Allium P

Løg er aflangt, meget trævlet. Blade 5-6, bredt linieformede, 15-25 cm lange og ca. 1.5 cm brede. Stænglen er trind, 35-45 cm høj og 1-2.5 mm i diam. Blomsterstanden er åben/løs og fåblomstret med hvide blomster, der har rosa skær. Støvdragere ca. 5 mm og bloster 4-5 mm langt og ca. 2 mm bredt.
Hører hjemme i Szechuan, Kina, på klippe-skrænter i op til 1200-2100 meters højde.

Allium plurifoliatum er nærtstående.

Allium%20paepalanthoides.jpg Allium paepalanthoides Airy-Shaw
Synonymer:
albostellerianum er synonym.

Løg er aflangt med kort rhizom. Blade 3, smalle, linieformede med bladskeder til op til 1/3 af stænglens højde, som er 25-40 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet, mangeblomstret ca. 2 cm i diam. med rosa klokkeblomster. Bloster er 6 mm x 3 mm, støvknapper er purpur.
Hjemmehørende nordvest Spanien i provinsen Leon på Mompodre bjerget i 1400-2200 meters højde på kalkklipper i revner.

Allium lineare er nærtstående.

Allium%20palentinum.jpg Allium palentinum Losa & Montserrat

Løg ægformet, 1-2 cm i diam. Blade 3-4, linie- og trådformede, ½-1½ mm brede, kortere end stænglen, der er 20-65 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er en kapselsfrugtet og mangeblomstret kugle med rosa blomster, der har purpurfarvede midternerver. Støvdragere 6-16 mm lange, bloster 3-4 mm langt, støvknapper er brunlige. Blomstring i maj-juni.
Vokser på kalkstensjord og stenede og grusede skråninger i den alpine og subalpine zone i Altaibjergene i Sibirien og i Turkestan.

Allium delicatulum er nærtstående.

Allium%20pallasii.jpg Allium pallasii Murray
Synonymer:
albertii, caricifolium, lepidum, nitidulum, semiretschenskianum og tenue er synonymer.

Løg er ægformet, 10-20 mm x 11-13 mm. Blade 3-4, næsten runde, furede og 2-2.5 mm brede. Stænglen er 10-40 cm høj. Blomsterstanden er en løst opbygget halvkugle med hvidlige eller rosa blomster. Støvdragere er 18-25 mm, bloster 4-4.5 mm langt, og støvknapper er gule. Blomstring i maj-juni.
Vokser på tørre, græsklædte steder og i krat i landene omkring Middelhavet.
Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, har fået et par ændringer, men stort set passer beskrivelsen stadig.

Varieteter og underarter:
Allium pallens var. admirabile.
Allium pallens var. lineolatum.
Allium pallens var. tenuiflorum: Løs skærm med oftest rosa blomster, bloster 2 mm bredt.

Allium pallens subvar. arenae-maris.
Allium pallens subvar. stoloniferum.

Allium pallens ssp. christophorii.
Allium pallens ssp. siciliense. Løg 7-10 mm i diam. Blade 2-3, trådformede, 7 cm lange og 1.3 mm brede. Stænglen er 10-20 cm høj. Blomsterstanden er åben med 5-25 rosa blomster. Støvknapper er gule. Sicilien. (syn. A. lehmani).

Allium pallens ligner A. paniculatum næsten til forveksling, men er lidt mindre på alle måder.

Allium%20pallens.jpg Allium pallens Linné
Synonymer:
amblyanthum, atlanticum, coppoleri, dentiferum, montanum, purpureum, serbicum og striolatum er synonymer.

Løg er ægformet og ca. 2 cm i diam. Blade 2-3, grundstillede, smalt linieformede, ca. 15 cm lange. Stænglen er ret kraftig, trind, lysende grøn og ca. 20 cm høj. Blomsterstanden er ret åben med 16-20 mellemstore dybt rosa klokkeblomster. Støvdragere er lidt kortere end bloster og trådformede, griffel trådformet. Blomstring maj-juni.
Hører hjemme i New Mexico, Arizona, Utah og Nevada, USA, hvor den vokser i bjerge. Den er ikke anvendt i kultur.

Allium bisceptrum er nærtstående.

Allium%20palmeri.jpg Allium palmeri S. Watson

Løg er ægformet, 05-1 cm i diam. Blade 2, næsten cylindriske, furede, hule og 1-2 mm brede. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med rosa klokkeblomster på næsten lige lange blomsterstilke. Bloster 4.5-5 mm langt, støvknapper er ca. ¾ mm og gule.
Hjemmehørende i Afghanistan i Pamirbjergene og i Tadjikistan, tidl. USSR.

Allium%20pamiricum.jpg Allium pamiricum Wendelbo
Synonymer:
jacquemontii (Vved.) non Kunth er synonym.

Løg er rundt og solitært, 0.7-1 cm i diam. Blade 1-2, linieformede, 6-8 mm brede. Stængel er 30-45 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halv- til helkugleformet med sart rosaviolette stjerneblomster, der har mørkere midternerver. Bloster 7-8 mm langt.
Hjemmehørende i Kuramense, Pangaz i det nordlige Tadjikistan, Asien, hvor den gror i bjergene i ca. 2000 meters højde. Den blev opdaget i 1984.

Allium dodecadontum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium pangasicum T. Turakulov

Løget er ægformet, ¼-1½ cm i diam. Blade 3-4, er smalle og linieformede. Stænglen er 30-80 cm høj. Blomsterstanden indeholder gullige, hængende klokkeblomster med brunlige midternerver, undertiden med yngleknopper. Støvdragere er ulige lange indtil 5 cm lange, støvknapper er gule. Blomstring her i landet juli-september. Blomstrede her i haven 1. gang 19. september. Hårdfør og sår sig selv moderat.
Almindelig i Mellem- og Sydeuropa og i Sibirien på stepper, skråninger og sandede steder.

Varieteter:
Allium paniculatum var. antiatlanticum: hvid m. purpur nerver, 20 cm høj, bloster 4-6 mm. Anti-Atlantes-bjergene Marocco.

Allium paniculatum var. brachyspathum: rosa,, bloster ca. 5 mm langt.
Allium paniculatum var. breviscapum
Allium paniculatum var. caucasicum

Allium paniculatum var. euboicum: 30 cm høj, 15-25 cremegule klokkeblomster m. brunlige nerver, bloster ca. 5 mm, Euboa i Det græske Øhav.

Allium paniculatum var. exaltatum, endemisk, Cypern på Khionistra-bjerget i 1500 meters
højde.

Allium paniculatum var. intermedium: hvid, blomsterstand 4-5 cm i diam.

Allium paniculatum var. salinum
Allium paniculatum var. sarmaticum

Allium paniculatum var. tenuiflorum: gulbrun, blomstrer meget før midt i juli.
Allium paniculatum var. villosulum: (rhodopaeum), rosalilla, 30 cm høj, Balkanlandene på solstegte klipper.

Underarter:
Allium paniculatum ssp. excedens, hvidlig, bloster 4-6 mm langt.

Allium paniculatum ssp. fuscum, gulhvid, 20-45 cm høj, bloster 5-6 mm langt, Grækenland, Jugoslavien og Rumænien.
Allium paniculatum ssp. jacobi.
Allium paniculatum ssp. marginatum
Allium paniculatum ssp. mauritii: purpur el rosa, bloster 3-4 mm langt.

Sorter: I de senere år er flere Allium-sorter fremkommet. På denne er det ‘Jerry’ og ‘Proteus’, begge har næsten samme farve rosa, men lidt forskellig opbygning:

Allium paniculatum ssp. fuscum ‘Jerry’

og

Allium paniculatum ssp. fuscum ‘Proteus’

Allium%20paniculatum2.jpg Allium paniculatum Linné
Synonymer:
acutiflorum, albidum, amansii, apenninum, australe, candidum, collinum, coppoleri, fussii, grandiflorum, incarnatum, ionochloreum, legitimum, longispathum, monspessulanum, oblitum, obtusiflorum, oleraceum, pallens, parviflorum, praecissum, pseudotenuiflorum, pugeti, rifanum, rupestre, savii, stenanthum, tenoreanum, tenuiflorum, typicum, valdecallosum og veronense er synonymer.

Løg ægformet, -1.5 cm i diam. Blade 2, næsten cylindriske, hule og 0.3-1.5 mm brede. Stænglen er 5-20 cm høj med bladskeder til op til 1/3-½ af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet og tæt med klokkeformede hvide blomster, der er brunpurpurnervede. Bloster er 6-7.5 mm langt, støvknapper er 1 mm og gule.
Hører hjemme i Afghanistan i 2600-3600 meters højde. Endemisk.

Allium griffithianum og A. bracteolatum er nærtstående.

Allium%20panjaoënse.jpg Allium panjaoënse Wendelbo

Løg er ægformet, solitært, 12-20 mm x 9-12 mm. Blade 3-4, linieformede, nederste dele er hårede, og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 10-30 cm høj og 1-3 mm i diam. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og løst opbygget halvkugle med cremehvide eller rosa blomster, der har grønne eller purpur midternerver. Bloster er 5-6 mm langt, støvdragere er dobbelt så lange, støvknapper er 0.7 mm x 0.6 mm. Blomstring i marts.
Vokser på sandede steder i ørkener, bl.a. Gaza, Israel. Den anses ikke for nogen særlig værdifuld haveplante, undtagen måske for dens tidlige blomstring, som vi ikke helt kan stole på passer her til lands. Ynder et så tørt sted som muligt, (en hussokkel f.eks.)

Allium subhirsutum og A. qasyunense er nærtstående.

Allium%20papillare.jpg Allium papillare Boissier

Løg rundt og solitært, ca. 1 cm i diam. Blade bredt linieformede og grundstillede, ½-2½ cm brede og kortere end stængel, som er 20-30 cm høj og trekantet. I en skærmlignende blomsterstand sidder 3-6 hvide bredt klokkeformede, nikkende, langstilkede, kridhvide blomster med grønne midternerver og nogle/mange hvide eller grålige yngleknopper/bulbiller. Bloster ca. 1 cm langt, der er dobbelt så langt som støvdragere, støvknapper er flødehvide. Blomstring i maj. Blomstrede 1. gang her i haven 16. maj og sagt med det samme, det er fordi, de er de første Allium til at blomstre, at de ”får lov”, men ellers er det det argeste ukrudt på grund af alle de bulbiller. Så snup dem omgående efter afblomstring, ellers får man dem over hele haven. Det samme om efteråret, tag så mange af yngleløgene op som muligt, når de kommer med den 1. grønne spire.
Vokser i skyggede skove i Kaukasus og Iran og glimtvis i Skotland nær Kirkcaldy. Den er ”naturaliseret” i de fleste botaniske haver.

Varieteter:
Allium paradoxum var. normale er derimod den varietet, man skal have fat i, for da får man flere af de kridhvide klokker og slet ingen bulbiller.

Allium%20paradoxum.jpg Allium paradoxum var. normale (Bieberstein) G. Don

Løg er ægformet, 3-6 mm i diam. Blade 3-4, trådformede, ca. 1 mm brede og ca. 10 cm lange. Stænglen er ca. 15 cm høj med bladskeder til op på midten af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med 3-8 hvidrosa eller purpurfarvede blomster, som har mørkere midternerver. Støvdragere er 7-20 mm lange, bloster 5-7 mm x 1.5-1.7 mm. Blomstring i maj, men den anses ikke for at have nogen stor værdi som haveplante.
Hjemsted: Endemisk på Corsica og Sardi-nien i Middelhavet, voksende imellem klipper.

Allium tenuiflorum og A. moschatum er nærtstående.

Allium%20parciflorum.jpg Allium parciflorum Viviani
Synonymer:
moschatum og pauciflorum er synonym.

Løg stort og kraftigt med yngleløg, 3-4 cm i diam. Blade, flade, bredt linieformede, 8-10 mm brede og 20-40 cm lange. Stænglen er ca. 1 m høj og kraftig med bladskeder til op til midten af højden. Blomsterstanden, 4-5 cm i diam., er kugleformet og mangeblomstret med rosa eller grumset hvide blomster på næsten lige lange støvdragere. Bloster er ca. 4 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring i maj-juni.
Hjemsteder: Syd Aragonien, Spanien og i Algier.

Allium ampeloprasum og A. pyrenaicum er nærtstående.

Allium%20pardoi.jpg Allium pardoi Loscos ex Willkomm
Synonymer:
virens er synonym.

Løg er aflangt, ca. 2.5 cm i diam. med brune hinder. Blad, kun 1, længere end stænglen, som er 10-15 cm høj. Blomsterstanden er mangeblomstret med kraftige blomsterstilke, 6-12 mm lange. Bloster rosapurpurfarvet og klokkeformet, støvdragere halvt så lange som bloster med purpur støvknapper. Blomstring maj-juni.
Vokser på stenet jord i San Bernandino og San Gabriel-bjergene, Californien, USA i op til 3000 meters højde.

Varieteter:
Allium parishii var. keckii: dybt purpur, juni. St. Ana-bjergene, Californien.

Allium monticola er nærtstående.

Allium%20parishii.jpg Allium parishii S. Watson
Synonymer:
piersoni er synonym.

Løg er aflangt, 2-2.5 cm langt. Blade furede, flade og 1.5-2 mm brede. Stænglen er 35-50 cm høj, trind og med bladskeder til op på midten af stænglen. Blomsterstanden er åben/løs med 2-25 rosa blomster med brunrosa midternerver. Støvdragere er 10-25 mm lange, bloster ca. 5.5 mm langt, og støvknapper er gule.
Vokser på stenet grund på flere lokaliteter som f.eks. Parnassos-bjerget, på Korax-bjerget og Ghiona-bjerget i Grækenland og på Kreta.
Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer, men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig.

Varieteter:
Allium parnassicum var. heterodoxum
Allium parnassicum var. minoicum

Allium tauricola er nærtstående.

Allium%20parnassicum.jpg Allium parnassicum (Boissier) (Halacsy) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmieri
Synonymer:
achaicum er synonym

Løg er aflange og skælklædte. Blade næsten trinde og trådformede. Stænglen er ca. 35 cm høj, trind og opret, med bladskeder til op på midten af højden. Blomsterstanden er kugleformet med mange bittesmå violette blomster. Bloster ca. 4 mm langt.
Hører hjemme i Sydeuropa, Rusland og i bjerge i Nordafrika i nærheden af Mascar.

Allium oleraceum, A. paniculatum, A. sphaerocephalon og A. wiedemannianum er nærtstående.

Allium%20parviflorum2.jpg Allium parviflorum Linné
Synonymer:
parvifolium er synonym.

Løg er ægformet, ½-3/4 cm i diam. Blade 3-4, er trådformede og næsten cylindriske, ca. ½ mm brede, kortere end stængel, der er 10-20 cm høj og spinkel med glatte bladskeder op til ¼ af stænglens længde. Blomsterstanden er hvælvet til halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvide klokkeblomster, som har grønne midternerver. Støvdragere er lige lange, 2-3 gangere længere end bloster, der er 4 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i maj.
Vokser på grusede skråninger i den lavere bjergzone i Tien-Shan-bjergene, tidl. USSR. Endemisk.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium parvulum Vvedensky
Synonymer:
dshambulicum er synonym.

Løg ægformet, ca. 15 mm langt. Blade 2, 2-3 mm brede, længere end stængel, der kun er 3-5 cm (høj), halvdelen eller 2/3 under jorden. Blomsterstanden er en lille skærm med 8-20 rosapurpur blomster med en mørkere midter-nerve, 2 hylsterblade. Støvdragere er næsten lige så lange som bloster, der er 6-8 mm langt. Støvknapper sart blålige. Der er ingen typisk løglugt.
Vokser på stenet jord i Nevada, USA.

Allium%20parvum.jpg Allium parvum Kellogg
Synonymer:
andersonii og modocense er synonymer.

Løg ægformet og meget trævlet. Blade 2-3, flade, 10-18 cm lange og 3.5-5 mm brede. Stænglen er 12-20 cm høj, lidt længere end bladene. Blomsterstanden er halvkugleformet med rosa blomster, der er vaseformede. Støvdragere er mindre end bloster, som er 7-8.5 mm langt.
Hjemsted Utah, USA, hvor den kun er fundet på 2 bakketoppe, Box Elder County og Anderson’s Hill i Blue Creek Valley. Den gror på flade, stenede limstenslag sammen med Bromus tectorum, Lepidium perfoliatum, Allium acuminatum og Cymopterus longipes. Den er opkaldt efter geologen Howard B. Passey.
Den hører til Allium canadense-alliancen sammen med bl.a. A. geyeri og A. textile, som den står nærmest.

Allium%20passeyi.jpg Allium passeyi Holmgren & Holmgren

Løget er ægformet-næsten rundt og solitært, ca. 15 mm i diam. Blade er linieformede og furede og 5-6 mm brede. Stænglen er 10-15 cm høj, spinkel og glat med bladskeder til op på midten af højden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, flerblomstret, tæt- og halvkugleformet med hvidlige blomster, som har grønne midternerver. Støvdragere er næsten lige lange. Bloster ca. 4.5 mm langt.
Vokser i op til 3000 meters højde i Schugnanicibjergene, Tadjikistan, tidl. USSR.

Allium eugenii og A. sergei er nærtstående.

Allium%20paulii.jpg Allium paulii Vvedensky

Løg aflangt med kort rhizom, ca. 1 cm i diam. Blade 2, op til 25 cm lange og ca. 7 mm brede, og de visner hurtigt ned. Stænglen er 6-25 cm høj. Blomsterstanden har 5-9 nikkende hvide blomster med grønlige midternerver. Støvdragere er op til 4 cm lange, bloster 3-5 mm x 1-1½ mm.
Vokser i skove og på fugtige, skyggede steder i Sydeuropa, mest omkring Italien, langs Middelhavet.
Allium triquetrum er nærtstående, så meget, at den har været anset som synonym. Men Flora Europaea erklærer den for selvstændig art. Den er mindre med færre blomster og findes kun omkring Italien, mens A. triquetrum også findes i den vestlige Middelhavs region.

Allium%20pendulinum.jpg Allium pendulinum Tenore
Synonymer:
album er synonym

Løg rundt-ovalt, ca, 15 mm i diam. med ydre gråbrune aftegninger. Blade 2-4, er flade og 1-3 mm brede og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er en åben, løst opbygget skærm med 8-20 rosapurfarvede klokkeblomster. Støvdragere er 2/3 af blosters længde, som er ca. 1 cm langt. Blomstring
i maj-juni. Er ikke i almindelig kultur, men ville så nok foretrække en varm, sandet skråning.
Vokser på marker og bakkeskråninger i Californien, USA.

Varieteter:
Allium peninsulare var. crispum: 10-30 cm høj, rosapurpur.
Allium peninsulare// var. franciscanum vokser i lerjord, Californien.

Allium%20peninsulare.jpg Allium peninsulare Lemmon
Synonymer:
montegenum er synonym.

Løg er solitært, aflangt-ovalt, 12-20 mm x 7-12 mm med brune hinder. Blade 4-6, glatte, trådformede, 6-20 cm lange og 1-1.5 mm brede. Stænglen er 7-15 cm høj, glat, spinkel, med bladskeder op til 2/3 af længden. Blomsterstanden er fåblomstret med 5-12 rosa, hængende, vaseformede blomster. Bloster 7-8 mm langt, støvknapper gullige. Blomstring i august-september.
Hjemsted Syditalien i nærheden af Pentadattilo (gammelt navn for Pentadactylus), hvor den vokser i solrige klipperevner, som er dækket med mosser sammen med andre småplanter som græsser og kløver.

Allium cupani er nærtstående og meget lignende i habitus. Også A. greuteri og A. peroninianum er nærtstående.

Allium%20pendactyli.jpg Allium pendactyli Brullo, Pavone & Spampinato

Løg er ægformet, uden yngleløg, men ofte klyngedannende, 1 cm bredt og 2 cm langt. Blade 3 til flere, 1-3 mm brede og nogenlunde af samme størrelse som stænglens højde, der er 10-25 cm høj, glat og trind. Blomster-standen har 5-25 rosalilla duftende, vaseformede blomster, der bliver mørkerøde til sidst. Støvdragere nogenlunde lige så lange som bloster, der er 7-10 mm langt, støvknapper er aflange. Blomstring april-maj.
Almindelig på sandet jord i nord Texas og øst New Mexico, Dakota og Iowa, USA. Blomstrer i Texas i marts-april. Blev opdaget af S.V. Fraser.

Varieteter:
Allium perdulce var. sperryi: Blade 1-3 mm brede. 10-20 cm høj. Blomsterstand har 5-20 hvide el. sart rosa blomster. Bloster 7-10 mm, marts, stenede skråninger i Texas.

Allium ruyoni er nærtstående.

Allium%20perdulce.jpg Allium perdulce S.V. Fraser

Løg er aflangt, 1½-2½ cm langt og 6-12 mm bredt. Blade 3-4, smalt linieformede, 6-8 cm lange. Stænglen er 15-30 cm høj, spinkel, glat, næsten hul og med bladskeder op til midten af højden. Blomsterstanden har 3-12 klokkeformede, sart rosa blomster. Støvtråde 5-25 mm lange, bloster 5-6 mm x 3-4 mm, støvknapper er rosa. Blomstring august-september.
Hjemsted Tyrkiet i nærheden af Istanbul i 250-400 meters højde. Opkaldt efter M.L. Peronin.
Arten har tidligere været anset som synonym med A. cupani, men Flora of Turkey (1984) erklærer den nu for selvstændig art.

Allium callidictyon og A. cupani er nærtstående.

Allium%20peroninianum.jpg Allium peroninianum Aznavour

Løg ægformet-rundt, 10-18 mm i diam. Blade 3-5, flade, linieformede, 2.5-6 mm brede. Stænglen er 35-55 cm høj med bladskeder op til 2/3 af længden. Blomsterstanden er næsten rund og springende uens ud med hvidgule blomster med rosa skær. Støvdragere er 6-15 mm lange, bloster ca. 4 mm langt, og støvknapper er ca. 1 1/4 mm. Blomstring i maj.
Vokser på saltenge i Syd Rusland og i nærheden af Mordvinovka, tidl. USSR.

Allium%20pervestitum.jpg Allium pervestitum Klokov

Løg ovalt, 15-20 mm x 10-15 mm med rødbrune mønstre. Stænglen er glat, cylindrisk, kraftig, ca. 30 cm høj med bladskeder næsten op til blomsterne. Blomsterstanden er halvkugleformet med sart hvidpink klokkeblomster, der har grønbrunlige midternerver. Støvknapper er brunlige.
Arten er kun kendt fra ét eneste sted, findestedet på bjerget Bakhtiaricis i Iran, men har siden 1994 været dyrket i Gatersleben.

Allium%20petri.jpg Allium petri F.O. Khassanov & R.M. Fritsch

Løg ægformet-rundt, 1-2 cm i diam. Blade 4-5, smalle og hule, 1.5-2 mm brede. Stænglen er 35-85 cm høj med bladskeder op til 1/3-1/5 af stænglens længde. Blomsterstanden er kapselfrugtet, kugleformet, 2½-3 cm i diam. med skinnende grønlige blomster, ofte med en rødlig spids. Bloster er 4-5 mm langt, støvknapper er gullige eller rødbrune. Blomstring i juni-juli.
Vokser i skove og på kalkholdige, stenede skråninger i op til 1900 meters højde i Libanon, Syrien, Iraq, Syd Iran og Tyrkiet.

Underarter:
Allium phanerantherum ssp. deciduum (ikke at forveksle med arten A. deciduum) har purpurrødlige til katostrøde blomster. Blomstring juni-august i fyrreskove, Pinus halepensis eller blandede åbne løvskove på stenede steder i 650-1600 meters højde i Tyrkiet.

Allium%20phanerantherum.jpg Allium phanerantherum Boissier & Haussknecht
Synonymer:
davisianum er synonym.

Løg solitært og rhizomagtigt, ca. 2 cm langt og 1 cm bredt. Blade 2-4, flade, smalt linieformede, 8 cm lange og 2 mm brede. Stænglen er ca. 12 cm høj og trind. Blomsterstanden er kugleformet, 2 cm i diam., tæt- og mangeblomstret med ret lange hvidgrønne blomster og sart lilla skær. Støvdragere er 8 mm lange.
Hjemsted Po-tong-lo, lidt nord for Phari, Tibet.
Det er en køn Allium, ret nærtstående, men meget mindre end vest Himalaya-arten. Allium carolinianum, som har violette blomster og er en meget større plante.

Allium%20phariense.jpg Allium phariense Rendle

Løg ægformet, 0.8 cm i diam. Blade smalle, næsten trinde og trådformede. Stænglen er 20-50 cm høj. Blomsterstanden. 1.5 cm i diam. Er ret fåblomstret med stråfarvede eller lysegule eller grønlige klokkeblomster med brune midternerver. Bloster er 3-4 mm langt, griffel langt fremstående. Blomstring i august.
Vokser i 800-1800 meters højde i Tyrkiet, hvor den gror i nærheden af Ouehak Phrygiae, sammen med Artemisia eller ved vejsider.

Allium flavum er næststående.

Allium%20phrygium.jpg Allium phrygium Boissier

Løg næsten rundt, 1.5 cm i diam. Blade 3-4, er linieformede og 1-1½ cm brede og ca. 30 cm lange. Stænglen er 45-60 cm høj. Blomsterstanden har 12-15 hvidgullige, skinnende blomster, ofte med yngleknopper. Bloster 1-1½ cm langt, støvdragere ulige lange. Blomstring juni-juli.
Vokser på Katavothrabjerget, Grækenland i 1700-2000 meters højde i den subalpine zone, desuden i bjerge i Jugoslavien og Albanien.

Allium neapolitanum er nærtstående.

Allium%20phthioticum.jpg Allium phthioticum Boissier & Heldreich

Løget er ægformet, liggende og 10-15 mm langt og 7-11 mm bredt med grålige hinder. Blade 3, er smalle, næsten trådformede, 6-10 cm lange og op til 1.8 mm brede. Stænglen er 12-20 cm høj, opret, med bladskeder. Blomsterstanden er løst opbygget med 10-50 pink til purpur klokkeblomster med brunpurpur midternerver. Blomsterstilke ulige lange, støvknapper 1 mm og gule. Blomstring i efteråret. Endemisk.
Vokser i dværgbuskekrat på Timfristos-bjerget og i nærheden af Karpenissi-bjerget, Grækenland. Arten er navngivet efter botanikeren Dimitri Phitos.
Allium phitosianum tilhører paniculatum group sammen med bl.a. A. dirphianum , A. tardans og A. tardiflorum.

Allium%20phitosianum.jpg Allium phitosianum Brullo, Guglielmo, Pavone, Salmeri & Terrasi

Løg er næsten rundt, 0.5-1.2 cm i diam. Blade 2-3, trinde-trådformede, ca. 2 mm brede. Stænglen er 8-45 cm høj, glat og spinkel. Blomsterstanden, 2-5 cm i diam, er åben og løst opbygget, med 3-30 sart grønlige eller grågule eller gråbrune klokkeblomster med rødlige eller grønlige midternerver. Bloster 4-5 mm langt. Blomstring i juni.
Vokser på kalkholdige klipper i 200-1000 meters højde i nærheden af Smyrna og Lydien i Tyrkiet i krat sammen med Quercus coccifera.

Allium flavum og A. stamineum er nærtstående.
Har tidligere været regnet som synonym med A. paniculatum, men Flora of Turkey (1984) erklærer nu selvstændig art.

Allium%20pictistamineum.jpg Allium pictistamineum O. Schwarz

Løg er ægformet-rundt, 1-2 cm i diam. og solitært. Blade er trådformede og næsten cylindriske. Stænglen er 5-15 cm høj, opret, meget håret og næsten hul. Blomsterstanden, 1.5-4 cm i diam., har en mangeblomstret og tæt halvkugle med lillarosa klokkeblomster med mørkere midternerver. Støvdragere er 10-15 mm lange, bloster ca. 5 mm langt, og støvknapper er gule. Blomstring i maj.
Vokser på klipper og bakkesider i ca. 800 meters højde på Kimolo-øen og andre øer i De ægæiske Cyklader, Grækenland. Det er en sjælden art fra flere af de græske øer.
Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer, men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig.

Varieteter:
Allium pilosum var. edentulum.

Allium hirtovaginum, A. ionicum, A. rhodopeum og A. staticiforme er nærtstående.

Allium%20pilosum.jpg Allium pilosum (Sibthorp & Smith) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri

Løg er aflangt-ovalt, 3 cm x 1.8 cm. Blade 4-6, er hule, glatte, let furede. Stænglen er solitær, ca. 30 cm høj, opret med bladskeder op til ca. halvdelen af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet med 25-35 oprette, vaseformede hvidlige purpurnervede blomster. Bloster 6-7 mm x 2-2.3 mm, støvknapper er gullige.
Vokser på klippefyldte kyster på den lille ø, Pondikonesi, ca. 10 km nordvest for Kreta, Grækenland. Øen består mest af limsten, og den nye art gror i lodrette sprækker på nordvestsiden, hvor den blomstrer.
Arten er navngivet til ære for naturforsker, professor E. Platakis, og det var i begyndelsen af 1990’erne, den blev opdaget.

Allium tardans er meget lignende, også den blev opdaget på småøerne omkring Kreta.
Allium ionicum fra en anden græsk ø, ligeledes, samt flere andre græske arter.

Allium%20platakisii.jpg Allium platakisii D. Tzanoudakis & Z. Kypriotakis

Løg er ægformet-rundt, ca. 2.5 cm langt. Blade normalt 2-3, 10-20 mm brede. Stænglen er ret kraftig og 10-15 cm høj.Blomsterstanden er halvkugleformet, kompakt med 30-80 rødlige vaseblomster. Støvdragere er lige så lange som bloster, der er ca. 1 cm langt, støvknapper er 15 mm og purpur, griffel 8-10 mm lang. Blomstring tidlig sommer. Det er en lille køn plante, som foretrækker en kølig placering i stenpartiet.
Vokser på subalpine enge fra Canada til Californien, USA.

Allium%20platycaule.jpg Allium platycaule S. Watson

Løg 1-2, aflange-kegleformede og rhizomagtige, 1-2 cm brede. Blade 2-6, er linieformede og 3-12 mm brede. Stænglen er 15-70 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, kapselfrugtet, mangeblomstret med mørkrosa blomster. Støvdragere er lige lange, bloster 6-8 mm langt, griffel stærkt fremstående. Blomstring juni-juli.
Vokser i den alpine eller subalpine zone i Turkestan og Sibirien.

Varieteter:

Allium platyspathum var. amblyophyllum, halvkugle, mørkrosa.
Allium platyspathum var. falcatum er en Varietet, der er 10-15 cm høj med rosalilla blomster.

Allium%20platyspathum.jpg Allium platyspathum Schrenk
Synonymer:
alataviense er synonym.

Løget er ægformet-aflangt, solitært med rhizomagtig rod. Blade linieformede og 6-14 mm brede. Stænglen er trind og kraftig, ca. 25 cm høj med bladskeder et godt stykke op af stænglen. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret kugle med glinsende strågule blomster.
Vokser i den alpine region i 3-4000 meters højde i Nord-Tibet.

Allium platyspathum er nærtstående.

Allium%20platystylum.jpg Allium platystylum Regel

Løg aflangt, 2 cm langt. Blade 2, grundstillede og flade, længere end stængel, som er 10-15 cm høj. Blomsterstanden er en temmelig åben/løs skærm med rødlilla mellemstore blomster. Støvdragere er 15-20 mm lange, bloster 8-10 mm langt og støvknapper er gule. Blomstring i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 10 juni. Ligner fuldstændigt den noget mindre Allium acuminatum, måske lidt lysere i farven.
Vokser på stenede højderygge i Idaho og Oregon i Blue Mountains-bjergene, USA.

Allium%20pleuanthum.jpg Allium pleianthum S. Watson
Synonymer:
particolor er synonym

Løg er aflange, klyngedannede og rhizomagtige. Blade mange, flade, linieformede og 3-7 mm brede, kortere end stængel, der er 30-50 cm høj, trind eller lidt flad. Blomsterstanden har 10-25 hvide eller rosa blomster. Støvdragere er ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 5-10 mm langt, støvknapper er aflange. Blomstring juni til september. Blomstrede her i haven 1. gang 12. august, 14 dage tidligere end Allium tuberosum, som den ligner meget. Men A. plummerae er kraftigere, højere og har større blomsterstand.
Vokser på stenede skråninger, flodbanker og på fugtig bund i bjerge i det østlige Arizona, USA og det nordlige Mexico.

Allium cernuum og A. geyeri er nærtstående.

Allium%20plummerae.jpg Allium plummerae S. Watson

Løg er cylindriske med vandret rhizom, 5 cm lange og 1 cm brede. Blade 5-6, bredt linieformede, flade, 3-8 mm brede og lige så lange som stængel, der er 30-45 cm høj, spinkel, trind og ca. 1 cm i diam. Blomsterstanden, 2-5 cm i diam, er ret åben og mangeblomstret med ret små sart rosa til mørkt rosa klokkeblomster. Støvdragere er ulige lange op til 2 cm lange, bloster er ca. 4 mm langt, støvknapper gule. Blomstring i juli.
Blev opdaget af dr. Henry i Szechuan, Kina.

Varieteter:
Allium plurifoliatum var. stenodon: Højde ca. 50 cm. Blomsterstand halvkugleformet med blå blomster. Wu-liang-shan bjerget, Kina.

Allium plurifoliatum var. zhegushanense: Zhe-gu-shan, Szechuan, Kina.

Allium brevidentatum, A. chinense, A. macranthum, A. paepalenthoides og A. prattii er nærtstående.

Allium%20plurifoliatum.jpg Allium plurifoliatum Rendle

Løg ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade næsten runde, ½-1 mm i diam. Stænglen er 20-60 cm høj med bladskeder til op på midten. Blomsterstanden er mangeblomstret og hængende med hvidlige eller rosa blomster. Støvdragere ulige lange, 2-5 cm.
Hører hjemme fra det østlige Ungarn til det vestlige Ukraine. Den er opkaldt efter den gamle polske provins, Podolia, som blev delt mellem Østrig og Rusland i 1793.

Allium oleraceum og A. paniculatum er nærtstående.

Allium%20podolicum.jpg Allium podolicum Blocki ex Raciborski & Szafer
Synonymer:
intermedium er synonym.

Løget/roden er rhizomagtig og meget trævlet. Blade 4, smalt linieformede, flade og finhårede, 1.5-3.5 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj og opret, 1-2 mm i diam. Blomsterstanden er en kvastlignende halvkugle med ca. 20 oprette creme-brun-gullige vaseformede blomster med brunlige midternerver. Støvdragere er 17-25 mm lange og trådformede, bloster 4-5 mm langt, støvknapper er 1 mm. Blomstring maj-juni.
Vokser på stenede skråninger i 1200-2100 meters højde i Afghanistan, hvor den i 1962
blev opdaget af Hedge og Wendelbo.
Den er nærtstående til Allium scabriscapum, men afviger bl.a. ved de hårede blade, ved den brungule farve og mindre antal blomster i en mere kvastformet blomsterstand. Fra A. sulphureum afviger den i farven og hårede blade. Muligvis er det en underart af A. scabriscapum.

Allium%20pogonotepalum.jpg Allium pogonotepalum Wendelbo

Løg er rundt. Blade 3-5, flade, kølede, nederst er de 1-1½ cm brede. Stænglen er ca. 1 m høj og kraftig. Blomsterstanden har meget store, tætte, kugleformede hoveder, 4-8 cm i diam., med talrige mørkpurpur blomster, kort hylsterblad, som senere visner. Blomsterstilke med 2 snoede fremspringende sideskud, støvknapper gule, lige så lange eller længere end bloster.
Vokser i kultiveret jord i Spanien og Frankrigs bjerge.

Allium%20polyanthum.jpg Allium polyanthum Schultes & Schultes
Synonymer:
ampeloprasum og multiflorum er synonymer.

Løg klyngedannende og rhizomagtige, ½ cm brede, med brune hinder. Blade 2-3, blå-grønne, linie- og trådformede, ½-3/4 cm brede. Stænglen er 10-20 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden er fler- til mangeblomstret, kapselfrugtet og halvkugleformet med rosa blomster. Støvdragere er 6-12 mm lange, bloster 3-4 mm langt og griffel fremstående. Blomstring i august.
Hører hjemme i Mongoliet og Sibirien på saltholdige enge.

Allium%20polyrrhizumF.jpg Allium polyrhizum Turczaninov ex Regel
Synonymer:
subangulatum er synonym.

Løg ægformet, 1-1½ cm i diam. Blade 3-4, linieformede, furede, 2-5 mm brede, meget kortere end stængel, der er 70-100 cm høj med glatte bladskeder op til ¼ af højden. Blomsterstanden, ca. 4 cm i diam. er kuglerund, sjældnere halvkugleformet, mangeblomstret med mørkt purpur blomster. Støvdragere er ulige lange, 2-3 gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt. Griffel stærkt fremstående. Blomstring maj-juni.
Vokser på tørre skråninger i Kaukasus, Rusland og i Tyrkiet på fugtige, alpine enge og andre fugtige og skyggede steder i op til 800 meters højde.

Allium gracilescens og A. gramineum er nærtstående.

Allium%20ponticum.jpg Allium ponticum Misczenko ex Grossheim

Løg ægformet, 1-1½ cm i diam. Blade er trådformede. Stænglen er 20-40 cm høj, spinkel, med bladskeder op på ca. midten af længden. Blomsterstanden, uden yngleknopper, er ½- til helkugleformet med mange hvidlige blomster, der har grumset purpurfarvede midternerver. Støvdragere er lige lange, 3-6 gange længere end bloster, som er ca. 3 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juni.
Vokser på marmorerede jordlag og grusede skråninger i ørkenen Golodnaja Step i provinsen Samarkand, Uzbekistan, tidl. USSR.

Allium%20popovii.jpg Allium popovii Vvedensky

Porren er så kendt, at beskrivelsen vil indskrænkes til, at det er en mildt smagende løgurt, som stammer fra Middelhavslandene og allerede var kendt som køkkenurt i det gamle Rom og Egypten. Den danner ikke noget egentlig løg, men lange, saftige og næringsrige bladskeder. Dyrkes her til lands som énårige sommerporrer eller 2-årige vinterporrer. Blomstrer, hvis den ikke er blevet spist, når den går i stok, med rødviolette kugleformede blomsterstande.
Den er fundet i gamle ægyptiske grave, troede man, men det var en særlig ægyptisk art, Allium kurrat, med smalle blade, og den var i kultur i Nilområdet, Arabien og Palæstina. I dag regnes den dog igen som synonym af A. porrum.

Allium ampeloprasum er nærtstående og har tidligere været anset som synonym med denne, men Flora of Turkey erklærer i 1984, Allium porrum som en selvstændig art.

Varieteter:
Allium porrum var. anatolicum: Stængel ret kort og grenet. Iran, Iraq, og flere østligere stater samt Indien.

Allium%20porrumF.jpg Allium porrum Linné
Synonymer:
aegypticum, eu-rotundum, exsertum, kurrat, laetum, poog porraceum er synonymer.

Løg ægformet. Blade 3-4, smalt linieformede, 3-3½ mm brede. Blomsterstanden er fåblomstret med 14-17 hvide klokkeblomster, der har brunlilla midernerver. Støvdragere er 2-2.3 cm lange og bloster ca. 9 mm langt.
Vokser på tørre skråninger i nærheden af byen San Luis Potisi, Mexico, hvor Traub i 1969 opdagede den.

Allium kunthii er nærtstående.

Allium%20potosiense.jpg Allium potosiense Traub

Løg lille og ovalt, ¾-1½ cm i diam. Blade 3-4, er smalt linieformede, 1-2 cm brede. Stænglen er 30-50 cm høj med bladskeder op til ca. 2/3 af højden. Blomsterstanden er kvastformet-åben, halvkugleformet med rosa blomster, der har en mørkere midternerve. Bloster er 5-6 mm langt. Blomstring i juli-august.
Vokser på stepper, sandede steder og skråninger i Sibirien

Helt tilbage i 1890 anså K. Richter den som synonym med Allium paniculatum, men i 1987 erklærer Flora Sibiriae den igen for en selvstændig art.

Allium%20praecissum.jpg Allium praecissum Reichenbach

Løget er ca. 10 mm i diam. med ydre gråbrune aftegninger. Blade 2-4, 2-4 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj og temmelig kraftig. Blomsterstanden er en ret åben skærm med 8-12 hvide blomster, der har purpur midternerver. Blomsterstilke 2-3 cm lange, støvdragere ca. 2/3 af blosters længde, der er ca. 8 mm langt, støvknapper gule. Blomstring i marts-april.
Vokser på skyggede skråninger i Californien, USA.

Allium hyalinum er nærtstående.

Allium%20praecox.jpg Allium praecox Brandegee

Løg 1-2, ovalt og rhizomagtigt. Blade 5-7, cylindriske, hule og 15-25 mm i diam. Stænglen er 70-150 cm høj, kraftig og hul. Blomsterstanden er kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret, kugleformet, med hvide stjerneblomster, der har grønlige midternerver. Støvdragere er ulige lange, 3-5 gange længere end bloster, der er 4-5-5 mm langt.
Vokser på kalkklipper i Mogul-tau-bjergene (sydlige Tien-Shanbjerge) i Tadjikistan, tidl. USSR, i 100-1200 meters højde.

Allium oschaninii er nærtstående.

Allium%20praemixtum.jpg Allium praemixtum Vvedensky
Synonymer:
cepa var. sylvestris er synonym.

Løg cylinderformet. Blade 2-3, tungeformede og mere eller mindre grundstillede, 20 cm lange og godt 1 cm brede. De unge blade har bladene omrullede. Stænglen er 10-60 cm høj, spinkel og med grundstillede bladskeder. Blomsterstanden er en åben/løst opbygget skærm med rosa til røde, sjældnere hvide blomster. Støvdragere er 1-2 cm lange.
Vokser i dyb bladmuld og opskyllet jord under birke, rhododendron, roser og pil, også på fugtige enge fra Vestkina til det østlige Himalaya. Endnu ikke i kultur. Den blev først opdaget af G. Forrest.

Allium prattii var. latifolium og A. plurifoliatum er nærtstående.

Allium%20prattii.jpg Allium prattii C.H. Wright
Synonymer:
cannaefolium, ellipticum, prattii var. vinicolor: purpur og victorialis var. angustifolium er synonymer.

Løg er bredt ægformet, 1.5-2.5 cm i diam. med mørkegrå hinder. Blade 3, linieformede, næsten cylindriske, 35 cm lange og 7 mm brede og meget kortere end stængel, som er ca. 120 cm høj, trind, med bladskeder til omkring midten af længden. Blomsterstanden er halvkugleformet, åben og mangeblomstret, ca. 6.5 cm i diam. med 100 eller flere sart rosapurpur blomster. Støvdragere er næsten lige lange og grønne ca. 3.5 cm lange, bloster er 3.5 mm x 2 mm, støvknapper er 0.5 mm og brunlige.
Stammer fra det europæiske Tyrkiet på stenede skråninger i nærheden af Marmarahavet.

Varieteter:
Allium proponticum var. parviflorum Kollmann (Ikke at forveksle med arten af samme navn) ligner A. proponticum meget, da der kun er bloster afvigelser. Blomstring i juli i skove af Quercus, Ostrya og Juniperus i hård limstensjord i 800-900 meters højde i Tyrkiet.

Allium sphaerocephalon er nærtstående.

Allium%20proponticum.jpg Allium proponticum Stearn & Özhatay

Løg rundt og 2-3 cm i diam. Blade 3, flade og 1-5 cm brede. Stænglen er 10-25 cm høj og kraftig. Blomsterstanden er næsten kugleformet, men med meget ulige lange støvdragere, så det giver et luftigt indtryk. Farven er så brunlig, at den ligner visnede blomster, men de har rødlige midternerver. Støvdragere er 6-16 cm lange, bloster 7-8 mm langt.
Hjemmehørende i Afghanistan.

Allium schubertii er nærtstående.

Allium%20protensum.jpg Allium protensum Wendelbo

Løg cylindrisk med rhizomagtig rod, ½-3/4 cm bredt med brune hinder. Blade 5-8, næsten cylindriske, furede ¾-1½ mm brede og kortere end stænglen, som er 10-25 cm høj, spinkel, opstigende. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet med ret få rosaviolette blomster. Støvdragere, 2-3 gange længere end bloster, er ca. 5 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juli.
Vokser på stenede steder i Sibirien og Mongoliet.

Allium%20prostratum.jpg Allium prostratum Treviranus
Synonymer:
cernuum og satoanum er synonymer.

Løg ægformet og ca. 1 cm i diam. Blade 3, trådformede, 7-10 cm lange og ca. 3 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj, med bladskeder op ¼-1/3 af højden. Blomster-standen, 1-2 cm i diam., er halvkugleformet, sjældent med bulbiller, med purpur blomster. Støvdragere er ulige lange og 2-15 mm lange, bloster 4-5 mm x 1.5-2 mm, støvknapper er gullige eller rødlige. Blomstring i juli-august.
Stammer fra det sydlige og centrale Portugal mellem tørre buske.

Varieteter:
Allium pruinatum var. bulbiferum.

Allium%20pruinatum.jpg Allium pruinatum Link
Synonymer:
occidentale, pruinatum og welwitschii er synonymer.

Løget er aflangt-ægformet med kraftige rødder. Blade næsten trinde og trådformede. Stænglen er 15-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med rosapurpurfarvede blomster. Støvdragere er trådformede og 6-10 mm lange, bloster 3-4 mm langt.
Stammer fra Kansuprovinsen, Kina, hvor den blev opdaget af Przewalski. Den er siden fundet i Punjab, Himalaya under navnet junceum, som i forvejen er en gældende art fra Cypern.

Allium consanguineum og A. nuristanicum er nærtstående.

Allium%20przewalskianum.jpg Allium przewalskianum Regel
Synonymer:
jacquemontii, junceum, stenopetalum og stolicki er synonymer.

Løget er aflangt, smalt med meget kraftige rødder for så lille en plante. Blade er trådformede, næsten hule, 0.5-1.5 mm brede og af samme længde som stænglen, der er 8-10 cm (høj). Blomsterstanden er fåblomstret med hvidlige blomster, ofte med en rødlig midternerve. Bloster ca. 4 mm langt.
Vokser i bjerge i Tyrkiet, hvor den blomstrer om foråret. Endemisk.

Allium albidum er nærtstående, men pseudo foran fortæller, at det er en lidt anderledes plante end den, at den f.eks. har færre blomster, og at bladene er trådformede.

Allium%20pseudoalbidum.jpg Allium pseudoalbidum Friesen & Özhatay
//

Løg er ægformet, ca. 2 cm i diam. Blade 5, linieformede, furede, glatte og 6-7 mm brede. Stænglen er 45-60 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden, ca. 5 cm i diam., uden yngleknopper, er kugleformet, mangeblomstret med hvidlige eller rosa blomster med purpur midternerver. Støvdragere er ulige lange, adskillige gange længere end bloster, der er ca. 3.5 mm langt, griffel stærkt fremstående. Blomstring juni-juli.
Vokser på lerskråninger i Kaukasus, Rusland og i Anatolien, Tyrkiet i 2400-2500 meters højde.

Underarter:
Allium ampeloprasum ssp. iranicum, lilla, er nærtstående.

Allium%20pseudoampeloprasum.jpg Allium pseudoampeloprasum Misczenko ex Grossheim

Løget er næsten rundt, 3-4 cm x 2.5-3 cm. Blade 1-2, er smalt linieformede, 5-15 cm x 5-8 mm. Stænglen er 15-20 cm høj, hul og 5-8 mm i diam. Blomsterstanden er halv- til hel-kugleformet, temmelig tæt med enten hvidlige eller rosalilla blomster, der har en mørkere midternerve. Støvknapper er 2-2.5 mm.
Vokser på limstensklipper i 1850-2000 meters højde i Karajdalen i nærheden af Asara i Iran.

Allium akaka, A. christophii, A. elburzense og A. ellisii er nærtstående.

Allium%20pseudobodeanum.jpg Allium pseudobodeanum R.M. Fritsch & Matin

Løg er ægformet, solitært og ca. ½ cm i diam. Blade er flade og ca. 4 mm brede. Stænglen er ca. 50 cm høj, trind og opret. Blomsterstanden er kugleformet og mangeblomstret med mindst 100 hvidgrønne, brunnervede blomster. Blomsterstanden, 3-4 cm i diam., fremtræder gullig og bliver brunlig ved tørring. Støvdragere 1-2 cm lange, støvknapper er enten brunlige el. gullige, griffel fremstående. Blomstring i juni-juli.
Hører hjemme i det nordlige Libanon og i Kurdistan, Iraq på stenede skråninger i den alpine zone.

Allium calyptratum er nærtstående.

Allium%20pseudocalyptratum.jpg Allium pseudocalyptratum Mouterde

Løg er ægformet, ¾-1 cm i diam. Blade 4, trådformede, næsten cylindriske, glatte og ca. ½ mm brede, kortere end stængel, der er 25-30 cm høj med ru eller sjældnere glatte bladskeder op på midten af højden. Blomsterstanden, 2-4 cm i diam, uden yngle-knopper, er en fåblomstret, løst opbygget halvkugle med gule eller grøngule blomster, ofte med rødligt skær. Støvdragere er ulige lange, 1½-2-3 gange længere end bloster, som er ca. 4 mm langt, griffel stærkt fremstående og støvknapper gule. Blomstring i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juli.
Vokser på tørre skråninger og bjergstepper i Kaukasus, det nordlige Iran og i Tyrkiet i 300-2000 meters højde. - Den har tidligere været henregnet som synonym med A. stamineum, men Flora of Turkey (1984) erklærer nu selvstændig art, da A. stamineum aldrig kan være gul med rosa skær eller sjældnere grønlig.

Allium%20pseudoflavum.jpg Allium pseudoflavum Vvedensky
Synonymer:
filifolium, freynianum og freynii er synonymer.

Løg er ægformet-konisk, 1-2 cm x 6-9 cm. Blade 4-6, linieformede, 2-4 mm brede. Stænglen er 45-90 cm høj, kraftig, furet og med bladskeder op til 1/3-½ af længden. Blomsterstanden er kugleformet, tæt med purpur-violette blomster med mørkere midternerver. Støvdragere er 2-3 gange
længere end bloster, som er ca. 4 mm langt.
Vokser på klippefyldte og grusede steder i den alpine zone i Kazakstan, tidl. USSR.

Allium saxatile er nærtstående.

Allium%20pseudoglobosum.jpg Allium pseudoglobosum Popov ex Gamajunova

Løg er meget smalt, 0.7-1.5 cm i diam., nærmest slangeformet. Blade 3-5, linieformede, kortere end stængel, som er 30-60 cm høj, trind, med bladskeder op til ¼-½ af stænglen. Blomsterstanden er kuglerund, tæt- og mangeblomstret med lilla-pink til rødviolette blomster med mørkere midter-nerver. Blomstring august-september.
Vokser på enge, på flodbredder og søbredder i 100-500 meters højde i et par provinser i Kina, desuden i Mongoliet, Japan, Korea og Rusland.

Allium%20pseudojaponicum.jpg Allium pseudojaponicum Makino

Løg ægformet, ca. 4 cm langt og ca. 3 cm bredt. Blade er flade, 5-7 mm brede og ca. 20 cm lange. Stænglen er temmelig stiv og ca. 50 cm høj. Blomsterstanden er en ret åben halvkugle, flerblomstret med brunrødlige blomster. Støvdragere er ca. 2.5 cm lange, bloster ca. 5 mm langt og støvknapper gule.
Hjemmehørende i Syrien.

Allium phanerantherum er nærtstående, men dennes bloster er længere, og løget er ikke så stort.

Allium%20pseudophanerantheum.jpg Allium pseudophanerantherum K.H. Rechinger

Løg er ægformet, 0.8-1.5 cm i diam. Blade er cylindrisk, smalt linieformede, 1-2 mm brede.
Stænglen er 10-15 cm høj, kraftig og med bladskeder op til 2/3 af højden. Blomsterstanden er halvkugleformet, 2-4 cm i diam, med klokkeformede, brungrønne blomster. Bloster er ca. 5 mm langt. Blomstring i juli-august.
Vokser på Mt. Hermon, Libanon i 1700-2300 meters højde i gruset jord.

Allium albotunicatum og A. stamineum er nærtstående.

Allium%20pseudostamineum.jpg Allium pseudostamineum Kollmann & Shmida

Løg er cylindriske med gråbrune hinder og kraftige rødder. Blade 2-5, linie-formede, 2-4 mm brede. Stænglen er 25-40 cm høj. Blomsterstanden er en løs halvkugle, 1.5-2.5 cm i diam., med lillapink blomster, der har mørk purpur midternerve. Støvknapper er lilla.
Vokser i Kaukasus, Rusland, Anatolien i Tyrkiet og flere omliggende stater.

Allium szovitsii er nærtstående.

Allium%20pseudostrictum.jpg Allium pseudostrictum Albov

Den blev kendt ved en konference, og derfor udleverer man som regel ingen beskrivelse uden for denne. Helt negligere den kan man alligevel ikke, da den har author.

Stammer fra Kirgizistan i Central Asien.

Allium%20pseudowinklerianum.jpg Allium pseudowinklerianum R.M. Fritsch & Khassanov

Løg i klynger, aflange, med rødbrune hinder,kraftige rødder. Blade 3, cylindriske, aftagende mod spidsen. Stænglen er 40-80 cm høj, hul, udbulnet på midten, ved grunden med glatte bladskeder. Blomsterstanden er en kugle, tæt- og mangeblomstret med hvidlige blomster, der har grønne midternerver. Støvdragere lige lange, 3-4 gange længere end bloster, som er ca. 6 mm langt. Blomstring i august.
Vokser i klippesprækker og på stenede steder i Tashkent, tidl. USSR. Endemisk.

Den ligner meget Allium fistulosum, men er en noget større plante i alle forhold.

Allium%20pskemense.jpg Allium pskemense B. Fedtschenko

Løg aflangt, 1.5-1.8 cm langt og 1-1.5 cm bredt. Blade 2-3, smalt linieformede, 15-25 cm lange og 1-2 cm brede. Stænglen er meget spinkel, 0.5-11.5 cm høj og 1-1.5 mm i diam.
Blomsterstanden er åben/løst opbygget med 5 hvide klokkeblomster med rosa midternerver. Støvdragere er meget spinkle, 1-1.4 cm lange, bloster 6 mm x 1 mm, Støvknapper mindre end 1 mm. Blomstring i juli-august.
Vokser på klippeskrænter med mørk jord, for det meste i ege-fyrreskove i 2000-2500 meters højde i staten Puebla, Mexico.

Den er nærtstående til Allium telaponense, men afviger i at have mere end 2 blade og en kortere stængel med 5 blomster og længere hylsterblad.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium pueblanum Traub

Løg 1-3, rhizomagtige med kraftige rødder og meget trævlet, ½ cm bredt og 2-3 cm langt med grå hinder. Blade 2-3, smalt linieformede, 1-2 mm brede, flade, furede og kortere end stængel, der kun er knap 10 cm (høj) med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er fåblomstret og halvkugleformet med rosa blomster. Bloster er ca. 4 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i juli.
Vokser på tørre skråninger i det vestlige Sibirien.

Allium schoenoprasum er nærtstående, men er fuldstændig fri for de rhizomagtige og trævlede løg.

Allium%20pumilum.jpg Allium pumilum Vvedensky

Løg er ægformet, 1.5-2 cm i diam. Blade 2, af nogenlunde samme længde som stænglen, der kun er 6-10 cm (høj) og spinkel. Blomsterstanden er ret åben/løs med 12-16 mørkt vinrøde til næsten sortpurpur blomster. Støvdragere er ca. 1 cm lange, bloster 8-10 mm langt.
Vokser i fugtig og senere tør klippefyldt jord i nærheden af Donner-and-Blitzen-River i Oregon, USA.

Allium%20punctum.jpg Allium punctum L.F. Henderson

Løg ægformet, 0.8-1.5 cm i diam., med grå hinder. Blade er 2-3 mm smalle, furede og kortere end stænglen, der er 20-60 cm høj. Blomsterstanden er 1.5-3.5 cm i diam., er kugleformet med hvide blomster. Blomstring juni-august.
Hører hjemme i Anatolien, Tyrkiet, hvor den gror i kalkholdige sprækker i 1200-1900 meters højde.

Allium qaradaghense er nærtstående, måske synonym. Flora of Turkey (1984) er næsten sikker, da der er så mange ligheder, men yderligere forskning bør foretages, så indtil videre er den stadig en selvstændig art.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium pustulosum Boissier & Hausknecht

Løg rundt, 2-3 cm i diam. Blade 5-6, er flade og linieformede, 45 cm lange og ca. 15 mm brede. Stænglen er 55-100 cm høj, opret og med bladskeder til op til midten af stænglen. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og kugleformet med hvidlige-/lysegrønne blomster. Bloster er 6-7 mm langt, støvknapper er cremefarvede. Blomstring i juni-august.
Den bulbile form ”blomstrede” 1. gang her i haven 24. august. Den er kedelig, idet blomsterne, de få, der er, aldrig folder sig rigtigt ud. Knoppen er den mest spændende, idet den er langt næbformet som hos slangeløg = A. sativum var. ophioscordon. Bloster er grønnervet, men blomsterstanden består næsten kun af bulbiller.

Allium pardoi er nærtstående.

Allium%20pyrenaicum.jpg Allium pyrenaicum Costa & Vayreda
Synonymer:
controversum er synonym.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License