Allium W

Det er en meget usædvanlig Allium, der ikke har løg, men rodstok/rødder, der er hvide og opsvulmede og Alstroemeria-lignende og spreder sig ved rodskud. Blade 2-3, er flade, kantede og Hemerocallis-agtige, ca. 2 cm brede. Stænglen er 15-30 cm høj, flad og furet. Knoppen ligner i begyndelsen meget en påskeliljes, flad og bred, men bliver senere trekantet. Blomsterstanden er kapselfrugtet og halvkugleformet med mørkt vinrøde blomster i en lidt åben skærm, der er 5-8 cm i diam. Støvdragere er 18-35 mm lange, bloster 7-9 mm langt og støvknapper mørkere vinrøde.
Hjemmehørende i Himalaya fra Kashmir til Sikkim i op til 3000-4000 meters højde. Det er en meget smuk plante, meget bemærkelsesværdig og helt ulig andre Allium, især før udspring. Blomstrede her i haven 1. gang 23. august. Det er spændende at følge dens lange udvikling.

Varieteter:
Allium wallichii var. pallens: rosa blomster, Yunnan.

Allium wallichii var. platyphyllum: 35-45 cm høj. Blomster magentarøde.

Allium hookeri er nærtstående.

Allium%20wallichii.jpg Allium wallichii Kunth
Synonymer:
bulleyanum, coeruleum, feddei, lancifolium, polyastrum, praelatitium, tchongchanense og violaceum er synonymer.

Løget er ægformet, 1.2-1.5 cm x 2-2.5 cm. Blade 4-6, er bredt linieformede, 6-8 mm brede. Stænglen er 50 cm høj med bladskeder op til ¼-1/3 af stænglens højde. Blomster-standen er kvastformet og fåblomstret med hvide blomster, som har gulgrønne midternerver, bloster er 7-9 mm langt, og støvknapper er blegt violette.
Vokser på fjeldrygge på kalkrig jordbund i Tadjikistan, Centralasien.

Allium sordidiflorum er nærtstående.

FOTO%20MANGLER.jpg Allium warzobicum Kamelin

Løget er aflangt, 8-15 mm bredt, meget trævlet og rhizomagtigt med kraftige rødder. Blade 3, er stærkt nervede og kønne som bladplanter efter afblomstringen, da de store, ovale blade, 2-6 cm brede, varer længe. Stænglen er 15-25 cm høj med en fåblomstret blomsterstand af hvide, oprette, vaseformede blomster, som tegningen, og beskrivelsen viser, at den er nærtstående til Allium victorialis, især på ligheden med bladene og mindre på blomsterne, som er hvide, hvor A. victorialis’ er grønne. Støvknapper er gule.
Stammer fra Kinas provins, Sichuan, hvor den gror i Wenchuan, som navnet antyder, i ca. 2500 meters højde.

Allium victorialis er nærtstående.

Allium%20wenchuanense.jpg Allium wenchuanense Z.Y. Zhu

Løget er aflangt, 1-1.2 cm i diam. Blade 1-3, er trådformede og ca. 1 mm bredt. Stænglen er 6-18 cm høj, spinkel og svajet. Blomster-standen, 2-3 cm i diam., er åben med bredt klokkeformede blomster, som er katostrøde. Bloster er ca. 3 mm. Blomstring i juni. Endemisk. Kun kendt fra tybebestemmelsen.
Vokser mellem klipper på Mount Notre Dame, Mardin, Tyrkiet.

Allium armenum og A. staminium er nærtstående.

Allium%20wendelboanum.jpg Allium wendelboanum Kollmann

Løg er næsten rundt, 1-2 cm i diam. med ydre brune hinder. Blade 2-3, ikke hule, furede, ca. 5 mm brede, kortere end stængel, der er ca. 25 cm høj, med bladskeder til ca. 1/3 af stænglens højde. Blomsterstanden er halvkugleformet og tætblomstret med hvidlige klokkeblomster, der har en grøn midternerve. Bloster ca. 4 mm langt.
Hjemmehørende i det vestlige Iran, hvor den blev opdaget i højder mellem 2000 og 2500 meters højde. Den er blevet opkaldt efter afdøde professor Per Wendelbo, Norge-Sverige, som deltog i flere ekspeditioner i Mellemøsten. Han sendte mig den gang et dusin forskellige Allium-frø, sendt fra Ariamehr botaniske Have, Iran!

Allium notabile fra nordøstlige Iraq er nærtstående og det samme er A. subnotabile fra det vestlige Iran.

Allium%20wendelboi.jpg Allium wendelboi Matin

Løg i klynger og rhizomagtige med gråbrune hinder. Blade 2-3, er næsten cylindriske, furede og ½-1 mm brede og kortere end stænglen, der er 10-15 cm høj, spinkel og opret. Blomsterstanden er kvastformet, fåblomstret og ret åben med rosaviolette vaseblomster, som har en grumset violet midternerve. Støvdragere er lige lange, næsten dobbelt så lange som bloster, der er 5-6 mm langt, griffel ikke fremstående. Blomstring i juni-juli.

Vokser mellem småsten på grusede og stenede skråninger i den alpine zone i Tien-Shan-bjergene, Centralasien.

Allium%20weschniakovii.jpg Allium weschniakovii Regel

Løget er aflangt-ægformet, solitært og 1-2 cm i diam. Blade er linie- og trådformede, kortere end stænglen, der er 25-65 cm høj, opret, trind, med bladskeder op på midten af stænglens højde. Blomsterstanden er kapselfrugtet, mangeblomstret og kugleformet med enten hvidlige eller purpurfarvede klokkeblomster. Støvdragere er trådformede, 6-20 mm lange, bloster ca. 2 mm langt og støvknapper purpur. Blomstring i maj-juni.
Begge farveformer forekommer i Anatolien, Tyrkiet.

Allium rupicola er nærtstående.

Allium%20wildemannianum.jpg Allium wiedemannianum Regel

Løg er ægformet, 2.5-2 cm x 2 cm og trævlet. Blade er furede og 3-5 mm brede. Stænglen er ca. 50 cm høj, spinkel, opret og trind. Blomsterstanden er kugleformet, 3-4 cm i diam., mangeblomstret med hvidlige blomster, der har grønne midternerver. Bloster er 3 mm x 2 mm langt. Arten blev opdaget af Jens Holmboe, Norge og opkaldt efter professor dr. N. Wille, Oslo.
Vokser i makikrat på stejle, tørre skrænter i dale på den anden side af Kaminaria, Cypern.

Allium atroviolaceum og A. cappadocicum er nærtstående, måske mest den sidste.

Allium%20willeanum.jpg Allium willeanum Holmboe

Løget er ret stort og næsten rundt. Blade2, grundstillede, smalt linieformede og kortere end stænglen, der er ca. 20 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med mange ret store pink lilla eller hvidlige klokkeblomster, der har en grønlig midternerve. Støvdragere er meget spinkle, kortere end bloster, som er ca. 2 cm langt. Blomstring i juni. Det er en sjælden plante i kultur, skal sikkert have en stenet og sandet jord i fuld sol i stenpartiet.
Stammer fra det vestlige Turkestan, Centralasien, hvor den gror i den mellemste og øvre bjergzone.

Allium capuliferum og A. zebdanense er nærtstående.

Allium%20winklerianum.jpg Allium winklerianum Regel

Løg er ægformet med grå hinder. Blade 1-2, er blågrønne og 5-10 mm brede. Stænglen er 8-15 cm høj. Blomsterstanden er halvkugleformet med rosa blomster, der har grønne midternerver. Bloster er 4-5 mm langt.
Hjemmehørende i Iran og Tyrkiet.

Har tidligere været anset som synonym med Allium derderianum, men Flora of Turkey (1984) erklærer dem begge for selvstændige arter.

Allium%20woronowii.jpg Allium woronovii Misczenko ex Grossheim

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License