Allium N

Løget er rundt, 1.5 cm i diam. med grålige hinder. Blade 3, linie- til lancetformede, 0.6-0.9 mm brede og ca. 15 cm lange. Stænglen er 25-30 cm høj. Blomsterstanden, 4.5-5 cm i diam., er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med rosa-pink blomster, der har purpurviolette midternerver. Bloster 5-5.5 mm x 1.1-1.2 mm.
Vokser på stenede steder i ca. 1000 meters højde i Tyrkiet. Kun kendt fra typebestemmelsen og derfor ingen almindelig adgang til illustration.

Allium lycaonicum er nærtstående, fra hvilken den afviger ved at have lysere rosa-pink blomster. Også A. atriphoeniceum, A. cardiostemon og A. trilophostemon er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium nabelekii Kamelin & Seisums

Løget/roden er cylindrisk og ca. 3.5 cm langt med meget kraftige rødder. Blade 2, grundstillede, ovale, linieformede, spredende, glatte med brune nerver, ca. 8 cm lange. Stænglen er opret, temmelig kraftig, trind, glat og ikke meget mere end 3 cm (høj). Blomsterstanden har 10-15, undertiden færre vaseblomster, mellemstore hvidlige blomster med rødt skær. Støvdragere oprette, ret kraftige, ca. 8 mm lange og bloster af samme størrelse. Støvknapper er brune. Blomstring i juli. Er ikke i kultur, men skulle sikkert have en kølig skråning i stenpartiet.
Blev opdaget i 1914 af G. Forrest i Yunnan, i Mekong-området, Kina.

Allium%20nanodes.jpg Allium nanodes Airy-Shaw

Narcisblomstret prydløg er det danske navn, og det er en let kendelig plante på netop denne røde farve. Løget er aflangt med stride trævler og rødder. Blade 4-6, linieformede og remformede. Blomsterstanden er nærmest kvastformet, med enkeltblomsterne stærkt nikkende i knopstadiet. Når de rosenrøde blomster er udsprunget, retter de sig noget op. Støvknapper er gule. Blomstring i juni-juli. Den kønne plante blomstrede her i haven 1. gang 15. juni, og blomstringen har man fornøjelse af ret længe.
Vokser i De lombardiske Alper, Italien mellem Lago Como og Carnea Blacca.

Allium insubricum har tidligere været anset som synonym, men Flora Europaea I, 1986 erklærer, at A. insubricum er en selvstændig art.

Allium%20narcissiflorum.jpg Allium narcissiflorum Villars
Synonymer:
alpinum, grandiflorum, nigrum og pedemontanum er synonymer.

Har været kendt længe i Sydeuropa, og af og til kan vi også få fat i løgene her i landet. Blade er linieformede til lancetformede. Stænglen er ca. 40 cm høj. Det er et af de mest holdbare, som blomstrer længe fra sidst i juni og længere frem. Blomsterstanden, 5-7 cm i diam., er en let åben/løs skærm med kridhvide stjerneblomster, hvor enkeltblomsterne er 1-5-2 cm i diam. Støvknapper er gråbrune. Den bør vinterdækkes, da den dårligt tåler for megen frost. God til afskæring.
Stammer fra Sydeuropa, hvor den blomstrer fra marts-maj, hvorimod den venter til juni hos os. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juni.
I de senere år er mange sorter blevet udviklet, som her med 'The Pearl', hvor den har artens hvide stjerneblomster "tilsat" en mørk purpurrød midte.

Allium%20neapolitanum.jpg Allium neapolitanum Cyrillo
Synonymer, artens:
album, amblyopetalum, angustifolium, candissimum, cowanii, glabrum, gouani, hermettii, lactum, laetum, liliiflorum. palaestinum, sieberianum, subhirsutum og sulcatum er synonymer.

Løget er rundt. Blade 2-3, smalt linieformede, bløde, 5-10 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj, trind og kraftig. Blomsterstanden, 7-10 cm i diam. er hvælvet og mangeblomstret med vaseformede mælkehvide blomster, sjældent rosa. Bloster er 10-13 mm langt. Blomstring marts-april. Endemisk.
Hører hjemme i Negev- og Judæaørkener, Israel, på steder med kun omkring 100 mm regn pr. år. I Negevørkenen i kalk- og mergeljord i 600-900 meters højde.

Er meget nærtstående til Allium erdeli og A. qasyunense, fra den sidstnævnte skelnes den let ved meget større blomster.

Allium%20negevense.jpg Allium negevense Kollmann

Løg solitært, næsten rundt, 3.5-4 cm i diam., med grålige hinder. Blade 3, grundstillede, flade, 18-28 cm brede. Stænglen er 12-20 cm høj, kraftig, opret og trind. Blomsterstanden er halvkugleformet, mangeblomstret, 4 cm i diam. med hvide stjerneblomster, der har blege midternerver. Bloster 5-5.5 mm langt. Støvknapper er gule. Blomstring i maj.
Hjemmehørende i Anatolien, Tyrkiet, hvor den gror på bjergskråninger i ca. 2000 meters højde.

Allium asclepiadeum er nærtstående.

Allium%20nemruthdaghense.jpg Allium nemrutdaghense Kit Tan & Sorger

Løget er rundt, 1-2 cm i diam. Blade 3, smalle og linieformede, ca. 1 mm brede og 12-15 cm lange. Stænglen er spinkel og ofte hul, 10-25 cm høj. Blomsterstanden er åben/løs og indeholder 15-20 purpurrøde blomster uden yngleknopper. Støvdragere er ulige lange, op til 10 cm lange, bloster er 6-8 mm langt. Blomstring i juli-august. Den har vanskelighed med at trives her, for den kan ikke klare vore omskiftelige vintre. Måske skulle man prøve igen – i drivhus.
Vokser på tørre steder i Sibirien, Japan og Kina. Det er en køn lille plante, som vel ikke regnes som en Allium mere, men derimod er en Caloscordum, men den slags ombestemmelser har altid meget svært ved at slå igennem, så på frølister og den slags regnes den stadig for en Allium. Den har ikke nogen særlig løglugt.- Andre har åbenbart svært ved at kapere det, for i 1980 erklærer Jie –mei Xu fra Kina den igen for en Allium.

Allium%20neriniflorum.jpg Allium neriniflorum (Herbert) Baker

Løget er aflangt og ca. 15 mm langt. Blad kun 1, sjældnere 2, for det meste kortere end stængel, som er 15-20 cm høj. Blomsterstanden er en skærm med 15-30 ret små hvide til rosa stjerneblomster på meget spinkle 10-15 mm lange blomsterstilke. Støvdragere kortere end bloster, der er ca. 8 mm langt. Blomstring tidlig sommer, men anses ikke for nogen særlig værdifuld haveplante.
Det er en almindelig Allium på tørre højderygge i Sierra Nevada, USA.

Varieteter:
Allium nevadense var. cristatum: april maj, tørre, stenede skråninger i op til 1500 meters højde fra Utah til Arizona.

Allium%20nevadense.jpg Allium nevadense S. Watson

Løget er 10-12 mm langt og ovalt. Blade 2, der er kortere end stængel, som er 15-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er tæt med 16-20 små stjerneformede, sart rosa blomster. Bloster ca. 6 mm langt, støvdragere ragende lidt ud af blosteret, støvknapper cremegule. Blomstring i juni, og den ligner flere andre af de amerikanske Allium-arter. Blomstrede her i haven 1. gang 5. juli.
Vokser i tung jord i Idaho og Oregon, USA.
Har tidligere været regnet som en underart af A. douglasii, men nyere undersøgelser i 1988 af de 2 forskere regner den igen som en selvstændig art, som en del af douglasii-komplekset, der også omfatter Allium columbianum, A. constrictum og A. macrum.

Allium%20nevii.gif Allium nevii (S. Watson) Ownbey & Mingrove

Løg ca. 1.2 cm og ægformet, Blade 2-4, hule og 2-5 mm brede, furede og næsten cylindriske. Stænglen er 30-80 cm høj, trind og med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden 2-4 cm i diam., er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med gulgrønne blomster. Støvdragere er 0.8-1. cm, bloster 3-4 mm langt, støvknapper er 1.5 mm og gule
Hører hjemme i Tyrkiet, hvor den er endemisk i Anatolien (Nevsehir. & Kayseri). Blandt Allium-arter med hule blade er den bemærkelsesværdig ved den tætte blomsterstand med små grøngule blomster.
Den er nærtstående til Allium phaneranthemum, men afviger bl.a. ved at have mindre blomster og støvknapper.

Allium%20nevsehirense.jpg Allium nevsehirense Koyuncu & Kollmann

Løget er rundt med grålige hinder, 1-3 cm i diam. Blade 2-3, grundstillede, som er 1-3.5 cm brede og grågrønne (ikke blågrønne som på foto). Stænglen er 10-20 cm høj. Blomsterstanden ligner meget efter Allium rosenbachianum, (som er meget højere) med en kugle-formet stand og 7-9 mm lange, smalle, klokkeblomster, hvor støvtråde og gule støvknapper hænger uden for den rødviolette klokke. Det er en god, solid art, hvor løget fordobles hvert år.
Stammer fra Tyrkiets østlige del, Afghanistan og Tadjikistan, hvor den vokser på stejle bjergskråninger. Den dyrkes sikrest i en stor potte i drivhuset i pottemuld blandet med grus og småsten, holdes helt tørt om vinteren.
Per Wendelbo beskrev den i 1969. 1971 konfirmerede Vvedensky navnet, og i 1989 fik Kew botaniske Have, London, tilsendt nogle løg. Den var kommet til Vesteuropa.

Den er nærtstående til Allium alexeianum, så meget, at A.a. var. hissaricum har været anset som synonym.

Allium%20nevskianum.jpg Allium newskianum (ex Wendelbo) Vvedensky

Det danske navn er trylleløg, formodentlig, fordi det kan have flere farver, fra hvid, violet eller sortrød. Løg er ovalt, 2.5-3 cm i diam. Blade 3-6, bredt linieformede, op til 8 cm brede og 50 cm lange. Stænglen er 50-80 cm høj. Blomsterstanden er en tæt halvkugle med den mest almindelige farve, hvidgrønne stjerneblomster med markante grønne støvknapper. Blomstring juni-juli. Trylleløget siges at være nem at formere ved frø, hvilket jeg synes, at det aldrig sætter. Blomstrede her i haven 1. gang 29. juni og blomstrer i ca. 3 uger.

Varieteter:
Allium nigrum var. roseum, rosa blomster.

Allium dumetorum, A. cyrillii og A. narcissiflorum er nærtstående.

Allium%20nigrum.jpg Allium nigrum Linné
Synonymer:
album, auctum, bauerianum, bulbiferum, cruentum, denticulatum, fragrans, littoreum, magicum, monspecculanum, multibulbosum, odorum, papillosum og speciosum er synonymer.

Løg er ægformede og solitære, ca. 2.5 cm i diam. Blade 3-4, er bredt linieformede, ca. 2 cm brede i en grundstillet roset, længere end stænglen, som er 20-30 cm høj, opret og trind. Det er en ejendommelig løgplante med en fjerboldlignende, opret blomsterstand, 8-10 cm i diam. Blomsterne er rosa i begyndelsen og bliver senere næsten hvide til sidst. Den enkelte blomst er 1-1.5 cm i diam. Bloster 11-14 mm langt, støvknapper purpurfarvede. Blomstring i april-maj.
Findes vildt eller på dyrkede marker i Iran, sydøst Tyrkiet og i Syrien i tung jord, der bliver gennembagt om sommeren, i 550-1150 meters højde.

Allium derderianum og A. schubertii er nærtstående.

Allium%20noëanum.jpg Allium noëanum Reuter ex Regel
Synonymer:
dilutum og jenischianum er synonymer.

Løg 1.5-2.5 cm i diam. Blade 3-5, ikke hule, 2-4 mm brede. Stænglen er 35-90 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, 2½ cm i diam. med rosa blomster på ca. 3 cm lange støvdragere, bloster 3-3.5 mm langt, støvknapper 1 mm og gule. Blomstring i juli.
Vokser på stenet grund i godt 1000 meters høje i Kurdistans bjerge i Iran. Endemisk.

Allium qasyunense er nærtstående.

Allium%20notabile.jpg Allium notabile Feinbrun

Løget/roden er aflangt, 2.5-4.5 cm langt og 6-10 mm bredt. Blade 3, 12-30 cm lange og 1-1.5 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet og ret tætblomstret med hvidlige til rosafarvede blomster, 2 hylsterblade. Støvdragere er 6-7 mm lange.
Stammer, som navnet antyder, fra Nuristan, Afghanistan. Denne art er nærtstående til Allium jacquemontii og er måske en underart med mindre blomster og længere blomsterstilke, voksende i Nuristan.

Allium%20nuristanicum.jpg Allium nuristanicum Kitamura

Løget/roden er aflangt-cylindrisk, solitært eller parvist, 1.5-2 cm bredt med sorte hinder, og rhizomagtigt. Blade 6-8, grundstillede og bredt linieformede, 8-15 mm brede. Stænglen er 25-60 cm høj og ca. 12 mm i diam. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret kugle med mørkt rosalilla blomster på lige lange støvdragere. Bloster er ca. 6 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Hjemmehørende i Altaibjergene i Sibirien og i Songora ørkenen på stepper, på enge og stenede skråninger.

Den er nærtstående til den europæiske art Allium carinatum.

Allium%20nutans.jpg Allium nutans Linné
Synonymer:
undulatum og tataricum er synonymer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License