lacunosum.jpg
Allium lacunosum var. lacunosum
Højde 10-20 cm. Blomsterstand er kompakt med hvide, dybt rosa el. purpur midternerver. Blomstring sidst i april-først i juni.

Allium lacunosum var. kernensis: Højde 15-25 cm. Blomsterstand med 10-45 hvide el. rosa blomster, der har enten grønne el. purpur-grønlige midternerver. Bloster 5-7 mm, Vokser i stenet, sandet el. leret jord i den sydlige spids i Sierra Nevada ved Kernville. Blomstring maj-juni.

Allium lacunosum var. micranthum: Afviger fra typen i at være højere med lige, smalle blade. Blomsterne er de mindste i komplekset. Blomsterstanden er åben/løs. Blomstring sidst i april-maj, på stenet grund.

Allium%20lacunosum.jpg Allium lacunosum S. Watson
Synonymer:
pseudobulbiferum er synonym.

Løget er ovalt, 8-12 mm x 7-10 mm. Stænglen er kun 9-15 cm høj med 3-6 næsten trådformede blade, så smalle er de. Blomsterstanden er opret, åben, fåblomstret med 8-14 sart til mørkere rosa klokkeblomster, som er 10-16 mm lange. Støvknapper er lysegule og ca. 1 mm.
Vokser på skråninger i Assopus-floddalen, Grækenland, ny lille Allium, opdaget i 1980, men først beskrevet i 1993.

Allium meteoricum fra Thessalien og A. lojaconoi fra Malta er nærtstående.

Allium%20lagarophyllum.jpg Allium lagarophyllum S. Brullo, P. Pavone & D. Tzanoudakis

Løg, 8-12 mm i diam. Blade 1-2, smalt linieformede, furede og ½-1 mm brede. Stænglen er 15-17 cm høj og 1 mm i diam. med bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er halv-til helkugleformet, ca. 1.5 cm i diam. med hvide blomster, der har grønne midternerver. Støvdragere ca. 3 mm lange, bloster 3.5 mm langt. Blomstring i juli.
Vokser i 3600-4800 meters højde i provinsen Kerman i Iran.

Allium capitellatum og A. stocksianum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium lalesaricum Freyn & Bornmueller

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2-3, cylindriske og hule, ½-3/4 mm brede. Stænglen er 12-30 cm høj, ca. 2 mm i diam, hul, med bladskeder til 1/5-2/5 af højden. Blomsterstanden, ca. 3 cm i diam., er halvkugleformet og mangeblomstret med hvide, rødnervede klokkeblomster. Støv-dragere ca. 10 mm næsten lige lange, bloster 5-6 mm langt, støvknapper 1-1.4 mm og gule.
Hører hjemme i Afghanistan og Pakistan, opkaldt efter Jennifer Lamond, som opdagede den i 1965 sammen med professor Rechinger.

Allium fibrosum er nærtstående.

Allium%20lamondiae.jpg Allium lamondiae Wendelbo

Løg er ikke et rigtigt løg, men et meget trævlet rhizom, 3-5 cm i diam. Blade er linieformede, 2.5-4 mm brede. Stænglen er opret, 35-50 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, tætblomstret og ca. 3.5 cm i diam., med hvide blomster. Bloster er ca. 5 mm langt.
Hjemmehørende i Kansu-provinsen, Kina, hvor den blev opdaget i 1959, men ikke beskrevet før 1987.

Allium yanchiense er nærtstående.

Allium%20lancipetalum.jpg Allium lancipetalum Y.P. Hsu

Løg er ægformet, 5-8 mm i diam. Blade 2-4, trådformede, 0.5-1 mm brede, kortere end stængel, som er 10-20 cm høj, med tætte, hårede bladskeder op til midten af højden, sjældent kommer to stængler fra 1 løg. Blomsterstanden er nærmest kvastformet med ret få rosa klokkeblomster med mørkere midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, 1½ gange længere end bloster, der er 6-7 mm langt. Griffel ikke fremstående, støvknapper er gule. Blomstring i juni.
Hjemsted i Tian-Shan-bjergene, Turkestan, Centralasien. Endemisk.

Allium delicatulum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium lasiophyllum Vvedensky

Løg i klynger, aflange og rhizomagtige, ¼-1 cm brede og 2-3 cm lange. Blade 1-2, hule som purløg, 1-5 mm i diam, kortere end stængel, som er 30-40 cm høj. Blomster-standen er halv- til helkugleformet med mange gråviolette blomster, så den faktisk ligner et gråviolet purløg, bare større i alle forhold. Støvdragere dobbelt så lange som bloster, der er 5-6 mm langt, griffel frem-stående, støvknapper mørkt gråviolette. Blomsterne er længeblomstrende, ca. 1 måned. Blomstrede her i haven 1. gang 28. juni. Farven er meget gråviolet med mørkere midternerver.
Vokser på alpeenge i Japan, Korea, Sibirien og over til Rusland.

Varieteter:
Allium ledebourianum var. intermedium er sandsynligvis en naturlig hybrid mellem A. schoenoprasum og A. ledebourianum.

Allium ledebourianum var. shibutsuense fra Honchu, Japan, har mindre blomster og blomsterstand.

Allium schoenoprasum er nærtstående.

Allium%20ledebourianum.jpg Allium ledebourianum Roemer & Schultes
Synonymer:
prostratum, tricoccum og uliginosum er synonymer.

Løget er ovalt, 7-12 mm x 12-20 mm. Blade 3-4, er trådformede, 10-25 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj, og 1.5-2.5 mm i diam. Blomsterstanden er kvast-formet, mangeblomstret med let hængende grønlige klokkeblomster med hvidlige midternerver og hvidlige støvknapper uden for bloster.
Stammer fra det sydøstlige Cypern fra lokaliteten Lefkara, som navnet antyder. Det er en lavlandsplante, som gror i krat på bakker i 100-200 meters højde. Den blev opdaget så sent som i 1989.

2 andre sent opdagede arter fra Cypern, Allium cyprium og A. marathasicum er nærtstående.

Allium%20lefkarense.jpg Allium lefkarense S. Brullo, Pavone & C. Salmeri

Løg ægformet, næsten rundt, ca. 1.5 cm i diam. Blade 4-5, 16 cm lange og 1.5- 2 cm brede. Stænglen er ca. 25 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og noget åben med sart rosa blomster, der er vaseformede og oprette. Bloster 5 mm x 1-5 mm. Oprindelig blev denne art betragtet som en selvstændig art, derefter som en varietet af A. pallens, kaldet A. pallens var. siciliense. Men fornyede undersøgelser af Fabio Garbari og Francesco Maria Raimondo anser den nu (1987) igen for en selvstændig art.
Hjemsted Sicilien og Calabrien, Italien.

Allium paniculatum er nærtstående.

Allium%20lehmannii.jpg Allium lehmannii Lojacono
Synonymer:
siciliense og tenori er synonymer.

Løg aflangt, 15-20 mm langt med et mønster i lodrette rækker. Blade 2, der er næsten lige så lange som stængel, er 4 mm brede. Stænglen er 12-15 cm høj. Blomsterstanden er en lidt åben skærm med mange blomster på 10-15 mm spinkle blomsterstilke. Blomsterne er små, oprette, vaseformede og pink. Støvdragere af samme længde som bloster, ca. 8 mm langt, støvknapper gule.
Vokser på åbne nåletræsområder i Californien, USA, hvor den blomstrer i juni. Det er en værdifuld plante til skovbundshjørnet. Formeres ved deling.

Allium%20lemmonii.jpg Allium lemmonii S. Watson
Synonymer:
incisum og scissum er synonymer.

Løg ægformet, 1-2 cm i diam. Blade 4-5, trådformede, 1-2 mm brede, nedvisnede inden blomstring. Stænglen er 20-50 cm høj med glatte bladskeder op til ½-2/3 af højden. Blomsterstanden er åben/løs og ret blomsterrig med klokkeformet grumset lilla el. gullige, hængende klokkeblomster med mørkere midternerver. Støvdragere ulige lange, som er 2-6 gange længere end bloster, der er 5-6 mm langt. Støvknapper er gullige, griffel fremstående. Blomstring i august.
Vokser på skråninger i skovzonen i Kaukasus. Endemisk.

Allium%20lenkoranicum.jpg Allium lenkoranicum Misczenko ex Grossheim

Løg er rundt, 1.5-2.5 cm i diam. med kraftige rødder. Blade 2-4, linieformede. Stænglen er 20-50 cm høj med grundstillede bladskeder. Blomsterstanden er halv-til helkugleformet, 2.5-3.5 cm i diam., med rosa blomster. Bloster er 4-5 mm langt.
Hjemsted Azerbadjan, tidl. USSR, hvor den vokser på tørre og forvitrede skråninger.

Allium decipiens er nærtstående.

Allium%20leonidii.jpg Allium leonidii Grossheim

Løg aflangt, ca. 5 cm langt og ca. 3 cm bredt. Blad, kun 1, furet, græsagtig og ½ mm bredt. Stænglen er 25-30 cm høj og ½-3/4 cm i diam. og spinkel. Blomsterstanden er fåblomstret, hvælvet til halvkugleformet med klokkeformede sart rosa blomster, der har purpur midternerver. Bloster er ca. 5 mm langt.
Vokser i Tian-Shan-bjergene i Centralasien.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium leptomorphum Vvedensky

Løg er solitært eller parvis, fæstnet til et opstigende, cylindrisk rhizom, ¾-1 cm bredt og 5-8 cm langt med brune hinder. Blade 2-3, næsten cylindriske, furede og hule, 1-5 mm brede, meget kortere end stængel, der er 30-60 cm høj, trind, glat, med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er halv-til helkugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvidlige blomster, der har enten grønne eller violette midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, bloster 5-6 mm langt, griffel langt fremstående. Blomstring i august.
Vokser på steppeskråninger i Mongoliet og i Kansu, Kina.

Allium%20leucocephalum.jpgAllium%20leucocephalum2.jpg Allium leucocephalum Turczaninov
Synonymer:
flavovirens og lobatum er synonymer.

Løget er aflangt, purløgsagtigt, 4-8 mm bredt og meget trævlet. Blade 2-4, er linieformede, 10-25 cm lange og 7-12 mm brede, tilspidsede mod enden. Stænglen er 30-40 cm høj med en fåblomstret blomsterstand i toppen. Enkeltblomsterne, 15-20 i standen, er lidt nikkende, hvidgule klokkeblomster, som er 6-8 mm lange. Støvknapper er gule og aflange.
Er hjemmehørende i Kinas provins, Sichuan, hvor den gror i ca. 2500 meters højde.

Allium hookeri er nærtstående.

Allium%20liangshanense.jpg Allium liangshanense Z.Y. Zhu

Løget er næsten rundt-ægformet, ca. 2.5 cm i diam. Blade 2-3, grundstillede, korte og linieformede. Stænglen er 10-12 cm høj, spink og trind. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret , tæt halvskærm med hvide eller strågule klokkeblomster, der har røde midternerver. Støvdragere er 7-12 mm lange, bloster ca. 6 mm langt og støvknapper bronzegule. Blomstring i april, regnes ikke for ret meget som haveplante.
Hjemsted i bjerge i Libanon og Syrien på meget sandede steder.

Allium erdelii er nærtstående.

Allium%20libani.jpg Allium libani Boissier

Løg er aflangt-cylindrisk og rhizomagtigt, solitært eller parvist, ½-1 cm bredt og 3-4 cm langt. Blade er smalt linieformede, 1-3 mm brede. Stænglen er 20-50 cm høj og trind. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med rosapurpur blomster. Støvdragere er lige lange, 2-3 mm lange, og bloster er 3.5-4 mm langt. Blomstring juni-juli.
Vokser på stepper og enge i Syd Rusland og i Sibirien.

Allium senescens ligner meget i habitus, men er lyst violette.

Allium%20lineare.jpg Allium lineare Linné
Synonymer:
christii, confertum, deflexum, halleri og tortuosum er synonymer.

Løget er smalt, 8-19 mm i diam., lidt rundet mod rødderne. Blade 3-4, linieformede, spinkle og 19-70 cm lange og 1-3 mm brede. Stænglen er opret og 20-35 cm høj og 0.9-2.2 mm i diam., med bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er få- til mangeblomstret med 6-80 rosa til purpurrøde blomster, der har grønne eller purpur midternerver. Blomstring april-november.
Hjemmehørende i Syd Korea, hvor den gror i bjerge i ca. 700 meters højde. Anses for endemisk for Korea.

Allium thunbergii er nærtstående, men adskiller sig bl.a. ved at gro i lavere områder.

Henvisningen til A. linearifolium er til A. koreanum, men beskrivelsen begynder straks til Allium linearifolium, der har de samme 2 authorer. Hvorimod slet ingen beskrivelse findes af A. koreanum.

Allium%20linearifolium.jpg Allium linearifolium H.J, Choi & B.U. Oh

Løg er bredt ægformet, 1.5-2 cm bredt og solitært. Blade 2-4, linieformede, flade, 3-12 mm brede. Stænglen er 30-80 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, åben/løs med hvidlige klokkeblomster på 2-10 cm lange blomsterstilke. Bloster er 10-12 mm langt.
Stammer fra Tupolang i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium darwasicum og A. winklerianum er nærtstående.

Allium%20lipskyanum.jpg Allium lipskyanum Vvedensky

Løget er rundt-ovalt. Blade 3-4, er glatte, linieformede, 4-6 mm brede og 15-30 cm lange. Stænglen er 20-45 cm høj og trekantet. Blomsterstanden er fåblomstret med op til 20 kridhvide blomster. Støvdragere 15-35 mm lange, bloster 6-9 mm langt, støvknapper er brunorange. Blomstring i april.
Hjemsteder: Frankrig, Italien og Tenerife.

Allium subhirsutum er nærtstående, måske den gældende art, hvor A. loiseleurii er synonym.

Allium%20loiseleurii.jpg Allium loiseleurii Rouy

Løget er ægformet til næsten rundt, 4-6 mm i diam. Blade 4-5, er smalle og flade, 2-5 cm lange og 0.8-1.5 mm brede. Stænglen er kun ca. 10 cm, trind, med bladskeder et godt stykke op ad den lille stængel. Blomsterstanden er fåblomstret med 2-12 opadvendte smalt vaseformede hvidrosa eller purpurrosa blomster, som har en mørkere midternerve. Støvdragere er 3-7 mm lange, bloster 5-7 mm x 1-1.2 mm og støvknapper gullige, 1 mm.
Endemisk på de maltesiske øer Malta, Gozo og Comino i Middelhavet, hvor den gror i nærheden af kysterne. Den er temmelig lig i udseende med Allium parciflorum, som er endemisk på 2 andre øer, Sardinien og Corsica, også Middelhavet.

Allium%20lojaconoi.jpg Allium lojaconoi Brullo, Lanfranco & Pavone

Løg er ægformet, 7-17 mm x 6-18 mm, solitært med rhizomagtig rod og yngleløg. Blade 2-3, linieformede, flade, 2-20 mm brede og 15-30 cm lange. Stænglen er 20-50 cm høj, spinkel og glat, 2-5 mm i diam. Blomsterstanden er en skærm med ca. 20 hvide til rosa klokkeformede blomster, der har brune, rosa eller purpur midternerver. Støvdragere er ca. 12 mm lange, bloster 6-8 mm x 2-3 mm og støvknapper 1½ mm og gule. Blomstring i maj.
Hjemmehørende i Derna vadien, Utema og Solisa, Cyrenaica i Libyen, hvor den vokser i ruiner, huleindgange, skyggede steder, udtørrede flodlejer, hulveje, desuden på de sydøstlige ægæiske øer, og helst på limsten.

Allium neapolitanum, A. roseum og A. subhirsutum er nærtstående.

Allium%20longanum.jpg Allium longanum Pampanini
Synonymer:
longanum var. barcense er synonym.

Løget 1-1½cm i diam, med et ca. 15 cm langt ”skaft”. Blade 3, cylindriske og 3 mm brede. Stænglen er 15-45 cm høj, omsluttende højt op af bladskeder. Blomsterstanden er halvkugleformet med 20-30 rosapurpur klokkeblomster. Støvdragere er ca. 1 cm lange, bloster 5-6 mm. Blomstring i september.
Vokser i Luristan, Iran.

De bemærkelsesværdige lange bladskeder er kun kendt fra få arter, bl.a. Allium callimischon fra Syd Grækenland og Kreta og A. autumnale fra Cypern.

Allium%20longevaginatum.jpg Allium longevaginatum Wendelbo

Løget er ægformet, 1.5-2 cm i diam. Blade 3, næsten cylindriske, ikke hule, 1-3 mm i diam. Stænglen er 15-30 cm høj og hul. Blomster-standen er halv- til helkugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvide, grønnervede klokkeblomster. Støvdragere ca. 10 mm lange, bloster 4 mm langt.
Hjemsted i Afghanistan i 900-1300 meters højde.

Allium%20longicollum.jpg Allium longicollum Wendelbo

Løg ægformet, 1-2 cm i diam. Blade 4-7, bredt linieformede og glatte, 5-10 mm brede. Stænglen er opret og 40-100 cm høj. Blomsterstanden er en mangeblomstret kugle med rosa blomster, der har mørkere midternerver. Der kan dannes yngleknopper, som er violette. Støvdragere er trådformede og 12-15 mm lange, bloster er ca. 3 mm langt, griffel stærkt fremstående. Støvknapper er fremstående. Blomstring i juli-august.
Vokser i skyggen i bunden af bjergpas i Turkestan, Centralasien og i Tyrkiet. Den er sikkert stamformen til den dyrkede Allium sativum, hvidløg. Som ved mange andre Allium, der producerer yngleknopper, kommer blomsterne ikke altid til fuld udvikling, så den er mere til køkkenhave end til prydhave.

Allium sativum og A. vineale er nærtstående.

Allium%20longicuspis.jpg Allium longicuspis Regel

Løget er næsten 2 cm i diam. Blade mange, smalle, flade og linieformede, 1-3 mm brede og kortere end stængel, der er 10-20 cm høj, glat, trind og opret. Blomsterstanden er kapselfrugtet, fåblomstret med hvide eller rosa blomster, der har røde midternerver. Støvdragere er ulige lange, spinkle, ca. dobbelt så lange som bloster, der er 4-8 mm langt.
Hjemsted Spanien, hvor den blomstrer i september. Findes også i Texas og Arizona, USA, hvor den gror på tørre, stenede bakker og i bjerge, for det meste på limsten.

Allium glandulosum er nærtstående.

Allium%20longifolium.jpg Allium longifolium Sprengel
Synonymer:
kunthii og scaposum er synonymer.

Løget er aflangt, 10-12 mm x 8 mm med mørke, rødbrune hinder og 3-5 sideløg. Blade 2-3, er smalt lancetformede, 8-16 mm x 3-4 mm, lidt flade. Stænglen er hul, glat og 20-30 cm høj, 3-4 mm i diam, mørkt rødbrune ved grunden. Blomsterstanden er en løst opbygget kugle el. halvkugle, 15-20 mm i diam. med 15-30 gullige-rødlige blomster med mørkere midternerver.
Den er kun kendt fra Zagros-bjergene i Lorestan og Bakhtiari provinserne, Iran, hvor den gror på tørre, stenede limstens skråninger. Blomstring i maj-juni.
Den tilhører Allium rotundum-komplekset, som har mere tilfælles med A. qaradaghense end A. notabile og A. subnotabile. Arten blev opdaget af R.M. Fritsch i Baktiar bjergene i nærheden af Shah-e Kord i 1994.

Allium%20longipapillatum.jpgAllium%20longipapil.jpg Allium longipapillatum R.M. Fritsch & Matin

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 3, lange, smalle, flade, hårede og 0.7-1 mm brede. Stænglen er 10-60 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet til kvastet op til 7 cm i diam., mangeblomstret med rosa blomster, der bliver stråfarvede ved afblomstring. Bloster 7-13 mm langt. Blomstring i april-maj.

Vokser på tørre skråninger og dyrkede marker i det vestlige Iran, Syrien og i Anatolien, Tyrkiet i 1700-1800 meters højde.

Allium%20longisepalum.jpg Allium longisepalum Bertoloni
Synonymer:
eriophyllum, farsistanicum, flavovirens, laceratum og stupposum er synonymer.

Løget er langt aflangt. Blade 4, linieformede.
Stænglen er ca. 30 cm høj og kantet. Blomsterstanden er kuglerund med 20-30 rosa-farvede blomster. Støvdragere er 6-7 mm lange. De 3 indre støvdrageres støvtråde har 2 lange sidespidser, der rager op over den mellemliggende støvknap.
Hjemsted mellem Peking og Jehol i Kina, hvor den først blev opdaget af Sir G.L. Staunton. Den ligner den indiske Allium stracheyi, fra hvilken den afviger fra de fjernereliggende, overliggende blade og dens længere formeringsorganer.

Allium%20longistylum.gif Allium longistylum Baker
Synonymer:
hopiense og jeholense er synonymer.

Løget er ægformet-rundt, 8-15 mm x 5-10 mm. Blade 4-6, er flade, glatte 8-25 cm lange og 0.6-1 mm brede. Stænglen er 10-40 cm høj, glat, opret og 0.6-1 mm i diam. Blomsterstanden er fåblomstret med 5-20 hvidlige, sart rosa eller purpur klokkeblomster med purpurfarvede midternerver. Bloster 5 mm x 15 mm.
Endemisk på Lampadusaøen i nærheden af Sicilien, Italien, hvor den vokser på kalkholdige, stenede steder. Sjælden.

Allium tenuiflorum og A. lojaconoi er nærtstående.

Allium%20lopadusanum.jpg Allium lopadusanum Bartolo, Brullo & Pavone

Løg er små og ægformede, ydre skæl er grå hindeagtige. Blade er linieformede, flade, smalle fra øverst til nederst, længere end den runde, slanke stængel, som er 8-20 cm høj. Blomsterstanden har 30-50 cremehvide klokkeblomster. 2 hylsterblade.
Hører hjemme i Kishtwar og Bamhal, Kashmir, Indien. Endemisk.

Allium atropurpureum er nærtstående, men bladene er bredere, blomsterstanden ikke halvkugleformet, og støvdragerne er korte. Af de orientalske arter kommer den nærmest A. akaka og A. colchicifolium.

Allium%20loratum.jpg Allium loratum Baker

Løg ægformet og solitært, 0.5-0.8 cm i diam. Blade 2-3, er linieformede, furede og næsten trinde. Det er en trind dværg på kun 10 cm . Blomsterstanden, 1.5 cm i diam., er fler-blomstret og åben/løs med sart svovlgule blomster. Støvdragere er næsten lige lange, ca. 10 mm, bloster 3-4 mm x 1-1.5 mm, Støvknapper er gule. Blomstring i maj-juni.
Vokser på klipper på øen Naxos, Grækenland og flere andre græske øer.

Varieteter:
Allium luteolum var. roseolum: rosa blomster eller gullige med rosa skær.
Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer, men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig.

Allium flavum, A. pseudoflavum og A. staminium er nærtstående.

Allium%20luteolum.jpg Allium luteolum (Halacsy) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri

Løg solitære eller parvise med kraftige rødder, ¼-1 cm brede og 2-5 cm lange med brune hinder. Blade 3-5, linieformede, 1-1.5 cm brede og furede. Stænglen er 25-35 cm høj og dækket med glatte bladskeder til 1/3 af højden. Blomsterstanden er halvkugleformet med lysegule blomster. Støvdragere næsten lige lange og halvt så lange som bloster, der er 8-12 mm langt, støvknapper er gule, griffel ikke fremstående. Blomstring i maj.
Vokser på grusede og stenede skråninger i Tien-Shan-bjergene i tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20lutescens.jpg Allium lutescens Vvedensky

Løg er ægformet, 1.5-2 cm i diam. med brune hinder. Blade 1-2, er smalle, aflange, ca. 10-14 mm brede. Stænglen er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er en tæt- og mangeblomstret halvkugle, 3-4 cm i diam., med purpuragtige stjerneblomster. Bloster er 5-6 mm langt. Støvknapper er mørkt purpur.
Vokser på kalkstens højsletter i Taurus-bjergene, Tyrkiet, i op til 2000 meters højde.

Allium%20lycaonicum.jpg Allium lycaonicum Siehe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License