Allium M

Løg solitært eller parvis med rhizomagtig rod, 1-1.5 cm bredt og 2.5 cm langt med ydre brune hinder. Blade 2-3, smalt linieformede, 1-2 mm brede, kortere end stængel, som er 20-50 cm høj, trind, glat, dækket med bladskeder op til 1/4-1/3 af højden. Blomsterstanden er halv- eller helkugleformet og mangeblomstret med rosa blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er næsten dobbelt så lange som bloster, der er 4-5 mm langt, griffel stærkt fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på klippefyldte og stenede steder i Asien.

Allium lineare er nærtstående.

Allium%20maackii.jpg Allium maackii (Maximovicz) Prokhanov ex Komarov

Løg er aflangt, 9-25 cm x 4.5-12 mm. Blade 3-4, er næsten trinde og furede, 15-30 cm lange og 1.5-4 mm brede. Stænglen er 8-25 cm høj og undersætsig. Blomsterstanden er åben/løs, 2-4.5 cm i diam., med rosa blomster. Bloster er 5-6 mm langt. Støvknapper er gule.
Hører hjemme i Panghorn-bjergene, Mace-donien, Jugoslavien i 1650-1800 meters højde.

Allium macedonicum ligner A. paniculatum meget i habitus, men har mere aflang blomsterstand og lidt længere enkeltblomster. A. parnassicum er også nærtstående.

Allium%20macedonicum(1).jpg Allium macedonicum Zaharidi

Løg er ægformet og blade næsten trådformede. Stænglen er 10-15 cm høj, trind og med bladskeder til omkring midten af højden. Blomsterstanden er næsten kugle-formet med hvidlige blomster, der har røde midternerver. Støvdragere er kortere end bloster eller af samme længde. Blomstring i juli.
Vokser nær snelinien i op til 2800 meters højde i Libanon.

Allium%20machmelianum.jpg Allium machmelianum Post

Løget er rundt. Arten hører til stipitatum-komplekset og er derfor en statelig 80 cm høj trind og kraftig plante med 25 cm lange og 6-7 cm brede blade. Blomsterstanden er ca. 10 cm i diam. med store og ret åbne stjerneformede, grumset, lyst purpurfarvede blomster, nærmest som gammeldags sødsuppe. Støvdragere er stive, spinkle og op til 5 cm lange. Bloster ca. 6 mm langt, støvknapper er rødbrune-gule. Blomstring i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 2. juni.
Blev opdaget i nærheden af Kabul, Afghanistan af oberst Maclean. Det er en køn plante, der er ret sjælden i kultur. Ynder en let og ikke for tør jord, villigtvoksende. Anvendes af de lokale i husholdningen nogle steder i Asien.

Allium%20macleanii.jpg Allium macleanii Baker
Synonymer:
elatum, isphairamicum og lucens er synonymer.

Blade er linieformede og glatte. Stænglen er ca. 30 cm høj og kraftig. Blomsterstanden er ret åben med store klokkeformede purpurrøde blomster. Bloster ca. 2 cm langt, støvdragere halvt så lange, og støvknapper er gule. Blomstrer i juni-juli som en køn, charmerende plante, der alt for sjældent er i kultur.
Stammer fra det vestlige Nordamerika som også Allium acuminatum og A. murrayanum, som den også ligner en del.

Allium%20macnabianum.jpg Allium macnabianum Hort. ex Regel

Det er en usædvanlig Allium på den måde, at dens løg/rod ligner en kortstokket mini-porre med kraftige rødder. Blade mange, er linie-formede, grundstillede og 15-20 cm lange. Stænglen er mere end dobbelt så høj, med 1-2 stængler fra hvert løg. Knop og stængel er kantede. Blomsterstanden er ret åben/løs med klokkeformede, hængende blå-violette blomster, op til 50 i hver stand og hver ca. 1½ cm i diam. og enten lysviolette eller purpurfarvede. Planten ligner en større Allium carinatum var. pulchellum. Støvdragere er spinkle, nikkende og 2 cm lange og bloster det samme. Støvknapper er citrongule. Blomstring i juni-juli. Det er en køn og charmerende plante, der let formeres ved frø. Ynder en solrig skråning i bladmuldet jord. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juli
Blev opdaget af Elwess i 1872 i Sikkim, Kina.

Allium plurifoliatum er nærtstående.

Allium%20macranthum.jpg Allium macranthum Baker
Synonymer:
oviflorum og simethis er synonymer.

Løg ægformet, 1-2 cm i diam., med gråbrune hinder. Blade er flade og linieformede, 3-4 mm brede. Stænglen er 30-100 cm høj. Blomsterstanden er en mangeblomstret halvkugle med hvide, sart rosa, lillarosa eller grumset mauve klokkeblomster, 2-8 cm i diam. Bloster ca. 3 mm langt. Blomstring i april-maj.
Stammer fra Syrien i nærheden af Tel-Afar og Mossul.

Underarter:
Allium macrochaetum ssp. macrochaetum (førhen A. laeve) erklærer Flora of Turkey selvstændig art(1984).

Allium guttatum er nærtstående.

Allium%20macrochaetum.jpg Allium macrochaetum Boissier & Haussknecht

Løg er ægformet, 4 cm x 2 cm, uden yngleløg, klyngedannende. Blade 2, furede, 1-3 mm brede og længere end stænglen, som er 5-20 cm høj og trind. Blomsterstanden har 10-20 rosa blomster, der enten kan have mørkere rosa eller rødlige midternerver. Støvdragere er ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, der er 8-12 mm langt. Støvknapper aflange. Blomstrer i Texas i marts-maj.
Vokser på ørkensletter og bakker fra det vestlige Texas til det sydlige Arizona, og fra Utah til det vestlige Colorado, USA.

Allium geyeri og A. textile er nærtstående.

Allium%20macropetalum.jpg Allium macropetalum Rydberg
Synonymer:
deserticola er synonym.

Løg er næsten rundt og enligt, 1-2 cm i diam. Blade 3-4, smalle og linieformede, 2-4 mm brede. Stænglen er glat og 30-80 cm høj. Blomsterstanden er en åben/løs halvkugle med sart rosa, mørktnervede blomster. Støvdragere er 10-18 mm lange og trådformede. Bloster ca. 5 mm langt, hvor der kan dannes bulbiller. Blomstring i juni og
juli. Blomstrede 1 gang her i haven (i drivhus) 11. november, overlevede ikke vinteren.
Vokser på enge og opdyrket agerland i Mandschuriet, Kina, Korea og Japan.

Varieteter:
Allium macrostemon var. grayi.

Allium yuchuanii er nærtstående.

Allium%20macrostemon.jpg Allium macrostemon Bunge
Synonymer:
chanetii, chinense, iatasen, nereidum, nipponicum, ouensanense, uratense og yatense er synonymer.

Løg aflangt og solitært, 5 mm bredt. Blade 6, remformede og 15 cm lange. Stænglen er kraftig, opret, trind og ca. 30 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret halvkugle med lilla blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 6 mm langt og ca. 1 mm bredt.
Hjemsted i Musarth-bjergene, Tien-Shan, tidl. USSR.

Allium stenophyllum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium macrostylum Regel

Løg aflangt, ca. 15 mm langt. Blade 2, meget længere end stængel, 2-3 mm brede. Det er en dværg på kun 2-5 cm. 2 hylsterblade. Blomsterstanden er en løst opbygget skærm med mange hvide eller lysrosa blomster på spinkle 5-10 mm lange støvdragere. Blomsterne har en grønlig eller purpur midternerve, bloster 4-6 mm langt, støvknapper gule. Blomstring i juni, en meget attraktiv plante, der let lykkes i en varm sandet jord.
Vokser på ufrugtbar jord i Washington og Oregon, USA.

Allium%20macrum.jpg Allium macrum S. Watson
Synonymer:
equicaeeleste er synonym.

Løg aflangt-ægformet, 10-15 mm langt. Blade 2, tykke og furede, 7-12 cm lange og 3-6 mm brede. Stænglen er temmelig kraftig og 10-20 cm høj. 2 hylsterblade. Blomsterstanden er en usædvanlig mangeblomstret skærm med spinkle blomsterstilke, 8-12 mm lange, bloster er hvidt eller lysrosa og klokkeformet, 8 mm langt. Støvdragere ca. ligeså lange som bloster, støvknapper lysegule. Blomstring i juni-juli, men anses for en ikke særlig værdifuld haveplante.
Vokser på våde steder ”i stor højde” fra Canada til Oregon.

Allium%20madidum.jpg Allium madidum S. Watson

Løget er kort, aflangt og trævlet. Blade 2-3, smalle og grundstillede, ca. 10 cm lange, samme længde som stænglen. Blomsterstanden er fåblomstret og åben med 6-12 rødpurpur klokkeblomster med indvendige pletter på de spidse kronblade. Hver enkelt blomst er ca. 1 cm i diam. Bloster ca. 1 mm langt og støvdragere 3 gange længere, støv-knapper er gullige. Blomstring i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 4. juli, ca. 10 dage før A. amabile, som jeg mente, der var forskel på. Men de nyeste undersøgelser i Kina af Jie-mei Xu siger, de er identiske.
En rosa varietet, med mere rundede kronblade uden indvendige pletter og måske lidt mindre i det hele taget, findes.
Stammer fra bjergene i Yunnan og det sydlige Szechuan, Kina, hvor den vokser i ca. 5000 meters højde. Det er en meget lille yndig plante, velegnet for stenpartiet på en solrig plads i jord iblandet fyrrenåle og småsten.

Allium acidoides er nærtstående.

Allium%20mairei.jpg Allium mairei Léveille
Synonymer:
amabile, giraudiasii, pyrrhorrhizum, rhynchogynum og yunnanense er synonymer.

Løg rundt, 3-5 cm i diam. Blade 4-8 cm brede. Stænglen er kraftig, ca. 1 m høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, rund, tæt og flerblomstret med sart violette blomster, der er grønnervede. Bloster er 5 mm langt, støvdragere er næsten lige lange.
Vokser på gipslag i den mellemste bjergzone i Jakkabag-darja, Pamirbjergene, Centralasien.

Allium kamarovii er nærtstående.

Allium%20majus.jpg Allium majus Vvedensky

Løg er ikke et egentligt løg, men en cylindrisk, langstrakt, rhizomagtig knold, 5-9 cm lang. Blade 2-3, er grundstillede, linieformede, 3-8 mm brede og flade. Stænglen er 15-30 cm høj, trind og glat. Blomsterstanden er rund med mange pink/ purpurfarvede stjerneblomster med støvdragere ragende langt ud af blomsten.
Kommer fra Burjatea, Sibirien, ligesom A. burjatieum, en anden af de 5 nye arter, som Flora Sibiriae beskriver fra den alpine region.

Allium amphibolum er nærtstående.

Allium%20malyschevii.jpg Allium malyschevii N. Friesen

Løg ovalt, 10-15 mm x 5-10 mm med mange rodtrævler. Blade 2-4, næsten cylindriske. Stænglen er solitær, 4-15 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden er åben/løst opbygget og fåblomstret med 5-12 vaseformede, sart rosa blomster med grønpurpur midternerver. Bloster 4-5 mm langt, støvknapper gullige.
Hjemmehørende i det sydlige Grækenland, fra Mani-øen. Den gror i limstens revner på klippefyldte kyster. Det er en relativ lille primitiv plante, som er nærtstående til Allium obtusifolium fra Sicilien, Italien. Endvidere også til A. lojaconoi fra Malta og A. lopudusanum fra Lampedusa, begge i Middelhavet. De er alle 3 ens i at være små planter med fåblomstrede blomsterstande.

Allium%20maniaticum.jpg Allium maniaticum Brullo & Tzanoudakis

Løg aflangt, 1.5 cm langt og ca. 1 cm i diam. Blade 2-3, furede, 20-35 cm lange og 3 mm brede. Stænglen er op til 55 cm høj. Blomsterstanden er ret åben med 15-25 hvide til rosa blomster med grønne eller purpur midternerver. Bloster er 10 mm x 1.5-2 mm.
Vokser ved vejsider, lave, våde steder eller i tung lerjord, ofte i stående vand, i op til 1800 meters højde i staten Durango i Mexico, hvor den først blev opdaget af dr. T.M. Howard, der opkaldte den efter dr. L.K. Mann, California Universitetet, USA.

Allium%20mannii.jpg Allium mannii Traub & Howard

Løg ovalt, 1-2 cm i diam., har kraftige rødder, Blade er linieformede, 15-25 cm lange og 2-5 mm brede. Stænglen er 15-30 cm høj eller undertiden endnu højere. Blomsterstanden er kugleformet med hvide blomster, der har grønne eller rødlige midternerver. Støvknapper er gule og 1.5-2 mm store.
Er hjemmehørende i Kinas store provins, Sichuan, hvor den gror i ca. 1500 meters højde. Den blev opdaget så sent som i 1992.

Allium eusperma er nærtstående.

Allium%20maowenense.jpg Allium maovenense J.M. Xu

Løget er lille, ovalt, 8-10 mm x 12-13 mm. Blade 3-4, er trådformede, 15-25 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 25-45 cm høj og 1.5-2 mm i diam. Blomsterstanden indeholder 20-60 let hængende klokkeformede, brun-grønne blomster med de gule støvknapper hængende nedenfor.
Den stammer fra Cypern, hvor den gror på udyrket jord langs veje, i Marathasa-området, som også navnet antyder.
Arten er meget lignende de 2 andre arter fra Cypern, som blev opdaget omkring 1990:
Allium cyprium og A. lefkarense.

Allium%20marathasicum.jpg Allium marathasicum S. Brullo, P. Pavone & C. Salmeri

Løget er aflangt, 15-25 mm x 8-15 mm og trævlet. Blade 3-5, næsten trinde, furede, hule til trådformede, 5-15 cm lange og 0.5-2.5 mm brede. Blomsterstanden er åben til halv-kugleformet, kapselfrugtet, mangeblomstret, 2-4 cm i diam., med 30-80 hvide klokke-blomster med rosa eller grønne midternerver. Støvdragere er ulige lange, 10-20 mm og bloster 2 mm x 3 mm. Støvknapper er ca. 1 mm x 0.4 mm og gule. Blomstring marts-april.
Hjemsted i Egypten på kalkklipper, i lavland og lave bakker nær kysten, i muldet og sandet jord, på limstens bakker og desuden i kornmarker.

Allium guttatum er nærtstående.

Allium%20mareoticum.jpg Allium mareoticum Bornmueller & Gauba

Løg er ægformet, 1-1½ cm i diam. Blade 3-4, trådformede, furede, glatte og lige så lange som stængel, der er 10-20 cm høj, med glatte bladskeder op til midten af den lille stængel. Blomsterstanden er kvastformet med ret få hvide, purpurnervede klokkeblomster på ulige lange støvdragere, 2-4 gange længere end bloster, der er 5-6 mm langt. Griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på marmorerede jordlag i Tien-Shan-bjergene, tidl. USSR.

Allium moschatum er nærtstående.

Allium%20margaritae.jpg Allium margaritae B. Fedtschenko

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam., solitært. Blade 3-4, linieformede, næsten cylindriske og hule, 1-3 mm brede. Stænglen er 50-80 cm høj med bladskeder op til ¼-1/3 af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, næsten rund og flerblomstret med rødlilla blomster, der har grønne midternerver på 1-2 cm lange blomsterstilke, bloster er ca. 4 mm langt.
Vokser på kridtklipper i Pamir-alaj-bjergene, tidl. USSR.

Allium filidentiforme er nærtstående.

Allium%20margaritiferum.jpg Allium margaritiferum Vvedensky

Løg ægformede, 1½-2 cm langt. Blade 2-3, smalt linieformede, furede, blågrønne og 2.5-8 mm brede og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 15-35 cm høj, trind, glat, med glatte bladskeder op til 1/3 af stænglens længde. Blomsterstanden er kvastformet eller næsten halvkugleformet med 15-60 vinrøde, brunnervede blomster. Støvdragere er 2-5 gange længere end bloster, som er 3-4 mm langt. Blomstring i maj.
Vokser på tørre skråninger i Kaukasus. Endemisk.

Allium%20mariae.jpg Allium mariae Bordzillowski

Løget er ægformet-næsten rundt, 18-20 mm i diam. Blade er linieformede, smalle og 3-5 mm brede. Stænglen er trind, bar og 15-45 cm høj. Blomsterstanden har 3-20 hvide eller sart rosa blomster. Støvdragere er 15-20 mm lange og bloster 10-12 mm langt, støvknapper gule. Blomstring i april-juni.
Hjemsteder: Algier, Beira i Portugal og Marocco.

Allium moly, A. neapolitanum, A. roseum og A. stramineum er nærtstående.

Allium%20massaessylum.jpg Allium massaessylum Battandier & Trabut
Synonymer:
moly, moly ssp. massaessylum og neapolitanum er synonymer.

Løg i klynger, rhizomagtige med kraftige rødder, ¾-1 cm i diam. og meget lignende purløg. Blad 1, hul, 1-5 mm i diam., kortere end stængel, der er 30-50 cm høj, glat og kraftig med bladskeder op til ca. 1/3 af længden, med violet skær. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet med mange skinnende rosa blomster, der her mørkere midternerver. Bloster 5-6 mm langt, griffel fremstående.
Blomstring i juli-august på alpeenge i Japan, Korea og Sibirien, hvor den det sidste sted blev opdaget af Maximowiczi.

Varieteter:
Allium maximowiczii var. sibutuense.
Allium maximowiczii var. yezomonticola.

Allium ledebourianum er nærtstående, så meget, at den ind imellem har været anset som synonym. Men i 1984 erklærer Flora Sibiriae den for en selvstændig art.

Allium%20maximowiczii.jpg Allium maximowiczii Regel

Løg aflangt-cylindrisk og rhizomagtig, 10 cm langt og 1½ cm i diam. Blade er smalle, linieformede og trådformede. Stænglen er opret, glat og trind, ca. 35 cm høj. Blomsterstanden er en tætblomstret kugle med hvide til rosa blomster med mørkere midternerver. Bloster 5-6 mm langt.
Hører hjemme ved Sairamsøen i Kina.

Allium hymenorhizum og A. saxatile er nærtstående.

Allium%20megalobulbon.jpg Allium megalobulbon Regel

Løg er ægformet og solitært. Blade er smalt linieformede, furede og 1-1.5 mm brede. Stænglen er trind, spinkel og ca. 40 cm høj med bladskeder op til ca. halvdelen af stænglens længde. Blomsterstanden er ret åben og flerblomstret med rosapurpur blomster. Støvdragere er næsten lige lange og bloster 7-10 mm langt.
Vokser i den subalpine og alpine region i det sydlige Europa (Bulgarien, Jugoslavien og Nord-Grækenland).

Allium moschatum er nærtstående og ligner meget i habitus, men enkeltblomsterne er større.

Allium%20melanantherum.jpg Allium melanantherum Pancic
Synonymer:
moesiacum er synonym.

Løget er lille og aflangt-rundt. Blade 3-4, næsten trinde, hule, 8-10 cm lange og 2 mm brede. Stænglen er spinkel, trind og bar på 2/3 af længden, rød-sort nederst, 20-50 cm høj. Blomsterstanden er rund, tæt- og mangeblomstret med purpursorte blomster på spinkle 8 mm lange støvdragere. Der kan dannes yngleknopper. Bloster er 4-5 mm langt, støvknapper purpurfarvede, griffel trådformet. Blomstring i juni. De uregelmæssige enkeltblomster kan minde om perlehyacinter.
Vokser på bakker i Spanien i nærheden af Catagena.

Allium sphaerocephalon var. rotundum er nærtstående og ligner meget i habitus, men denne er lidt større i blomsterstand og har mørkerøde blomster.

Allium%20melananthum.jpg Allium melananthum Coincy
Synonymer:
pallescens og thracicum er synonymer.

Løg er enlige for det meste. Blade 3-4, er furede og ca. 30 cm lange. Stænglen er ca. 35 cm høj. Blomsterstanden er mangeblomstret med hvide blomster, der har lavendelfarvede midternerver. Støvdragere er ca. 2 cm lange.
Hjemmehørende i Californien, USA, hvor den vokser i skyggede jordlommer på små runde, nøgne klippestykker i fyrreskove i ca. 2000 meters højde. Den blev opdaget i 1952 i Jalisco.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium melliferum Traub

Løg er aflangt, 1-1.6 cm langt. Blade 2, flade, 2-9 mm brede og af samme længde som stænglen, der er 15-35 cm høj med 2 stængler pr. løg. Blomsterstanden har 15-35 hvide eller rosa blomster i en kugleformet stand. Støvdragere er 5-15 mm lange og bloster 7-12 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring maj-juli.
Vokser på skovstrækninger i 200-1500 meters højde, for det meste i Yellow Pine skove i den vestlige side af Sierra Nevada, USA.

Allium%20membranaceum.jpg Allium membranaceum (Munz & Keck) ex Ownbey

Løg er lille og solitært, 0.8-1.2 cm i diam. Blade 2-3, furede, ikke hule, op til 12 cm lange. Stænglen er ca. 20 cm høj, trind, spinkel, med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden, 1-3 cm i diam., er ret åben og fåblomstret med hvidlige eller sart rosa blomster, der har purpur midternerver. Bloster er 5-6 mm langt. Støvdragere er ulige lange og 3-25 mm, støvknapper gullige.
Vokser i klippefyldte bjerge i Albanien, Grækenland og i det sydlige ex Jugoslavien. Den er opkaldt efter Meteora-bjergene i Thessalien, Grækenland.

Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer, men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig.

Allium calamarophilon, A. chalkii, A. erythraeum, A. goulimyi, A. lagarophyllum,
A. maniaticum, A. moschatum
og A. rhodiacum er nærtstående.

Allium%20meteoricum.jpg Allium meteoricum (Heldreich & Haussknecht) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri

Løget er aflangt, 3.5-3.8 cm x 1.1-1.5 cm med grove rødder. Blade 3-4, oprette, ret korte, 10-15 cm lange og ca. 3 mm brede. Stænglen er 20-25 cm høj. Blomsterstanden er åben/løs med 8-12 lavendelblå klokkeblomster med dybt purpur eller sorte midternerver. Bloster 9 mm x 2.5 mm, støvknapper aflange og 2 mm.
Vokser på tørre, afsvedne steder i Tamaulipas i Mexico. Det er den eneste af de mexicanske Allium, der har grove rødder.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium mexicanum Traub

Løget er meget lille, 6 mm x 4 mm, rhizom-agtige. Blade 2-3, meget smalle, 1-1.5 mm brede og 12-18 cm lange. Stænglen er 15-20 cm høj, spinkel og 1-1.5 mm i diam. Blomsterstanden har 4-7 meget små, hvide blomster, der ikke åbnes helt. Støvdragere er ca. 9 mm og bloster 6 mm x 2mm, støvknapper er 1 mm. Blomstring september-oktober.
Vokser i bjerge ved vejsider i Mexico, hvor den blev opdaget af T.M. Howard, øst for Morelia, Michocan. Det er én af de mindste mexicanske Allium.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium michoacanum Traub

Løget er ovalt-rund. Blade 2, med bladskeder til halvdelen af stænglens højde, som er 30-40 cm høj. Blomsterstanden, 2-2.5 cm i diam., er en ret åben halvkugle med purpurrøde klokkeblomster. Støvdragere er 6-10 mm lange.
Hjemmehørende i Afghanistan og Pakistan.

Allium longicuspis er nærtstående, men den afviger i at være højere, i at have 4-7 blade og i at have yngleløg.

Allium%20micranthum.jpg Allium micranthum Wendelbo

Løg er 1-1.5 cm i diam., og mere rhizomagtig end løgagtig, da roden/løget nærmest er en lille tyk knold. Blade 3, ret brede, furede og lancetformede, 3-6 cm. Stænglen er 30-70 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med nikkende knopper, efter udspring retter de sig op til små hvidgrønne blomster, der har en mørkere midternerve. Bloster 4-5 mm langt. Blomstring i juni-juli i skove og på enge i Sibirien.
Den har i mange år været anset som synonym med Allium victorialis, men i 1987 erklærer Flora Sibiriae den igen for en
selvstændig art.

Allium%20microdictyon.jpg Allium microdictyon Prokhanov

Løg ægformet, ca. 12 mm i diam. Blade 4-5, næsten cylindriske og 1.5 mm brede. Stænglen er ca. 15 cm høj, trind, med bladskeder op til ¾ af stænglens længde, 0.5 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet med ca. 25 brunliggule blomster på ca. 5 mm lange støvdragere. Bloster 2.5-2.7 mm langt og ca. 1 mm bredt, støvknapper 0.7 mm og gule. Blomstring i august.
Hjemsted Tyrkiet på bjergstepper og stenede steder i ca. 2800 meters højde.

Den er nærtstående til Allium anacoleum, A. arlgirdense, og A. capitellatum men afviger bl.a. fra disse 3 ved meget lille hylsterblad og den brunlige nuance. A. microspathum er fælles med A. anacoleum og A. arlgirdense om at have en meget lang, øvre bladskede, der dækker stænglen mere end ¾ af længden.

Allium%20microspathum.jpg Allium microspathum Ekberg

Løg er ægformet-rundt, 2.5 cm i diam. Blade 2-3, trinde og glatte, 10-15 mm brede. Det er en dværgplante på kun 7-15 cm. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret, hvælvet skærm, ca. 3½ cm i diam., med smudsig hvide til grumset røde blomster på 10-22 mm ulige lange rødlige blomsterstilke. Bloster 3-3½ mm langt. Støvknapper er ca. 0.8 mm.
Hjemmehørende i det sydlige Iran i Bakhtiaris bjerge.

Allium akaka er nærtstående.

Allium%20minutiflorum.jpg Allium minutiflorum Regel

Løg er ægformet, ½-3/4 cm i diam. Blade 2-3, trådformede, ca.½ mm brede og kortere end stængel, der er 10-20 cm høj og spinkel med bladskeder til op til ¼ af stænglens længde. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og ret fåblomstret med hvide klokkeblomster, der har en grumset grøn midternerve. Støvdragere næsten lige lange, 1½ gange længere end bloster, som er 3-4 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring maj-juni.
Vokser på grusede bjergskråninger i Pamirbjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20minutum.jpg Allium minutum Vvedensky

Det er ét af de mest interessante prydløg, der er fremkommet i de senere år. Det har sædvanligvis 2 blade pr. løg, ikke ulig vejbredblade, purpurfarvede, 4-6 cm brede og ca. 12 cm lange, elliptiske og grundstillede.
Stænglen er ca. 20 cm høj. Blomsterstanden er en kugle, 5-8 cm i diam., med hvide til purpur blomster med en mørkere midternerve, en blomst, som virker papiragtig.
Vokser i klippesprækker i Hindukush-bjergene i Afghanistan i op til 2700 meters højde.

Allium akaka og A. cabulicum er nærtstående.

Allium%20mirum.jpg Allium mirum Wendelbo

Løg er aflangt-ægformet med kraftige rødder, 1.5-4.5 cm langt og 2-5 mm bredt. Blade 2-4, næsten trådformede, ca. 1 mm brede. Stænglen er 10-20 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med 4-12 klokkeformede rosa blomster, der har violet-rødlige midternerver. Støvdragere er næsten lige lange og bloster 4-5 mm langt. Blomstring i september-oktober.
Hører hjemme i Daghestan, tidl. USSR, i nærheden af Magoch, i ca. 1500 meters højde.

Allium%20mirzajevii.jpg Allium mirzajevii Tscholokaschvili

Løg ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade 2-3, trådformede, hule og 0.5-1.3 mm i diam. Stænglen er 15-45 cm høj, spinkel, med bladskeder op til 1/5-2/5 af højden. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, 2-4 cm i diam., mangeblomstret med klokkeformede, purpurrøde, undertiden hvide, rødnervede blomster på 1-2 cm lige lange støvdragere, bloster 3-4 mm langt.
Hører hjemme i Afghanistan og Pakistan i bjerge i 1200-1400 meters højde.

Allium%20miserabile.jpg Allium miserabile Wendelbo

Løget er ovalt-sammentrykt rundt, 2-4 cm i diam. Blade 1-2, er linieformede, 15-30 cm lange og 1.5-5 cm brede. Stænglen er en dværg på kun 5-10 cm og 4-7 mm i diam. Blomsterstanden er en noget løst og åben halvkugle med hvidlige stjerneblomster, der har grønne midternerver. Støvknapper er 1.5 mm x 0.8 mm og grumset røde.
Forekommer i Irans provins Markazi, fra bjerget Arak’s vestlige og østlige sider, hvor den vokser i næsten 3000 meters højde. Den blev opdaget i 2008.

Allium bisotunense og A. keusgenii er nærtstående.

Allium%20moderense.jpg Allium moderense R.M. Fritsch

Dansk navn er guldløg. Løg er smalt ægfor-met, klyngedannende, sætter villigt sideløg, som ret hurtigt bliver mange dejlige guldløg. Blade 2, er blågrønne, slappe, 3 cm brede og tilspidsede. Stænglen, 2 pr. løg, er ca. 25 cm høj, og i toppen sidder en åben/løs skærm, 5-7 cm i diam. med kønne solskinsgule stjerneblomster, 1-1.5 cm i diam., som i juni, når den blomstrer, er en køn kontrast til de blågrønne blade. Den afblomstrede skærm bliver for det meste længevarende, tørre avner, men der kan også være en smule frø. Støvknapper er gule. Blomstrede her i haven 1. gang 3. juni.
Stammer fra Sydeuropa, hvorfra den er blevet indført hertil, og det er ét af de mest almindelige prydløg i efterårs løghandlen.

Varieteter:
Allium moly var. bulbilliferum: ca. 20 cm høj, mest med yngleknopper og kun få gule blom-ster. Blomstrede her i haven 1. gang 20. juni.

’Jeannine’, sort med større og lysere gule blomster. 2 løg pr. stængel.

Allium%20moly.jpg Allium moly Linné
Synonymer:
aureum og flavum er synonymer.

Løg 1 til flere, er cylindriske og rhizomagtige, ½-1 cm brede med brune hinder. Blade 1-3, glatte, hule og kortere end stængel, som er 30-40 cm høj og trind med glatte bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og ret fåblomstret halvkugle med smukke gule blomster, der til sidst bliver rød eller purpurfarvede. Støvdragere ulige lange, 1½ gange længere end bloster, der er 7-14 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser i ørkener i Sibirien og Turkestan på stenede steder i den subalpine eller alpine zone.

Allium semenovii og A. tristylum er nærtstående.

Allium%20monadelphum.jpg Allium monadelphum Lessing ex Kunth
Synonymer:
atrosanguineum, fedtschenkoanum og kaufmannii er synonymer.

Løget er mere rod end løg, rhizomagtigt med kraftige rødder, Blade næsten trådformede. Stænglen er 30-40 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med rosalilla blomster på 8-15 mm lange støvdragere. Bloster er 6-9 mm langt.
Hjemmehørende i Mongoliet.

Allium%20mongolicumF.jpg Allium mongolicum Regel

Synonymer:
krylovii er synonym.


Løg ægformet-rundt, 1-1½ cm i diam. Blad 1, som navnet siger, er 3-11 mm bredt, linie- til lancetformet, længere end stængel, der kun er 5-10 cm høj, bliver brændt op i solen næsten til skærmen. Blomsterstanden er en løst opbygget kugle med rødlige blomster. Støvdragere er lige lange, ca. dobbelt så langt som bloster, som er 5-6 mm langt. Blomstring i juli.
Vokser på stenede steder på toppen af Kopet Dagh Bjerget, tidl. USSR.

Allium cucullatum er nærtstående.

Allium%20monophyllum.jpg Allium monophyllum Vvedensky

Løg aflangt, rhizomagtigt med kraftige rødder. Blade, 3-8, trådformede, grundstillede og næsten cylindriske, 1-4 mm brede og kortere end stængel, der kun er 5-10 cm høj, trind og med bladskeder op på midten af den lille stængel. Blomsterstanden er kapsel-frugtet, næsten rund og meget åben med kun 5-12 rosapurpur blomster med mørkere midternerver. Bloster ca. 5 mm langt lidt kortere end støvdragere, støvknapper er gule. Blomstring i juni-august. Det er en lille plante ikke ulig en Armeria i udseende. Formerer sig lidt ved udløbere.
Vokser på stenede, klippefyldte steder i Grækenland og Tyrkiet.

Varieteter:
Allium montanum var. leptophyllum.

Allium cupani, A. carinatum var. pulchellum, A. paniculatum og A. senescens er nærtstående.

Allium%20montanum.jpg Allium montanum Sprengel
Synonymer:
acutangulum er synonym.

Løget forekommer enligt og er 1.5 cm x 2 mm med gråbrune hinder. Blade 1-2, er hule som purløg, 10-13 cm lange og 2 mm brede og glatte. Stænglen er 15-20 cm høj og 2 mm i diam., grågrøn og glat. Blomsterstanden er halvkugleformet og ret tætblomstret med 15-30 pink til purpur blomster med mørkere midternerver. Støvtråde er 7-8 mm lange og opretstående, støvknapper er purpurfarvede, 2.5 mm lange. Blomstring og frøsætning i juli-august.
Vokser i højder op til 2780 meters højde i Mazandaran, Alborz-bjergene, Iran. Den blev opdaget i juli 2006 og er kun kendt fra bjerg-enge.

Allium capitellatum, A. lalesaricum og A. sabulosum er nærtstående.

Allium%20montelburzense.jpg Allium montelburzense R.M. Fritsch,Y. Salmaki & Sh. Zarre

Løgene er smalle som purløg, klynge-dannende. Blade 2-3 pr. Løg, flade, linieformede, 3-4 mm brede. Stænglen er 30-40 cm høj, opret, spinkel og glat. Blomsterstanden er halvkugleformet og tætblomstret med rosalilla blomster, oprette, små og vaseformede.
Vokser i Burijata-staten, øst for Baicalsøen, som også navnet antyder, i Sibirien, hvor den gror i fjelde og bjerge, hvilket også navnet fortæller. Arten anses for endemisk.

Allium splendens er nærtstående.

Allium%20montibaicalense.jpg Allium montibaicalense N. Friesen

Løg 1-3, 1-2 cm i diam. Blade blivende, men visner i spidserne ved blomstring. Stængel 6-25 cm høj, blivende, solitær, opret, kraftig 2-4 mm i diam. Blomsterstanden er opret, kompakt med 8-25 vaseformede rosapurpur blomster. Blomstring maj-juli.
Vokser mellem sten og klipper i 1400-3200 meters højde i Californien, USA. Arten er den eneste kendte fra det sydligste Californiens bjerge.

Allium%20monticola.jpg Allium monticola Davidson
Synonymer:
monticola ssp. keckii Munz
” ” var. keckii Munz
peirsonii Jepsen, er synonymer

Løget er ægformet, kegleformet, 1-1.5 cm bredt. Blade 5-6, børsteformede og lige så lange som stængel, der er 8-30 cm høj, glat og med bladskeder til op til midten af højden. Blomsterstanden er en åben/løs halvkugle med 6-10 hvidlige blomster, som har purpur midternerver. Bloster 5-6 mm langt, støvknapper brunlige. Blomstring juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 1. juli. Har prøvet den flere gange, uden at det blivende lykkedes. Kun når løgene lægges i en lerpotte og sættes ned i stenpartiet, kan det gå fint.
Hører hjemme i Sydeuropa, Kaukasus og Sibirien, hvor den gror på klipper og tørre steder. Den anses ikke for nogen særlig værdifuld haveplante, ikke enig. Hvordan var det nu med ræven og rønnebærene?

Varieteter:
Allium moschatum var. borszhonicum.

Allium calamorophilon, A. margaritae, A. parciflorum, A. tenuissimum og A. teretifolium er nærtstående.

Allium%20moschatum.jpg Allium moschatum Linné
Synonymer:
capillare, cupani, og setaceum er synonymer.

Løg rundt, 1-2 cm i diam. Blade 2, sjældnere 4, korte, brede, linieformede. Stænglen er 30-50 cm høj, spinkel og furet. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugleformet med rosa til mørkt rosa blomster, som har mørkere midternerver. Bloster 5-7 mm langt.
Hjemmehørende i Tashkent i Czatkalense, Asien, hvor den blev opdaget i 1973.

Allium fetisovii er nærtstående.

Allium%20motor.jpg Allium motor R. Kamelin & I.G. Levichev
Synonymer:
Botanisk er nærtstående.

Løg er ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade 2-3, brede, furede, linieformede og 1-2.5 mm brede. Stænglen er 25-150 cm høj, trind, opret, med bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret kugle, 2-2.5 cm i diam. med 100-300 hvide eller cremehvide blomster. Støvdragere næsten lige lange, 10 mm lange og bloster 3-4 mm langt, støv-knapper er gule. Blomstring juni-juli.
Stammer fra Kurdistan og Tyrkiet, hvor den gror i Pinus skove og Quercus krat, på stepper og i halvørkener i 1000-1600 meters højde.

Allium%20myrianthum.jpg Allium myrianthum Boissier
Synonymer:
convallarioides, exiguiflorum, pallens og trichocephalum er synonymer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License