Allium O

Løget er ovalt, solitært, rhizomagtigt, 2-3 cm bredt med rødbrune hinder. Blade 6-8, linie-formede, 5-20 mm brede, flade og meget kortere end stængel, der er 60-100 cm høj, dækket med bladskeder til op på midten af højden. Blomsterstanden, 3.5-4 cm i diam. er tætblomstret med gulgrønne små blomster, støvknapper gulgrønne, griffel stærkt fremstående. Lang blomstring i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 23. juni.
Vokser på enge og våde skråninger. Undertiden kultiveret i nogle dele af Sibirien, hvor løgene bruges i stedet for hvidløg.

Allium%20obliquum.jpg Allium obliquum Linné
Synonymer:
exaltatum, luteum og ramosum er synonymer.

Løget er ægformet- rundt, 12-18 mm i diam. 4-5 cm under jorden. Blade 2-3, smalle og trådformede, 10-20 cm lange og ca. 2 mm brede. Stænglen er 10-25 cm høj. Blomster-standen er en fåblomstret skærm med 5-25 grønligt hvide blomster, der har mørkere midternerver. Støvknapper er glødende purpurrøde, støvdragere ¼-½ cm lange og bloster ca. 2-5 mm langt.
Stammer fra Sicilien, Italien og Grækenland på kyststrækninger og stenede småbjerge.
Den er meget lignende Allium cupani, men enkeltblomsterne er lidt mindre. Også A. erythraeum er nærtstående.
Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer. Men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig. Brullo & Pavone fastslår derfor, at A. obtusiflorum fra Sicilien tilhører sin egen gruppe, obtusiflorum group, hvortil A. erythraeum fra Macedonien og A. thessalicum fra det centrale Grækenland også hører.

Allium%20obtusiflorum.jpg Allium obtusiflorum (DC) Brullo & Pavone
Synonymer:
capillare, maritinum, pusilum, requieni og tenue er synonymer.

Løg ovalt, 12-18 mm langt. Blad kun 1,er fladt og 5-8 mm bredt. Stænglen er kun 4-8 cm (høj). 3 hylsterblade. Blomsterstanden er mangeblomstret og spredende, blomsterstilke 10-15 mm lange med stærkt rosapurpur klokkeblomster. Støvdragere er kortere end bloster, der er ca. 1mm langt, støvknapper gule. Blomstring i juni, en lille køn plante, der ynder granitskærver blandet i jorden.
Vokser på granit eller lerbund fra Canada til Californien, USA.

Varieteter:
Allium obtusum var. conspicuum: purpurpink med mørkere midternerver eller grønpurpur. Lidt højere end arten. Sierra Nevada.

Allium obtusum var. obtusum: hvid med mørkebrune midternerver.

Allium%20obtusum.jpg Allium obtusum Lemmon
Synonymer:
concinnum er synonym.

Løget er rundt til ægformet. Blade er smalt linieformede, flade, ca. 3 mm brede eller næsten runde. Stænglen er 30-100 cm høj med bladskeder til op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er fåblomstret med hængende, grønlige til smudsigt røde klokkeblomster. Bloster 5-7 mm langt.
Vokser i Europa og Sibirien. Den er ret foranderlig.

Allium carinatum og A. cupani er nærtstående.

Allium%20ochraceum.jpg Allium ochraceum Fomin

Løget er ægformet, ca. 1 cm langt. Blade er ru, halvtrinde, mod spidsen flade. Stænglen bliver 30-60 cm høj. Blomsterstanden er kvastformet med yngleknopper og gråviolette blomster med mørkere midternerver. Støvknapper er lysegule. Blomstring i juli-august. Blomstrede her i haven 1. gang 15. august.
Vokser i skove og krat i det nordlige Asien og i Europa, også Danmark.

Varieteteter:
Allium oleraceum var. compressum.
Allium oleraceum var. leve.
Allium oleraceum var. virens har hvide blomster.

Allium teretifolium er nærtstående.

Allium%20oleraceum.jpg Allium oleraceum Linné
Synonymer:
alpicola, angustifolium, carinatum, complanatum, intermedieum, montserratense, oxypetalum, parviflorum, scabrum, sterile, virescens og viridulum er synonymer.

Løg er klyngedannende, smalt ægformede, med kraftige rødder, 1 mm brede. Blade 1-2, hule, 1-2 mm i diam. Stænglen er 20-30 cm høj med bladskeder op til 1/3 eller halvdelen af længden. Blomsterstanden er en kapsel-frugtet og flerblomstret halvkugle med rosa klokkeblomster, der har purpur midternerver. Støvdragere 4-7 mm lange og bloster 6-7 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på saltholdige enge i Centralasien.

Allium korolkovii, A. schoenoprasum og A. stenophyllum er nærtstående.

Varieteter:
Allium schoenoprasum var. pumilum er så nærtstående, at den i mange år har været anset som synonym. Men Flora Sibiriae erklærer den i 1987 for en selvstændig art.

Allium%20oliganthum.jpg Allium oliganthum Karelin & Kirilov

Løg stort og rundt, ca. 2.5 cm i diam. Blade 2-3, grundstillede og 2-2½ cm brede. Stænglen er 15-25 cm høj, kraftig og opret. Blomsterstanden er en 5 cm stor halvkugle med hvide eller sart rosa mellemstore blomster på stive, kraftige 5 cm lange støvdragere, bloster 5-8 mm langt, støvknapper 2.5 mm og gule.
Vokser i Iran mellem Baghdad og Mosul. Denne kønne plante kendes næsten ikke i kultur.

Allium orientale er nærtstående.

Allium%20olivieri.jpg Allium olivieri Boissier
Synonymer:
schubertii og stenopetalum er synonymer.

Løg er ægformet. Blade er 2-3 mm brede. Stængel er 30-40 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er kugleformet og tætblomstret med hvidgrønne blomster. Bloster 2-2.5 cm langt. Blomstring i juli.
Hjemmehørende i det nordøstlige Anatolien, Tyrkiet, i ca. 1300 meters højde.
Den har tidligere været anset som synonym med Allium scorodoprasum var. rotundum¸ men Flora of Turkey (1984) erklærer den nu som en selvstændig art.

Allium%20oltense.jpg Allium oltense Grossheim

Løg er ægformet, 0.8-1 cm i diam. med mørkebrune hinder. Blade 2, smalle og linieformede, 1.5- 4 mm brede, nedvisnede inden blomstring. Stænglen er 15-20 cm høj og kraftig, men den er egentlig kun 10 cm høj og kraftig, da stænglen drejer ned mod jorden, før den igen drejer op i luften. Den har en kapselfrugtet og pyramideformet blomsterstand med op til 80 rosa eller rødviolette blomster. Bloster ca. 3.6 mm langt, støvknapper lysegule. Blomstring i juli-august. Blomstrede her i haven 1. gang 10. juli som en rigtig køn og elegant plante, og usædvanlig pga. den ”liggende” stilling.
Hører hjemme på Olymposbjerget, Grækenland, Idabjerget i Tyrkiet samt i Anatolien, Tyrkiet i 1300-2800 meters højde. På de højeste steder bliver den undertiden kun 5-10 cm med smallere blade og mindre blomsterstande, måske snarere en alpin subspecies. I haven bliver den bedst et solrigt sted i stenpartiet og så frit, at man rigtig kan se de bugtede stængler.
Har tidligere været anset som synonym med A. carinatum var. pulchellum, men Flora of Turkey (1984) erklærer den nu igen for en selvstændig art.

Allium carinatum var. pulchellum og A. stamineum er nærtstående.

Allium%20olympicum.jpg Allium olympicum Boissier

Løg aflange og meget porrelignende, kraftige, 1.5-2 cm i diam. Blade linieformede 45-65 cm lange og 2-3 cm brede. Stænglen er på samme måde som en porre omgivet af bladskeder, 50-80 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og mangeblomstret med hvide blomster, som er grønligt nervede. Bloster 9-11 mm x 0.5-1 mm, støvknapper er gulgrønne.
Hjemmehørende i Emeishan, Kina, hvor den vokser i 1200 meters højde. Den er beskrevet så sent som i 1989.

Allium hookeri er nærtstående.

Allium%20omeinse.jpg Allium omeiense Z.Y. Zhu

Løget er ca. 1 cm stort og solitært. Blade er cylindrisk-trådformede, ca. 1 mm brede. Stænglen 15-20 cm høj og opret. Blomsterstanden, 1.5-3.5 cm i diam., er mangeblomstret med lyst gule blomster. Støvdragere 15-20 mm lange og bloster 4 mm x 2.5 mm.
Hjemmehørende i Nord-Syrien i nærheden af Aleppo og i Tyrkiet på klipper i ca. 3000 meters højde.

Allium chloranthum er nærtstående.

Allium%20opacum.jpg Allium opacum K.H. Rechinger

Løg er ægformet og ca. 1 cm i diam. Blade 3-5, cylindriske og hule, 1-1½ mm brede, blågrønne og spiralformede. Stænglen er 15-40 cm høj med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er fåblomstret med lysviolette blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, 1½-2 gange længere end bloster, der er ca. 7 mm langt, griffel stærkt fremstående.
Vokser på marmorerede jordlag i Pamirbjergene, tidl. USSR.

Allium%20ophiophyllum.jpg Allium ophiophyllum Vvedensky

Løget er ovalt. Blade 4, glatte og 40 cm lange, 4-5 mm brede. Stængel er ca. 60 cm høj. Blomsterstanden er fåblomstret med 10-15 hængende, grøngullige småklokker. Støvknapper er hvide. Blomstring om efteråret.
Vokser på limsten på få skyggede steder i Frankrig og Spanien.

Allium paniculatum er nærtstående.

Allium%20ophiophyllum.jpg Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri
Synonymer:
oleraceum ssp. girerdii er synonym.

Løg ægformet-konisk, ¾-1 cm bredt og 3-4 cm langt og rhizomagtigt, med brune hinder, voksende i klynger. Blade 2, trådformede, ½-1 mm brede, næsten cylindriske, glatte og lige så lange som stænglen, der er 5-15 cm høj, spinkel og glat. Blomsterstanden er skrøbelig, åben, halvkugleformet til kugleformet med ret få rosa blomster, som har fremtrædende mørkt grønne midternerver. Støvdragere er lige lange, 1½-2 gange længere end bloster, der er 2-3½ mm langt, griffel stærkt fremstående. Blomstring i juli.
Vokser på grusede skråninger i Pamir-bjergene, Central Asien. Endemisk

Allium scabriscapum og A. tytthanthum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium oreodictyum Vvedensky

Løg rundt-ægformet, 1-1.5 cm i diam. Blade 2, trådformede, ca. ¾ mm brede. Det er en ren dværg på kun 3-10 cm (høj). Blomsterstanden er en kapselfrugtet, fler- til mangeblomstret halvkugle med hvidlige eller sart rosa blomster, der har purpurfarvede midternerver. Støvdragere næsten lige lange, 3-10 mm, bloster 4-5 mm langt, griffel stærkt fremstående, støvknapper er purpurfarvede. Blomstring juli-august.
Vokser på moræner og klipper i den alpine zone i Afghanistan og i Turkestan i Kokan-provinsen i op til 3000-3500 meters højde.

Varieteter:
Allium oreophioides var. salangense.

Allium oreophilum er nærtstående.

Allium%20oreophiloides(1).jpg Allium oreophiloides Regel

Løg runde og ca. 2 cm i diam. Blade smalle, grundstillede og linieformede. Stænglen er ca. 20 cm høj. Blomsterstanden, 4-6 cm i diam. er halvkugleformet, løst opbygget med mange røde eller rødpurpur blomster. Enkeltblomsterne er ca. 1 cm i diam med bredt bloster. Støvknapper er gule. Blomstring i juni med ret holdbare blomster. Det er en yndig plante, som blomstrede her i haven 1. gang 31. maj.
Vokser på stenede steder i Kaukasus, Afghanistan, Turkestan og Vest Pakistan i ca. 3500 meters højde.

Allium cucullatum er nærtstående.

Allium%20oreophilum(1).jpg Allium oreophilum C.A. Meyer
Synonymer:
oreophilum var. ostrowskianum: tydeligt lysere blomster, ligner ellers arten, måske lidt længere stængel, men Flora of Turkey (1984) erklærer nu, at den er synonym. Også platystemon er synonym.

Løg/roden er cylindrisk, rhizomagtig og voksende i klynger, med brune hinder, 0.5-1 cm brede. Blade 4-5, linieformede, flade, glatte, 2-3 mm brede, aftagende mod spidsen. Stænglen er 20-30 cm høj med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, tæt- og mangeblomstret med sart rosa blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er lige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt, griffel stærkt fremstående, Blomstring i maj.
Vokser på grusede skråninger i Karatau-bjergene, Turkestan, tidl. USSR. Endemisk.

Allium%20oreoprasoides.jpg Allium oreoprasoides Regel

Løg har klyngedannende-cylindrisk, rhizomagtig rod, 1-1.5 cm bredt. Blade 3-4, linieformede og mere eller mindre furede, 1½-5 mm brede og lidt kortere end stængel, der er 20.40 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og få- til flerblomstret med rosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere 1-2 cm lange, bloster 5-7 mm langt, griffel ikke fremstående og støvknapper sart rosa. Blomstring maj-juli.
Vokser på klipper og stenede steder i Turkestan og Himalaya.

Allium inderiense er nærtstående.

Allium%20oreoprasum.jpg Allium oreoprasum Schrenk

Løg fæstnet til et opstigende rhizom, ca. 1 cm tykt med brunlige hinder. Blade 5-7, er linieformede, 3-6 mm brede, flade, stive og meget kortere end stængel, der er 25-50 cm høj med bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med grønlig-hvide blomster, der er grumset purpur på ydersiden. Støvdragere er næsten lige lange, de inderste længst, 2-3 gange længere end bloster, som er ca. 4 mm langt, griffel fremstående, Støvknapper er kastanjebrune. Blomstring i maj-juli.
Vokser på stenede og grusede skråninger i Chatkal Range, Tian-Shan-bjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium drobovii er nærtstående.

Allium%20oreoscordum.jpg Allium oreoscordum Vvedensky

Løget er meget smalt, purløgslignende og ca. 8 mm bredt. Blade 4, linieformede, 2-3 mm x 10-15 cm. Stænglen er glat, 25-35 cm høj med bladskeder op til ca. det halve af stænglens højde. Blomsterstanden er 1.5-2.5 cm i diam. med hvidlige, grønnervede vaseblomster, hvor støvdragerne rager langt ud af blomsten og bidrager til et elegant og kønt udseende. Støvknapper er violette.
Helt ny Allium, som blev opdaget i Vanch- og Darvazdalene i 2005 i de vestlige Pamirbjerge i Tadjikistan, Central Asien, hvor den vokser i ca. 3000 meters højde eller endog lidt højere.

Allium talassicum er nærtstående.

Allium%20oreotadzhikorum.jpg Allium oreotadzhikorum R.M. Fritsch

Løget næsten rundt-ægformet, ca. 2.5 cm i diam og trævlet. Blade 2-6, grundstillede, linieformede, tvundne, 10-45 cm lange og 8-20 mm brede. Stænglen er 15-70 cm høj, hul, opret, glat og trind, 3-10 mm i diam. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med hvide, rosa, eller purpur blomster, der har røde eller grønne midternerver. Støvdragere er 10-15 mm lange, bloster ca. 5 mm langt, og støvknapper er 2-2.5 mm x 0.8-1 mm og primulagule. Blomstring i maj-juni som en smuk haveplante, der ynder en let og veldrænet jord. Blomstrede her i haven 1. gang 16. juni, omtrent samtidig med Allium nigrum, som den ligner i blomsten, så den stort set eneste forskel er de tvundne blade, modsat A. nigrum’s almindelige ”lige-op-og ned”..
Vokser på græsklædte steder i landene omkring det østlige Middelhavet.

forma:
Allium orientale f. rubellum: purpur blomster, fra Makedonien, gulhvide blomster fra Israel.

Allium decipiens er nærtstående.

Allium%20orientale.jpg Allium orientale Boissier
Synonymer:
ambiguum, barbeyanum, ciliatum, erdelii, gayi, genuinum, lachnophyllum, leve, macrospermum, subciliatum, telavivense og typicum er synonymer.

Løg er 1.3-2.5 cm i diam. og rundt med gråbrune hinder. Blade 2-4, kortere end stængel, op til 2 cm brede. Stænglen er 30-75 cm høj og 0.6 cm i diam. Blomsterstanden er en lidt løst opbygget kugle med rosa-purpur blomster, der har mørkere purpur midternerver. Støvknapper er purpurfarvede. Blomstring i april-maj
Vokser på stenede skråninger i det nordøstlige Iran på lokaliteter i Khorasan provinsen og bedst i leret jord i skyggen af store klipper eller sten.

Arten tilhører stipitatum-komplekset sammen med bl.a. Allium altissimum og A. sarawschanicum.

Allium%20oriento-iranicum.jpg Allium oriento-iranicum Neshati, Zarre, R.M. Fritsch & Joharchi

Løg er ovalt, 5-7 mm langt og det samme i bredde. Blade 2-3, linieformede, 0.5-1 mm i diam., kortere end stængel, der er 10-15 cm høj og hul. Blomsterstanden er ret fåblomstret med klokkeformede pink blomster med violette midternerver. (foto viser nærmest visne blomster eller hvidlige med røde midternerver). Planten er navngivet efter professor dr. Orunbaj Khassanov.
Vokser på bjerget Kuramensis i Uzbekistan, Central Asien.

Allium minutum og A. parvulum er nærtstående.

Allium%20orunbaii.jpg Allium orunbaii Khassanov & Fritsch

Løg 1-3, er næsten rundt med rødbrune hinder, 2½-4 mm bredt. Blade 4-5, cylindriske og hule, 4-15 mm brede, aftagende mod spidsen, ca. 1/3 så lange som stænglen, der er 45-100 cm høj, kraftig og hul, udbulnet på midten, ved grunden med bladskeder. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvidlige grønnervede blomster. Støvdragere er 3-4 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt, støvknapper er 2 mm og gule. Blomstring i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 1. juli. Men planten er ligesom den meget lignende A. altaicum ret kort varende.
Vokser i klippesprækker og på skråninger i Pamir- og Tien-Shan-bjergene, tidl. USSR, desuden i Iran og Afghanistan. Den ligner meget A. cepa og er højst sandsynligt vild-formen af det dyrkede spiseløg.

Allium vavilovii er nærtstående.

Allium%20oschaninii.jpg Allium oschaninii B. Fedtschenko
Synonymer:
decipiens var. integrifolium og cepa var. sylvestris er synonymer.

Løg aflangt, rhizomagtigt og trævlet, 2-3 cm x 6-11 mm. Blade 5-7, flade, furede og 2-3 mm brede. Stænglen er 20-35 cm, trind og med bladskeder et stykke op ad stænglen. Blomsterstanden er halvkugleformet med 10-20 rosaviolette klokkeblomster, der har mørkere midternerver, bloster er 5-6 mm langt. Blomstring i august.
Vokser på skifferklipper i Centralasien.

Allium daghestanicum er nærtstående.

Allium%20otschiauriae.jpg Allium otschiauriae Tscholokaschvili

Løg 2, er meget smalle. Arten ligner Allium funckiaefolium en del, men bladene er nok
ovale, men alligevel smallere og linieformede. Stænglen er 30-60 cm høj, hylsterblade grå. Blomsterstanden er næsten kugleformet medhvide blomster, sjældnere lyserøde.
Vokser i Yunnan-provinsen, Kina, i den nordvestlige del, hvor den gror i 1500-4000 meters højde.

Varieteter:
Allium ovalifolium var. leuconeurum J.M. Xu. Opdaget i 2700-3800 meters højde i Szechuan, Kina.

Allium cordifolium, A. funckiaefolium og A. victorialis er nærtstående.

Allium%20ovalifolium.jpg Allium ovalifolium Handel-Mazzetti

Løg aflangt, 2 cm x 1.2 cm med brune hinder. Blade 5-6, bredt furede, ca. 18 cm lange og 4.5 mm brede. Stænglen er 25-30 cm høj og 2 mm i diam. Blomsterstanden er ret åben med 7-13 lyst lavendelfarvede blomster med mørkere midternerver. Støvdragere 1-1.3 cm lange og spinkle, bloster 5-6 mm x 3 mm, støvknapper er mindre end 1 mm. Blomstring i november.
Hjemsted staten Nuevo Leon i Mexico. Den er opkaldt efter dr. Marion Ownbey, den kendte amerikanske Allium-forsker. Den afviger fra andre mexicanske arter, bl.a. i at have bredere, mere furede og undertiden spiralrullede blade og den senere blomstring.

Allium%20ownbeyi.jpg Allium ownbeyi Traub

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License