Allium R

Løg er lille og solitært, 5-8 mm i diam. Blade er linieformede, 1.5-3.5 mm brede og 8-10 cm lange og nogenlunde af samme størrelse som stænglen, der kun er 6-10 cm (høj). Blomster-standen er en halvkugle og fåblomstret med 11-20 hvidlige blomster, som har rosa midter-nerver. Støvdragere er ulige lange og bloster 3-3-5 mm langt.
Stammer fra Shahzad-i-Kuh, det sydlige Iran, hvor den gror i ca. 3000 meters højde.

Allium kotschyi er nærtstående.

Wendelbo: måske synonym med A. derderianum.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium ramazanicum Parsa

Løg er klyngedannende, koniske eller næsten cylindriske. Blade er linieformede, hule og kortere end stænglen, der er 50-75 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er kvast- eller halvkugleformet med mange ret store tragtformede, sødt duftende hvide blomster, som har røde midternerver. Bloster er ca. 3 cm langt, støvknapper purpurbrune. Blomstring i maj-juni. Det er en god haveplante, som ynder en solrig plads. Frøformeres let. Blomstrede her i haven 1. gang 7.juli.
Stammer fra Sibirien.

Allium%20ramosum.jpg Allium ramosum Linné
Synonymer:
inderiense, lineare, obliquum, odorum, potaninii, senescens, tataricum, umbellatum og weichanicum er synonymer

Løget er ægformet, 15-20 mm x 12-16 mm, med brune hinder. Blade 5-6, glatte, 10-20 cm lange og op til 2.5 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj, opret, 2-4 mm i diam. med bladskeder op til 1/3-½ af stænglens højde. Blomsterstanden er en halvkugle eller løst opbygget med mange, op til 70 grøngule klokkeblomster. Blomsterstilke er ulige lange, 15-35 mm lange, støvknapper er gule. Efterårsblomstrende. Endemisk.
Vokser på Ossabjerget i nærheden af Larissa, Grækenland.

Allium dirphianum og, A. phitorianum er nærtstående, men afviger bl.a. ved at være højere end begge arter og i at have flere blade og have gule blomster.

Allium%20rausii.jpg Allium rausii Brullo, Guglielmo, Pavone, Salmeri & Terrasi

Løg er aflangt, solitært og meget trævlet. Blade 2, er 1.5-2.5 mm brede og ca. 15 cm lange, længere end stænglen, der kun er 6-10 cm (høj) og 2 mm i diam. Blomsterstanden er mangeblomstret og halvkugleformet, 3.5-5.5 cm i diam., med hvide klokkeblomster, som har purpur midternerver. Støvdragere er ca. 16 mm lange, bloster 12-13 mm langt, og støvknapper er 1.5 mm og gule. Blomstring i juni.
Vokser på vestsiden af Shibar-passet i Øst-Afghanistan, på tørre skråninger i 3000 meters højde. Den blev opdaget af Hedge og Wendelbo i 1962.

Den er nærtstående til Allium spirophyllum, men blosteret er større. Den er opkaldt efter K.H. Rechinger, som også fandt den i samme område.

Allium%20rechingeri.jpg Allium rechingeri Wendelbo

Løg er ægformet, 2-2.5 cm x 1.5 cm. Blade 2-3, med bladskeder der når op til 1/3 af stæng-
lens højde, som er 35-50 cm høj og opret. Blomsterstanden er meget åben, 3.5-5 cm x 2-3 cm i diam. med hængende klokkeformede, rosa blomster. Bloster er 4.5-6 mm x 1.5-2 mm. Støvknapper er gullige.
Vokser i Sierra de Ruti i nærheden af Cordoba, Spanien. Endemisk.

Af udseende ligner den meget Allium carinatum var. pulchellum.

Allium%20reconditum.jpg Allium reconditum Pastor, Valdes & Munoz

Løget er ægformet. ¾-1 cm i diam. Blade 3-4, er hule, halvtrinde, furede, 2 mm brede og meget kortere end stænglen, der er 30-60 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden, uden yngleknopper, er kvastformet-aflang med mange purpur blomster, der har mørkere purpur midternerver. Støvdragere er ulige lange, 3-4 gange længere end bloster, der er ca. 4 mm langt, griffel stærkt fremstående. Blomstring i august.
Vokser på saltholdige enge i Kaukasus, Rusland.

Allium spaherocephalon og A. scorodoprasum var. rotundum er nærtstående.

Allium%20regelianum.jpg Allium regelianum Becker
Synonymer:
scyticum og tenuifolium er synonymer.

Blade er linieformede, 2-4 cm brede. Stænglen er 50-70 cm høj, ofte 1 m høj. Blomsterstanden er helt usædvanlig for en Allium, idet den mere ligner en kandelaber-primula med 3 etager, med blomsterne siddende i en kreds omkring stænglen, med nøgen stængel i mellem hver. De 6-20 blomster er smalt vaseformede, hvide som mest almindeligt, men en mørk purpur forma findes. Enkeltblomsterne er 1-1.5 cm i diam.
Den blev opdaget af admiral Furse på en ekspedition til Afghanistan, men findes også i Iran på stenede steder i ca. 2800 meters højde. Den er slet ikke i kultur, men den kan formeres ved frø, hvis man kan skaffe det. Løgene skal have tør sommerhvile.

Allium cupuliferum er nærtstående.

Allium%20regelii.jpg Allium regelii Trautvetter
Synonymer:
yatei er synonym.

Løg er ægformet og ca. 1 cm i diam. Blade 2-3, er næsten cylindriske, ikke hule, 0.7-2 mm brede. Stænglen er 15-45 cm høj og overbøjet. Blomsterstanden er halvkugleformet med lavendel/rødblå blomster. Bloster 4.5-5.5 mm langt, støvknapper er 1.2 mm og violette.
Hjemmehørende i Afghanistan, ved Kandahahr i den sydøstlige del, i ørkener eller på sandede steder. Den kan let overses, da den er ret beskeden at se til.

Allium rubellum er nærtstående.

Allium%20registanicum.jpg Allium registanicum Wendelbo

Løg er solitært. Blade er trinde. Stænglen er ca. 15 cm høj, spinkel og furet. Blomsterstanden er kapselfrugtet, pyramideagtig og flerblomstret med hvidlige blomster.
Vokser i Alataubjergene, Asien.

Allium doloncarense, A. oreophiloides og A. stenophyllum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium renari Regel

Løg næsten rundt, 1-1.5 cm i diam. med gråsorte hinder, Blade 2-3, trinde, furede og 1-2 mm brede. Stænglen er 10-15 cm høj, med bladskeder til på midten af højden. Blomsterstanden, 1-1.5 cm i diam., er en kapselfrugtet og tætblomstret kugle med sart rosa eller vinrøde blomster med mørkere midternerver udvendig, indvendig er den hvid med rosa midternerver. Bloster er 2-3 mm langt. Blomstring i juli-august.
Stammer fra Sipylibjerget i Grækenland og fra Anatolien, Tyrkiet, på bjergsider og andre stenede steder i 1800-2100 meters højde.

Allium sphaerocephalon og A. stylosum er nærtstående.

Allium%20reuterianum.jpg Allium reuterianum Boissier
Synonymer:
longicaule er synonym.

Løg aflangt-cylindrisk, 1.5-2 cm i diam. og rhizomagtigt. Blade 2-4, hule, 3-7 mm i diam. og 20-40 cm lange. Stænglen er kraftig og hul, 80-120 cm høj og ca. 1 cm i diam. Blomsterstanden er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvidlige, sjældnere cremefarvede blomster, der har stærkt rødbrune midternerver. Støvdragere er ulige lange, ca. 1.5 cm lange, bloster 9-10 mm langt og støvknapper ca. 1 mm.
Vokser i rindende vand, i grus ved vandløb og på åbne græsbakkesider mellem dværg rhododendron og enebær i Bhutan, Asien.

Allium altaicum og A. fistulosum er nærtstående.

Allium%20rhabdotum.jpg Allium rhabdotum Stearn

Løget/roden er let rhizomagtig. Blade 4-5, aflangt-lancetformede, 15-20 cm lange og ca. 5 cm brede. Stænglen er 30-45 cm høj og ca. 1 cm i diam. Blomsterstanden er ca. 7 cm i diam., mangeblomstret og kugleformet med rosa blomster. Blomsterstilke er ca. 3 cm lange, bloster 6-6.5 mm langt og ca. 2 mm bredt, griffel ca. 3.5 mm lang og støvknapper ca. 2.5 mm.
Vokser i den alpine region i op til 2100 meters højde i Kurdistan og i Tyrkiet. Den er opkaldt efter missionæren og lægen Jacques Rhetoré.

Allium caspium er nærtstående.

Allium%20rhetoreanum2.jpg Allium rhetoreanum Nábelek

Løg er rundt, 1½-2½ cm i diam. Blade 1-4, er linieformede til lancetformede, 6-8 cm brede. Stænglen er 25-55 cm høj, 2-6 mm i diam. Blomsterstanden er kapselfrugtet og åben/løs med rosa blomster, der har grumsede midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, bloster er 6-8 mm langt, og støvknapper er purpurfarvede.
Hører hjemme i Chaudak-tau, Centralasien.

Allium caspium og A. baissunense er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium rhodanthum Vvedensky

Løg er ovalt-rundt, 8-12 mm x 7-12 mm. Blade 4, er trådformede, 6-22 cm lange og 1.5-2.3 mm brede. Stænglen er 15-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er fåblomstret og åben/løs med 10-20 let nikkende sart rosa klokkeblomster. Støvknapper er 1.2 mm og gule.
Er hjemmehørende i Grækenland på øen Rhodos, som navnet antyder. Den gror på udsatte steder og i enge og er næppe længevarende. Den blev opdaget så sent som i 1990.

Den er nærtstående til den anden Allium på Rhodos, Allium hirtovaginatum. Også A. callidiction, A. chalkii, A. cupani, A. greuteri, A. pentadactyle og A. peronianum er nærtstående.

Allium%20rhodiaceum.jpg Allium rhodiacum S. Brullo, P. Pavone & C. Salmeri

Løget er ægformet. Blade linieformede og 3-4 mm brede. Stænglen er ca. 30 cm høj. Blomsterstanden er fåblomstret med hængende rosalilla klokkeblomster.
Vokser på solstegte steder i flere Balkanlande.

Underarter:
Allium rhodopaeum ssp. turcicum Brullo, Guglielmo & Terrasi

Afviger bl.a. fra arten ved, at der er 4-6 blade, som er op til 2 mm brede og flade og smallere end arten. Blomstring i august-september. Vokser på tørre steder, mellem buske, i op til 400 meters højde.

Allium%20rhodopaeum.jpg Allium rhodopaeum Velen
Synonymer:
paniculatum ssp. villosulum (Halacsy) Stearn er synonym.

Løg er ovalt, 15-20 mm x 8-15 mm, med brunlige hinder. Blade 3-5, trådformede, næsten cylindriske, glatte. Stænglen er 12-15 cm høj, trind, spinkel, glat, opret, med blad-skeder ved grunden. Blomsterstanden er løst opbygget, fåblomstret med kun 6-10 hængende, grønlige klokkeblomster. Bloster 5.5-6.5 mm langt og støvknapper gullige. Blomstring i oktober-november.
Vokser på Peloponnes i provinsen Lakonias, Grækenland, hvor den gror i en meget stor blanding af småbuske, løgplanter og andre vilde planter, som er næsten tørketålende, da der kun falder 6-800 mm regn årligt til 2800 timers sol og stærk varme.

Allium callimischon, A. chamaespathum, A. chalkii, A. cupani, A. dilatatum, A. eivissanum,
A. hirtovaginatum, A. pentadactyli, A. rhodiacum
og A. tardans er nærtstående.

A. ritsii tilhører paniculatum group.

Allium%20ritsii.jpg Allium ritsii Latrou & Tzanoudakis

Løg er ægformet, ca. 2 cm i diam. og meget trævlet. Blade, er cylindriske og hule, 0.5-1.5 cm brede. Stænglen er 50-200 cm høj og kraftig, 1.7 cm i diam. Blomsterstanden, 2-7 cm i diam., er kugleformet, tæt- og mangeblomstret med hvidgrønne blomster, der har grønne midternerver. Bloster 4-4.5 mm langt. Støvknapper er violette. Blomstring maj-juli.
Vokser i sprækker på limstensklipper og ved vejsider i 1500 meters højde i Pamphylica mellem Cakirli og Antalya i Tyrkiet. Endemisk.
Den er opkaldt efter dr. Robert Mill, videnskabelig medarbejder på Flora of Turkey.

Allium hamriense er nærtstående.

Allium%20robertianum.jpg Allium robertianum Kollmann

Løg er ægformet, ret stort for størrelsen af planten. Blade er 1½-2 mm brede og meget længere end stænglen, der er spinkel og kun er 3-7 cm høj). 2/3 af stænglen er under jorden. Blomsterstanden er åben/løst opbygget med kun 5-12 næsten siddende rosapurpurfarvede blomster. Støvdragere er lidt kortere end bloster, som er 7-9 mm langt.
Vokser på gruset og bevægeligt sand ved John Day-floden i Oregon, USA.

Allium brandegei er nærtstående, men dennes løg er mindre. Også til A. parvum, som har smallere blade.

Allium%20robinsonii.jpg Allium robinsonii L.F. Henderson

Løget er næsten rundt, 10-12 mm i diam. Blade 2, er korte, ca. 1 mm brede. Stænglen er 15-20 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med ca. 10 rosa blomster. Støvdragere er 8-12 mm og bloster ca. 1 mm langt.
Vokser langs Rogue River i Oregon, USA.

Allium geyeri er nærtstående.

Allium%20roguense.jpg Allium roguense Peck

Løg er aflangt-ægformet med grå hinder. Blade er 1-2 cm brede. Stænglen er 30-40 cm høj. Blomsterstanden, ca. 1 cm i diam., er halvkugleformet og fåblomstret med hvide blomster. Bloster er 3-3.5 mm langt.
Stammer fra det nordøstlige Anatolien, Tyrkiet.
Har tidligere været anset som synonym med Allium scorodoprasum var. rotundum, men Flora of Turkey erklærer (1984) den nu som en selvstændig art.

Allium%20rollovii.jpg Allium rollovii Grossheim

Løget er rundt, 1.5-2.5 cm i diam. Blade, mange ret brede blågrønne, lancetformede og grundstillede. Stænglen er ca. 1 m høj, kraftig, én af Centralasiens høje Allium. Blomsterstanden, ca. 10 cm i diam, er en meget løst opbygget kugle med mange kønne purpur blomster med støvknapperne ragende langt ud af blomsterne, det som er med til at give et så elegant indtryk. Støvdragere er ulige lange, 3-9 gange længere end bloster, som er 7-10 mm langt. Støvknapper violette. Blomstring i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 1. juni, og blomstringen varer det meste af måneden ud.
Vokser på steder med sten og græs i op til 3500 meters højde i Bokhara, Centralasien.

Underarter:
Allium rosenbachianum ssp. kwakense
R.M. Fritsch – Højde 50-80 cm, rosa, Tadjikistan.

Allium aflatunense, A. giganteum, A. jesdianu, A. macleanii og A. taenipetalum er nærtstående.
’Nivea’ i handlen er en hvid sort.

Allium%20rosenbachianum.jpg Allium rosenbachianum Regel
Synonymer:
angustitepalum er synonym.

Løget er ovalt og ca. 3 cm i diam., Blade 5-9, er linieformede, furede, 20-45 cm lange og 10-20 mm brede. Stænglen er 10-100 cm høj og 3-10 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet med rosapurpur stjerneblomster. Blomsterstilke, 6-12, er ulige lange, støvknapper er rosaviolette.
Naturligt forekommende i Tadjikistan, Asien, fra Hissarbjerget, hvor den gror i 1200-2500 meters højde. En mindre form på ca. 60 cm i højden gror på skyggede steder i skove og langs vandløb, mens den større form gror i de nævnte højder i fuld sol.

Allium jesdianum og A. rosenbachianum er nærtstående.

Allium%20rosenorum.jpg Allium rosenorum R.M. Fritsch

Løget er ægformet-rundt med masser af yngleløg. Blade 2-4, er smalle, linieformede og grundstillede. Stænglen er ca. 50 cm høj. Blomsterstanden er en løst opbygget skærm med sart rosa stjerneblomster, men kun få, for foruden yngleløg har den masser af yngleknopper/bulbiller i blomsterstanden. Når de er modne, falder de brune til jorden, og 3. år kan de ”blomstre” med yngleknopper….
Støvknapper er gule. Blomstring maj-juni. Blomstrede 1. gang her i haven 1. juni, udgaven med yngleknopper. I løghandlen er det den samme vare, man får.

Varieteter:
Allium roseum var. complanatum.

Allium roseum var. odoratissimum: hvidlige, duftende blomster.

Allium roseum var. roseum. Hvis man er heldig at få fat i denne varietet, bliver det det samme som på foto: fine, sart rosa blomster, helt uden yngleknopper, men ikke i almindelig løghandel.

Allium cassium er nærtstående.

Allium%20roseum.jpg Allium roseum Linné
Synonymer:
africanum, ambiguum, amoenum, bulbiferum, bulbilliferum, carneum, cirrhosum, confer-tum, coloratum, eu-roseum, floriferum, grandiflorum, humile, illyricum, incarnatum, insulare, majale, obtusiflorum, pandataricum, permixtum, subalbidum, tenori, tourneuxii og velintinum er synonymer.

Løg er ægformet og solitært. Blade er glatte, grundstillede og talrige, 0.5-1 cm i diam. og 15-20 cm lange, lidt kortere end stængel, der er 15-35 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret halvkugle med hvide til rødlige blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 10-16 mm lange og bloster ca. 7 mm langt. Støvtråde er sort-purpur og lige så lange som bloster. Støvknapper er mørkt purpur. Blomstring i marts.
Vokser i Judæa ørken og i nærheden af Hebronbjerget i Israel.

Allium erdelii, A. orientale og A. vinicolor er nærtstående.

Allium%20rothii.jpg Allium rothii Zuccarini

Løg er ægformet, 0.8 cm i diam. Blade 3-4, er trådformede, 5 cm lange og ca. 4 mm brede. Stænglen er opret, glat med bladskeder til op på midten, 20-30 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, fåblomstret med 5-15 creme-hvidlige blomster. Støvdragere er ulige lange, 5-15 mm, bloster 5-6 mm x 1.5-1.8 mm. Støvknapper er gule, men bliver senere brunlige.
Hjemmehørende ved Malaga, Spanien. Endemisk. Men den er stadig kun kendt fra den oprindelige type (Herbariet i Lyon).

Allium moschatum, A. parviflorum og A. sellowianum er nærtstående.

Allium%20rouyi.jpg Allium rouyi Gautier

Løget er aflangt med rødbrune hinder. Blade 2-3, trinde, furede, ca. 1 mm brede og af nogenlunde samme længde som stængel, der er 20-25 cm høj. Blomsterstanden, 2.5-2.8 cm i diam., har små rødlige klokkeblomster i en halvkugleformet skærm. Støvdragere er 6-8 mm lange, bloster næsten af samme længde, 6 mm, og støvknapper er 2 mm og gule. Blomstrede her i haven 1. gang 5. juli. Sjov og ret længeblomstrende – dengang.
Stammer fra Nuristan i Afghanistan i 2-300 meters højde. Den er opkaldt efter John Forbes Royle, en kendt botaniker (1799-1858), som virkede i Østen, bl.a. Indien.

Allium%20roylei.jpg Allium roylei Stearn
Synonymer:
klotzchi, liliacinum og rubens er synonymer.

Løg er ægformet og enligt voksende, ca. 1 cm i diam. Blade 3-4, hule og 10-15 cm lange. Stænglen er 10-40 cm høj med glatte bladskeder op til ¼ af højden. Blomsterstanden, ca. 2 cm i diam., er næsten kugleformet med mange sart, sart rosa klokkeblomster, sjældnere hvide, med røde midternerver. Støvdragere er meget længere end de meget små klokkeformede blomster, griffel er kort, støvknapper er cremegule. Blomstring i maj. Blomstrede her i haven 1. gang fra 25. maj og 3 uger frem. Er 40-50 cm høj.
Stammer fra Vest Himalaya fra Kashmir til Kumaon, Punjab, vestpå til Ural og Kaukasus og i Sibirien i op til 1500 meters højde på tørre skråninger. Det er en vidt udbredt art i Sibirien på stenede skråninger. Løgene anvendes af de lokale bjergstammer i øst Indien.

Allium griffithianum, A. orientale, A. parviflorum og A. vescum er nærtstående.

Allium%20rubellum.jpg Allium rubellum Sieberstein & Marschall
Synonymer:
albanum, grandiflorum, leptophyllum, longisepalum, synthamanthum, tenue og vulcanicun er synonymer.

Løg i klynger med rhizomagtig rod, ½-1 cm bredt. Blade 5-6, trådformede, furede, 1-1½ mm brede og 20 cm lange. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam, er halvkugleformet med ret få rosaviolette blomster. De indre støvdrageres støvtråde har 2 lange sidespidser, der rager op over den mellemliggende gule støvknap. Bloster er 4-5 mm x 2-5 mm. Støvdragere er 8-12 mm lange, griffel fremstående. Blomstring juli-august.
Vokser på klipper og stenede skråninger i den tempererede zone i Kaukasus, Sibirien og Mongoliet.

Allium stelleranum er nærtstående.

Allium%20rubens.jpg Allium rubens Schrader & Willdenov
Synonymer:
liliaceum er synonym.

Løget er aflangt-ovalt. Blade er smalle, næsten trådformede og linieformede. Blomsterstanden er halvkugleformet med purpur blomster.

Forekommer i Dauphiné, Frankrig.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium rubrifolium Arvet-Touvet

Løg er ægformet og solitært, 0.5-1 cm i diam.
Blade 3-4, er næsten trinde, trådformede og hule, 2-5-15 cm lange og 2-5 mm brede. Det er en ren dværg på kun 5-7 cm., hvilket bedst forstås af det tørrede materiale. Blomsterstanden er kapselfrugtet og næsten kugleformet, 10-15 mm i diam, med 5-30 rødbrune vaseformede blomster, som har hvide midternerver. Bloster er ca. 4 mm langt, støvknapper er mørkt purpur.
Vokser på stenede steder på Kreta og i Portugal.

Varieteter:
Allium rubrovittatum var. gracillimum: 8-10 rosapurpur blomster, Kreta

Allium reuterianum er nærtstående.

Allium%20rubrovittatum%2C%20t%C3%B8rret.jpgAllium%20rubrovittatum.jpg Allium rubrovittatum Boissier & Heldreich
Synonymer:
occidentale og pruinatum er synonymer.

Løg er smalle og aflange. Arten ligner Allium xichuanense så meget i habitus, at de grønlige blomster er helt ens i en kugleformet blomsterstand. Løget afviger ved at være smalt og slankt, hvor det hos A. xichuanense er mere kompakt. Blade er bredere, 3-8 mm og linieformede, hvorimod de hos A. xichuanense er smalle og glatte. Højde 20-50 cm.
Stammer fra Ruo-er-gai, Szechuan, Kina, hvor den første gang blev opdaget i 1975. Gror i 3000 meters højde.

Allium chrysanthum er nærtstående.

Allium%20rude.jpg Allium rude Jie-mei Xu

Løg er rundt-ovalt, 0.5-1 cm i diam. Blade 1-2, linieformede, 5-10 mm brede og kortere end stængel, der er 20-40 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og halvkugleformet med rosaviolette stjerneblomster, der har mørkere midternerver. Bloster er 4-5 mm x 1-1.2 mm.
Hjemmehørende på Mt. Kalkan-Ata i det nordlige Tadjikistan, Asien. Blev opdaget i 1984.

Allium severtzovii er nærtstående.

Allium%20rudolfii.jpg Allium rudolfii I. Turakulov

Løget er ægformet-rundt og solitært, 10-20 mm x 7-17 mm. Blade er talrige, græsagtige og flade. Stænglen er 7-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er lidt hvælvet og åben/løs med 10-12 hvidlige blomster, der har grønlige midternerver. Støvknapper er 0.6-1 mm x 0.5-0.8 mm. Blomstring i december-januar.
Hjemsted Benghazi, Cyrenaica i staten Libyen i det nordlige Africa. Løgene spises af den stedlige befolkning, som så ofte, for alle arterne er spiselige, tænk bare på kepaløg, porre og purløg.

Allium roseum er nærtstående.

Allium%20ruhmerianum.jpg Allium ruhmerianum Ascherson ex Durrand & Barratte

Løget er rundt, 0.9-1.2 cm i diam., med brune hinder. Blade 3-5, glatte, næsten cylindriske til flade, 6-13 cm lange og 0.7-1 mm brede. Stænglen er solitær, opret, glat og 7-12 cm høj, med bladskeder til 1/3 af den ringe højde. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med lyst pink blomster, der har purpur til grønpurpur midternerver. Blomstring i maj.
Kun kendt fra én eneste population på øen Evoia, Det ægæiske Hav, nær Kaustos, Grækenland, hvor den blev opdaget i 2000.

Allium erythraeum og A. thessalicum er nærtstående.

Allium%20runemarkii.jpg Allium runemarkii Trigas & Tzanoudakis

Løg ægformet med yngleløg. Blade 3 til flere, furede, 1-4 mm brede og nogenlunde af samme længde som stænglen, der er 10-35 cm. Stængel er trind, og ofte med 2 eller flere fra samme løg. Blomsterstanden har 10-25 hvide blomster, der har rosa midternerver. Støvdragere er ca. dobbelt så lange som bloster, der er 5-7 mm langt, støvknapper er aflange. Blomstring i marts.
Vokser på sandet jord i det sydlige Texas, USA. Endemisk. Opkaldt efter Robert Runyon, der som den første opdagede den i 1945.

Allium elmendorfii og A. perdulce er nærtstående.

Allium%20runyonii.jpg Allium runyonii Ownbey

Løg ægformet, ca. 1 cm bredt. Blade 2, trådformede-linieformede, ru, ½-1 mm brede, meget kortere end stænglen, der er 25-40 cm høj med ru, sjældnere glatte bladskeder op til midten af højden. Blomsterstanden, uden yngleknopper, er en ret fåblomstret halvkugle med sart rosa eller næsten hvide blomster, der har en purpur midternerve. Støvdragere er næsten lige lange, 1½-2 gange længere end bloster, som er 5-6 mm langt, støvknapper violette, griffel fremstående. Blomstring august-september.
Vokser på stenede og sandede skråninger og klipper i Kaukasus og på Krim, desuden i Tyrkiet.

Allium paniculatum og A. saxatile er nærtstående.

Allium%20rupestre.jpg Allium rupestre Steven
Synonymer:
triste og tristissimum er synonymer.

Løget er aflangt-ovalt og meget trævlet, 1.5-3 cm x 3 mm. Blade 2-3, trådformede, fine, flade og kun godt 1 mm brede. Stænglen er 15-25 cm høj og ca. 1mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet med oprette, vaseformede rosaviolette blomster med mørkere midternerver.
Hjemsted i Burjatia-staten, øst for Baikalsøen i Sibirien, hvor den vokser ved Bargusin floden og i dale med engkarakter, desuden i småsten og klipper. Den betragtes som endemisk.

Allium splendens er nærtstående.

Allium%20rupestristepposum.jpg Allium rupestristepposum N. Friesen

Løg er ægformet, ca. 1 cm i diam. Blade er smalt linieformede, ca. 1mm brede.
Blomsterstanden er ca. 1-2 cm i diam. med 20-50 sart rosa blomster med purpur midternerver. Bloster er ca. 3 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring i maj.
Vokser i 2000 meters højde på Mt. Kneisse, Tunis, Nordafrika, i Syd Anatolien, Tyrkiet samt på nærliggende øer, i krat, tørre steder, stenede steder i 150-2000 meters højde. Libanon-formen er kun 10-20 cm høj, så den skulle måske henregnes som en subsp.
Stænglen er 30-75 cm høj, spinkel, hul og med bladskeder til ca. halvdelen af højden.

Allium%20rupicolum.jpg Allium rupicolum Boissier ex Mouterde

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License