Allium S

Løg ovalt-aflangt, 1½-2 cm i diam. Blade 3-4, halvcylindriske, furede, hule, 1-2 mm brede, kortere end stængel, som er 25-60 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret, halv- til helkugleformet, 2½-4 cm i diam. med grønlige eller hvidlige blomster. Støvdragere er 3-5 gange længere end bloster, som er 3-4 mm langt Griffel er fremstående. Blomstring i maj.
Hjemmehørende i syd Rusland, Sibirien og Turkestan i ørkener.

Allium guttatum er nærtstående.

Allium%20sabulosum.jpg Allium sabulosum Steven
Synonymer:
lessingii er synonym.

Løg er ægformet og ca. 1 cm i diam. Blade 2-3, er cylindriske, hule og 0.8-1.7 mm brede. Stænglen er 12-15 cm høj, med bladskeder til 1/3 af højden. Blomsterstanden er halvkugle-formet, mange- og tætblomstret med hvide klokkeblomster, som har purpur midternerver. Støvdragere er 10 mm lange, bloster er ca. 8 mm x 3 mm. Støvknapper er 1.7 mm og gule.
Hører hjemme i Afghanistan i Sabzak-bjergene, hvor den gror i op til 2000 meters højde.

Allium brachteolatum, A. fibrosum og A. lamondiae er nærtstående.

Allium%20sabzakense.jpg Allium sabzakense Wendelbo

Løget er rundagtigt-kantet, omkranset ret hurtigt af 5-10 sideløg/yngleløg til formering. Blade er smalt runde, hule og kortere end stænglen, der kan variere mellem 15 og 100 cm. De hindeagtige svøbblade er kortere end den kugleformede blomsterstand med rosa eller hvidlige blomster.
Stammer fra Egypten og Tyrkiet.

Allium artemisietorum og A. scabriflorum er nærtstående.

Allium%20salota.jpg Allium salota J. Dostal

Løg 1.5-3 cm i diam med sideløg. Blade 6-9, er op til 40 cm lange og ca. 2.5 cm brede. Stænglen er 45-90 cm høj og kraftig. Blomsterstanden er en tætblomstret, uregelmæssig kugle med forlænget hylsterblad. I mange år har beskrivelsen været på serbo-kroatisk, og selv om der nu for selve arten også er tekst på engelsk, melder beskrivelsen stadig ikke noget om farven. Den blomstrer i juni-juli og vokser på klipper og stenede steder ved kyststrækninger i nærheden af Makaska, Dalmatien, Jugoslavien. Dér blev den opdaget 1. gang i 1975, beskrevet i 1989, senere fundet andre steder.

forma: de 3 forma er på serbo-kroatisk og har samme author, Radic:

Allium salsuginis f. piscatorum

Allium%20salsuginis%20f%20salsuginis.jpg

Allium salsuginis f. salsuginis

Allium%20salsuginis%20f%20spiritus-procellarum.jpg

Allium salsuginis f. spiritus-procellarum

Allium%20salsuginis.jpg Allium salsuginis Radic

Løget er smalt, rhizomagtigt og klyngedannende, 3-3.5 mm x 4-6 mm. Stænglen er trind og 35-30 cm høj, med bladskeder et lille stykke op ad stænglen. Blomsterstanden er fåblomstret med 14-18 sart syrenfarvede eller sart rosa klokkeblomster. Bloster er 4-5 mm langt. Blomstring i september.
Vokser på kalkklipper i Daghestan, tidl. USSR.

Allium daghestanicum er nærtstående.

Allium%20salthyricum.jpg Allium salthynicum Tscholokashvili

Løg ovalt, 1.5 cm x 1-2 cm. Blade 4-5, trådformede, glatte, 1-10 cm lange og 1-1.5 mm brede. Stænglen er 10-15 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med ret få, smalle, hvide klokkeblomster, der har brunlige midternerver. Støvknapper er gullige. Blomstring juni-juli.
Vokser på øen Samothraca, Det ægæiske Øhav, Grækenland i en højde af ca. 300 meter.

Allium%20samothracicum.jpg Allium samothracicum Tzanoudakis, Strid & Kit Tan

Løget er aflangt og rhizomagtigt, 1.5-4 cm langt og 5-9 mm bredt. Blade 2-5, er flade, furede og 1-2 mm brede. Stænglen er 15-30 cm høj og trind. Blomsterstanden er åben/løst opbygget med 7-20 purpurviolette klokkeblomster. Bloster 4.5-6 mm langt. Blomstring i august.
Vokser på skiferlags skråninger ved Samurfloden, Daghestan, tidl. USSR.

Allium mirzajevii fra det samme område er nærtstående, men er bl.a. mindre.

Allium%20samurense.jpg Allium samurense Tscholokashvili

Løg er aflangt-ovalt, 15-20 mm i diam. Blad solitært, 1-2 mm bredt, furet, grundstillet og kortere end stængel, der er ca. 40 cm høj og temmelig spinkel. Blomsterstanden er tætblomstret med 50-80 lysrosa vaseformede blomster med mørkere midternerver. Bloster
ca. 5 mm langt, støvknapper er sandfarvede/sart lysegule. Dyrkes i dyb, kølig jord på en vestskråning. Det er en attraktiv plante, som er ret sjælden i kultur.
Vokser på skyggede bakkesider i Sierra Nevada, fra Shasta til Mariposa, Californien, USA.
Varieteter:

Varieteter:
Allium sanbornii var. congdomii (inactum): Blade og stængel af samme længde. Blomster hvide eller rosa. Bloster 5-7 mm langt, støvknapper er purpur. Blomstring maj-juni. Mariposa, Californien, USA.

Allium%20sanbornii.jpg Allium sanbornii Wood

Løg er aflangt, 1-1.8 cm i diam. Blade 2-4, er flade og 2.5-4 mm brede. Stænglen er 30-65 cm høj med bladskeder langt op ad højden. Blomsterstanden, 2-5 cm i diam., er kugleformet og ret åben med bredt klokkeformede hvide blomster, der har grønne midternerver. Bloster er 2.2-5 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Vokser på limstens klipper og i klippesprækker i 10-300 meters højde, Tyrkiet. Endemisk.

Underarter:

Allium bourgeaui ssp. bourgeaui og A. guttatum ssp. sardoum er nærtstående.

Allium%20sandrasicum.jpg Allium sandrasicum Kollmann, N. Özhatay & Bothmer

Løg aflangt-smalt ægformet, ca. 1 cm langt. Blade trådformede og hule. Stænglen er 10-20 cm høj, spinkel og næsten hul. Blomster-standen er en tæt kugle med blålige blomster. Bloster ca. 5 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring i juni-juli.
Vokser ved Jebel Sannine, Libanon, i ca. 1800 meters højde og i dybmuldet jord på de sydlige skråninger på Mt. Harmon i ca. 1900 meters højde, hvor den bliver dækket af sne om vinteren.

Allium%20sannineum.jpg Allium sannineum Gombault

Løget er rundt, solitært, 1-3½ cm i diam. Blade 2-5, er flade, blågrønne, 1½-3½ cm brede og 10-25 cm lange. Stænglen er 35-85 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet med hvidlige blomster, der har grønne midternerver. Bloster er 4-5 mm langt.
Vokser i bjergene Kerghiz Ala-ta, tidl. USSR.
Allium severtzovii er nærtstående, men dennes blade er 5-20 mm brede, og blomsterne er rosa med grønne midternerver.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium saposhnikovii Nikitina

Løget er sammentrykt-rundt, ca. 2 cm i diam., med gråbrune hinder. Blade 4-7, er linieformede og ret smalle i sammenligning med flere andre iranske Allium-arter. Stænglen er 30-50 cm høj, grøn, med rødligt skær ved basis. Blomsterstanden er halvkugleformet, 8 cm i diam., med oprette stjerneblomster med mørk midte i den gullige blomst, men falmer til sidst til ensfarvet. Bloster 2-3 mm langt, støvknapper er enten gule eller brunlige, 1 mm brede.
Hjemmehørende i Irans provins, Kurdestan, hvor den gror i 800-2100 meters højde. Blev opdaget i 2000-tallet.
Tilhører nigrum-group.

Allium asclepiadeum, A. minutiflorum, A. noëanum og A. orientale er nærtstående.

Allium%20saralicum.jpg Allium saralicum R.M. Fritsch

Løget er næsten rundt, 1½-2 cm i diam. Blade 1-2, er linieformede, 7-15 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet og mangeblomstret ret åben halvkugle med rosalilla blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er ulige lange, 1-2 cm og bloster er 5-6 mm langt.
Vokser på skyggede steder i den mellemste bjergzone i Sarawscan-dalen i Turkestan.

Allium%20sarawschanicum%20%5C%27Bright%20Boy%5C%27.jpg

'Bright Boy' er en nyere sort.

Allium%20sarawschanicum.jpg Allium sarawschanicum Regel
Synonymer:
ecornutum og pseudosarawschanicum er synonymer

Hvidløget er en ældgammel kulturplante, helt tilbage ”fra før vor tid”, som stammer fra Vestasiens stepper. Hvidløg er den næringsrigeste af alle køkkenurter, 1300 kalorier pr. kg, og mere æggehvideholdig end grønærter. Dyrkes især i sydlige og østlige lande, hvor den også indgår i folkemedicinen mod bronchitis, hoste og meget andet.
Alle blade er grundstillede, skønt det ofte ser ud, som om nogle udgår fra stænglen. Dette skyldes, at bladene har en lang omsluttende skede. Det runde løg består af et moderløg, omgivet af et antal yngleløg. De langstænglede rødlig-hvide eller grønlige blomster sidder i en skærmlignende blomsterstand, der delvis er omgivet af et langt svøbblad. Støvdragere er kortere end bloster.
Plantens karakteristiske lugt skyldes indhold af organiske svovlforbindelser, hvilket er tydeligst for indførte hvidløg. Prøv at lægge nogle af disse fed hvidløg om foråret, og når de bliver høstet senere på sommeren, vil man opdage, at smagen/lugten er meget lidt fremtrædende, slet ikke som de oprindelige, men de kan sagtens bruges.
Den græske historiker, Herodot, beretter, at der ved opførslen af Cheopspyramiden blev indkøbt rødløg, hvidløg og ræddiker for den enorme sum af 1600 sølvtalenter, men den blev jo også brugt som lægeplante. Allerede de gamle babylonere anvendte den, ca. 3000 år f. Kr.

Varieteter:

Allium%20sativum%20v%20ophioscordon.jpg

Allium sativum var. ophioscordon, slangeløg, på grund af den snoede stængel.

Allium%20sat%20v%20pekinense.jpg

Allium sativum var. pekinense, Peking-hvidløg, er en varietet, som afviger ved at have bredere blade.

Allium sativum var. sagittatum: blade er smalle, bulbiller.
Allium sativum var. vulgare.

Underarter:
Allium sativum ssp. asiae-mediae: 1-årig, blade smalle. Tyrkiet, Asien, Indien.

Allium sativum ssp. sativum: 1-årig, blade brede. Middelhavslandene.

Allium scorodoprasum er nærtstående.

Allium%20sativumF.jpg Allium sativum Linné
Synonymer:
arenarium, controversum, masculum og subrotundum er synonymer.

Løg er ægformet, 12-15 mm x 10-12 mm med sorte hinder. Blade 5-6, flade eller næsten trådformede, 25 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 45-55 cm høj, glat, opret, med bladskeder op til ca. halvdelen af højden. Blomsterstanden er løst opbygget med 20-25 lyst pink til pinkpurpur klokkeblomster med brunlige midternerver. Bloster 6-7 mm langt og støvknapper hvide. Blomstring september-november.
Vokser på fugtige steder og saltenge i Tyrrheniske område, Italien, hvor Parlatore beskrev den i 1852. I 1994 har de 4 autorer revideret arten, bl.a. noget med kromosomtallene.

Allium dentiferum og A. tardans er nærtstående.

A. savii tilhører paniculatum group.

Allium%20savii.jpg Allium savii (Parlatore) Brullo, Pavone, Salmeri & Scrugli

Løg i klynger, ægformet-koniske, ¾-1 cm i diam. Blade 5-7, trådformede, glatte eller ru, ½-1 mm brede og kortere end stængel, der er 15-20 cm høj, med bladskeder ved grunden eller op til 1/4 af højden. Blomsterstanden er halvkugleformet med 9-15 gammelrosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere lige lange, ca. 1½ gange længere end bloster, som er 4-5 mm langt, griffel fremstående, støvknapper er lidt mørkere gammelrosa. Blomstring september, hvilket er en fordel, for den kønne, formeringsivrige plante kan så ikke nå at få modent frø, hvorimod den sætter masser af yngleløg, hvilket er mere civiliseret.
Vokser på klipper, stenede skråninger og på stepper på Krim, i Kaukasus og nabostater. Det er en rigtig lille skønhed, som blomstrer længe, 3-4 uger. Bortset fra farven ligner den A. cyaneum i habitus. Blomstrede her i haven 1. gang 8. september.

Allium albidum er nærtstående.

Allium%20saxatile.jpg Allium saxatile Bieberstein
Synonymer:
caucason, globosum, graminifolium, marschlianum, moschatum, moly, ochroleucum, odorum, paniculatum, rubellum, ruprechtii, sordidum, sauveolens, szurulense og tauricum er synonymer.

Løget er lille og ægformet. Blade 4, op til 30 cm lange og 12 mm brede og flade. Stænglen er 40-80 cm høj, med bladskeder op til ca. halvdelen af højden. Blomsterstanden 3-5 cm i diam, er kugleformet, mangeblomstret med hvidlige blomster. Støvdragere er op til 25 mm og ulige lange, støvknapper er lysegule.
Stammer fra sydvest Frankrig. Er måske en naturaliseret art af usikker oprindelse (Flora Europaea).

Allium%20scaberrimum.jpg Allium scaberrimum Serres

Løg er ægformet, 0.7-1 cm i diam. Blade er korte, linieformede, trådformede og 1-1½ mm brede. Stænglen er 10-25 cm høj og spinkel. Blomsterstanden, 0.7-1.5 cm i diam., er kapselfrugtet, tæt og kugleformet med blå eller blåviolette blomster. Bloster er ca. 5 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Hører hjemme i Cappadocien i Tyrkiet og i Israel på Artemisia-stepper, sandstens skråninger, markskel og på kalkholdig og sandet jord i 700-1700 meters højde.

Allium hierochuntinum er nærtstående.

Allium%20scabriflorum.jpg Allium scabriflorum Boissier

Løg aflangt-cylindrisk, ca. 1 cm bredt med brune hinder, voksende i klynger. Blade 5-6, linieformede og ca. 6 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj, ru og opret. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, mangeblomstret, skrøbelig og lidt åben halvkugle med gullige klokkeblomster. Støvdragere er 10 mm lange og bloster 4-6 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i maj-juni.
Stammer fra Nord Iran, Tashkent og andre asiatiske lande på grusede skråninger i den lavere bjergzone.

Allium cepa, A. pogonotepalum og A. trachyscordum er nærtstående.

Allium%20scabriscapum.jpg Allium scabriscapum Boissier & Kotschy
Synonymer:
antonii er synonym.

Løg rundt, 1-1½ cm i diam. og solitært. Blade 1-2, linie-og lancetformede, flade og 1-3 cm brede. Stænglen er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, halvkugle- til helkugleformet med rosa blomster, der har mørkere midternerver, og som springer uens ud. Støvdragere er ulige lange, 1-1½ cm lange og bloster 8-10 mm langt.
Hjemmehørende i Alajico, Pamir-Alaj-bjergene, i tidl. USSR.

Allium fetisovii er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium schachimardanicum Vvedensky

Løg er ægformet,1-1.5 cm i diam. Blade er trådformede og hule, knapt 1½ mm brede og kortere end stængel, der er 20-35 cm høj. Blomsterstanden er en tæt- og mangeblomstret kugle med hvidlige, smalle klokkeblomster. Blosteret er ca. 3 mm langt og støvdragere hvide. Blomstring i maj.
Hjemsted Libanon, hvor den gror på stenede steder i ca. 1500 meters højde, desuden i Tyrkiet, Iran og Syrien.

Allium guttatum er nærtstående.

Allium%20schergianum.jpg Allium schergianum Boissier

Løg er solitært, smalt konisk-cylindrisk, 6-8 cm langt og 0.5-1 cm bredt. Blade 3-6, næsten cylindriske, furede og 1-2 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj, bar og glat. Blomsterstanden er mangeblomstret og halvkugleformet med smudsig hvide blomster med rosa skær. Bloster er 4-5 mm x 1-1,5 mm.
Hører hjemme i provinsen Tuva i det sydlige Sibirien ikke langt fra Mongoliet, hvor den blev opdaget af K. Sobolevskaya.

Allium leucocephalum er nærtstående.

Allium%20schischkinii.bmp Allium schischkinii Sobolevskaja

Løg er solitært, smalt konisk-cylindrisk, 6-8 cm langt og 0.5-1 cm bredt. Blade 3-6, næsten cylindriske, furede og 1-2 mm brede. Stænglen er 30-50 cm høj, bar og glat. Blomsterstanden er mangeblomstret og halvkugleformet med smudsig hvide blomster med rosa skær. Bloster er 4-5 mm x 1-1,5 mm.
Hører hjemme i provinsen Tuva i det sydlige Sibirien ikke langt fra Mongoliet, hvor den blev opdaget af K. Sobolevskaya.

Allium leucocephalum er nærtstående.

Allium%20leucocephalum2.jpg Allium schischkinii Sobolevskaja

Løg er smalle og aflange, 1-1.5 cm i diam. Blade 1-2, er hule og glatte. Stænglen er 30-60 cm høj, trind, hul, med bladskeder op til 1/3-½ af højden. Blomsterstanden er mangeblomstret og halvkugleformet, 4-6.5 cm i diam. med purpurfarvede eller rosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere er 18-25 cm lange, og bloster 6-7 mm langt, og støvknapper er brunlige. Blomstring maj-juni.
Stammer fra Beira i Portugal, hvor den gror ved flodbredder.

Allium%20schmitzii.jpg Allium schmitzii Coutinho

Løg er ægformet-rundt. Blade 2, er smalt linieformede, flade, furede og 2-3 mm brede, lidt kortere end stænglen, der er 15-40 cm høj med glatte bladskeder op til 1/3-½ af længden. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet med ret mange rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, 1½ gange længere end bloster, som er 6-7 mm langt, støvknapper er 0.7 mm og gule. Blomstring i juli-august. Blomstrede 1. gang her i haven 15. juni.
Stammer fra Vernoje, Turkestan, og i Afghanistan, hvor den gror på stenede skråninger i den alpine og subalpine zone.

Allium schoenoprasum er nærtstående. Den har tidligere været anset som synonym med A. schoenoprasum, men Jie-mei Xu, Kina, erklærer den nu for en selvstændig art.

Allium%20schoenoprasoides.jpg Allium schoenoprasoides Regel
Synonymer:
sairamense er synonym.

Purløg er vores kendte krydderløg til husholdningen, Det er en meget gammel kulturplante, som stammer fra Mellemeuropa. Men den findes også vildt her i Norden, bl.a på Øland, Sverige, endog i flere racer/-varieteter. Løget er det kendte, smalle purløgs-løg, som vokser i klynger i haven. Bladene er dem, vi bruger, de er hule og bliver f.eks. klippet på æggemad. Stænglen er 8-30 cm høj. Blomsterne, hvis man ikke får klippet rent, er rødviolette i en lille 2 cm’s kugleformet blomsterstand. Støvknapper er lysegrå. Blomstring juni-juli. Purløg er rig på både A og C-vitamin. Blomstrer her i haven først i juni.
Vokser vildt i Asien på enge og i floddale.

Varieteter:

Allium schoenoprasum var. alpinum: 10-15 cm, spinklere end arten. Juli.

Allium schoenoprasum var. alvarense: 5-10 cm, gror både i vand og på det tørre Alvaret, Øland, Sverige. Bliver dobbelt så høj i haven.
Knopper mørkt rødviolette. ’Alba’, 20 cm. Støvknapper er grå.

Allium%20sch%20v%20buhseanum.jpg

Allium schoenoprasum var. buhseanum
(Regel) Boissier
Løg ovalt, 2.0 x 0.5 cm, blade 1-2, 1-2 mm brede og 10-15 cm lange. Stængel ca. 30 cm høj. Blomsterstand ca. 3 cm i diam. med tætte pinklilla blomster. Blomstring juni-aug. Træffes fra Europa og østover til Sibirien.

Allium schoenoprasum var. foliosum.

Allium schoenoprasum var. gotlandicum, 15 cm, gråviolet. Blomstrer her i haven stadig efter mange år med samme højde.

Allium schoenoprasum var. intermedium. Sandsynligvis en krydsning mellem
A. ledebourianum og A. schoenoprasum.

Allium%20schoenoprasum%20v%20orosiae%20t%C3%B8rret.jpg

Allium schoenoprasum var. orosiae (2n = 32)
P. Montserrat – 5-15 cm, ligner ellers arten meget, dog er blomster lysere og bloster mindre. Provinsen Huesca, Spanien, i nærheden af Santa Orosia. Artens kromosomtal er (2 n = 16)

Allium schoenoprasum var. pumilum, 10 cm, rosa, Vest Sibirien.

Allium schoenoprasum var. scaberrinum Regel

Allium schoenoprasum var. sibiricum ligner arten fuldstændig, men kan blive op til 60 cm høj. Vokser ved kyster i Nordamerika og ved Ishavet.

Sorter:

width="200"px

Allium schoenoprasum
’Bode Pastel’, sart rosa, lille ½-kugle.
og
’Corsican White’, hvid.

Allium schoenoprasum ’Silver Chimes’, hvid.

Allium%20schoenoprasum.jpg Allium schoenoprasum Linné
Synonymer:
acutum, broteri, buhseanum, caespitosum, carneum, coleratum, euschoenoprasum, foliosum, glaucum, gredense, hegetweileri, karelinii, kesselringii, latioifolium, laurentianum, lusitanicum, montanum, palustre, punctulatum, pupurascens, raddeanum, reflexum, riparium, sativum, tenuifolium, vulgare og yezomanticola er synonymer.

Løg rundt, 2-3 cm i diam. Blade 4-8, store, op til 6 cm brede. Stænglen er 40-60 cm høj. Det er en usædvanlig plante med en mægtig stor blomsterstand, op til 49.5 cm i diam. med meget ulige lange støvdragere, fra 4 til 20 cm lange, med op til 200 små rødviolette stjerneblomster. De inderste stjerner springer først ud, derefter de yderste, så man i nogle dage kan se ”stjerner over hele hovedet”. Støvknapper er strågule. Blomstring i juni-juli. Smuk og god til tørring. Blomstrede her i haven 1. gang omkring Sct. Hans.
Vokser i tung jord på sletter og i brede dale i Turkestan, Iran og Israel. Da den kommer fra så varme lande, er den svær at holde liv i, hverken i bed ude i haven, i højbed i haven
med vinterdækning, ved sydmuren eller tørt i drivhuset har i længden været nogen succes.

Allium%20schubertii%202.jpg Allium schubertii Zuccarini
Synonymer:
bucharicum er synonym

Løg er rundt og solitært, 1½-2 cm i diam. Blade 2, linie-lancetformede, glatte og 2-3 cm i diam. Stænglen er 25-55 cm høj og glat. Blomsterstanden er kapselfrugtet og kugle-formet med violette blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 3-4 gange længere end bloster, som er 6-7 mm langt, støvknapper er violette.
Vokser på sandede steder i Schugnan, Tadzhikistan, tidl. USSR, hvor den gror i op til 2000 meters højde.

Allium komorovii er nærtstående.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium schugnanicum Vvedensky

Skovløg er ægformet med en del bulbiller/yngleløg. Blade er flade og vintergrønne, 7-15 mm brede. Stænglen er 60-80 cm høj med bladskeder op til ca. midten. Blomsterstanden har ret store, runde bulbiller/yngleknopper og kun få purpurrøde blomster, der er omgivet af 1 eller 2 hylsterblade. Der er 2 slags støvdragere, som også hos A. vineale. Blomstring juli-august . På grund af yngleknopper og yngleløg er det noget af et ukrudt, som altid kan klare sig. Brug den hellere i husholdningen.
Stammer fra Mellem- og Sydeuropa, Tyrkiet i skove og krat på muldjord. Lignende steder her i landet.

Varieteter:
Allium scorodoprasum var. ananthum: Forekommer i den sydlige del af Østrig, sjælden.

Allium scorodoprasum var. jajlae: 40-50 cm høj. Blomsterstanden som var. rotundum’s, men oval istf. rund, vinrøde blomster, der sidder så tæt, at de næsten ikke ses springe ud. Støvknapper er lysegule. Blomstrede her i haven 1. gang 29. juni.

Allium%20scorodoprasum%20v%20rotundum.jpg

Allium scorodoprasum var. rotundum: (tidl. selvstændig art). Løg ¼-2 cm i diam. Blade 3-4, flade, linieformede, 4-6 mm brede. Højde 20-50 cm. Blomsterstanden er kugleformet, mangeblomstret med purpurrøde blomster, bloster 5 mm. Blomstring i juli-aug. Vokser på marker og i vingårde i Mellem- og Sydeuropa.

Allium scorodoprasum var. waldsteinii:
(G. Don) Stearn: Højde 40-70 cm. Meget lidt forskel fra arten. Blomstring af mørkt purpur blomster i juni-juli. Kaukasus, Tyrkiet og Sydeuropa.

Allium ampeloprasum, A. commutatum, A. dregeanaum, A. gracilescens, A. guttatum, A. polyanthum A. rubellum og A. viparum er nærtstående.

Allium%20scorodoprasum.jpg Allium scorodoprasum Linné
Synonymer:
angustissimum, arenarium, baumannianum, cambesii, cilicium, contortum, descendens, dioclotianii, erectum, halleri, margaritaceum, melleum, multiflorum, neglectum, obscurum, pater-familias, persicum, planifolium, por-phyroprasum, preslianum, rotundifolium, rubicundum, rubellum, scabrifolium, scariosum, scorodoides, synnotia, synnotianum, trachyanthum, veronense, verrucosum, waldsteianum og waldsteinii er synonymer.

Løg er ægformet, ca. 2 cm langt. Blade 3-4, er grundstillede, smalle, linieformede, stærkt nervede og ca. 20 cm lange. Stænglen er 25-30 cm høj, stiv, trind og opret. Blomsterstanden er åben med kun 4-6 store klokkeformede, gule, grønnervede blomster (kun i den bulbile form), idet den normale blomsterstand indeholder mange flere blomster, så den næsten ligner A. moly, men er lidt lysere gul. Bloster er ca. 1 cm langt og støvdragere knapt så lange, støvknapper lysegule.
Hører hjemme i sydøst Europa på en varm og tør vokseplads. Set i Edinburgh botaniske have, hvor den blomstrede i juni.

Varieteter:
Allium scorzonerifolium var. xericiense: ingen yngleknopper.

Allium%20scorzonerifolium.jpg Allium scorzonerifolium Desfontaines ex De Candolle
Synonymer:
moly var. stramineum er synonym.

Løg er ægformede og solitære, 1½-2½ cm i diam. Blade 1-2, grundstillede, tykke og 4-15 mm brede. Stænglen er kun 3-10 cm (høj)og hul, ca. 4 cm i diam. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, 3-4½ cm i diam. med hvide blomster, der har purpur midternerver. Støvdragere er ca. 15 mm lange, bloster 5-5½ mm langt og støvknapper violette og ca. 1 cm. Blomstring i juli.
Den er meget karakteristisk og vanskelig at sammenligne med andre Allium, Af udseende ligner den mest Allium derderianum, men den har stive tepaler, mens de hos A. scotostemon er slappe. – Den blev opdaget i 1959 af Wendelbo, nær toppen af Kuh-e-Nezva i Elburz i Iran.

Allium%20scotostemon.jpg Allium scotostemon Wendelbo

Løget er ægformet med sorte eller brune hinder, 3/4-1½ cm i diam. Blade 3-4, trådformede, halvcylindriske, furede og på længde med stænglen, der er 10-20 cm høj, kraftig og med glatte bladskeder til op på midten af længden. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet med temmelig mange rosa-violette, grumset purpurnervede blomster. Støvdragere er lige lange, 4-6 gange længere end bloster, som er 3-3.5 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i maj.
Vokser på marmorerede jordlag, grusede skråninger i Central Asiens bjerge.

Allium%20scrobiculatum.jpg Allium scrobiculatum Vvedensky

Løg er aflangt-ovalt, 7-8 mm x 4-5 mm. Blade 3-4, er næsten cylindriske, 1-2 mm, Stænglen er 25-65 cm høj, med bladskeder op til ca. 1/3 af højden. Blomsterstanden er mangeblomstret, tæt- og halvkugleformet med hvidlige blomster, der har violette midternerver. Bloster er ca. 4 mm langt. Blomstring i juni.
Vokser på stepper ved Det sorte Hav, Ukraine, i provinsen Dnejepropetrovsk, hvor den blev opdaget 1. gang i 1932.

Allium regelianum er nærtstående.

Allium%20scyticum.jpg Allium scythicum I.G. Zoz

Løget er ægformet til næsten rundt. Blade linieformede. Stænglen er 9-15 cm høj og opret. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med hvide blomster, der har røde midternerver. Støvdragere er 6-8 mm lange og bloster 6-9 mm langt.
Stammer fra Argentina, Brasilien og Chile.

Allium%20sellovianum.jpg Allium sellovianum Regel

Løg 1 til flere med porrelignende rod, ¾-1 cm bredt. Blade 2-3, hule, 5-15 mm brede, kraftige og næsten lige så lange som stængel, der er 10-40 cm høj. Blomsterstanden er 3-4 cm i diam., næsten rund, kapselfrugtet, og tætblomstret med gule, til sidst rødlige klokkeblomster. Støvdragere ulige lange og af samme længde som bloster, der er 10-15 mm langt. Blomstring juni-juli.
Hører hjemme i Kashmir og nabostater på alpine enge. En meget yndig plante.

Varieteter:
Allium semenovii var. versicolor er en varietet med gule blomster, purpurnervet.

Allium%20semenovii.jpg Allium semenovii Regel
Synonymer:
flexum, tristylum og violaceum er synonymer.

Kantet løg har et aflangt løg med en trævlet, rhizomagtig rod. Blade er linieformede og 7-45 cm lange. Stænglen er ca. 40 cm høj. Blomsterstanden er kuglerund med violette blomster, men kan også variere fra rosa til purpur. Blomstring juni-august. Hårdfør.
Vokser på tør, gruset bund og i klipperevner i Mellem- og Sydeuropa.

Deles i 4 geografiske zoner:

montanum- den europæiske zone: oprette blade, 2-3 mm brede, vingeløs stængel
og normalt aflangt-lancetformede blosterafsnit.

Altai-Sayan-zonen: mere kortstammet med blade halvt så lange som stængel og normalt ægformede rosa-violet blosterafsnit.

senescens-baicalense-zonen: stærkere planter med seglformede blade, 5-10 mm brede, stængel ofte smalt vinget top og normalt aflangt lancetformede blosterafsnit. 30-60 cm høj.

Fjernøsten zonen: tilsyneladende svarende til A. spirale og A. glaucum med skrå spiral-formede blade, ca. lige så lange som den sædvanligvis smalt vingede stængel og ægformede blosterafsnit. Lysviolette blomster i kugleform, ca. 20 cm høj. Støvknapper gulbrune. Blomstring i august. Blomstrede her i haven 1. gang 18. august.

Underarter:
Allium senescens ssp. glaucum (Schrader) N. Friesen og Flora Sibireae erklærer i 1987 glaucum som en subsp.

Allium angulosum, A. montanum og A. narcissiflorum er nærtstående.

Allium%20senescens.jpg Allium senescens Linné
Synonymer:
acutangulicum, andersonii, angulosum var. minor, baicalense, calcareum, canescens, danubile. fallax, fallens, illyricum, kungii, lusitanicum, montanum, narcissiflorum, petraeum, longicaule, salesovii, saxicola, serotinum, sessiliflorum, spirale, spurium, subalatum, transsilvaticum, trisulcum er synonymer.

Løg ægformet, ¾-1 cm i diam. Blad(e) 1, sjældnere 2, er smalt linieformet, furet, blågrønt og spiralrullet, 2-3 mm bredt. Stænglen er 10-12 cm høj og spinkel med bladskeder til op på midten af højden. Blomsterstanden er halvkugleformet, åben med sart rosa blomster, der har purpurrøde midternerver. Støvdragere 3-4 gange længere end bloster, som er ca. 4 mm langt. Blomstring i maj.
Vokser på grusede skråninger i Karataubjergene, tidl. USSR. Endemisk.

Allium eugenii er nærtstående.

Allium%20sergei.jpg Allium sergii Vvedensky

Løg ægformet til halvrundt, 8-12 mm langt med mønstrede hinder. Blade 2-4, smalt konvekse, i spidsen næsten runde. Stænglen er 15-30 cm høj, trind og spinkel. Blomster-standen har 10-35 rosa blomster. Støvdragere er 6-15 mm lange, bloster er 8-11 mm x 3-5.5 mm, støvknapper er gule eller rødlige.
Vokser i tung ler på tørre bakker i 300-600 meters højde fra Butte til Merced i Californien, USA, i selskab med bl.a. Pinus sabiniana, Heteromeles arbutifolia, Quercus, Rhus diversisiloba og Dodecatheon hendersonii.

Allium amplectens og A. peninsulare er meget nærstående.

Allium%20serra.jpg Allium serra McNeal & Ownbey

Løget er rundt-ovalt, ca. 1 cm i diameter med gråbrune, mønstrede aftegninger. Blade 2-4, er smalt linieformede, nærmest trådformede, 1.5-3 mm brede og kortere end stængel, der er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er ret tæt og mangeblomstret med sart rosa til rosa blomster på 8-15 mm lange, spinkle blomsterstillke, 2 hylsterblade, bloster er 8 mm langt.
Vokser i tung jord i dale og småbjerge i Californien, USA.

Allium%20serratum.jpg Allium serratum A. Watson

Løget er aflangt, ca. 7 cm langt og 2-3 cm bredt. Blade 3-5, er linieformede og flade, ca. 10 cm lange og 2-3 mm brede. Stænglen er meget kortere og rager knapt oven over bladrosetten. Blomsterstanden har 8-15 hvide blomster, der er grønnervede. Bloster er 4-5 mm x 1.5 mm, støvdragere er hvide og ca. 2.5 mm lange, støvknapper er 1 mm.
Stammer fra provinsen Jujuy, Argentina, hvor den gror i ca. 4000 meters højde. Blev opdaget af Robert E. Fries, svensk botaniker, i 1901.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium sessile R. Fries

Løg aflangt-ovalt og klyngedannende, ½-¾ cm brede med gulbrune hinder. Blade 2, er grundstillede, glatte og af samme længde som den spinkle stængel, der er 5-10 cm (høj). Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med lysrosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 8-20 mm lange, bloster ca. 5 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring juni-juli.
Vokser i ørkener og stenede steder i fodbjergene i Songora, Kazakstan og Kirgizistan i Asien.

Allium%20setifolium.jpg Allium setifolium Schrenk

Løg er næsten rundt, 1-2 cm i diam. Blade, 2-3, er smalle, linie- og lancetformede, 20-40 cm lange og 10-35 mm brede. Stænglen er opret, 50-60 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet til næsten kugleformet, tæt- og mangeblomstret med skinnende rosa stjerneblomster på ca. 5 cm lange blomsterstilke. Støvknapper er gule med violette strejf.
Den gror i krat af valnød, Juglans regia, i ca. 1400 meters højde i Uzbekizistan, Asien, hvor den blev opdaget i klippesprækker i Tien-Shan-bjergene.

Allium seversowii er nærtstående.

Allium%20severtzovioides.jpg Allium severtzovioides R.M. Fritsch

Synonymer:
severtzovii Vvedensky er synonym.


Løg næsten rundt og 1-2 cm i diam. Blade 2-3, smalle og linieformede, 5-20 mm brede og 30-40 cm lange. Stænglen er 50-80 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og halvkugleformet med rosalilla blomster, der har violette midternerver. Støv-dragere er 10-15 mm lange og bloster 4-5 mm langt. Blomstring i juni.
Vokser på grusede skråninger i Tashkent og Turkestan, Asien.

Allium atropurpureum, A. costavaginatum, A. decipiens og A. rudolfii er nærtstående.

Allium%20sewertzovii.jpg Allium sewertzowii Regel

Løget er ægformet, solitært og 1½ cm i diam. Blade er 10-15 cm lange, linieformede og 5-8 mm brede. Stænglen er ca. 45 cm høj og glat, ca. 3 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, 4 cm i diam. med 60-80 rosaviolette eller purpur blomster. Støvdragere er trådformede og 7-9 mm lange, bloster 1-1.4 mm langt. Støvknapper er violette. Blomstring i juni.
Hører hjemme i Darnis Ashagi nord for Shatak i Kurdistan, Asien, og Tyrkiet i egekrat, på enge og på græsskråninger, i godt 2000 meters højde.

Allium decipiens er nærtstående.

Allium%20shatakiense(1).jpg Allium shatakiense K.H. Rechinger

Løget er næsten rundt, 10-15 mm, rhizom-agtigt liggende vandret som hos A. unifolium og formerer sig som denne ved at skyde trådlignende rhizomer ud. Blad(e) 1, er smalt, 15-30 mm langt. Stænglen er trind, succulentagtig, skør i frisk tilstand, 10-20 cm høj. Blomsterstanden indeholder 10-30 blomster, der er gullige eller mørkerøde med indvendig hvid bund, bloster 11-13 mm x 4-4.5 mm. Støvknapper er gule og ca. 1 mm.
Hjemmehørende og endemisk i det sydlige Sierra Nevada, Californien, USA, hvor den gror i godt 1000 meters højde. Den blev opdaget så sent som 1985 og er blevet lokaliseret i 6 små canyons i nærheden af hinanden på vestsiden og i 2 andre på østsiden. Den er opkaldt efter James R. Shevock.

Allium atrorubens og A. sanbornii er nærtstående.

Allium%20shevockii.jpg Allium shevockii McNeal

Løget er aflangt, 0.7-1 cm i diam. med sorte hinder. Blade 1-2, undertiden trind-trådfor-mede, kortere end stængel, som er 5-12 cm høj. Blomsterstanden, 1.5-2 cm i diam., er fåblomstret med 5-12 rosapurpur blomster. Støvdragere er ulige lange, bloster 3-4 mm langt. Blomstring i september. Blomstrede her i haven 1. gang omkring 15. juli, og blomstringen varer temmelig længe, et godt stykke ind i august.
Stammer fra det nordlige Syrien og nord og central Anatolien, Tyrkiet, hvor den gror i bjergene.

Allium frigidum og A. paniculatum er nærtstående.

Allium%20sibthorpianum.jpg Allium sibthorpianum Schultes
Synonymer:
montanum og smithii er synonymer.

Løget er ægformet-rundt, 1.5-3 cm stort. Blade 3-4, er grundstillede, slappe og ca. 5 cm brede. Stænglen er kraftig, mørkegrøn, helt uden blade op ad den godt 1 m høje stængel. I toppen sidder en blomsterstand med mange nikkende klokker, der er grønlige med brede rødlige midternerver og korte flødefarvede støvknapper. Hver enkelt klokke er ca. 2 cm bred. Efter afblomstringen svipper klokkerne op til lodret og bliver kegleformede. Formeres meget let ved frø, men det tager 5 år, inden løgene er store nok til at give blomsterdygtige planter. Statelig plante og variabel i udseende i det ret lange forløb i juni. Blomstrede her i haven 1. gang 8. juni. Det er en køn og aparte farvesammensætning.
Den er almindelig i løghandlen om efteråret, ofte som Nectaroscordum siculum, hvilket må anses for det rigtige navn nu. Allium’s kronblade støder op til hinanden i f.eks. stjerneform, mens de hos denne klokkeblomst overlapper hinanden lidt. Løg og blade har stærk hvidløgsduft, mens den tørrede blomsterstand er lugtløs.
Findes vildt i Syd Frankrig, Sicilien og Sardinien, Italien.

Varieteten bulgaricum har hvide eller strågule blomster, hvis man ellers kan få fat i den, for i handlen bliver det ofte den grønlige art, man får tag i. Ligner ellers fuldstændig arten. Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

Allium%20siculum.jpg Allium siculum Lindley
Synonymer:
dioscoridis og meliophilus er synonymer.

Løg er aflangt-ægformet, 0.8-1.2 cm i diam. Blade er 1.5-2 mm brede, næsten cylindriske og meget kortere end stænglen, der er 15-25 cm høj, rødlig med næsten siddende blade. Blomsterstanden, 1.2-2.5 cm i diam. er åben/løs og fåblomstret med rosa til purpur blomster med mørkere midternerver. Bloster 4-5 mm langt, og støvknapper er gule. Blomstring juli-august.
Vokser på enge, stepper og saltholdig jord sammen med Juncus, siv, i 900-1200 meters højde i provinsen Cappadocia og Eskiseher i Tyrkiet, hvor planter fra sidstnævnte sted har indre purpur løghinder. De danner tætte klynger og har ret smalle, trådformede blade og smallere bloster.

Allium olympicum er nærtstående.

Allium%20sieheanum.jpg Allium sieheanum (Haussknecht ex) Kollmann

Løget er aflangt-cylindrisk, smalt som et purløg. Blade 2-3, grundstillede, glatte, 7-10 cm lange og 2-3 mm brede. Stænglen er 7-15 cm høj og spinkel. Ligner A. beesianum meget, men blomsterne er mindre i en opret, tæt skærm med 6-15 kornblomstblå blomster. Støvdragere er næsten lige lange, bloster ca. 7 mm langt. Støvknapper er blå.
Vokser i op til 3000-3500 meters højde i Sikkim i det sydlige Tibet. De blålige blomster skelnes let fra andre Himalaya arter. Fra de 2 andre blåblomstrende fra Vest Kina, A. cyaneum afviger den i at have udragende støvdragere og fra A. beesianum i at have større blomster i en hængende skærm. Blomstrede her i haven 1. gang 10. august.

Allium%20sikkimense.jpg Allium sikkimense Baker
Synonymer:
kansuense og tibeticum er synonymer, kansunense har sivblade i mængde, men skal alligevel regnes som synonym. A. cyaneum var. brachystemon er synonym.

Løg ægformet, lille, sædvanligvis solitært. Blade 2, furede, 1-2 mm brede og dobbelt så lange som stænglen, der kun er ca. 5 cm (høj), endda regnet fra løget, så der kun er ca. 2 cm over jorden. Blomsterstanden er fåblomstret med 6-9 hvide blomster, som har grønlige eller rødlige midternerver. Støvdragere er ret kraftige og meget kortere end bloster, som er 5-9 mm langt, støvknapper er aflange og gullige eller purpurfarvede. Blomstring i juni-juli.
Vokser på gruset granitjord i bjerge i det vestlige Idaho, USA.
Allium aaseae er nærtstående, men den afviger ved at være større og ved at have klart rødlige blomster og en tidligere blomstring.

Allium%20simillimum.jpg Allium simillimum L.F. Henderson

Løg er ægformet-konisk, 2-2.5 cm i diam. med brune hinder. Blade 2, glatte og smalt linieformede, trinde, 15-20 cm lange og 2-3 mm brede. Stænglen er lille og kraftig, 6-10 cm høj, med bladskeder op på midten af stænglen. Blomsterstanden, 2-4 cm i diam., er halvkugleformet, kapselfrugtet og mangeblomstret med hvide blomster eller rosa med grønne midternerver. Bloster 6-7 mm langt, støvknapper er mørkebrune og langt fremstående. Blomstring i marts-maj.
Hjemmehørende i ørkener i Israel og Egypten i dybt sand. Den er ret sjælden.

Allium%20sinaiticum(1).jpg Allium sinaiticum Boissier

Løg aflangt-ægformet, 1-2 cm langt. Blade 3, trådformede, halvtrinde, meget kortere end stænglen, der er 10-25 cm høj og glat. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, flerblomstret, spredende og åben halvkugle med hvide klokkeblomster, der har grønbrune eller purpur midternerver. Støvdragere er ulige lange, 10-17 mm, bloster 5-6 mm langt, støvtråde længere end bloster, og støvknapper er purpur. Blomstring april-maj.
Vokser bl.a. på Sindjar-bjerget i Iraq og på stepper og ørkener i Negev, Gilead og Edom, desuden i Syrien, Iran og Saudi Arabien.
2 n = 16.

Allium%20sindjarense.jpg Allium sindjarense Boissier & Haussknecht ex Regel
Synonymer:
azaurenum er synonym.

Løget er ægformet-rundt, 1.5-2.5 cm i diam. og solitært. Blade 1 el. 2, linieformede, 7-15 mm brede og kortere end stængel, der er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er ½-kugleformet med hvide eller lyslilla blomster, som har grønlige midternerver. Blomstring i maj.
Vokser på skyggede steder i sand eller sandmuld i Sinkiang-provinsen ved Hou-cheng, Kina, i 1000-1300 meters højde. Den blev opdaget i 1959.
Arten er nærtstående til Allium decipiens, som den da også ligner meget i habitus. Dog er den en del kraftigere af vækst, selv om højden er nogenlunde den samme.

Allium%20singiangense.jpg Allium sinkiangense Wang & Tang

Løg er ægformet, 1.5-1.8 cm i diam. Blade 2-4, er flade og linieformede. Stænglen er 30-45 cm høj med bladskeder op på midten af længden. Blomsterstanden, 2½-3 cm i diam., er kugleformet med 30-40 sart rosa blomster med mørkere rosa midternerver. Støvdragere er næsten lige lange, bloster ca. 10 mm langt. Blomstring juni-juli.
Stammer fra Armenien og Tyrkiet, hvor den gror mellem store sten på fugtige enge i ca. 1300 meters højde.

Allium aucheri og A. erubescens er nærtstående.

Allium%20sintenisii.jpg Allium sintenisii Freyn

Løget/roden er smalt ægformet og meget trævlet med kraftige rødder, 1-1.5 cm i diam. Blade er 1.5-3 mm brede, og længden er af nogenlunde samme længde som stænglen, der er 20-55 cm høj. Blomsterstanden er kuglerund med purpurrøde blomster.
Vokser på skråninger i ca. 2800 meters højde i Chong-tien i Kinas Yunnan provins. Den blev opdaget i 1962.
Arten ligner meget efter Allium przewalskianum, men den afviger ved, at nogle af støvdragerne er længere end andre og ved, at den aflange rod er endnu mere trævlet.

Allium%20siphonanthum.jpg Allium siphonanthum Jie-mei Xu

Løget er næsten rundt, 1.5 cm i diam. Blade 3-4, er smalle og linieformede, 3-15 cm lange og 0.3-1 mm bredt. Stænglen er 10-30 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet og fåblomstret med 4-12 rosa blomster med mørkere midternerver. Støvdragere er ulige lange, 8-30 mm, bloster 5-6 mm langt, og støvknapper er sart lysegule. Blomstring i maj.
Hører hjemme på Sipyllisbjerget i Grækenland og ses også i den ægæiske region.

Allium desertorum, A. feinbergii og A. montanum er nærtstående.

Allium%20siphyleum.jpg Allium siphyleum Boissier
Synonymer:
exile er synonym.

Løg er aflangt-ægformet, ca. 13 mm langt. Blade 2, og 2-3 mm brede, meget længere end stænglen, der kun er 5-7 cm (høj) og meget kompakt, 1-2 mm i diam. Blomsterstanden har 10-20 rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 6-12 mm lange, bloster 7-10 mm langt. Blomstring i juni-juli. Blomstrede her i haven 1. gang 10. juni. Det er en rigtig lille skønhed, som godt kan blive 10 cm høj her i landet.
Vokser på stenede skråninger i nåletræs-skove i Siskiyou bjergene, USA., hvilket forklarer, at man gerne må placere den i stenpartiet godt blandet op med grus og småsten.

Allium%20siskiyouense.jpg Allium siskiyouense Ownbey

Løg, 0.8-1.4 cm i diam., er aflangt-ægformet. Blade 1-2, er hule og 0.4-1 mm brede. Stænglen er 6-15 cm høj og opret. Blomsterstanden er fåblomstret, 1.5-3 cm i diam., med rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 6-13 mm lange, bloster 3.5-4 mm langt, og støvknapper er gule. Blomstring i juni-juli.
Vokser på tørre, gipsholdige småbjerge i 1250-1450 meters højde i Tyrkiet.

Allium flavum ssp. tauricum og A. hymettium er nærtstående.

Allium%20sivasicum.jpg Allium sivasicum N. Özhatay & Kollmann

Løget er ovalt-rundt, 6-12 mm med papiragtige sorte hinder. Blade 1, undertiden 2, er trådformede. Stænglen er 20-35 cm høj, 2.5 cm i diam., opret, hul og glat. Blomster-standen indeholder smalt klokkeformede blomster, der er pink-violette med mørkere midternerver. Støvdragere er 5-8 mm lange, støvknapper er gule og ca. 1.5 mm.
Vokser på bjerget Alajici, Kirgizistan, Asien, på stenede skråninger.

Allium chodsha-bakirganicum og A. winklerianum er nærtstående.

Allium%20sochense.jpg Allium sochense R.M. Fritsch & U. Turakulov

Løget er ægformet, 0.5-1.5 cm og solitært. Blade smalle, linieformede, 1.5-3 mm brede og længere end stænglen, der er 12-20 cm høj.
Blomsterstanden er ret åben og fåblomstret med purpurrøde blomster. Blomstring i oktober-november.
Hører hjemme i Songpan i Kinas Szechuan-provins, hvor den gror i skove og krat i ca. 1600 meters højde. Den blev opdaget i 1937.

Allium plurifoliatum er nærtstående, men ligner ikke i udseende, derimod er dens blade smallere og flade. Bloster er ret ens hos begge arter, men arten her har blomsterstand med færre blomster.

Allium%20songpanicum.jpg Allium songpanicum Jie-mei Xu

Løg 2-5, er ægformede-koniske, 0.5-0.7 cm brede og 1.5-3 cm lange. Blade 3-6, smalt linieformede, ¾-2½ mm brede. Stænglen er 15-40 cm høj med bladskeder op til ca. 1/3 af længden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, flerblomstret og hvælvet, som navnet antyder, med blege grumset violette blomster med grumset brunlige midternerver. Støvdragere er ulige lange, dobbelt så lange som bloster, der er 8-12 mm langt.
Vokser på kridt i den miderste region i 1000-2000 meters højde i de sydlige Pamirbjerge, Tadjikistan, tidl. USSR.

Allium drepanophyllum, A. inconspicuum og A. inderiense er nærtstående.

Allium%20sordiflorum.jpg Allium sordidiflorum Vvedensky

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. med mørke-brune hinder. Blade 2 (3), er hule, flade, glatte og 2-3 mm brede og meget længere end stænglen, der er 10-20 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet, 2.5-4 cm i diam., med bredt klokkeformede hvide eller sart rosa blomster med purpur eller grønne midter-nerver. Bloster 4-5 mm langt. Blomstring i juni.
Vokser i Pinus- og Quercus skove og på klipper i Anatolien, Tyrkiet, i 1200-1700 meters højde. Endemisk.

Allium%20sosnovskyanum.jpg Allium sosnovskyanum Misczenko ex Grossheim

Løget er smalt, 5-10 mm i diam. med papiragtige hinder. Blade, 2-3, er hule og glatte. Stænglen er 10-20 cm høj. Blomster-standen er halv- til helkugleformet og lidt løst opbygget med sart hvidrosa klokkeblomster, der har purpur midternerver. Støvknapper er gule.
Er hjemmehørende i den vestlige del af Tien-Shan-bjergene, på bjerget Chathalensis, Central Asien, hvor den gror i knap 1000 meters højde. Den blev opdaget i 1997.

Allium ferganicum og A. pallasii er nærtstående.

Allium%20spathulatum.jpg Allium spathulatum Khassanov & R.M. Fritsch

Løg ægformet, uden yngleløg. Blade, flere fra hvert løg, er furede, 1-2 mm brede og kortere end stængel, der er 20-30 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med 10-15 rosa eller sart rosa blomster. Bloster er 5-6 mm langt og støvdragere lidt kortere.
Vokser i sort, sandet jord i Pinusskove ved Little River Canyon i Alabama, USA. Er vanskelig i kultur.
Den tilhører canadense-komplekset og ligner mest efter Allium canadense var. mobilense. Den afviger fra denne bl.a. i at have mere udspredte blomster. Den er også nærtstående til A. cuthbertii, men den har kun 2 blade pr. løg.

Allium%20speculae.jpg Allium speculae Ownbey & Aase

Purpurløg kaldes sådan pga. blomsternes farve. Løg er ovale med hvide eller gullige hinder. Blade 2-6, er smalle og linieformede. Stænglen er 50-70 cm høj med bladskeder et godt stykke op ad stænglen. Blomsterstanden er oval, næsten som et stort æg, med vinrøde, længevarende blomster. Blomstring i august, formeres let ved frø. Blomstrede her i haven 1. gang 25. juli.
På purpurløgs naturlige voksesteder i Sydeuropa forekommer det på tørre marker, på vinbjerge og mellem klipper, fra lavlandet og op til 2600 meters højde.

Varieteter:

Allium sphaerocephalon var. aegaeum (Heldreich & Halascy) (Karavokyrou & Tzanoudakis) ex Karavokyrou
Afviger fra arten ved bl.a. kortere og hul stængel, hule blade og en 1/1-kugleformet fåblomstret, purpur blomsterstand.

Allium%20sphaerocephalon%20v%20arvense.jpg

Allium sphaerocephalon var. arvense: hvidgrønne, grønnervede blomster, 20 cm høj. Støvknapper er vinrøde. Blomstrede her i haven 1. gang 25. august.

Allium sphaerocephalon var. durandoi (Batt. & Traub), Wilde-Duyfjes.
Løg næsten ægformet, 15-35 mm x 10-25mm med brunlige hinder. Bloster 4.5-6 mm. Vokser på bakker, stepper, på leret og sandet jord i Algier og Tunis. Juni-sep.

Allium sphaerocephalon var. pygmaeum: Løg enligt. 15-20 cm høj, blomster som arten, men mindre. Savoien, Frankrig.

Allium sphaerocephalon var. trachypus: rød, ofte purpur blomst. Peloponnes, Attica, Grækenland

Allium sphaerocephalon,
frimærke fra England

Allium%20sphaerocephalon.jpg Allium sphaerocephalon Linné
Synonymer:
aeolicum, aestivum,approximatum, atroviolaceum, borbasii, bosniacum, bulbiferum, carinatum, cornutum, densiflorum, descendens, deseglesii, eminens, eu-sphaerocephalum, gheradi, lineare, loscosii, macrocephalum, parviflorum, purpureum, regnieri, robustum, roseum, sphaerocephaloides, tenuiflorum, tenuifolium, typicum, veronese, vineale, viridialbum er synonymer.

Løg er rundt, 9-14 mm i diam. Blade 3-5, næsten cylindriske, ½-1 mm brede. Stænglen er 20-45 cm høj, med bladskeder op på midten af stænglen. Blomsterstanden er næsten rund, springende uens ud med 5-30 gule eller gullige blomster. Støvdragere er ulige lange, bloster 4-5 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring juni-juli.
Vokser på kalkholdig jordbund i nærheden af Artyrivka, tidl. USSR.

Allium%20sphaeropodum.jpg Allium sphaeropodum Klokov
Synonymer:
Stearn: flavum var. tauricum er synonym.

Løg er aflangt-elliptisk, 1-1½ cm langt og trævlet. Blade 3-11, cylindriske og hule, ca. 13 cm lange og spiralrullede. Det er kun unge blade, som er spiralrullede, senere retter de sig op. Der udgår 1-3 stængler fra løget, ca. 12 cm lange og 2 mm i diam. Blomster-standen er halv- til helkugleformet, 2.5-3 cm i diam. med mange klokkeformede hvidlige, grønbrunt nervede blomster på ca. 1 cm lange støvdragere. Bloster 6-6.5 mm langt, støvknapper ca. 1 mm lange og gule. Blomstring maj-juni.
Vokser i Afghanistan på tørre, stenede skråninger i op til 1500 meters højde.

Allium%20spirophyllum.jpg Allum spirophyllum Wendelbo

Løg er få på stedet eller solitære, cylindriske og rhizomagtige, ½-3/4 cm brede og 3-7 cm lange. Blade 3-4, er linieformede, flade, 3-5 mm brede og kortere end stængel, som er 15-40 cm høj. Blomsterstanden er temmelig tætblomstret og halvkugleformet med rosa blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere 3.5-4 mm lange, bloster 3-4 mm langt. Blomstring i juli-august.
Vokser på alpeenge og på stenede skråninger fra Japan til Sibirien. Spises af de lokale, som så ofte med diverse Allium-arter, enten lavet til pickles eller de små løg kogte.

Varieteter:

Allium splendens var. insulare: Kurilerne, opdaget i 1961, lysere blomster end den følgende.

Allium splendens var. kurilense: 10 cm, med 8-12 lillapurpur blomster. Bloster ca. 5 mm langt, støvknapper er orange. Blomstrede her i haven 1. gang så sent som midt i oktober og pga. af det sene tidspunkt særligt værdsat, så frømodning ikke finder sted. Ligner ikke arten meget.

Allium splendens var. prokhanovii: Løg ovalt, 10-12 mm i diam. Blade 10-15 mm x 3-4 mm. Stængel 40-50 cm høj. Blomsterstand en ½-kugle, 2.5-3 cm i diam. med rosa blomster. Vladivostok, Sibirien 1913.

Allium%20splendens.jpg Allium splendens Willdenov ex Roemer & Schultes

Løget/roden er rhizomagtig. Blade er flade og linieformede. Blomsterstanden har gule blomster. Støvknapper er gule og fremstående. Blomstring i juni-juli.
Vokser på sandede steder i Israel.

FOTO%20MANGLER(1).jpg Allium sprengeri Regel

Løg ægformet-aflangt, ¾ cm i diam., dækket med hårde, skællede hinder. Blade 2-3, trådformede og næsten lige så lange som stænglen, der er 15-25 cm høj, trind og hul. Blomsterstanden, 3-5 cm i diam., er lyst purpur, undertiden grønlig, men aldrig gul. Bloster 3.5-5 mm langt, støvdragere ulige lange og støvknapper 0.8 mm. Blomstring juni-juli. Både den rosa og den lysegrønne blomstrede her i haven 1. gang 3. august.
Vokser på tørre skråninger i de østlige Middelhavslande: Kaukasus, Syrien, Tyrkiet, Iran, Iraq og Israel.

Varieteter:
Allium stamineum var. alpinum: lille skærm, 1.5-2 cm i diam. og mindre blomster. Libanon.

Allium stamineum var. amphipulchellum: violette eller gullige blomster. Bloster 4-5-5 mm. Støvknapper gule. Pieria-bjerget, Ktenia, Grækenland i 1350-1750 meters højde.

Allium stamineum var. hymettium: skærm og støvdragere er kortere, de sidste mindre ulige lange. Damascus, Syrien.

Allium stamineum var. nigro-pedunculatum: sart rosa blomster, der er grønnervede. Støvdragere purpursorte.

Allium stamineum var. puberulum.

Underarter:
Allium stamineum ssp. decaisnei, gulgrøn til grågrøn, mørkere midternerver.

Allium stamineum ssp. stamineum, purpurrosa, mørknervede, sjældnere grønlige.

forma
Allium stamineum f. scabridula: Israel.

Allium kossoricum er nærtstående.

Allium%20stamineum.jpg Allium stamineum Boissier
Synonymer:
araraticum, effusum, fastigiatum og pallens er synonymer.

Løg er ægformet, solitært og 0.8-1.5 cm i diam. Blade 2-4, trådformede og næsten oprette, ca. 1 mm brede. Stænglen er 12-25 cm høj, glat og hul. Blomsterstanden, ca. 2 cm i diam., er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med lillarosa eller rosa blomster med mørkere el. hvide, el. grønne el. lilla midternerver. Støvdragere er 7-14 mm lange, bloster ca. 3 mm langt, støvknapper er gule. Blomstring i juli.
Vokser på sandede steder på Kimolo, én af de græske øer, og i Anatolien, Tyrkiet.

Flere af de ”gamle” arter er blevet revideret, fået lidt ændringer, men stort set passer den oprindelige beskrivelse stadig.

Varieteter og underarter:
Allium staticiforme var. flexuosum: mælkehvide blomster.

Allium staticiforme ssp. weissii: sart rosa blomster med purpur midternerver.

Allium guttatum er nærtstående.

Allium%20staticiforme%2Ct%C3%B8rret.jpgAllium%20staticiforme.jpg Allium staticiforme (Sibthorp & Smith) Brullo, Pavone & Salmeri
Synonymer:
erythraeum, phalereum og urvillei er synonymer.

Løg er 1-1.5 cm i diam., aflangt til rundt. Blade 1-3, næsten spiralrullede og 2-3 mm brede. Stænglen er 20-35 cm høj og opret. Blomsterstanden 1-2.5 cm i diam., er næsten kugleformet og tætblomstret med rødbrunlige blomster. Bloster er 2.5-4 mm langt, støv-dragere næsten 3 gange så lange, støvknapper er purpurfarvede. Blomstring i juli.
Vokser på klippefyldte bakker i 1600-1750 meters højde i Tyrkiet. Den er opkaldt efter professor W.T. Stearn, den velkendte engelske Allium-specialist.

Underart:
Allium stearnianum ssp. vanense Kollmann & Koyuncu

Løg er ægformede. Højde 20-35 cm, opret og blågrøn. Blade blågrønne, furede. Blomsterstand 1-2.5 cm i diam., hvid. Grøn- el. purpurnervet. Bloster 3-4 mm langt, støvknapper purpur. Blomstring juli på tørre, stenede skråninger i 2400-3200 meters højde i Tyrkiet.

Allium pustulosum er nærtstående. Noget lignende er A. guttatum var. rotundum.

Allium%20stearnianum.jpg Allium stearnianum Koyuncu, N. Özhatay & Kollmann

Løg næsten rundt og 1.5-2 cm i diam. Blade 4-5, er linieformede, 10-25 cm lange og 0.15 cm-0.25 cm brede. Stænglen er 45-80 cm høj og opret. Blomsterstanden, 3-5 cm i diam., er næsten rund og tæt med sart rosa eller hvidlige klokkeblomster. Bloster 4-4.5 mm x 1.5-2.5 mm, støvdragere 4-5-5 mm lange, støvknapper er gullige.

Stammer fra det østlige og sydlige Spanien. Blev opdaget i 1982 og er opkaldt efter dr. W.T. Stearn, England.

Allium%20stearnii.jpg Allium stearnii Pastor & Valdes

Løget er aflangt-ægformet med hvide hinder. Blade er smalle, grundstillede og ofte hule og bløde. Den stive, oprette 25-50 cm høje stængel bærer en skærm af 10-16 sart rosa blomster, hvor hver enkelt blomst har 3 bægerblade og 3 kronblade. Støvdragere er 15-25 mm lange, bloster ca. 5 mm langt, og støvknapper er gule. Blomstring i juli. Blomstrede her i haven 1. gang 2. august, og selv om den er så sart rosa, at den næsten ingen farve har, har den en særlig værdi, da den er hjemført som souvenir fra nærmest en losseplads, hvor der var mange af dem.
Stammer fra Nordamerika, hvor den gror på klippeskråninger og bakkekamme fra Ohio til Texas. Som mange andre vilde løg lugter den stærkt.

Allium%20stellatum.jpg Allium stellatum Fraser ex Ker-Gawler

Løg aflangt-ægformet og klyngedannende, ½-1 cm bredt. Blade 4-6, halvcylinderiske, furede, ¾-1½ cm brede og lidt kortere end stængel, der er 10-30 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden, 2-3 cm i diam., er en mangeblomstret og åben halvkugle med hvide blomster, ofte med rødligt skær. Støvdragere er 5-20 mm lange, bloster 4-6 mm langt, griffel fremstående, støvknapper er gule.

Vokser på skråninger i Sibirien, Mongoliet og det sydlige Rusland.

Varieteter og underarter:
Allium stellerianum var. acutisepalum.

Allium stellerianum ssp. tuvinicum, 15-20 cm høj, lysegule blomster, Mongoliet.

Allium albidum, A. fischeri og A. rubens er nærtstående.

Allium%20stellerianum.jpg Allium stellerianum Willdenov
Synonymer:
bisulcum, congestum, declinatum og deflexum er synonymer.

Løget er næsten rundt, 1.5-2 cm i diam. Blade bredt linieformede, 9-11 mm glatte og halvt så lange som stænglen, der er 15-45 cm høj og trind. Blomsterstanden, ca. 2.5 cm i diam., er kapselfrugtet, kugleformet og tætblomstret med purpurrøde til rosa blomster. Støvdragere er 8-12 mm lange, bloster ca. 4 mm langt, og støvknapper er brunlige. Blomstring i maj-juni.
Vokser i lerede bjerge i Tyrkiet i ca. 1300 meters højde. Den er kun kendt fra typebestemmelsen og derfor måske mystisk, da den tidligere har været anset som synonym med Allium guttatum, men Flora of Turkey erklærer (1984) den igen for selvstændig art.

Varieteter:
Allium stenopetalum var. pumilum.

Allium atropurpureum, A. chrysantherum og A. cyrilii er nærtstående.

Allium%20stenopetalum.jpg Allium stenopetalum Boissier & Kotschy

Løg er aflangt-ægformet. Blade er smalle og linieformede. Stænglen er 10-40 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er fler- til mangeblomstret, kapselfrugtet og halvkugleformet med rosa blomster, der har purpur midternerver. Bloster 5-6 mm langt.

Hjemmehørende i Songora ørkenen i Turkestan, Asien.

Allium delicatulum og A. griffithianum er nærtstående.

Allium%20stenophyllum.jpg Allium stenophyllum Regel

Løg 1-4, rhizomagtige med rødbrune hinder og kraftige rødder, ½-1½ cm brede og 2-5 cm lange. Blade 3-5, er smalt linieformede, ½-2½ mm brede. Stænglen er 15-50 cm høj, ved grunden med glatte bladskeder eller ru. Blomsterstanden er halvkugleformet med ret få grumset violette blomster. Støvdragere er ulige lange, dobbelt så lange som bloster, der er 8-12 mm langt, griffel ikke fremstående, og støvknapper er gule. Blomstring i maj.
Vokser på lerede og grusede skråninger i den lavere bjergzone i Pamirbjergene i Turkestan, tidl. USSR.

Allium inderiense og A. tenuicaule er nærtstående.

Allium%20stephanophorum.jpg Allium stephanophorum Vvedensky

Løg næsten rundt, 3-6 cm i diam. Blade 3-4, grundstillede, linieformede og 2-4 cm brede.
Stænglen er 50-150 cm høj og kraftig. Blomsterstanden er en kugle med talrige meget langstilkede, duftende rosalilla blomster. Støvdragere næsten lige lange, 3-6 gange længere end bloster, som er ca, 9 mm langt. Støvknapper er mørkere rosalilla. Blomstring maj-juni. Det er en flot og hårdfør plante, ca. 130 cm høj, som sjældent ses i haverne. Bladene visner hurtigt ned, næsten før blomstringen er helt færdig. Blomstrede her i haven 1. gang 3. juni.
Vokser på løse jordlagsskråninger i den mellemste bjergzone i Turkestan og Afghanistan.

Allium%20stipitatumF.jpgAllium%20stipitatum.jpg Allium stipitatum Regel

Løg er ægformet og solitært med rødbrune hinder. Blade er trådformede og furede og kortere end stænglen, en dværg på kun 4-10 cm. Blomsterstanden er 4-5 cm i diam., er en fåblomstret skærm med omkring 15-20 ret store rosa til violette klokkeblomster, der har purpur midternerver. Blomsterstilke er spinkle og ca. 10-25 mm lange, bloster klokkeformet og ca. 6 mm langt. Støvknapper er 1.5 mm og gule.
Vokser vildt i Afghanistan og Beluchistan i op til 2000 meters højde på tørre, stenede skråninger. Det er en køn lille ting, ikke mindst pga. de spiralrullede blade. Den er blevet indført til Europa i de senere år af Furse, Grey-Wilson og Hewer ekspeditionerne.

Allium borszczovii og A. oreophilum er nærtstående.

A. himalayense er synonym.

Allium%20stocksianum.jpg Allium stocksianum Boissier

Løg mere eller mindre ovalt med kraftigt rhizom og voksende i klynger. Blade 3-5, konkav-konvex, smalle, 1-2 mm brede, kortere eller af samme længde som stænglen, der er 10-30 cm høj. Blomsterstanden har sart rosa klokkeblomster med mørkere røde midternerver. Der dannes bulbiller. Støvdragere er 2-3 gange længere end bloster, som er 3-6 mm langt. Blomstring juni-august.
Stammer fra Syd Mexico, hvor den vokser på klipper og nøgne bakkesider i 2-3000 meters højde. Er kun kendt fra staterne Tlaxcala og Hidalgo.
Som navnet antyder, har den underjordiske udløbere/rodskud. Den tilhører A. kunthii-gruppen og er nærtstående til A. glandulosum, som dog ikke har bulbiller. På andre måder står den også A. canadense var. canadense nær.

Allium%20stolonifolium.jpg Allium stoloniferum Ownbey & Jacobsen

Løgene er små, smalt ægformede, ydre skæl er hårede og danner klynger. Blade 3-4, smalle og linieformede. Stænglen er ca. 30 cm høj og spinkel. Blomsterstanden har 6-20 mørkt rødpurpur eller blegt gule blomster i en halvkugle, 2-3 cm i diam. Støvdragere og bloster er lige lange, ca. 4 mm. Støvknapper er rødlig-purpur. Blomstring i juni. Synes at være vanskelig i kultur.
Hører hjemme i vest Himalaya fra Kashmir til Kumaon i op til 3-5000 meters højde. Blev først opdaget af Richard Strachey i Kumaon i 1848. Det er en karakteristisk vest-Himalaya-art, som vokser fra Kashmir til Nepal.

Allium sacculiferum og A. carolinianum er nærtstående.

Synonymer:
longistamineum er synonym

Allium%20strachyi.jpg Allium stracheyi Baker

Løget er ægformet, ca. 2.5 cm langt og solitært. Blade 2 eller flere, linieformede, 3-5 mm brede og grundstillede. Stænglen er 25-30 cm høj, opret og trind. Blomsterstanden er halv- til helkugleformet, mangeblomstret og kapselfrugtet med glinsende mellemstore klokkeformede strågule blomster. Støvdra-gere er meget spinkle og lige så lange som bloster, der er 5-6 mm langt. Blomstring juni-juli. Det er en køn haveplante, der bedst dyrkes på en solrig, veldrænet skråning i stenpartiet. Frøformeres let, når frøet behandles koldt.
Hjemmehørende i Manchuriet, Kina og sydvest Europa.

Allium moly er nærtstående.

Allium%20stramineum.jpg Allium stramineum Regel

Løget er ægformet. Blade linieformede, grundstillede, ca. 5 mm brede og ca. 30 cm lange, kortere end stængel, der er 7-30 cm høj og trind. Blomsterstanden er fåblomstret med 2-14 gullighvide blomster, som har mørkere midternerver. Blomsterstilke er 1½-6 cm lange, bloster 9-12 mm langt og støvknapper orangegule. Blomstring april-maj. Blomstrede her i haven 1. gang 30. maj, en sød lille, duftende plante, kun 10 cm høj.
Er hjemmehørende i USA fra Canada til Carolina.

Allium albidum, A. canadense, A. carinatum var. pulchellum, A. lineare og A. macrostemon er nærtstående.

Synonymer:
bivalve, euosmum, nudicaule, ornitho-galoides, striatellum og subbiflorum er synonymer.

Allium%20striatum.jpg Allium striatum Jacquin

Løg er solitære eller parvis med rhizomagtig rod, ¾-1½ cm brede og 6-8 cm lange. Blade 3-4, er linieformede og 2-3 mm brede. Stænglen er 50-60 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, tæt- og mangeblomstret kugle med rosa eller violette blomster. Bloster er 4-5 mm langt. Blomstring i juni-juli.
Hører hjemme i Tyskland, syd Rusland, Kaukasus, Sibirien og Mandchuriet, hvor den gror på udsatte steder og på klipper.
Allium palentinum er meget lignende, men højden er kun 25-30 cm.

Synonymer:
anodon, brachyodon, flavescens, lineare var. strictum, microsephalum, ramosum og volhynicum er synomer.

Desuden siger Stearn, at A.lineare og A.pseudostrictum er synonymer, Men J.M. Xu, Kina, erklærer, at begge er selvstændige arter.

Allium%20strictum.jpg Allium strictum Schrader

Løget er rundt, 2-3 cm i diam. Blade 2-6, er linieformede og flade, 8-20 mm brede. Stænglen er 30-60 cm høj og hårløs. Blomsterstanden 4-6 cm i diam. er halvkugle-formet, mangeblomstret og ret tæt med bredt rørformede rosalilla eller pink stjerneblomster. Blomstring i juni-juli.
Vokser på bjergstepper i 1500-2000 meters højde i Shirak- og Urtzbjergene i Armenien og i Transkaukasus.

Allium%20struzlianum.jpg Allium struzlianum Oganesian

Løg er aflangt-ægformet, 0.8-1 cm i diam. med grålige hinder, bulbiller gullige. Blade linieformede, næsten trinde og næsten hule, 1-2 mm brede. Stænglen er 35-80 cm høj. Blomsterstanden 1.5-2 cm i diam. er tætblomstret, kugle-pyramideformet med purpurrøde blomster, sjældnere hvidlige. Bloster 4-5 mm langt. Blomstring maj-juni.
Hjemsted i nærheden af Smyrna, Lydien, Tyrkiet, hvor den vokser i stedsegrønne krat med bl.a. kermeseg i 100-1800 meters højde.
Allium scorodoprasum var. rotundum er nærtstående, men har ikke flade blade, og blomsterstanden er så tæt, at den selv i moden tilstand har et ejendommeligt udseende med den vedvarende og næsten stikkende griffel.

Allium%20stylosum.jpg Allium stylosum O. Schwarz

Løget 1-1,5 cm i diam. er cylindrisk-kegleformet med rhizomagtigee rødder. Blade 2, 1½-3 mm brede og linieformede, 40 cm lange. Stænglen er 20-50 cm høj. Blomsterstanden er en 2-5 cm kapselfrugtet halvkugle med 20-30 ret små, sødt duftende lyst violette blomster med rosa køl. Bloster 4-5 mm x 1.5 mm, støvknapper er brungule. Blomstring i august, men anses ikke for en særlig værdifuld haveplante, ”blot én af de sædvanlige violette Allium”.Tja! Alligevel pga. af de 8-20 mm lange, langt udragende støvdragere en rigtig køn plante. Blomstrede her i haven 1. gang 22. juli.
Hører hjemme i den sydlige del af Alperne og i Pyrenæerne, Italien, og Albanien, på fugtige enge og på heder.

Allium lineare er nærtstående.

Synonymer:
appendiculatum og serotinum er synonymer.

Allium%20suaveolens.jpg Allium suaveolens Jacquin

Løg næsten rundt, ca. 1.5 cm i diam. Blade er linieformede og grundstillede, som næsten er nedvisnede inden blomstringen. Stænglen er 6-30 cm høj. Blomsterstanden er en ret åben/løst opbygget skærm, 3-5 cm i diam. med renhvide eller hvide med rosa skær, sødt duftende stjerneblomster, ½-1 cm for hver enkelt blomst. Den er temmelig lig en fin og slank udgave af A. neapolitanum. Bloster er ca. 8 mm langt, støvdragere er 30-40 mm og støvknapper rødbrune, undertiden gule. Blomstring juni. Blomstrede her i haven 1. gang 5. juni. Den blomstrer lidt senere end A. trifoliatum, men før A. neapolitanum, som begge ligner meget. Men hvor A. trifoliatum’s blomster ligesom ikke kan gøre sig fri af svøbet før sent, fremtræder A. subhirsutum’s knopper helt frit og ligner hvide perler som hos A. neapolitanum, og begge har kridhvide blomster, hvid som nyfalden sne.
Stammer fra Sydeuropa, fra Portugal til Grækenland, hvor den vokser i græs.

Varieteter:
Allium subhirsutum var. hellenicum
Allium subhirsutum var. obtusitepalum
Allium subhirsutum var. spathaceum, gror kun i bjerglokaliteter i over 1000 meters højde i Erithraea, Ethiopien og Somalia.

Allium neapolitanum, A. subvillosum og A. trifoliatum er nærtstående.

Synonymer:
A. subhirsutum var. barcense = A. longanum, A. subhirsutum var. glabrum = A. neapolitanum, album, brachystemon, ciliare, ciliatum, clusianum, corbariense, gracile, graecum, graminifolium, hirsutum, moly, nigrum, niveum, permixtum, pulchrum, purpurascens, subvillosum, tinei, trifoliatum, vernale og wirsbickii er synonymer.

Allium%20subhirsutum.jpg Allium subhirsutum Linné

Løg aflangt, ca. 1 cm i diam. Blade 4, furede, ikke hule og ca. 3 mm brede. Stænglen er ca. 35 cm høj med bladskeder til op til 2/5 af højden. Blomsterstanden er ret tætblomstret, næsten halvkugleformet med hvide blomster, der har rødlige midternerver. Støvdragere er ca. 8 mm lange og bloster ca. 6 mm langt.
Stammer fra Iran. Endemisk. Er meget lignende// Allium notabile// fra Iraq, men har meget større blomster, ca. dobbelt så store.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium subnotabile Wendelbo

Løg aflangt-cylindrisk, ¾-1 cm bredt med grålige hinder. Blade 3-4, grundstillede og trådformede, 0.5 cm brede. Det er en dværg på kun 4-14 cm med glat og spinkel stængel. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, fåblomstret, ægformet halvkugle med rosapurpur blomster. Støvdragere er trådformede og 6-9 mm lange, bloster 3-4 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juli-august.
Vokser på stenede skråninger eller saltenge i Sibirien og Songoraørkenen.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium subtillissimum Ledebour

Løg er næsten rundt, op til 1.5 cm i diam. med kraftige rødder. Blade 2-5, linieformede, grundstillede, 6-30 cm lange og 2-20 mm brede. Stænglen er 5-40 cm høj og trind. Blomsterstanden, 2.5-4.5 cm i diam., er en kapselfrugtet, flerblomstret, åben skærm med hvide blomster. Støvdragere er 1-2 cm lange og bloster 5-9 mm x 1.5-2 mm. Støvknapper er gule.
Hjemmehørende i Syd Italien, Portugal, Spanien, De kanariske Øer og flere andre øer i Middelhavet, ved kyststrækninger og græsklædte steder. Er af flere botanikere anset at være identisk med A. subhirsutum, men Flora Europaea erklærer selvstændig art.

Synonymer:
canariense, chamaemoly, subhirsutum og vernale er synonymer (Se index).

Allium%20subvillosum.jpg Allium subvillosum Salzmann ex Schultes & Schultes

Østrig løg eller ”sort hvidløg” har smalt, ovalt løg med sorte hår. Blade er flade, smalle og græsagtige, omsluttende stænglen højt op. Stænglen er 60-90 cm høj, stiv og opret. Blomsterstanden er kugleformet med purpurrøde blomster. Planten dufter af hvidløg. Blomstring i juni.
Som ordinærnavnet fortæller, stammer planten fra Østrig, hvor den vokser ved Donaus bredder, græsmarker og enge. Om den stadig er en selvstændig art, er måske tvivlsomt, da beskrivelsen stammer fra 1841, og man aldrig har hørt om den i tiden mellem 1841 og til 2009.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium supranisianum F.S. Sailer

Løg cylindriske, rhizomagtige og voksende i klynger, 1-1.5 cm brede. Blade meget smalle. Stænglen er 20-35 cm høj, rank og furet, med bladskeder et stykke op ad stænglen. Blom-sterstanden er halvkugleformet, meget åben og fåblomstret med brede gule klokkeblomster. Støvdragere er ulige lange, 3-5 gange
længere end bloster, der er 5-6 mm langt.
Vokser på kridt i de sydlige Pamirbjerge i Tadjikistan, Asien.

Allium scabriscapum er nærtstående.

Allium%20sulphureum.jpg Allium sulphureum Vvedensky

Løg ægformet, 2-3 cm i diam. Blade 2-6, er flade og linieformede, 5-20 mm brede og ca. 40 cm lange. Stænglen er 40-100 cm høj og kraftig og 1½ cm i diam. Blomsterstanden, der er uden dækblade, er kugleformet, mangeblomstret med rosa-violette, mørknervede blomster, der har 1½-2 cm lange støvdragere. Bloster er ca. 4 mm langt, støvknapper purpurviolette. Blomstrer i maj-juni med vellugtende blomster. Det er en rigtig køn plante til haven, formeres let ved frø.
Blev opdaget nær Bokhara af J.P. Suworov og er ellers vidt udbredt i Asien på tørre, sandede steder.
Allium stipitatum er nærtstående, men afviger bl.a. ved højde, glatte blade og smallere blosterblade.

Allium%20suvorovii.jpg Allium suvorovii Regel

Løg aflangt-ovalt, 7-15 mm bredt. Blade 2, hule, glatte, 1-2 mm brede. Stænglen er 20-40 cm høj med bladskeder op til 1/3 af længden. Blomsterstanden er kvastformet, undertiden halvkugleformet med klokkeformede sart rosa blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 5-7 mm langt.
Vokser i Nurataubjergene, Pamir i Asien.

Allium caesium er nærtstående.

Allium%20swetlanae.jpg Allium svetlanae Vvdensky ex Filimonova

Løget er solitært, aflangt-cylindrisk med rhizomer, 2.5-9 cm x 1-1.5 cm. Blade 2-5, linieformede, 2-4 mm brede. Stænglen er 10-30 cm høj, trind og glat. Blomsterstanden, 1.5-2.5 cm i diam., er halvkugleformet, mangeblomstret og kapselfrugtet med rosa-purpur blomster, der har mørkere midter-nerver. Bloster ca. 5 mm, støvknapper er lilla eller violette. Blomstring i juli-august.
Hører hjemme i Kaukasus, Tyrkiet og Sibirien på bjergenge eller stenede limstens skråninger i 2-3000 meters højde.
Har tidligere været henregnet som synonym med A. strictum, men Flora of Turkey (1984) erklærer selvstændig art.

Allium amphibolum, A. ramosum, A. strictum og A. suaveolens er nærtstående.

Allium%20szovitsii.jpg Allium szovitsii Regel
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License