Allium T

Løg ægformet, 1-1.5 cm i diam. og solitært. Blade 2-3, trådformede, cylindriske og hule. Stænglen er spinkel, 15-35 cm høj med bladskeder op til 1/3-½ af stænglens højde. Blomsterstanden er kapselfrugtet, fåblomstret, springende uens ud med 10-20 rosa klokke-blomster, der har purpur midternerver. Bloster 5-7 mm langt.
Vokser i bjerge i Asien.

Allium eremoprasum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium taciturnum Vvedensky

Løg er næsten rundt, 1-2 cm i diam. Blade 2-3, 1-2 cm brede, meget kortere end stænglen, der er 20-40 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet eller kuglerund med ret mange mørkt rosa-violette blomster, der har grønne midternerver. Støvdragere er ulige lange, 2-4 gange længere end bloster, som er 8-12 mm langt, støvknapper er violette. Blomstring i maj.
Vokser i klippeskygge i Centralasien.

Underarter:

Allium%20tae%20ssp%20mogoltavicum.jpg

Allium taeniopetalum ssp. mogoltavicum R.M. Fritsch & Khassanov (Vvedensky).
Eksempel på, at art er blevet ”degraderet” til underart som her. Løg rundt, blade 2-3, linieformede, stængel 60 cm høj. Blomster-stand næsten kugleformet med grønlige stjerner med rosa strejf. Mogoltau i Tien-Shan-bjergene i 1000-1200 meters højde.

Allium%20tae%20ssp%20turakulovii.jpg

Allium taeniopetalum ssp. taeniopetalum R.M. Fritsch & Khassanov
Løg 8-20 mm stort, blade 1-2, 25-35 cm x 8-18 mm. Stængel er opret, 35-60 cm høj. Blomsterstand: lysegrønne vaseblomster. Pamir-Alaj bjergene, Central Asien

Allium baschkyzysaicum og A. rosenbachianum er nærtstående.

Allium%20taeniopetalum.jpg Allium taeniopetalum Popov & Vvedensky
Synonymer:
turakulovii Fritsch & Khassanov
er synonym med A. taeniopetalum ssp. taeniopetalum

Arten ligner A. senescens en del i habitus, men det aflange løg er meget smallere. Bladene er ret brede og linieformede, hvor A. senescens er glatte og smalle. Stænglen er 20-35 cm høj. Blomsterstanden er lidt mere hvælvet med rosa til hvide blomster. Blomstring i september.
Stammer fra Tai-shan i Shantung-provinsen, Kina, hvor den 1. gang blev opdaget i 1935. Vokser i 300-600 meters højde.

Allium%20taishanense.jpg Allium taishanense Jie-mei Xu

Løg 1-3, er aflangt-cylindriske og rhizomagtige, ¾-1½ mm brede, med brune hinder. Blade 3-7, næsten trinde og furede, ½-1½ mm brede, Stænglen er opretstående, trind, finstænglet og 15-25 cm høj med bladskeder op til ca. 1/3 af højden. Blomsterstanden er en kapselfrugtet halvkugle og mangeblomstret med gulliggrønne blomster, der kan få rødligt skær. Støvdragere er næsten lige lange, bloster 3½-4 mm langt. Blomstring juli-august.
Hjemmehørende i Turkestan, Centralasien, i Talassdalen på klippefyldte og stenede skråninger i den mellemste bjergzone.

Allium%20talassicum.jpg Allium talassicum Regel

Løg ægformet, 2.5-3 cm bredt og 5-6 cm langt. Blade 5-7, flade, bredt linieformede, 25-35 cm lange og 6-12 mm brede. Stænglen er 45-50 cm høj med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er næsten rund med hvidliggullige blomster på 12-25 mm lange støvdragere. Bloster er ca. 3.5 mm langt. Blomstring i juni.
Hører hjemme i tidl. USSR i nærheden af Maschlykovka og i det sydlige Rusland. Opkaldt efter professor V.I. Talijev.

Allium%20talijevii.jpg Allium talijevii Klokov

Løg er ægformet, ¾-1½ cm i diam. Blade 3-4, linieformede, furede, ru, ca. 3 mm brede og meget kortere end stængel, der er 15-30 cm høj med bladskeder op til 1/3 af højden. Blomsterstanden er kuglerund eller sjældnere halvkugleformet med mange næsten hvide blomster, der har en stærkt grumset purpur midternerve. Støvdragere er næsten lige lange, dobbelt så lange som bloster, der er ca. 5 mm langt. Blomstring i juni.
Vokser på tørre steder i Kaukasus. Endemisk.

Allium%20talyschense.jpg Allium talyschense Misczenko & Grossheim

Løg er ægformet eller næsten rundt. Blade er linieformede og furede, 1½-3 mm brede, kortere end stængel, som er 20-40 cm høj. Blomsterstanden er en kapselfrugtet, tæt og mangeblomstret halvkugle med purpur blomster med mørkere midternerver. Støvdragere ca. 3 mm lange, bloster ca. 6 mm langt. Støvknapper er citrongule. Blomstring midsommer. Det er en meget dekorativ lille plante, velegnet for en solrig plads i stenpartiet.
Stammer fra det vestlige Kina i Kansuprovinsen.

Allium pallasii er nærtstående.

Allium%20tanguticum.jpg Allium tanguticum Regel

Løget er aflangt-ovalt, 10-18 mm langt og 9-15 mm bredt. Blade 3-4, runde til trådfor-mede, 10-15 cm lange og ½-1½ mm i diam. Stænglen er 8-30 cm høj. Blomsterstanden, 1-5 cm i diam. er ret åben med 6-15 sart lillarosa klokkeblomster med en grønlig midternerve. Støvdragere er 9-15 mm lange, bloster 5-6 mm langt og støvknapper, der først er rosafarvede, men falmer senere til hvidligt. Blomstrer her i landet i september.
Hjemsted Kreta på stenede steder i 400-800 meters højde.

Allium callimischon er nærtstående.

Allium%20tardans.jpg Allium tardans Greuter & Zahariadi
Synonymer:
serotinum er synonym.

Løg er ovalt, 1.5-2 cm x 1-1.5 cm. Blade 3-4, hule, spinkle, 10-30 cm x 1-2 mm. Stænglen er 40-60 cm høj med bladskeder op til ¾ af stænglens højde. Blomsterstanden, 2-4 cm i diam, indeholder 7-20 let hængende, klokkeformede purpurviolette blomster, som har grønlige midternerver. Bloster 6-7 mm langt. Blomstring september-oktober.
Hjemmehørende på Mt. Carmel, Israel, på kalkholdig jord, hvor den blev opdaget så sent som i 1987. Den blev fundet på 5 lokaliteter på de nordlige og centrale dele af bjerget, voksende i ege-, pistacie- og fyrrekrat.
Allium tardans er mest nærtstående, med pink el. brunligpink blomster. Adskillige andre sentblomstrende arter som A. autumnale (endemisk på Cypern), A. callimischon (Syd Grækenland), A. callimischon var. haemostictum) (Kreta) og A. chaemaespathum optræder i den sydøstlige Middelhavsregion.

Allium%20tardiflorumT.jpg Allium tardiflorum Kollmann & Shmida

Løget er ovalt-rundt, 10-15 mm x 15-20 mm. Blade, 2-3, er linieformede, 20-30 cm lange og 20-35 mm brede. Stænglen er kraftig, 30-50 cm høj og 5-10 mm i diam. Blomsterstanden er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med stjerneformede, sart grønlige blomster. Støvknapper er gullige og ca. 3 mm.
Er hjemmehørende i Tashkent-bjergene, Uzbekistan, Asien, hvor den vokser i klippesprækker. Den blev opdaget så sent som i 1990 og først beskrevet i 1994.

Allium sewerzowii er nærtstående.

Allium%20tashkenticum.jpg Allium tashkenticum Khassanov & Fritsch
Synonymer:
collis-magni non Kamelin er synonym.

Løget er ægformet, 1-3 cm i diam. Blade 2-3, trådformede, 1-2 mm brede. Stænglen er 5-25
cm høj. Blomsterstanden, 1.5-2.5 cm i diam., er kvastformet og fåblomstret med 10-20 hvidlige eller lyst violette klokkeblomster. Bloster ca. 5 mm langt, støvknapper er purpurfarvede. Blomstring i august.

Vokser på stenede, stejle, vindblæste skrænter i 1200-2900 meters højde i det sydlige Tyrkiet og i Grækenland.

Allium frigidum og A. montanum er nærtstående.

Allium%20tauricola2.jpg Allium tauricola Boissier
Synonymer:
chlorureum og subquinqueflorum er synonymer.

Løget er ægformet, 0.5-1 cm i diam. Blade 2-3, er trådformede og næsten trinde. Stænglen er 15-20 cm høj, trind, 0.5-1 cm i diam., med bladskeder til op på midten af højden. Blomsterstanden, 3-4 cm i diam., er fåblomstret med 20-30 lavendelrosa eller sart lilla klokkeblomster. Støvdragere er ca. 2 cm lange, bloster ca. 4 mm langt og støvknapper violette.

Stammer fra Armenien, og Anatolien, Tyrkiet, hvor den vokser i ca. 1500 meters højde.

Allium%20tchihatschewii.jpg Allium tchihatschevii Boissier
Synonymer:
janthinum er synonym.

Løget er aflangt-ægformet. Blade meget smalle. Stænglen er 20-35 cm høj, opret og trind, med bladskeder op til ca. halvdelen af stænglens højde. Blomsterstanden er fåblomstret med rosa vaseblomster, Støvdragere er næsten lige lange og 3-4 gange længere end bloster,der er 6-7 mm langt.
Vokser i skovregionen i op til 800 meters højde i Kuldscha, Kina, hvor den blev opdaget af N.M. Przewalski.

Allium paniculatum er nærtstående.

Allium%20tekesicolum.jpg Allium tekesicolum Regel

Løget er lille og rundt, 1.2 cm x 1 cm. Blade 2, er smalt linieformede, 10-15 cm lange og 1 mm brede. Stænglen er meget spinkel og 15-20 cm høj. Blomsterstanden er fåblomstret med kun 2-3 hvidlige klokkeblomster, der har purpur midternever. Støvdragere er meget spinkle, 6-10 mm lange, bloster 7 mm x 2 mm og støvknapper 1.5 mm. Blomstring i september-oktober, så det anes, at der nok ikke er den store haveinteresse for netop denne art.

Vokser på græsgange under Pinus hartwegii-træer i staten Telapon i Mexico i ca. 3.500 meters højde.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium telaponense Traub

Løg er aflangt, 3 cm langt og ca. 2 bredt. Blade 6-7, er linieformede, 14-40 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 15-25 cm høj, opret og ca. 5 mm i diam. Blomsterstanden er en tæt- og mangeblomstret kugle med op til 125 lilla eller lyst purpur blomster. Støvdragere er 15-30 mm lange, bloster ca. 9 mm langt og støvknapper rødviolette. Blomstring i juni.
Vokser på sandede steder i det sydlige Syrien og ved stranden i Israel.

Allium aschersonianum er nærtstående.

Har tidligere været anset som synonym med A. orientale, der er en meget højere plante. Men Flora Palaestina (1986) erklærer den da også for en selvstændig art igen.

Allium%20telavivense.jpg Allium telavivense Eig

Løget er ovalt, 15-25 mm x 10-15 mm med gråsorte hinder. Blade 3-4, grønne. Stænglen er 30-40 cm høj, glat, opret med bladskeder op til det halve af stænglens længde. Blomsterstanden er fåblomstret og ret løst opbygget med hængende klokkeformede, hvide blomster, der har rødligt skær. Blomstring i efteråret.
Vokser på saltenge i Nord Dalmatien, Kroatien, tæt på Middelhavet, hvor den blev opdaget i 2008.

Allium savii er meget nærtstående.

Allium%20telmatum.jpg Allium telmatum Bogdanovic, Brullo, Glusso & Salmeri

Løg 2-6, er rhizomagtige med brune hinder, ½-3/4 cm brede og 1-2 cm lange. Blade 2-3, trådformede og ca. ½ mm brede. Stænglen er 10-20 cm høj. Blomsterstanden er flerblomstret med mørkt rosapurpurfarvede blomster. Støvdragere er 2-3 gange længere end bloster, som er 7-8 mm langt. Griffel ikke fremstående og støvknapper bredspidsede og gule.
Vokser på grusede og stenede skråninger i den alpine zone i op til 3000 meters højde i Centralasien, Afghanistan og Pakistan.

Allium inderiense er nærtstående.

Allium%20tenuicaule.jpg Allium tenuicaule Regel

Løget er ægformet, 12-18 mm i diam. Blade 4-5, er meget smalle. Stænglen er 10-40 cm høj med bladskeder op til ca. det halve af stænglens højde. Blomsterstanden, ca. 3 cm i diam., er en løst opbygget halvkugle med hvidlig rosa vaseformede blomster. Bloster er 2.5-3.5 mm langt.
Vokser på flere øer i Italien.

Den tilhører paniculatum group.

Allium%20tenuiflorum.jpg Allium tenuiflorum (Tenore) Brullo et al
Synonymer:
oleraceum var. tenuiflorum, pallens ssp. tenuiflorum og paniculatum ssp. tenuiflorum er synonymer.

Blade er korte og linieformede, ca. 1/3 af stænglens længde, som er 20-30 cm høj. Blomsterstanden er fåblomstret med 10-25 brunpurpur vaseblomster.
Stammer fra Sicilien, Italien, i nærheden af Palermo.

Allium pallens og A. paniculatum er nærtstående.

Allium%20tenuispathum.jpg Allium tenuispathum Lojacono

Løget er smalt, tyndt, rhizomagtigt med kraftige rødder og sorte hinder. Blade 2-3, trådformede, ½-1 cm brede. Stænglen er 5-25 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet og fåblomstret med 4-40 hvidlige eller sart rosa klokkeblomster. De 3 indre støvdragere har 2 lange spidser, der rager op over den mellemliggende støvknap. Bloster udfoldet er klokkeformet, griffel ikke fremstående, støvknapper er sart gule.
Almindelig på Abakansteppen i Sibirien, særligt på tørre, varme og stenede skråninger, hvor den blomstrer i juni.

Har været betragtet som synonym med Allium anisopodium, men J.M. Xu, Kina, erklærer, at det er 2 selvstændige arter.

Varieteter:
Allium tenuissimum var. nalinicum
Allium tenuissimum var. tenuissimum
Allium tenuissimum var. zimmermannianum

Allium%20tenuissimum.jpg Allium tenuissimum Linné
Synonymer:
elegantulum og pseudotenuissimum er synonymer.

Løg 2 eller flere, 1-1½ cm i diam. og rhizomagtige, med brune hinder. Blade 3-4, trådformede og trinde, ca. 1 mm brede. Stænglen er opret, trind, glat og 20-30 cm høj med bladskeder op til ¼ af højden. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og halvkugleformet med sart rosa til næsten hvidlige blomster, der har purpur midter-nerver. Støvdragere er 4-5 mm lange, bloster 8-9 mm langt og ca. 3 mm bredt, griffel ikke fremstående. Blomstring juli-august.
Hjemsted i Xinjiang, Turkestan, Central-asien, hvor den gror på grusede skråninger.

Allium moschatum er nærtstående.

Allium%20teretifolium.jpg Allium teretifolium Linné
Synonymer:
grimmii er synonym.

Løg er aflangt, 2-3 cm x 1.5-2.5 cm med hvide hinder. Blade 4-8, er 40-50 cm lange og 0.5-1 cm brede, oprette, lidt spiralrullede og flade. Stænglen er 50-60 cm høj. Blomsterstanden indeholder 60-100 blomster, normalt pr. 1 løg. De enkelte blomster er åbne, hvide stjerneblomster. Støvknapper er pink eller cremefarvede og er sædvanligvis kortere end kronblade. Blomstring sidst i april-først i maj. På grund af den grønne midte virker farven lidt grumset, så den måske ikke er noget særligt som haveplante, ikke ulig kineserhvidløg, A. tuberosum, som dog er kridhvid.
Vokser, som navnet antyder, i Texas, USA, men også ind i nabostaten, Oklahoma, ved floder, lave, våde steder, flodskrænter i enten fuld sol eller halvskygge.

Den er nærtstående til Allium canadense var. fraseri, men den kan let skelnes fra denne ved at blomstre senere, have brede lidt snoede, skinnende blade og ved at være højere.

Allium%20texanum.jpg Allium texanum T.M. Howard

Løg er ovalt-aflangt, ca. 2.5 cm langt. Blade 2-3, er grundstillede og smalt linieformede, kortere end stængel, der er 7-30 cm høj. trind og opret. Blomsterstanden er kapselfrugtet med 10-20 ret små hvide, ofte sart rosa stjerneblomster med mørkere midternerver. Støvdragere er 7-16 mm lange. Bloster, ca. 8 mm langt, støvknapper gule. Blomstring fra maj til juli, og den gror bedst i let sandet jord. Blomstrede her i haven 1. gang 18. juni.
Vokser fra Syd Dakota til Arizona og New Mexico, USA.

Allium angulosum, A. geyeri, A. lineare og A. stellatum er nærtstående.

Allium%20textile.jpg Allium textile Nelson & Macbride
Synonymer:
aridum, playanum og reticulatum er synonymer.

Løget er ovalt-rundt, 1-1.5 cm i diam. med lysebrune, meget trævlede hinder. Blade 3-4, er trådformede, 10-15 cm lange og 1.5-3 mm brede. Stænglen er opret, 10-20 cm høj, glat og spinkel. Blomsterstanden er kvastformet til halvkugleformet med mange små, oprette, rosa vaseblomster, 4.5-5 mm x 1.7-2.3 mm, der har rødgrønlige midternerver. Støvknapper er gullige og lidt kortere end bloster.
Er hjemmehørende og endemisk i Thessalien, Grækenland, som også navnet antyder. Den findes flere lokale steder og blev opdaget så sent som i 1989, men ikke beskrevet før 1994.

Allium erythraeum og A. obtusiflorum er nærtstående.

Allium%20thessalicum.jpg Allium thessalicum Brullo, Pavone, Salmeri & Tzanoudakis

Løg få på stedet eller solitært, smalt ovalt. Blade 2-5 mm brede, smalt linieformede, furede og kortere end stængel, der er 30-60 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, fler-til mangeblomstret og springende uens ud. Blomsterne er purpurrøde. Støvdragere ulige lange, 1-1½ cm lange, bloster 8-9 mm langt. Blomstring i september-november. Det er en usædvanlig køn art, som ikke har megen løglugt.
Vokser i lave bjerge i Japan, Korea, Sibirien og i Mongoliet.

Varieteter:
Disse 2 varieteter hørte oprindelig til Allium sacculiferum, men J.M. Xu erklærer i 1980 dem begge som synonyme med Allium thunbergii.

Allium thunbergii var. glaucum: Blade blågrønne, blomster rosa. Chasanensis, Rusland, 1975.

Allium thunbergii var. robustum: kraftig, ca. 120 cm høj, mørkrosa blomster. Ukraine 1977.

Også et par sorter er kommet til i de senere år:

Allium thunbergii ’Album’

og

Allium thunbergii ’Osawa’

Allium chinense og A. ramosum er nærtstående.

Allium%20thunbergii.jpg Allium thunbergii G. Don
Synonymer:
arenarium, japonicum, komorovianum, morrisonense, ophiopogon, pseudocyaneum, pseudojaponicum, sacculiferum, senescens, taqueti og triquetrum er synonymer.

Løg klyngedannende, cylindriske, og rhizomagtige, 1-2 cm brede og 10-15 cm lange med brune hinder. Blade 3-4, er smalt linieformede, 1-1½ mm brede og furede, kortere end stængel, der er 15-25 cm høj med glatte bladskeder ved grunden. Blomsterstanden er halvkugleformet med temmelig ru, gullige eller hvidlige blomster, der kan få rødligt skær. Støvdragere er lige lange, bloster er 5-6 mm langt, griffel fremstående og støvknapper er cremefarvede. Blomstring juli-september.
Vokser på stenede og klippefyldte skråninger i den mellemste bjergzone i Pamir- og Tien-Shan-bjergene i tidligere USSR.

Allium caricoides og A. hymenorrhizum er nærtstående.

Allium%20tianschanicum.jpg Allium tianschanicum Ruprecht
Synonymer:
macrorrhizum er synonym.

Blade er flade og linieformede. Stænglen er 30-50 cm høj med bladskeder op til ca.
halvdelen af stænglens højde. Blomsterstanden er mangeblomstret, halv- til helkugleformet med rosa blomster.
Hører hjemme i Tmolos, Lydien i Tyrkiet, hvor den vokser på skiferklipper i 800-1200 meters højde.

Allium brevicuspis er nærtstående, men begge er der så lidt at vide om, at man næppe kan være sikker på, om de virkelig er selvstændige arter.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium tmoleum O. Schwarz

Løget er aflangt og rhizomagtigt, 1.5-2.5 cm langt og 6-10 mm bredt. Blade 3-4, er smalle, linieformede og 12-20 cm lange og 1-2 mm brede. Stænglen er 15-25 cm høj og 1.5 mm i diam. Blomsterstanden har ca. 20 hvide eller rosa vaseformede blomster. Støvdragere er ca. 6 mm, bloster ca. 8 mm og støvknapper 1 mm. Blomstring i juli. Den rosafarvede var på kort besøg her i haven, men forsvandt efter 1. blomstring.
Hjemsted Shikoku i Japan, hvor den gror i ca. 700 meters højde. Sjælden.

Allium%20togashii.jpg Allium togashii Hara

Krydset foran navnet betyder, at dette ikke er en art, men en krydsning mellem 2 Allium-arter, formentlig mellem Allium motor og Allium sewerzowii. Begge arter har rundt løg, og begge har rosa blomster, og begge er fra Tashkent.
Den beskrives at være fra Tashkent i Centralasien, hvor den blev opdaget i 1975. Dette kunne betyde, at det er en naturkrydsning, men det vides endnu ikke sikkert.

FOTO%20MANGLER.jpg x Allium tokaliense R. Kamelin & I.G. Levichev

Løget er aflangt, ca. 2.5 cm langt. Blade 2, temmelig tykke, mere eller mindre segl-formede, 5-12 mm brede. Stænglen er 8-10 cm (høj), kompakt og 2-vinget., 2½-4 mm i diam. foroven, smallere nærmere grunden. Blomsterstanden er mangeblomstret med lysrosapurpur blomster, der er klokkeformede. Støvdragere ret kraftige, 12-18 mm lange, bloster er ca. 8 mm langt, støvknapper gule. Blomstring i juni som en værdifuld og køn haveplante, der foretrækker en solrig vokseplads i stenpartiet.
Vokser i naturen mellem sten i det østlige Oregon og sydlige Idaho til Utah, USA.

Varieteter:
Allium tolmiei var. persimile: Blade 2, 3-7 mm brede, højde10-20 cm. Blomsterstand fler- til mangeblomstret med rosa blomster. Bloster 8-10 mm.

Allium%20tolmiei%20v%20Platyphyllum%20%28Als%29.jpg

Allium tolmei var. platyphyllum: Blade 2, 3-10 mm brede, højde10-25 cm. Blomsterstand fler- til mangeblomstret med hvide til rosa blomster. Bloster 8-12 mm.

Allium tribracteatum er nærtstående.

Allium%20tolmiei.jpg Allium tolmiei Baker
Synonymer:
aberrens, cusickii og idahoënse er synonymer.

Løg er ægformet, 7-20 mm x 5-15 mm. Blade 2-3, er linieformede, næsten flade, 5-30 cm lange og 2-8 mm brede. Stænglen er meget kortere end bladene, 3-10 cm (høj) og 1-2 mm i diam. Blomsterstanden indeholder kun 2 hvide blomster med en rosa eller purpur midternerve, ingen yngleknopper. Bloster er 7.5-10 mm x 2.5-3 mm, blomsterstilke næsten lige lange, 20-40 mm, støvknapper er ca.1.2-0.8 mm og gule. Blomstring december-maj.
Vokser i det nordlige Algier og det vestlige Tunis i bjerglokaliteter i 100-1600 meters højde på skyggede steder, i skove sammen med enten ceder, fyr eller kristtorn. Er også fundet på limstensjord.

Allium roseum er nærtstående.

Allium%20tourneuxii.jpg Allium tourneuxii (Boissier) & Chabert
Synonymer:
coloratum er synonym.

Løg er ca. 1.5 cm i diam. Blade 5, er furede og ca. 4 mm brede. Stænglen er ca. 80 cm høj med bladskeder op til 1/3 af stænglens højde. Blomsterstanden er en hvidlig kugle, tæt- og mangeblomstret med små klokkeblomster. Støvdragere er ca. 1.5 cm lange og bloster 5-6 mm langt.
Vokser i egeskove i op til 1200 meters højde i Kurdistan, Iraq, Mt. Hermon i Libanon og i Golan i Israel.

Allium qaradaghense fra Iraq er nærtstående og afviger bl.a.i større blomster.

Allium%20trachycoleum.jpg Allium trachycoleum Wendelbo

Løg i klynger og rhizomagtige, cylindriske med brune hinder. Blade 3-4, er linieformede, 1.5-3 mm brede, flade, normalt hårede, meget kortere end stænglen, der er 25-30 cm høj, opret, furet og temmelig ru til næsten håret, ved grunden eller op til1/4 af stænglens højde. Blomsterstanden er halvkugleformet med rødviolette klokkeblomster, som bliver brunlige ved tørring. Støvdragere kortere end bloster, der er 5-6 mm langt, griffel meget fremstående, og støvknapper er violette. Blomstring i juni-juli. Endemisk.
Vokser på marmorerede jordlag og stenede skråninger i Tien-shan-bjergene, Tashkent, Centralasien.

Allium%20trachyscordum.jpg Allium trachyscordum Vvedensky

Løget er aflangt-ægformet, 1-1.5 cm bredt. Blade 3, næsten cylindriske, furede, hule og 1-5-2 mm brede, meget kortere end stænglen, der er 30-60 cm høj, spinkel, med glatte bladskeder op til 1/4 af højden. Blomsterstanden , uden yngleknopper, er halvkugleformet, tæt- og mangeblomstret med sart lilla blomster, som har mørkere midternerver. Støvdragere er lige lange, 2-3 gange længere end bloster, der er ca. 3 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i juni.

Vokser på marmorerede jordlag i Turkestans bjerge, Centralasien.

Allium%20transvestiens.jpg Allium transvestiens Vvedensky

Løg aflangt, 2 cm x 1.2 cm . Blade 4-6, er 15-20 cm lange og 2.5 mm brede i diam. Stænglen er næsten trind, 15-25 cm høj og 1.5 mm i diam. Blomsterstanden er ret åben med 10-15 sart lavendelfarvede stjerneblomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 1-1.2 cm lange, bloster ca. 6.5 mm langt og støvknapper lavendelfarvede. Blomstring i november.
Vokser i bjerge i staten Nueva Leon, Mexico, så den er næppe helt hårdfør her i landet, måske i drivhus.

forma:
Allium traubii f. liberflorens: Blomsterstand er mangeblomstret, bloster ca. 3 mm. Blomstring sommer til efterår.

Allium%20traubii.jpg Allium traubii T.M. Howard

Løget er rundt, 2-3 cm i diam, Blade 2, lancetformede, 2-3 cm brede. Stænglen er 50-60 cm høj, glat, opret, forsynet med kraftige bladskeder. Blomsterstanden er en kapselfrugtet kugle, mangeblomstret med purpurrøde blomster, der har mørkere midternerver. Støvdragere er 3½ cm lange, bloster 7-10 mm langt og støvknapper gule. Blomstring i juni som en meget attraktiv haveplante. Den har været i kultur i St. Petersborg botaniske Have i mange år.
Stammer fra Buchari i Rusland, hvor den gror på marmorerede jordlag.

Allium altissimum, A. atropurpureum og A. stipitatum er nærtstående.

Allium%20trautvettersanum%20(Als)1.jpg Allium trautvetterianum Regel

Løget er ægformet, 15-20 mm langt, blade 2, er 2-3 mm brede og en smule længere end stænglen, der kun er 3-6 cm (høj). Blomster-standen er halvkugleformet med hvide eller sart rosa blomster, der har en mørkere midternerve. Støvdragere er 4-5 mm lange, ca. 2/3 af blosters længde, støvknapper er purpurfarvede. Blomstring tidlig sommer som en velegnet plante foran i stenpartiet, grundet den ringe højde.
Vokser på tørre, stenede højdedrag fra Canada til Californien, USA.

Varieteter:
Allium tribracteatum var. diehlii: hvid med brune midternerver. Blomstring i maj. Utah.

Allium andersonii er nærtstående.

Allium%20tribracteatum.jpg Allium tribracteatum Torrey
Synonymer:
ambiguum er synonym.

Løg er langt-konisk og gemt i usædvanligt mange trævler for en Allium, 2-4 cm x 1-2 cm.. Blade 3-6, næsten trinde, op til 35 cm lange og 2.5 mm brede. Stænglen er 50-60 cm høj, med bladskeder til op på midten af stænglens højde, 2-4 mm i diam. opret og kraftig. Blomsterstanden er kapselfrugtet, flerblomstret, åben, løst opbygget med 20-50 hvidlige vaseblomster, der har en grønlig eller purpur midternerve. Blomsterstilke er spinkle, ulige lange, 1-7 cm, bloster 6-8 mm langt og støvknapper ca. 1 mm og gule. Blomstring i juni-juli.
Vokser i det sydlige Algier i Couraya-bjergene på tør, kalkholdig jord i 300-600 meters højde.

Allium ascalonicum og A. cupani er nærtstående.

Allium%20trichonemis.jpg Allium trichocnemis J. Gay
Synonymer:
seirotrichum er synonym.

Løget er aflangt-kegleformet og rhizomagtigt. Blade 2-3, er aflangt lancetformet og visner ned inden blomstringen. Stænglen er ca. 35 cm høj, opret og glat. Blomsterstanden er kapselfrugtet, fler- til mangeblomstret med grønhvide oprette vaseblomster. Blomsterne ligner meget den europæiske art, Allium ursinum, som blomstrer i juni-juli, og bladene er kraftigere og mere ovale. Støvdragere er 10-13 mm lange, bloster ca. 5 mm langt.
Hører hjemme i USA, hvor den forekommer fra Nova Anglia til Wisconsin og Nord Carolina, hvor løgene anvendes i husholdningen af landboerne en kort tid om foråret, inden bladene er fuldt udviklede.

Varieteter:
Allium tricoccum var. burdickii

Allium%20tricoccum.jpg Allium tricoccum Aiton
Synonymer:
triflorum er synonym.

Lille rundt løg 1-2 cm i diam. Blade 2-3, grundstillede, linieformede og lidt hårede, 5-60 cm lange og 2-15 mm brede. Stænglen er 15-45 cm høj og trind. Blomsterstanden er en åben skærm med hvide stjerneblomster, der har rosa strejf eller rosa midternerve. Ofte bliver blomsterne let rødlige til sidst. Støvdragere op til 20 mm, bloster 7-10 mm langt, og støvknapper er gullige. Blomstrede her i haven 1. gang 10. juni.
Forekommer i Middelhavslandene i Europa og i Israel, hvor de gror på marker og bakker.

Varieteter:
Allium trifoliatum var. hirsutum: Som arten, men meget hårede blade.

Allium trifoliatum var. sterile: steril plante, som navnet antyder, med glatte blade. Israel i øvre Gallilæa i olivenlunde.

Arten har tidligere været betragtet som synonym med A. subhirsutum, men Flora Europaea erklærer (1986) begge for selvstændige arter.

Allium%20trifoliatum.jpg Allium trifoliatum Cyrillo
Synonymer:
dinsmorei, graecum og hierosolymorum er synonymer.

Løg rundt, ca. 1.5 cm i diam. Blade spinkle og svage, 1-1.5 cm brede. Stænglen er 50-90 cm høj, opret og kraftig, med bladskeder op til 1/3 af stænglens længde. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret i en løs, åben skærm, hvor blomsterne er enten hvide eller sart rosa på ydersiden af klokkeblomsterne og grønne på det nederste af klokkerne. På foto ses, hvorfor den i dag skulle hedde Nectaroscordum, hvor forskel på Allium er, at kronbladene overlapper, mens de hos Nectaroscordum støder op til hinanden. Støvdragere er ulige lange, 2-4 gange længere end bloster, som er 12-15 mm langt. Blomstring i juni.
Hører hjemme i Armenien og i Kaukasus, hvor den gror i klippesprækker.

Nectaroscordum (Allium) siculum er nærtstående.

Allium%20tripedale.jpg Allium (Nectaroscordum) tripedale (Trautvetter) Grossheim
Synonymer:
roseum ssp. persicum er synonym.

Løget er rundt. 1-2 cm i diam. Blade 2-4, glatte, 3-5 mm brede og kortere end stænglen, der er 30-60 cm høj, glat og hul. Blomster-standen er meget åben med 6-15 klokkeformede sart rosa vaseblomster, som har purpur midternerver. Støvdragere er ulige lange og ca. 3 mm lange, bloster ca. 10 mm langt og støvknapper 2 mm og gule.
Vokser på klipper nær Mingora i det vestlige Pakistan.

Allium macranthum er nærtstående.

Allium%20tripterum.jpg Allium tripterum Nasir

Løget/roden er kort og porrelignende. Blade er grundstillede, furede og linieformede. Stænglen er ca. 25 cm høj og 3-vinklet. Blomsterstanden er ret fåblomstret med 5-15 skønne, kridhvide klokker med svaj og grønne midternerver. Den enkelte klokke er 1-1.9 cm x 2-5 mm og stærkt duftende. Støvknapper er cremegule. Blomstring i maj-juni. Blomstrede her i haven 1. gang 27. maj. Særdeles velegnet i skovbundsbedet, hvor den villigt vil formere sig i den løse bladmuld. Englænderne kalder den for ukrudt, måske, men så er det ét af de kønneste. En god ide er at klippe frøstanden af, inden den bliver moden, men gem lidt, for den kan også af én eller anden grund pludselig forsvinde.
Stammer fra Sydeuropa og det nordlige Afrika.

Allium pendulinum og A. thunbergii er nærtstående.

Allium%20triquetrum.jpg Allium triquetrum Linné
Synonymer:
medium og opizii er synonymer.

Løg er lille, solitært og rundt. Blade 1-2, er flade og 1-1.5 mm brede. Stænglen er opret og ca. 15 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, åben og fåblomstret med 8-12 hvide blomster, der har rosa midternerver. Støvdragere er ulige lange, 1-1.5 cm lange og trådformede, bloster er 8 mm x 1.8 mm.

Vokser i fyrreskove (Pinus pallasiana) på Cyperns højeste bjerg, Troodos.

Allium%20troodi.jpg Allium troodi H. Lindberg

Løg er ægformet, næsten rundt, 2-4 cm i diam. med kun få bulbiller. Blade flade, kølede, glatte, 8-15 mm brede, nedvisnende inden blomstringen og kortere end stænglen, der er 100-150 cm høj og kraftig. Blomster-standen, 3-8 cm i diam., er halvkugleformet, temmelig tæt- og mangeblomstret med mørkt purpur blomster, sjældnere grønlige. Bloster er 2.5-4 mm langt, støvknapper purpur eller gule. Blomstring april-juni.
Vokser i dyrkede marker og basalt jord hele Middelhavet rundt.

Har tidligere været anset som en varietet af Allium ampeloprasum, men Flora Palaestina erklærer (1986) den for selvstændig art.

Allium%20truncatum.jpg Allium truncatum (Feinbrun) Kollmann & D. Zohary
Synonymer:
portorii er synonym.

Løget/roden er rhizomagtig. Blade er linieformede og næsten trinde, ca. 1½ mm brede. Stænglen er ca. 35 cm høj.. Blomsterstanden er en mangeblomstret kugle med rosa blomster. Støvdragere er 7-8 mm lange.
Hjemmehørende i Japan, hvor den blev opdaget af Tschonoski.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium tschonoskianum Regel

Løget er solitært og rundt, 1-1.2 cm bredt. Blade 2-3, smalle, næsten trådformede, 0.6-0.8 mm brede. Stænglen er 9-12 cm (høj) og spinkel. Blomsterstanden er halvkugleformet, fåblomstret med rosa blomster, der har mørkere midternerver. Bloster 7-8 mm langt, støvknapper er rosafarvede.
Vokser i Dsungaria, Alatau i Tschulaktau-bjergene, Asien og det nordvestlige Kina, hvor den blev opdaget i 1991 af M. Bajtenov og N. Nelina.

Allium leptomorphum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium tschulaktavicum Bajtenov & Nelina

Kaldes på dansk for kinesiske hvidløg og er en plante med stærk løglugt, hvorfor man sagtens kan spise dem, selv om de står i prydhaven. Løg er klyngedannende og rhizomagtige. Blade få, linieformede, 20-30 cm lange og 3-5 mm brede, flade og bløde. Stænglen er 30-50 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med hvide stjerneblomster. Støvdragere er lige lange, nogenlunde af samme størrelse som bloster, støvknapper er grønlige. Blomstring her i landet i august-september, men når alligevel at sætte frø. Blomstrede her i haven første gang 1. september, holder længe, desuden god til afskæring.
Siges at stamme fra Honchu og Kyushu, Japan, men dyrkes meget i Kina og Indien, især som salat.

Allium ramosum er nærtstående.

Allium%20tuberosumF.jpgAllium%20tuberosum.jpg Allium tuberosum Rottler & Sprengel
Synonymer:
argyi, clarkei, chinense, roxburghii, sinicum, sulvia, uliginosum og yezoense er synonymer.

Løg ægformet, ca. 1 cm i diam., næsten runde og ca. 2 cm i diam. Blade grundstillede og smalt linieformede, 20 cm lange og 2 mm brede. Stænglen er 25-30 cm høj og ca. 1½ mm i diam. Blomsterstanden er ret fåblomstret med 10 eller flere rosa blomster på ca. 3 cm lange blomsterstilke. Bloster ca. 7 mm langt.
Hjemsted i det nordlige Central Kina.

Allium chinense er nærtstående.

Allium%20tubiflorum.jpg Allium tubiflorum Rendle

Stængler er glatte, uden blade og nedvisnede inden blomstringen. Blomsterstanden er en åben/lidt løs halvkugle med rødviolette blomster med gul midte og med mørkere støvdragere ragende ud af blomsterstanden.

Arten vokser i det nordlige Iran i den alpine region og på enge i lavere højde i Tuchalbjergene, som den er opkaldt efter. Den blev i 2006 opdaget af Noroozi og beskrevet i 2009.

Allium%20tuchalense%2Cjpg.png Allium tuchalense Khassanov & Noroozi

Løg rundt til ovalt, 1-2-2 cm i diam. Blade 1-3, lancetformede, 2-20 mm brede. Stænglen er 20-30 cm høj og spinkel. Blomsterstanden er halv-til helkugleformet, 2.5-5 cm i diam., remmelig åben med hvidlige eller cremefarvede blomster, der har rødligt skær eller endog rosalilla blomster. Bloster ca. 5 mm langt, støvknapper gule eller brunlige. Blomstring maj-juni.
Hjemmehørende i Tyrkiet, Rusland og Sibirien, hvor den gror på enge, stenede skråninger og eroderet grus i dyb humusrig jord, desuden på kultiverede jorde, især i kanten af marker.

Helt tilbage i 1890 anså K. Richter den som synonym med Allium decipiens. Men i 1987 erklærer Flora Sibiriae den for en selvstændig art.

Allium%20tulipifolium2.jpg Allium tulipifolium Ledebour

Løg er ægformede, 2-3 cm i diam. Blade er flade og linieformede. Stænglen er op til godt en meter høj. Blomsterstanden er en lidt løst opbygget kugle med lyslilla blomster. Blomstring juli-august.
Vokser på klippeskrænter i 1100-2100 meters højde på Mumzur Dag i Tunceli-provinsen, Tyrkiet, hvor den blev opdaget i 1957.

Allium macrochaetum er nærtstående, så meget at A. tuncelianum tidligere blev anset som en varietet af denne. Nu er de begge selvstændige arter.

Allium%20tuncelianum.jpg Allium tuncelianum (Kollmann) Özhatay, Mathew & Siraneci

Løg ovalt, 13-20 mm langt med mørkerøde hinder. Blad solitært, lige så langt som stænglen, der er 20-40 cm høj, nedvisnet inden blomstringen. Blomsterstanden er noget åben med 20-60 hvide blomster, som har et rosa skær. Bloster er 6-8 mm langt, Støvknapper gule. Blomstring fra sidst i marts til først i maj. Endemisk, sjælden.
Vokser i 400-600 meters højde i Sierra Nevadas fodbjerge ved Tuolumme i Californien, USA.

Allium sanbornii er så nærtstående, at den i mange år har været betragtet som en underart af denne. Men i 1989 erklærer MADRONO igen A. tuolumnense for en selvstændig art.
Også A. jepsonii og A. howellii er nærtstående.

Allium%20tuolumnense.jpg Allium tuolumnense (Ownbey ex Traub) Denison & McNeal

Løget er ægformet, 1-1.2 cm stort med grålige ydre hinder. Blade 3-4, er næsten trådformede, kun 1-2 mm brede. Stænglen er 15-20 cm høj, hul og lidt furet. Blomsterstanden ca. 4 cm i diam. er meget åben med 30-40 små grønlige klokkeblomster med rosa strejf og grønne midternerver og med fremstående støvblade og gule støvknapper. Blomsterne sidder på ulige lange blomsterstilke, hvilket gør blomstringen spændende og langvarig.
Er hjemmehørende og endemisk i det østlige Anatolien, Tyrkiet, som også navnet antyder. Den gror på tørre, stenede steder i blandet kratvækst i godt 1000 meters højde og blomstrer dér i juni-juli.

Allium flavum ssp. tauricum er nærtstående.

Allium%20turcicum.jpg Allium turcicum Özhatay & Cowley

Løg er ægformet, solitært eller 2-3 sammen, 1-1.5 cm brede. Blade 2-3, næsten hule, glatte, 2-6 mm brede. Stænglen er opret, trind og 30-100 cm høj. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og kugleformet, med rosa-violette blomster. Støvdragere er næsten lige lange, 3-5 gange længere end bloster, som er 5-6 mm langt. Griffel stærkt fremstående. Blomstring i april-maj.
Stammer fra Turkestan til Afghanistan, hvor den gror på leret og sandet jord.

Allium%20turconamicum.jpg Allium turcomanicum Regel

Løget er næsten rundt, 4 cm langt og 3 cm bredt. Blade 4-5, linieformede og flade, 2-10 mm brede. Stænglen er 70-100 cm høj, kraftig og opret. Blomsterstanden, der er uden yngleknopper, er en kapselfrugtet og mangeblomstret halvkugle med hvidlige eller lyst violette vaseblomster. Støvdragere er næsten lige lange, 3-4 gange længere end bloster, der er ca. 3 mm langt. Griffel stærkt fremstående, støvknapper er gullige. Blomstring juni-juli.
Vokser fortrinsvis på marmorerede jordlag på Mogolbjerget i Turkestan, Asien.

Allium%20turkestanicum.jpg Allium turkestanicum Regel
Synonymer:
nothum er synonym.

Løget/roden er aflangt og rhizomagtigt. Blade er næsten trinde. Stænglen er 15-20 cm høj, glat, bugtet, trind og spinkel. Blomsterstanden er fåblomstret og rundagtig med små hvide blomster, der har grønlige midternerver. Bloster er 2½-3 mm langt.
Stammer fra Turtschi i Turkestan, Centralasien.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium turtschicum Regel

Løg aflangt som purløg med kraftige rødder. Blade 3-4, er smalt linieformede. Stænglen er halv- til helkugleformet med mange rosa stjerneblomster.
Hører hjemme i Sibirien. Den er én af 5 nye arter, som er omtalt i Flora Sibiriae, 1987. Har tidligere været anset som en underart af Allium stelleranum, som den også ligner meget. Kun er det en mindre udgave, og den anses altså nu for en selvstændig art.

Allium%20tuvinicum.jpg Allium tuvinicum (Friesen) Friesen

Løg er klyngedannende og rhizomagtige, ca. 1 cm brede med brune hinder. Blade 3-4, er trådformede, ½-1 mm brede, ru og furede, længere end stængel, der er 10-15 cm høj, med bladskeder ved grunden, undertiden op til midten af stænglens højde. Blomsterstanden er en fåblomstret halvkugle med gule blomster med rosa strejf. Støvdragere er ulige lange, bloster ca. 3 mm langt og griffel fremstående. Blomstring i juli. Blomstrede her i haven 1. gang 14. juli. Det er en rigtig køn plante pga. af støvdragerne, der rager langt ud. Planten er dobbelt så høj som angivet. Endemisk.
Vokser på klipper og stenede skråninger i mellmbjergzonen i Pamirbjergene, Asien.

Allium saxatile er nærtstående, men dens farve er gammelrosa, ikke gul.

Allium%20tyrrhanthum.jpg Allium tytthanthum Vvedensky

Løg er solitært eller parvist med rhizomagtig rod, ½-3/4 cm bredt med sorte hinder. Blade
2-4, er næsten cylindriske og furede, ½-2 mm brede, lidt kortere end stænglen, der er 15-25 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, løst opbygget, ret fåblomstret med purpur blomster. Støvdragere er lige lange, af samme størrelse som bloster, der er 5-6 mm langt, griffel fremstående. Blomstring i august.
Vokser på grusede skråninger i den alpine zone i Sibirien.

Allium angulosum er nærtstående. Har tidligere været anset som synonym med
A. angulosum, men igen i 1987 (Flora Sibiriae) erklæres den som en selvstændig art.

Allium%20tytthocephalum(1).jpg Allium tytthocephalum Roemer & Schultes
Synonymer:
senescens var. brevipedicellatum er synonym.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License