Allium ubinicum - Allium ursinum
A_ubinicum.jpg Allium ubinicum Kotukhov
Løg 3-4 mm i diam. rhizomagtigt. Blade 2-4, purløgslignende. Stænglen er 25-35 cm høj. Blomsterstanden er kort, rosa-syrenfarvet med mange blomster i den lille halvkugleformede stand, igen meget lignende purløg, der får lov at komme i blomst.
Vokser i Alatau-området, Tigirek, Asien, hvor den blev opdaget i 1990 i ca. 800 meters højde.

Allium altyncoleum er nærtstående.

A_ubiscolum.jpg Allium ubiscolum Regel
Løget er aflangt-cylindrisk. Blade næsten trinde-trådformede, 12-17 cm lange. Stænglen er 20-25 cm høj, opret og trind. Blomster-standen er en flerblomstret halvkugle med sart rosa blomster, som har mørkere midternerver. Støvdragere er 2-3 mm lange, bloster ca. 3 mm langt.
Vokser i Tenmykbjergene i Mongoliet.

Synonymer:
fischeri er synonym.

A_ubipetrense.jpg Allium ubipetrense R.M. Fritsch
Løget er sammentrykt-ovalt, 2-3 cm i diam. Blade 1-2, er smalt til bredt lancetformede og grundstillede. Stænglen er 10-15 cm høj, hul, uden bladskeder og 5-6 mm i diam. Blomster-standen er opret, halvkugleformet med vase-formede/stjerneformede pink til purpur blomster med mørkere midternerver. Bloster er 8-12 mm x 2.5-3.5 mm. Støvknapper er gule, ca. 1.2 mm lange. Blomstring i maj.
Vokser på limstens bakker/klipper, ved vejsider fra Takestan til Avaj, 10 km nord for Algarm i 1500-2500 meters højde og flere andre steder i provinserne Qazvin, Kurdestan, Markazi, Lurestan og Zanjan, Iran. Blev opdaget i 2006.

Synonymer:
haemanthoides var. lanceolatum Boissier er synonym.

A_udinicum.jpg Allium udinicum Antsupova
Løg aflangt-ovalt, 5-10 mm i diam. Blade 1-2, sjældnere 3-4, 8-25 cm x 2-3 cm. Stænglen er 30-60 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet, tætblomstret, 2-3 cm i diam. med sart rosa til rosaviolette blomster. Bloster 7-12 mm x 1-2 mm.

Hjemmehørende i Burjatea, i distriktet Zaigraevo, Asien, hvor den gror i fugtige enge. Den blev opdaget i 1986.

Allium schoenoprasum er nærtstående.

A_umibilicatum.jpg Allium umbilicatum Boissier
Løg er ægformet, ca. 2 cm i diam. Blade 3-4, hule, 20-25 cm lange og 2-3 mm brede, kortere end stængel, der er 20-50 cm høj med bladskeder op til 1/3 af stænglens højde. Blomsterstanden er en mangeblomstret halvkugle med sart rosa blomster, der har gullige midternerver. Støvdragere er ca. 1½ cm lange. Bloster er ¾ cm langt. Blomstring i maj-juni.
Er sædvanligvis en almindelig urt i oaser i Turkmenistan, Iran og tilstødende stater.

Allium schoenoprasum er nærtstående.

Synonymer:
aitchisonii og scabrellum er synonymer.

A_unifolium_1.jpgA_unifolium_2.jpg Allium unifolium, sideløgs-rhizom Allium unifolium Kellogg
Løg er ægformet, 12-15 mm, og fra sideløg produceres et kraftigt rhizom, som er det bedste kendetegn på, at det er netop den rigtige art. Er flere gange blevet præsenteret for en plante, der skulle være A. unifolium, men når man vender bunden i vejret på den, er man ikke i tvivl. Der er meget få Allium, der har det særlige kendetegn og så den særlige rødlilla farve! Blade 2-4, er flade eller undertiden kølede, 2-8 mm brede og kortere end stængel, der er 25-30 cm høj.
Blomsterstanden er en ret åben skærm med 15-20 cyclamenfarvede stjerneblomster med mørkere midternerver. Støvdragere er 2/3 af blosters længde, som er 10-14 mm langt, og støvknapper er brunviolette. Blomstring i juni-juli som én af de kønneste Allium. Skal dækkes med småblade om vinteren eller en stor urtepotte, hvis der kommer megen regn.
Blomstrede 1. gang her i haven 7. juni.
Vokser i naturen i solstegt jord i Californien, USA. Navnet er misvisende, da der næsten altid er mere end 1 blad.

Varieteter:
Allium unifolium var. lactum.

’Gothenburg’, 40 cm, som arten, men større i alle forhold, er en sort, som stammer fra Göteborg, Sverige.

Synonymer:
grandisceptrum er synonym.

* [[billeder]] Allium urmiense** Kamelin & Seisums
Blade 1-2, linieformede, 10-15 cm lange og 0.4-5 mm brede. Stænglen er 35-40 cm høj, spinkel, og ca. 2 mm i diam. Blomsterstanden er kapselfrugtet, pyramideagtig kugleformet, tætblomstret, 2.5-3 cm i diam.
Vokser i Iran, Azerbadjan i region Baradast, hvor den i 1916 blev opdaget af A.B. Schelkownikov og N.V. Schipczinsky.

Allium fedtschenkoi er nærtstående.

A_ursinum.jpgA_ursinum_frimaerke.jpg

Allium ursinum, frimærke fra Schweiz

Allium ursinum Linné

Ramsløg har cylindriske løg. Blade 2-3, er bredt ovale, blanke, mørkegrønne på en stærk smal stængel. Højde 25-40 cm. Blomsterstanden er kvastformet med kridhvide, spidse stjerneblomster. Støvknapper er cremegule.
Inden frøstanden er moden, bør den fjernes, for den sætter villigt frø og desuden mange sideløg, så den kan hurtigt blive til for meget. Men så kan man jo bare spise de friske, grønne blade og løgene om foråret, sådan som de spanske soldater ved Koldinghus gjorde.
Ramsløg kommer oprindelig fra Asien og Sydeuropa og blev ført hertil af spanske soldater i begyndelsen af 1800-tallet, berettes der. Men ramsløg har været her altid, helt fra forhistorisk tid. Den er ikke almindelig hos os, men hvor den findes, er det gerne i udkanten af skove, og man er aldrig i tvivl om hvor, for dens hvidløgslugt spores langt, især når den er frisk og blomstrer i maj. Blomstrede her i haven 1. gang 25. maj, og jeg har selv været ude om det.
Anvendes i folkemedicinen mod astma og for højt blodtryk.

Underarter:
Allium ursinum ssp. ucrainium.

Synonymer:
albivittatum, latifolium, longipetiolatum, nemorale, ovalifolium petiolatum, ursionoides og vincetoxicum er synonymer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License